Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia

Ma 2021. május 14.,
Bonifác napja van.

 

Hirdetések

2021. Urunk mennybemenetele

Feltöltve:  2021. május 16.

1.  A mai napon (vasárnap) 18.10-től rózsafüzért imádkozunk, 18.40-től pedig Loretói litániát tartunk a Boldogságos Szűz Máriát köszöntve.

2.  Szombaton (május 22.) a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisében tartjuk a bérmálást templomunkban. Az idei évben 7 fiatal részesül a bérmálás szentségében. A bérmálkozók részére a próba és gyóntatásuk május 21-én (pénteken) 16.00 órától lesz a Szent István templomban. A járványügyi előírások betartása továbbra is kötelező!

3.  Jövő vasárnap, pünkösd ünnepén a Szentlélek Isten eljövetelét ünnepeljük.

 

4. Elkészültek az elsőáldozási fényképek. Az elsőáldozók átvehetik szentmisék után a sekrestyében.
 

2021. Húsvét 6. vasárnapja

Feltöltve:  2021. május 09.

1.  A mai napon (vasárnap) 18.10-től rózsafüzért imádkozunk, 18.40-től pedig Loretói litániát tartunk a Boldogságos Szűz Máriát köszöntve.

2.  Csütörtökön (május 13.) a Fatimai Boldogságos Szűz Máriára emlékezünk. A szentmise után Fatimai körmenetet tartunk.

3.  Jövő vasárnap Urunk mennybemenetelét ünnepeljük. A délelőtt 8.30-kor kezdődő szentmisén templomunk ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

2021. Húsvét 5. vasárnapja

Feltöltve:  2021. május 02.

1.  A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi és szerzetesi hivatásokért, titokcserével. 18.45-től pedig Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  Májusi 1-től minden nap énekelt Loretói litániát tartunk a szentmisék előtt 18.45-től, így a rózsafüzér 18.10-kor kezdődik.

3.  Azoknak a jegyespároknak hirdetjük, akik jelezték szándékukat, hogy templomunkban szeretnék megkötni szentségi házasságukat, hogy részükre jegyes-kurzust tartunk május 14-én, 21-én és 28-án. Ezek pénteki napok, az előadások 19.45-kor kezdődnek az emeleten levő közösségi teremben. Számítunk minden jegyespár jelenlétére.

4.  Május 8-án szombaton tartjuk az elsőáldozást templomunkban a 15.00 órakor kezdődő szentmisében. Az idei évben 21 gyermek veszi magához először az Oltáriszentségben köztünk lévő Krisztust. Az elsőáldozók részére a próba és gyóntatásuk május 7-én (pénteken) 16.00 órától lesz a Szent István templomban. A szülők és hozzátartozók a gyermekek gyónása után végezhetik el szentgyónásukat, akiknél nem áll fenn szentségi akadály. Kérjük, hogy a járványügyi előírások betartásával az elsőáldozáson csak a szülők, testvérek és nagyszülők vegyenek részt! Imáikkal kísérjük a szentáldozáshoz járuló gyermekek életét! Az elsőáldozók a megfelelő méretű fehér ruhákat 2021. május 6-án (csütörtök) az esti szentmise előtt 17:45-től tudják átvenni.

5.  Az elsőáldozás napján szombat este, nem lesz előesti szentmise templomunkban!

6.  Az elmúlt héten szemináriumi gyűjtést tartottunk a papnevelésre. Ennek összege: 209.750 Ft volt.

 

2021. Húsvét 4. vasárnapja

Feltöltve:  2021. április 25.

1.  Májusi 1-től minden nap énekelt Loretói litániát tartunk a szentmisék előtt 18.45 órától.

2.  Azoknak a jegyespároknak hirdetjük, akik jelezték szándékukat, hogy templomunkban szeretnék megkötni szentségi házasságukat, hogy részükre jegyes-kurzust tartunk május 14-én, 21-én és 28-án. Ezek pénteki napok, az előadások 19.45 órakor kezdődnek az emeleten levő közösségi teremben. Számítunk minden jegyespár jelenlétére.

3.  Május 8-án szombaton tartjuk az elsőáldozást templomunkban a 15.00 órakor kezdődő szentmisében. Az idei évben 21 gyermek veszi magához először az Oltáriszentségben köztünk lévő Krisztust. Az elsőáldozók részére a próba és gyóntatásuk május 7-én (pénteken) 16.00 órától lesz a Szent István templomban. A szülők és hozzátartozók a gyermekek gyónása után végezhetik el szentgyónásukat, akiknél nem áll fenn szentségi akadály. Kérjük, hogy a járványügyi előírások betartásával az elsőáldozáson csak a szülők, testvérek és nagyszülők vegyenek részt! Imáikkal kísérjük a szentáldozáshoz járuló gyermekek életét! Az elsőáldozók a megfelelő méretű fehér ruhákat 2021. május 6-án (csütörtök) az esti szentmise előtt 17:45-től tudják átvenni.

2021. Húsvét 3. vasárnapja

Feltöltve:  2021. április 18.

1.  Jövő vasárnap, Jó Pásztor vasárnapja lesz, amikor papi hivatásokért imádkozunk. A hét folyamán imáinkat ajánljuk fel papi és szerzetesi hivatásokért.

2.  A jövő vasárnapi perselyadományainkat, mint szemináriumi gyűjtést a papnevelés támogatására továbbítjuk.

 

2021. Húsvét 2. vasárnapja

Feltöltve:  2021. április 11.

1.  Hétfőtől (április 12.) az esti szentmisék már 19 órakor kezdődnek.

2.  Kedden (április 13.) a szentmise után fatimai körmenetet tartunk.

3.  Továbbra is kérjük templomunkban a járványügyi előírások szigorú betartását!

2021. Húsvétvasárnap

Feltöltve:  2021. április 04.

1.  Vasárnap 17.00 órától imaórát tart a Rózsefüzér-Társulat, majd 17.45-től Jézus Szíve litániát imádkozunk.

 

2.  Húsvéthétfőn délelőtt 8.30 és 10.00 órakor lesznek szentmisék templomunkban.
 
3.  Jövő vasárnap, az Isteni Irgalmasság ünnepét üljük.

4.  Köszönetemet fejezem ki mindazok felé, akik munkájukkal, segítségükkel, áldozatukkal és adományaikkal hozzájárultak Húsvét ünnepléséhez. A jó Isten áldása legyen mindannyiukon.

Kívánok mindenkinek áldott húsvétot, hogy a feltámadás öröme adjon erőt mindenki számára a megpróbáltatások leküzdéséhez. Krisztus békéje ragyogja be szívünket és áldása kísérjen minket!

2021. Virágvasárnap

Feltöltve:  2021. március 28.

1.  Szerdán (márc. 31.) a szentmisét március hónapban elhunyt testvéreinkért mutatjuk be. Várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

2.  Az elmúlt héten gyűjtést tartottunk a szentföldi kegyhelyek megsegítésére. Templomunkban 165.360 Ft gyűlt össze. Köszönjük a hívek nagylelkű adományait.

                                                                   A NAGYHÉT SZERTARTÁSAI

  Nagycsütörtökön Az utolsó-vacsora emlékmiséje 18.00 órakor kezdődik, amikor a papság szentségére és a Szent Eucharisztia szerzésére emlékezünk.  

  Nagypénteken az Úr Jézus szenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. 14.30 nagypénteki keresztút. Dr. Veres András megyéspüspök rendelkezésére - 15.00 órakor tartjuk az igeliturgiát, az Úr szenvedésének szertartását énekelt passióval.
 
          Nagypéntek szigorú böjti nap, 14 évtől hústilalom van, 18 évtől 60 éves korig – háromszori étkezés.

  Nagyszombat: A csend, és a Szentsír látogatásának napja. 9.00-17.00 óráig jöhetünk az Úr Jézus sírjához. A szentsír őrzési rendjét a hirdetőtáblákra kifüggesztettük. Este 18.00 órakor pedig ünnepi Vigília szentmise.

Az ételek megáldása nagyszombaton, a szentmise után és húsvétvasárnap a 8.30 órás szentmise végén lesz. Az áldásra szánt ételeket a Szent Erzsébet oltár elé szíveskedjenek elhelyezni.

Húsvétvasárnap: Krisztus feltámadásának ünnepe. A szentmisék a vasárnapi rend szerint lesznek.   

Húsvéthétfő: 8.30 és 10:00 órakor lesznek szentmisék templomunkban.

2021. Nagyböjt 5. vasárnapja

Feltöltve:  2021. március 21.

1.  A Szent Mihály templomba tervezett Városi Lelkigyakorlat és Városi Keresztút a járványügyi előírások miatt idén elmarad.

2.  Csütörtökön (márc. 25.) Urunk Születésének Hírüladása – Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepén 18 órakor lesz szentmise templomunkban.

3.  Pénteken keresztúti ájtatosságot végzünk a szentmise előtt 17.30 órától. Márc. 26-án a keresztút elmélkedéseit a plébánia énekkara tartja. A nagyböjti péntekek böjti napok, ezeken a napokon is hústól való megtartóztatás van. A böjti, bűnbánati napokon tegyünk valamilyen lemondást, vagy jócselekedetet.

4.  Jövő vasárnap érvénybe lép a nyári időszámítás, az órákat egy órával előbbre állítjuk. A járványügyi korlátozások fennállásáig az esti szentmisék továbbra is 18.00 órakor kezdődnek.

5.  Virágvasárnap (márc. 28.) a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisében történik a barkaszentelés, valamint az énekkar előadásában énekelt Passiót hallhatunk.

6.  Az MKPK által meghirdetett nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtés kapcsán híveink 357.275 Ft pénzösszeggel támogatták a rászorulók megsegítését. A felajánlott összeget a Győri Egyházmegyei Karitász számlájára utaltuk.

2021. Nagyböjt 4. vasárnapja

Feltöltve:  2021. március 14.

1.  A mai vasárnap, (márc. 14.) szentségimádási napja van templomunknak. A 10.00 órás szentmisét követően 11.30 órakor szentségkitétel, majd az imádási-órák. A hirdetőtáblára kifüggesztettük a szentségimádási órák beosztását. Próbálja mindenki úgy megtervezni vasárnapi programjait, hogy tudjon időt szakítani az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztusra. Bízom benne, hogy a szentségimádási nap mindnyájunkban elmélyíti a Krisztushoz való tartozást.

2.  A Győri Székesegyházban a Vérrel Könnyező Szűzanya kegyképének ünnepe a zarándokok számára idén a járványügyi korlátozások miatt elmarad!  A márc. 17-én (szerdán) de. 10.00 órakor kezdődő püspöki szentmisét viszont a Bonum TV egyenes adásban közvetíti. Kérjük a híveket, a TV-n keresztül kapcsolódjanak be egyházmegyénk ünnepébe.

3.  Pénteken (márc. 19.) Szent József főünnepén a szentmise végén közös áldásban részesedhetnek a jelenlévő édesapák, nagyapák és családfők.

4.  Péntekenként keresztúti ájtatosságot végzünk a szentmise előtt 17.30 órától. Márc. 19-én a keresztút elmélkedéseit a plébánia tanácsadó testülete tartja. A nagyböjti péntekek böjti napok, ezeken a napokon is hústól való megtartóztatás van. A böjti, bűnbánati napokon tegyünk valamilyen lemondást, vagy jócselekedetet.

5.  Jövő vasárnap (márc. 21.) a Szentföldi kegyhelyek megsegítésére továbbítjuk perselyadományainkat, mint Szentföldi gyűjtést. Kérjük a hívek adományait.