Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia

Ma 2021. május 14.,
Bonifác napja van.

 

Hirdetések

Nagyböjt 3. vasárnapja

Feltöltve:  2021. március 07.

1.  A mai napon (vasárnap) 17.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi és szerzetesi hivatásokért, titokcserével. 17.45 órától a (hívek vezetésével) Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  Péntekenként keresztúti ájtatosságot végzünk a szentmise előtt 17.30 órától. Márc. 12-én a keresztút elmélkedéseit az elsőáldozásra készülők tartják. A nagyböjti péntekek böjti napok, ezeken a napokon is hústól való megtartóztatás van. A böjti, bűnbánati napokon tegyünk valamilyen lemondást, vagy jócselekedetet.

3.  A nagyböjt folyamán végezzünk szentgyónást. A bűnbánat szentségében Isten soha nem elítél, hanem fölemel minket. Minél többen éljünk ezzel a lehetőséggel és tapasztaljuk meg Istenünk irgalmas szeretetét.

4.  Szombaton (márc. 13.) az esti szentmise után Fatimai körmenetet tartunk.

5.  Jövő vasárnap (márc. 14.) szentségimádási napja lesz templomunknak. A 10.00 órás szentmisét követően 11.30 órakor szentségkitétel, majd az imádási-órák. A hirdetőtáblára kifüggesztettük a szentségimádási órák beosztását. Próbálja mindenki úgy megtervezni jövő vasárnapi programjait, hogy tudjon időt szakítani az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztusra. Bízom benne, hogy a szentségimádási nap mindnyájunkban elmélyíti a Krisztushoz való tartozást.

6.  Az elmúlt héten gyűjtést tartottunk a katolikus iskolák javára. Templomunkban 248.365 Ft gyűlt össze. Köszönjük a hívek nagylelkű adományait.

 

7.  A hirdetés csatolmányaként olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2021. március 5-én a COVID-19 harmadik hulláma kapcsán kiadott közleménye. Valamint megtekinthető az alábbi linken: katolikus.hu/cikk/a-magyar-katolikus-puspoki-konferencia-kozlemenye-81389493

 

8.  Az elhúzódó járványhelyzet miatt továbbra is kérem, hogy a plébániai ügyéntézés terén a telefonos, E-mail-es megkeresést részesítsék előnyben. Az elektronikusan nem intézhető ügyek kapcsán kedden 9-11 óra és szerdán 15-17 óra között van lehetőség a személyes megkeresésre. Viszont ekkor is csak a templom előterében a folyosón. Kérjük, hogy az egyházi hozzájárulás befizetése a járványügyi korlátozások feloldásáig a templomban kitett csekkeken és banki átutalással történjen. szentistvansopron.hu/fooldal/egyhazi_ado

2021. Nagyböjt 2. vasárnapja

Feltöltve:  2021. február 28.

1.  Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk a szentmise előtt 17.30 órától. Márc. 5-én a keresztút elmélkedéseit a bérmálkozásra készülők végzik. A nagyböjti péntekek böjti napok, ezeken a napokon is hústól való megtartóztatás van. A böjti, bűnbánati napokon tegyünk valamilyen lemondást, vagy jócselekedetet.

2.  A nagyböjt folyamán végezzünk szentgyónást. A bűnbánat szentségében Isten soha nem elítél, hanem fölemel minket. Minél többen éljünk ezzel a lehetőséggel és tapasztaljuk meg az Irgalmas Szeretetet.

3.  Vasárnap (márc. 7.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

 

4. Karitászt segítő telefonos adományvonal: ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.

 

     Az adó 1 %-nak felajánlása: Magyar Katolikus Egyház, technikai kód: 0011


   A második adófelajánlás „1% segítség, 100 % szeretet.” Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a Katolikus Karitász karitatív szolgálatát: a Karitászt Támogató Alapítványt. Adószám: 19666275-1-43  Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat.

5.  Az elhúzódó járványhelyzet miatt továbbra is kérem, hogy a plébániai ügyéntézés terén a telefonos, E-mail-es megkeresést részesítsék előnyben. Az elektronikusan nem intézhető ügyek kapcsán kedden 9-11 óra és szerdán 15-17 óra között van lehetőség a személyes megkeresésre. Viszont ekkor is csak a templom előterében a folyosón. Kérjük, hogy az egyházi hozzájárulás befizetése a járványügyi korlátozások feloldásáig a templomban kitett csekkeken és banki átutalással történjen. szentistvansopron.hu/fooldal/egyhazi_ado

2021. Nagyböjt 1. vasárnapja

Feltöltve:  2021. február 21.

1.  Pénteken (febr. 26.) a szentmisét február hónapban elhunyt testvéreinkért mutatjuk be. Várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

2.  Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk a szentmise előtt 17.30 órától. A nagyböjti péntekek böjti napok, ezeken a napokon is hústól való megtartóztatás van. A böjti, bűnbánati napokon tegyünk valamilyen lemondást, vagy jócselekedetet.

3.  Jövő vasárnap, országos gyűjtést tartunk a Katolikus Iskolák és Intézmények részére. Kérjük testvéreink nagylelkű adományait.

4.  Nagyböjtben a gyóntatások rendje: szombatonként 17.30-17.50, vasárnap 08.05-08.20-ig, valamint 17.30-17.50. A hévégi szentmisék alatt egyelőre nincs gyóntatás.

5.  Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy gyermekeik iskolába való beíratásakor, a katolikus hitoktatás választása hitbeli kötelességük.

 

2021. Évközi 6. vasárnap

Feltöltve:  2021. február 14.

1. Szerdán (febr. 17.) hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt. Hamvazószerdán a szentmisében történik a hamvazás. A hamvazás szertartásának fontos eleme a mulandóságra való figyelmeztetés, továbbá az alázat és az engesztelés kifejezése. Hamvazószerda szigorú böjti nap, amikor nem fogyasztunk húseledelt, 18 éves kortól pedig háromszori étkezést tartunk. Akik nem tudnak hamvazószerdán részt venni a szentmisén, ők a jövő hétvégi szentmisék után hamvazkodhatnak.
    Idén a pandémia miatt a hamvazás az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi kongregáció utasítása szerint történik! Elolvasható a hirdetőtáblán és a plébánia weboldalán a hirdetés csatolmányaként.

2.  Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk a szentmise előtt 17.30 órától. A nagyböjti péntekek böjti napok, ezeken a napokon is hústól való megtartóztatás van. A böjti, bűnbánati napokon tegyünk valamilyen lemondást vagy jócselekedetet.
    A böjti fegyelemmel kapcsolatos részletes tudnivalók elolvashatók a hirdetőtáblán és a plébánia weboldalán a hirdetés csatolmányaként.

3.  Nagyböjtben a gyóntatások rendje: szombatonként 17.30-17.50, vasárnap 08.05-08.20, valamint 17.30-17.50. A hévégi szentmisék alatt egyelőre nincs gyóntatás.

4.  Vasárnap (febr. 21.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

2021. Évközi 5. vasárnap

Feltöltve:  2021. február 07.

1.  A mai napon (vasárnap) 17.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi és szerzetesi hivatásokért, titokcserével. 17.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  Csütörtökön (febr. 11) a Lourdes-i Boldogságos Szűzanya megjelenésére emlékezünk. Ez a nap egyben a Betegek Világnapja is, imáikban emlékezzünk meg beteg és szenvedő embertársainkról.

3.  Szombaton (febr. 13.) az esti szentmise után Fatimai körmenetet tartunk.

4.  A Házasság hete országos rendezvénysorozathoz kapcsolódóan február 14-én vasárnap 18.30-kor a Szent György templomban hálaadó Szentmisére várják a házaspárokat és a szentségi házasságra készülő jegyespárokat. A szentmise keretében a házassági fogadalom megújításával erősítik meg szentségi házasságukat.

 

5.  Az elsőáldozás időpontja a Soproni Szent István templomban 2021. május 8. (szombat) 15.00 óra.

6.  Bérmálás: A soproni plébániák fiataljait Veres András püspök atya Pünkösdhétfőn, 2021. május 24-én a 10 órakor kezdődő szentmisében együtt fogja bérmálni a Szent Mihály templomban.

2021. Évközi 4. vasárnap

Feltöltve:  2021. január 31.

1.  Kedden (febr. 2.) Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét tarjuk. Urunkat, Jézust ünnepeljük, akit ezen a napon mutattak be az Úr templomában. A 18.00 órakor kezdődő szentmisében végezzük a gyertyaszentelés szertartását. A megszentelt gyertyákkal körmenetet tartunk a Plébánia Tanácsadó Testületének tagjaival. A szentmise végén a hívek is vihetnek haza otthonaikba a szentelt gyertyákból.

2.  A szerdán (febr. 3.) Szent Balázs püspök vértanúról emlékezünk meg. A 18.00 órakor kezdődő szentmise végén (közös) Balázs-áldásban részesítjük testvéreinket. Egyházunk imádsága így hangzik két megszentelt gyertya között a hívek fölött: „Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására, védjen meg téged az Isten a torokbajtól és minden más betegségtől, az Atya, † a Fiú és a Szentlélek nevében.” Kérjük, hogy idén, a járványügyi előírások miatt mindenki a helyén maradva fogadja az áldást!

3.  Csütörtökön (febr. 4.) a szentmise után fél órás szentségimádást tartunk.

 

4.  Vasárnap (febr. 7.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

2021. Évközi 3. vasárnap

Feltöltve:  2021. január 24.

1.  A mai napon (vasárnap) 17.20 órától rózsafüzért imádkozunk.

2.  Szerdán (jan. 27.) a szentmise után zsolozsmát imádkozunk.

3.  Pénteken (jan. 29.) a 18 órakor kezdődő szentmisét január hónapban elhunyt testvéreinkért mutatjuk be. Várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

2021. Évközi 2. vasárnap

Feltöltve:  2021. január 17.

1.  A mai napon (jan. 17.) kezdődik az imahét a Krisztus-hívők egységéért.

     Templomunkban kedden imádkozzunk a keresztények egységéért.

2.  Szerdán (jan. 20.) a szentmise után zsolozsmát imádkozunk.

3.  Vasárnap (jan. 24.) Isten igéjének vasárnapja. 2019. szeptember 30-án, Szent Jeromos egyháztanító emléknapján tették közzé a Vatikánban Ferenc pápa „Aperuit illis (Megnyitotta nekik)" kezdetű apostoli levelét, amelyben elrendelte az Isten igéjének vasárnapját, amit az egyházi évközi idő harmadik vasárnapjára helyez. Ferenc pápa arra buzdít, hogy ezt a vasárnapot ünnepnapként éljük meg, a liturgiában a Biblia trónusra helyezésével, mely nyilvánvalóvá teszi, hogy Isten Igéjének meghatározó értéke van a közösség számára.

   
Ferenc pápa kitér az apostoli levélben, hogy a lelkipásztorok nagy felelőssége, hogy mindenkivel megértessék a Szentírást, egyszerű nyelvezettel, mely alkalmas a meghallgatásra. Az elmélkedés és az imádság a szent szövegek kapcsán képessé tesz arra, hogy a szív szólaljon meg úgy, hogy megérintse a hívek szívét.
 

2021. Urunk megkeresztelkedése

Feltöltve:  2021. január 10.

1.  Urunk megkeresztelkedésének ünnepével véget ért a karácsonyi liturgikus-időszak és kezdetét veszi az évközi idő.

2.  Szerdán (jan. 13.) az esti szentmise után Fatimai-körmenet tartunk.

3.  Az Egyházi hozzájárulás rendezésére a járvány miatt egyelőre a templomban kihelyezett csekkeken és banki utalással van lehetőség. Utaláskor a megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni: egyházi adó, a befizető nevét és az utca, házszámot is.
Utalási adatok: Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia - 10200294-33412843-00000000


Az utalással kapcsolatos információk megtalálhatók a plébánia weboldalán is (Főoldal és ezen belül az Egyházi adó menüben), valamint az alábbi linken:
http://szentistvansopron.hu/fooldal/egyhazi_ado

 

Az adó összege továbbra sem változott.
Keresőknek 5.000 Ft/fő/év
Nyugdíjasoknak, GyES-en lévőknek 3.000 Ft/fő/év

2021. Karácsony utáni 2. vasárnap

Feltöltve:  2021. január 03.

1.  A mai napon (vasárnap) 17.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat papi- és szerzetesi hivatásokért.

2.  Szerdán (jan. 6.) ünnepeljük Urunk megjelenését, (Vízkereszt) ünnepét. Este a 18 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében vizet szentelünk, és ezzel együtt megáldjuk azokat öntapadós címkéket, amiket a lakások bejárati ajtajára lehet felragasztani. Ezen található a tárgyi év: 2021, valamint C+M+B, Chistus Mansionem Benedicat - Krisztus áldása legyen a lakáson. Akik szeretnének otthonukba a megáldott címkékből, a szentmise befejeztével vihetnek belőle.

    Vízkereszt parancsolt ünnep, ezért 6-án, vagy előestéjén kötelező a szentmisén való részvétel!

3.  Csütörtökön (jan. 7.) a szentmise után Szentségimádást tartunk.

4.  Jövő vasárnap (jan. 10.) Urunk megkeresztelkedését ünnepeljük és ezzel véget ér a karácsonyi időszak.