Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia

Ma 2021. május 14.,
Bonifác napja van.

 

Hirdetések

2020. Évközi 19. vasárnap

Feltöltve:  2020. augusztus 09.

1.  A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.

2.  Csütörtökön (aug. 13.) az esti szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.

3.  Szombaton (aug. 15.) Szűz Mária mennybevételének parancsolt főünnepe lesz, 19.00 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be. Szentmisén való részvételünket tekintsük keresztény kötelességünknek.

4.  Augusztus 15-én (szombat) de. 10 órakor dr. Veres András megyéspüspök diakónussá szenteli Simon Dávid papnövendéket a győri székesegyházban. Szeretettel várják a híveket és a fiatalokat az ünnepi szentmisére.

5.  Ugyancsak ezen a napon, Nagyboldogasszony ünnepén tartják a soproni Bencés templom búcsúját. Az ünnepi szentmise 18.00 órakor kezdődik, melynek szónoka Simon Dávid diakónus lesz.

6.  Augusztus 19-én (szerdán) ministráns-próbát tartunk 17.30 órától.

7.  Augusztus 20-án, (csütörtök) Szent István királyt ünnepeljük templomunk búcsúnapján.  Az ünnep előkészítéséhez kérjük, mindazok segítő munkáját, akik az eddigi években is megtették ezt templomunkért odaadó szeretettel.

    Az ünnepi szentmise az előző évekhez hasonlóan de. 9.00 órakor kezdődik a templom előtti téren. Az ünnepi szentmisét Dr. Reisner Ferenc a Győri Egyházmegye általános püspöki helynöke mutatja be. A szentmisét a Város ünnepsége követi, melynek keretében megáldjuk az új kenyeret. Aug. 20-án (csütörtök) 19.00 órakor is lesz szentmise templomunkban. Nagy szeretettel várunk mindenkit!

2020. Évközi 18. vasárnap

Feltöltve:  2020. augusztus 02.

1.  A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat.

2.  Kedden (aug. 4.) az esti szentmise után ülést tartunk a Plébániai Tanácsadó Testülettel (templombúcsú megbeszélése). Jelenlétükre tisztelettel számítunk.

3.  Minden évben augusztus elején tartják Medjugorjeben az Ifjúsági Fesztivált. A járvány miatt az idei évben nagyon körülményes az ezen való részvétel, ezért Medjugorjei Imaestre várják nagy szeretettel az érdeklődőket a Szent Imre templomba augusztus 4-én, kedden a 18.00 órai szentmise után.

4.  Csütörtökön az esti szentmise után 19.30-tól szentségimádást tartunk.

5. A héten elsőpéntek lesz. Engeszteljük Jézus Szent Szívét, végezzünk szentgyónást és járuljunk szentáldozáshoz.

6.  Szombaton (aug. 8.) Szent Domonkos ünnepén 18.30 órakor ünnepi szentmisét tartanak a Domonkos templomban. A szentmise szónoka: Kercza Asztrik OFM szombathelyi ferences atya lesz.

7.  Augusztus 15-én (szombat) de. 10 órakor dr. Veres András megyéspüspök diakónussá szenteli Simon Dávid papnövendéket a győri székesegyházban. Szeretettel várják a híveket és a fiatalokat az ünnepi szentmisére.

8.  Ugyancsak ezen a napon, Nagyboldogasszony ünnepén tartják a soproni Bencés templom búcsúját. Az ünnepi szentmise 18.00 órakor kezdődik, melynek szónoka Simon Dávid diakónus lesz.

 

9.  A 2020. július 25-26-án tartott templomi PTT választás eredménye a templom hirdetőtábláján és a weboldal hirdetések alatt található csatolt PDF mellékletben olvasható.

2020. Évközi 17. vasárnap

Feltöltve:  2020. július 26.

1.  A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.

 

2.  Minden évben augusztus elején tartják Medjugorjeben az Ifjúsági Fesztivált. A járvány miatt az idei évben nagyon körülményes az ezen való részvétel, ezért Medjugorjei Imaestre várják nagy szeretettel az érdeklődőket a Szent Imre templomba augusztus 4-én, kedden a 18.00 órai szentmise után.

2020. Évközi 16. vasárnap

Feltöltve:  2020. július 19.

1.  A bérmálás időpontja: 2020. szeptember 26. (szombat) de. 10 óra.

2.  Az elsőáldozás időpontja: 2020. szeptember 27. (vasárnap) de. 10 óra.

 

3.  Dr. Veres András győri megyéspüspök 2020. augusztus 31-ig minden plébánia számára új választás rendelt el a jelenlegi Plébániai Tanácsadó Testület 5 éves mandátumának megszűnése kapcsán. Részletek és a jelöltek névsora a templom hirdetőtábláján és a plébánia weboldalának hirdetési mellékletében olvashatók. A választás jövő héten szombaton és vasárnap történik szavazólapokon a Szent István  templomban a szentmisék időpontjában.
 

2020. Évközi 15. vasárnap

Feltöltve:  2020. július 12.

1.  A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport. 

2.  Sopron - Bánfalván a (kolostortemplomban) Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén (csütörtök) 18.00 órakor a város papsága közösen mutat be szentmisét Németh László általános helynök vezetésével. Majd Pálmai Árpád egyházzenész tart zenei áhítatot. Ezért csütörtökön nem lesz szentmise templomunkban.
   19-én vasárnap szintén ünnepi szentmisére várják a híveket délelőtt 10 órakor a bánfalvi kolostortemplomba, melyet Both Zoltán káplán atya celebrál.

3.  A bérmálás időpontja: 2020. szeptember 26. (szombat) de. 10 óra.

4.  Az elsőáldozás időpontja: 2020. szeptember 27. (vasárnap) de. 10 óra.

5.  Köszönjük a kedves híveknek Győző atya ezüstmiséje előkészítése kapcsán nyújtott segítséget és a süteményeket. A jó Isten fizesse meg nagylelkűségüket. A süteményes tálcák-tányérok átvehetők a sekrestyében.

2020. Évközi 14. vasárnap

Feltöltve:  2020. július 05.

1.  A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat. 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  A plébánia irodán július-augusztus hónapban heti két alkalommal tartunk hivatali órákat: kedden de. 9-11 óráig; valamint szerdán 15-17 óráig.

3.  Szeptember 5-én, (szombat) 10.00 órakor tartják a győri Székesegyházban a jubiláns házaspárok szentmiséjét. Kérjük, hogy akik házasságkötésük kerek évfordulóját ünneplik (5, 10, 15, 20, 25, vagy még valamely kerek évfordulót) és részt szeretnének venni az ünneplésben, július 30-ig szíveskedjenek jelezni a sekrestyében vagy a plébánia irodán, hogy adataikat elküldhessük a püspökségre.

4.  A bérmálás időpontja: 2020. szeptember 26. (szombat) de. 10 óra.

5.  Az elsőáldozás időpontja: 2020. szeptember 27. (vasárnap) de. 10 óra.

2020. Évközi 13. vasárnap

Feltöltve:  2020. június 28.

1.  A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.

2.  Hétfőn (jún. 29.) Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe lesz. 19.00 órakor ünnepi szentmisére várjuk a testvéreket.

3.  Kedden (jún. 30.) a szentmisét, június hónapban eltemetett testvéreinkért mutatjuk be. Szeretettel várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

4.  Csütörtökön (júl. 2.) Szűz Mária látogatásának ünnepe lesz, Sarlós Boldogasszony. 19.00 órakor ünnepi szentmisére várjuk a testvéreket. A szentmisében régi hagyomány szerint gyógynövényeket szentelünk. Várjuk a kedves hívek által szentmisére hozott gyógynövényeket.

5.  Csütörtökön, a szentmise után fél órás szentségimádást tartunk.

6. A héten elsőpéntek lesz. Engeszteljük Jézus Szent Szívét, végezzünk szentgyónást és járuljunk szentáldozáshoz. (A szentmisét viszont Szent Tamás apostolról tartjuk).

7.  A plébánia irodán július-augusztus hónapban heti két alkalommal tartunk hivatali órákat: kedden de. 9-11 óráig; valamint szerdán 15-17 óráig.

7.  2020. július 5-én vasárnap a 10 órakor kezdődő szentmisében Böcskei Győző esperes-plébános atya, székesegyházi kanonok úr ad hálát templomunkban pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából és ezüstmisés áldásban részesíti a jelenlévőket.  Az ünnepi szentmise szónoka Mészáros Csaba gödi plébános atya lesz. Szeretettel varjuk a kedves híveket.

    A szentmise után szeretet-vendégségre hívjuk a jelenlévő híveket az emeleti hittanterembe, ahol rövid beszélgetésre is lehetőég nyílik Győző atyával. Kérünk mindenkit, hogy ezen szép ünnep alkalmából legyenek segítségünkre száraz édes-, és sós sütemények készítésével. Az elkészített süteményeket szombaton délutántól (júl. 4.) az esti szentmiséig szíveskedjenek elhozni.

8.  Szeptember 5-én, (szombat) 10.00 órakor tartják a győri Székesegyházban a jubiláns házaspárok szentmiséjét. Kérjük, hogy akik házasságkötésük kerek évfordulóját ünneplik (5, 10, 15, 20, 25, vagy még valamely kerek évfordulót), és részt szeretnének venni az ünneplésben, július 30-ig szíveskedjenek jelezni a sekrestyében vagy a plébánia irodán, hogy adataikat elküldhessük a püspökségre.

2020. Évközi 12. vasárnap

Feltöltve:  2020. június 21.

1.  Hálás köszönjük mindazok áldozatos munkáját, szolgálatát, segítségét, akik a múlt vasárnapon, Úrnapjának méltó megünnepléséhez hozzájárultak. Minden jóságukat jutalmazza az Úr bőséges áldásával!

2.  Szerdán (jún. 24.) Keresztelő Szent János főünnepe lesz. 18.00 órakor a Bécsi úti Keresztelő Szent János templomban ünnepi búcsúi szentmise kezdődik, amelyre szeretettel hívnak mindenkit. Ezért szerdán nem lesz szentmise templomunkban.

3.  Pénteken a szentmise előtt 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

4.  Vasárnap (jún. 28.) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.

5.  2020. július 5-én vasárnap a 10 órakor kezdődő szentmisében Böcskei Győző esperes-plébános atya, székesegyházi kanonok úr ad hálát templomunkban pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából és ezüstmisés áldásban részesíti a jelenlévőket.  Az ünnepi szentmise szónoka Mészáros Csaba gödi plébános atya lesz. Szeretettel varjuk a kedves híveket.

    A szentmise után szeretet-vendégségre hívjuk a jelenlévő híveket az emeleti hittanterembe, ahol rövid beszélgetésre is lehetőég nyílik Győző atyával. Kérünk mindenkit, hogy ezen szép ünnep alkalmából legyenek segítségünkre száraz édes-, és sós sütemények készítésével. Az elkészített süteményeket szombaton délutántól (júl. 4.) az esti szentmiséig szíveskedjenek elhozni.

6.  Szeptember 5-én, (szombat) 10.00 órakor tartják a győri Székesegyházban a jubiláns házaspárok szentmiséjét. Kérjük, hogy akik házasságkötésük kerek évfordulóját ünneplik (5, 10, 15, 20, 25, vagy még valamely kerek évfordulót), és részt szeretnének venni az ünneplésben, július 30-ig szíveskedjenek jelezni a sekrestyében vagy a plébánia irodán, hogy adataikat elküldhessük a püspökségre.

2020. Úrnapja

Feltöltve:  2020. június 14.

1.  Pénteken a szentmise előtt 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  Vasárnap (06.21.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

3.  A Soproni Szent István templom sekrestyési feladatok ellátására keres szolgálattevőt, két fő sekrestyést. A szolgálat ellátása váltásban napi szinten történik, ami alkalmakként kb. 2 óra. Feladatuk a templom szentmise előtt 1 órával történő nyitása, a szentmiséhez való előkészítés; liturgikus eszközök, ruhák, könyvek. Előkészítés a keresztelőkhöz, esküvőkhöz. Szükség szerint a ministráns ruhák helybeni mosása-vasalása. A szolgálat ellátásáért a plébánia tiszteletdíjat fizet, ami 30.000 Ft/fő/hó.  Jelentkezni a plébánián lehet.

4.  Valamint az egyházi hozzájárulás beszedésére keres a plébánia segítőket. Az adószedő/k/nek azokat az embereket, családokat kell felkeresniük, akik valamilyen oknál fogva nem tudják a plébániára eljuttatni az éves egyházi hozzájárulást. Az adószedő/k/ körzete a Szent István plébánia körzetéhez tartozó utcák. A szolgálatért járó tiszteletdíj az egyházi hozzájárulást szedő általa beszedett egyházi adó 10 %-a. Jelentkezni a plébánián lehet.

2020. Szentháromság vasárnapja

Feltöltve:  2020. június 07.

1.   Pénteken a szentmise előtt 18.40 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  Jövő héttől a plébánia hivatalban ismét lehetőség nyílik a személyes ügyintézésre. Kedden és csütörtökön délelőtt 9-11 között, szerdán és pénteken délután 15-17 óra között lesznek a hivatali órák.

3.  Szombaton (06.13) templomunk is bekapcsolódik a világméretű szentségimádásba. 18:15-től imádkozzunk közösen a kitett Oltáriszentség előtt, amit szentmise követ.

4.  Jövő vasárnap Úrnapja lesz, Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe. A szentmise 9.00 órakor kezdődik, amely után úrnapi körmenetet tartunk. Kérjük kedves testvéreinket, hogy az úrnapi oltárok feldíszítésében és virágszirmok gyűjtésében segítségünkre legyenek. A ministránsok és a liturgiában résztvevők részére próbát tartunk csütörtökön 18.00 órától. Akik az úrnapi oltárok feldíszítéséhez virágokat, virágszirmokat tudnak ajándékozni, a hét második felében (péntek, szombat az esti szentmisék előtt) szíveskedjenek elhozni. Hálásan köszönjük segítségüket.