Szent István Plébánia

Ma 2018. március 17.,
Gertrúd, Patrik napja van.

 

Hirdetések

2018 Nagyböjt 5. vasárnapja

Feltöltve:  2018. március 16.


1.    Ma (vasárnap) szentségimádási napja van templomunknak. A 10.00 órás szentmise után lesz szentségkitétel. Majd folyamatos imaórák következnek. 17.30 órakor tartjuk a szentségeltételt. Szakítsunk időt az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztusra. Számítunk testvéreink jelenlétére!

2.    A város templomainak szentségimádását is a héten tartják. Részletes tájékoztató hirdetőtáblákon megtalálható.

3.    Kedden (márc. 20.) ülést tartunk a Plébániai Tanácsadó Testülettel, melyre ezúton is tisztelettel hívjuk a tanácsnokokat. 

4.    Pénteken (márc. 23.) felkészítőkurzust tartunk a bérmálásra készülők részére 17.00 órától a közösségi teremben. Kérjük, hogy a fiatalok kötelezően jelenjenek meg.

5.    A városi Keresztút a héten, fájdalmas-pénteken (márc. 23.) a Szent Margit templomban 19.00 órakor kezdődik.  Ezért pénteken reggel 7.00 órakor lesz szentmise templomunkban.

6.    Jövő vasárnap érvénybe lép a nyári időszámítás, az órákat egy órával előbbre állítjuk. Ezért jövő vasárnaptól az esti szentmisék már 19.00 órakor kezdődnek.

7.    Brenner János vértanú papot 2018. május 1-jén boldoggá avatják Szombathelyen. A boldoggá avatásra szerdáig lehet még jelentkezni a sekrestyében.

2018 Nagyböjt 4. vasárnapja

Feltöltve:  2018. március 09.1.    Ma (vasárnap) 17.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.

2.    A városi nagyböjti lelkigyakorlat március 12-13-14-én, (hétfő, kedd, szerda) templomunkban lesz megtartva. A lelkigyakorlatot vezeti: Szabó József atya az egri Papnevelő Intézet spirituálisa. A lelkigyakorlatos napokon a város papsága 16.30 órától gyóntat. A gyóntatás három helyen történik. Minél többen végezzék el húsvéti szentgyónásukat. Szeretettel várunk mindenkit!

3.    Március 15-16-án (csütörtök, péntek) hivatali szünet lesz a plébánia irodán.

4.    Szeretettel hívjuk testvéreinket pénteken 17.30 órától keresztúti imádságra. 

 

5.    A Győri Székesegyházban a Vérrel Könnyező Szűzanya kegyképének ünnepén, március 17-én, (szombat) a papság zarándoklatát tartják. De. 11 órakor püspöki szentmise kezdődik. A hívek búcsúját pedig jövő vasárnap a de. 10.00 órakor kezdődő szentmisében ünneplik.

6.    Jövő vasárnap, (márc. 18.) szentségimádási napja lesz templomunknak. A 10.00 órás szentmise után lesz szentségkitétel. A hirdetőtáblára kifüggesztettük a szentségimádási órák beosztását, valamint a város templomainak szentségimádási napjait is. Próbálja mindenki úgy megtervezni jövő vasárnapi programjait, hogy tudjon időt szakítani az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztusra. Számítunk testvéreink jelenlétére!

7.    Brenner János vértanú papot 2018. május 1-jén boldoggá avatják Szombathelyen. A soproni plébániák közös szervezésében zarándokutat tervezünk vonattal Szombathelyre a boldoggá avatásra. Akik részt szeretnének venni az ünnepen, iratkozzanak fel a sekrestyében, vagy a plébánián március 20-ig. Nyugdíjasok személyigazolvánnyal 65 év fölött ingyen utazhatnak, és további 50%-os kedvezmény kapnak azok, akik egyéb kedvezményre nem jogosultak. Számukra az oda-vissza utazás 1 300 Ft-ba kerül, melyet a feliratkozáskor szíveskedjenek befizetni. Az utazók regisztrálása központilag történik. A vonat a soproni állomásról május 1-jén 8.10-kor indul, visszautazás Szombathelyről a délutáni órákban.

 

2018 Nagyböjt 3. vasárnapja

Feltöltve:  2018. március 02.1.    Köszönjük múlt vasárnapi adományaikat, amellyel a Katolikus Iskolákat támogatták. 245. 130 Ft gyűlt össze. Isten fizesse meg nagylelkűségüket!

2.    Ma (vasárnap) 17.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat. 17.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

3.    Hétfőn nem lesz szentmise templomunkban.

4.    Pénteken (márc. 9.) felkészítőkurzust tartunk az elsőáldozásra készülők részére 17.00 órától a közösségi teremben. Kérjük, hogy a gyermekek kötelezően jelenjenek meg.

5.    Szeretettel hívjuk testvéreinket pénteken 17.30 órától keresztúti imádságra.  Ezen a pénteken az elsőáldozásra készülő gyermekekkel végezzük a keresztutat.

6.    A nagyböjt folyamán végezzük el húsvéti szentgyónásunkat.

7.    A városi nagyböjti lelkigyakorlat március 12-13-14-én templomunkban lesz megtartva. A lelkigyakorlatot vezeti: Szabó József atya az egri Papnevelő Intézet spirituálisa. A lelkigyakorlatos napokon a város papsága 16.30 órától gyóntat. Szeretettel várunk mindenkit!

8.    Két hét múlva, március 18-án (vasárnap) lesz templomunk szentségimádási napja. A hirdetőtáblára kifüggesztettük a szentségimádási órák beosztását, valamint a város templomainak szentségimádási napjait is.

 

2018 Nagyböjt 2. vasárnapja

Feltöltve:  2018. február 24.1.    Ma (vasárnap) 17.00 órától imaórát tart a Cursillo imaközösség.

2.    Szerdán zsolozsmát imádkozunk, és ezen a napon a szentmisét február hónapban eltemetett testvéreinkért mutatjuk be.

3.    Szeretettel hívjuk testvéreinket pénteken 17.30 órától keresztúti imádságra.  Hozzunk áldozatot, hogy minél többen imádságos lélekkel kapcsolódjunk be Jézus Krisztus értünk vállalt szenvedésének titkaiba.

4.    A nagyböjt folyamán végezzük el húsvéti szentgyónásunkat. A bűnbánat szentségében Isten soha nem elítél, hanem fölemel minket.

5.    A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményben hívja fel a figyelmünket, hogy idén kiemelten fontos rendelkeznünk jövedelemadó egyházi 1%-ról május 22-ig, mivel a benyújtott nyilatkozat visszavonásig érvényes. A technikai szám: 0011

6.    Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy gyermekeik iskolába való beíratásakor, a katolikus hitoktatás választása hitbeli kötelességük.

7.    A városi nagyböjti lelkigyakorlat március 12-13-14-én templomunkban lesz megtartva. A lelkigyakorlatot vezeti: Szabó József atya az egri Papnevelő Intézet spirituálisa. A lelkigyakorlatos napokon a város papsága 16.30 órától gyóntat.

 

2018 Nagyböjt 1. vasárnapja

Feltöltve:  2018. február 16.1.    A szentmise végén hamvazkodhatnak testvéreink, amelyet a bűnbánat és megtérés jeleként hintünk magunkra. Egyházunk a következő imát mondja: „Emlékezz ember, hogy por vagy és porrá leszel!”

2.    Szeretettel hívjuk testvéreinket pénteken 17.30 órától keresztúti imádságra.  Hozzunk áldozatot, hogy minél többen imádságos lélekkel kapcsolódjunk be Jézus Krisztus értünk vállalt szenvedésének elmélkedéseibe.

3.    A nagyböjt folyamán végezzünk szentgyónást. A bűnbánat szentségében Isten soha nem elítél, hanem fölemel minket. Minél többen éljünk ezzel a lehetőséggel és tapasztaljuk meg az Irgalmas Szeretetet.

4.    Jövő vasárnap, országos gyűjtést tartunk a Katolikus Iskolák és Intézmények részére. Kérjük testvéreink nagylelkű adományait.

5.    Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy gyermekeik iskolába való beíratásakor, a katolikus hitoktatás választása hitbeli kötelességük.

6.    A városi nagyböjti lelkigyakorlat március 12-13-14-én templomunkban lesz megtartva. A lelkigyakorlatot vezeti: Szabó József atya az egri Papnevelő Intézet spirituálisa. A lelkigyakorlatos napokon a város papsága 16.30 órától gyóntat.

 

2018 Évközi 6. vasárnap

Feltöltve:  2018. február 09.


1.    Vasárnap, a mai napon 17.00 órától imaórát tart a Cursillo imaközösség, az esti szentmise után, Lourdes-i körmenetet tartunk. Ez a nap egyben a Betegek Világnapja, imáikban emlékezzünk meg beteg és szenvedő embertársainkról.

2.    Hétfőn reggel 7 órakor lesz szentmise templomunkban.

3.    Február 13-án (kedd) a szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.

4.    A héten hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt. Hamvazószerdán a szentmisében történik a hamvazás. A hamvazás szertartásának fontos eleme a mulandóságra való figyelmeztetés, továbbá az alázat és az engesztelés kifejezése. Hamvazószerda szigorú böjti nap, amikor nem fogyasztunk húseledelt, 18 éves kortól pedig háromszori étkezést tartunk. Akik nem tudnak hamvazószerdán részt venni a szentmisén, ők a jövő hétvégi szentmisék után hamvazkodhatnak.

5.    Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk a szentmise előtt fél 6-tól. A nagyböjti péntekek böjti napok, ezeken a napokon is hústól való megtartóztatás van.

6.    Hajléktalan és szegénysorban lévő testvéreinknek jótékonysági ételosztást végzünk a Szent István Plébánia közössége nevében, a Plébánia Tanácsadó Testületének tagjaival, február 17-én, (szombat) 12.30 órától a Kristály Üzletház földszintjén.

7.    Jövő vasárnap, a 8.30 órás szentmisében végezzük bérmálkozó-jelöltek bemutatását. Az idei hittanévben 11 fiatal szeretne részesülni a bérmálás szentségében. Imáinkkal kísérjük életüket!

2018 Évközi 5. vasárnap

Feltöltve:  2018. február 02.1.    Ezen a hétvégén, a szentmisék után Balázs-áldásban részesítjük testvéreinket. Egyházunk imádsága így hangzik két megszentelt gyertya között a keresztény ember felé: „Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására, védjen meg téged az Isten a torokbajtól és minden más betegségtől, az Atya, † a Fiú és a Szentlélek nevében.” Kérjük, hogy kettesével legyenek kedvesek jönni az oltár előtti lépcsőhöz az áldás fogadására.

2.    A mai napon (vasárnap) 17.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi és szerzetesi hivatásokért, titokcserével. 17.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

3.    Február 11-én a Lourdes-i Boldogságos Szűzanya megjelenésére emlékezünk. Ez a nap egyben a Betegek Világnapja is, imáikban emlékezzünk meg beteg és szenvedő embertársainkról. Jövő vasárnap az esti szentmise után, Lourdes-i körmenetet tartunk.

4.    A kőszegi Szent Imre Missziósház lelkinapokat szervez, férfiak részére, febr. 15-től; hölgyek részére márc. 1-től. Jelentkezési lapok az újságos asztalokon találhatók.

2018 Évközi 4. vasárnap

Feltöltve:  2018. január 26.1.    A mai napon (vasárnap) imaórát tart a Cursillo imacsoport 17.00 órától.

2.    Szerdán (Jan. 31.) a szentmisét január hónapban elhunyt testvéreinkért mutatjuk be. Várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

3.    Pénteken (febr. 2.) Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét tarjuk. Urunkat, Jézust ünnepeljük, akit ezen a napon mutatattak be az Úr templomába. A szentmisében végezzük a gyertyaszentelés szertartását és az elsőáldozó-jelöltek bemutatását. Az idei hittanévben 43 gyermek kéri, hogy részesülhessen az Eucharisztia vételében. Imáinkkal kísérjük életüket! A megszentelt gyertyákkal körmenetet tartunk a Plébánia Tanácsadó Testületének tagjaival és az elsőáldozó-jelöltekkel.

4.    Szombaton (febr.3.) Szent Balázs püspök-vértanú emléknapja lesz. A szentmise végén Balázs-áldásban részesítjük testvéreinket, valamint a vasárnapi szentmisék végén is.

5.    Idén második alkalommal kerül megrendezésre a Házasság hete rendezvény Sopronban, a Schönstatti Családmozgalom szervezésében, a Házashétvége közösséggel együttműködve. Tavaly sikerként értékelték a szervezők, hogy 100-nál több házaspár és jegyespár  regisztrált a rendezvényre és sokan várják már az idei programokat is. A rendezvény célja évek óta az, hogy felhívja a figyelmet a házasság értékére, kiálljon mellette, és a párok számára frissítő, kapcsolatépítő lehetőségeket kínáljon. A programba idén is regisztrálás útján kapcsolódhatnak be a párok www.profamilia.hu. A programok megtalálhatók a plakátokon.

 

2018 Évközi 3. vasárnap

Feltöltve:  2018. január 19.
1.    Az elmúlt héten, szerdán a Plébániai Tanácsadó Testület ülésén egyhangúlag elfogadta az elmúlt év zárszámadását és az idei év költségvetését, amely felterjesztésre kerül a Győri Egyházmegyéhez.

2.    Az elsőáldozásra és bérmálásra készülő hittanosok szüleit tisztelttel hívjuk, január 24-én, (szerda) 17.00 órára szülői megbeszélésre, melyet a templomban tartunk.

3.    A héten január 22-27. között lesz megtartva az imahét a Krisztus-hívők egységéért. Az ökumenikus imádságok  a plakáton szereplő rend szerint kezdődnek. Csütörtökön 17.00 órakor templomunkban igét hirdet: Dr. Vladár Gábor református lelkész úr.

4.    Az első osztályba készülő gyerekeket nyílt tanítási napra és játékos foglalkozásokra várják a Szent Orsolya Iskolába. Részletek a plakáton olvashatók.


2018 Évközi 2. vasárnap

Feltöltve:  2018. január 12.1.    A mai napon (vasárnap) imaórát tart a Cursillo imacsoport 17.00 órától.

2.    Hétfőn reggel 7 órakor lesz szentmise templomunkban.

3.    Szerdán (jan. 17.) a Plébániai Tanácsadó Testülettel ülést tartunk, amelyen megtárgyaljuk az elmúlt év zárszámadását és az idei év költségvetését.

4.    Az Árpád-házi Szent Margit templom búcsúját jan. 18-án (csütörtök) a 18.00 órakor kezdődő szentmisében ünnepeljük a város papjaival együtt. A búcsúi szentmise miatt, csütörtökön nem lesz szentmise templomunkban.

5.    Pénteken (jan. 19.) felkészítőkurzust tartunk a bérmálásra készülők részére 17.00 órától a közösségi teremben. Kérjük, hogy a fiatalok kötelezően jelenjenek meg.

6.    Sopronban január 22-27. között lesz megtartva az imahét a Krisztus-hívők egységéért. Az ökumenikus imádságok  17.00 órakor kezdődnek a plakáton szereplő rend szerint.

7.    Az elsőáldozásra és bérmálásra készülő hittanosok szüleit tisztelttel hívjuk, január 24-én, (szerda) 17.00 órára szülői megbeszélésre, melyet a templomban tartunk.