Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia

Ma 2023. június 03.,
Klotild napja van.

 

Hirdetések

2023. Szentháromság vasárnapja

Feltöltve:  2023. június 04.

1.  A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi és szerzetesi hivatásokért, titokcserével. 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  Június hónapban péntekenként a szentmise előtt 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

3.  Vasárnap (06.11.) Úrnapja lesz, Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe. A szentmise 9.00 órakor kezdődik, amely után tartjuk az úrnapi körmenetet. Kérjük kedves testvéreinket, hogy az úrnapi oltárok feldíszítésében és virágszirmok gyűjtésében segítségünkre legyenek. A ministránsok és a liturgiában résztvevők részére próbát tartunk csütörtökön 17.00 órától. Akik az úrnapi oltárok feldíszítéséhez virágokat, virág-szirmokat tudnak ajándékozni, szombaton a szentmise előtt szíveskedjenek átadni a sekrestyéseknek. Hálásan köszönjük segítségüket. Az úrnapi szentmisére várjuk a most elsőáldozott kislányokat is, akik a körmenetben virágszirmot hintenek.
       Templomunkban este 19 órakor is lesz szentmise.

4.  Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki az úrnapi körmeneten áhítattal részt vesz.

2023. Pünkösdvasárnap

Feltöltve:  2023. május 28.

1.  Hétfőn (május 29.) a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisében lesz a városi bérmálás a Szent Imre templomban. Az idei évben plébániánk kapcsán 12 fiatal részesül a bérmálás szentségében. Erre a szentmisére várjuk a kedves híveket.

2.  Keddtől csütörtökig (május 30. - június 1.) a plébánián nem lesz ügyfélfogadás.

3.  Keddtől csütörtökig (május 30. - június 1.) nem lesz szentmise templomunkban.

4.  Június hónapban péntekenként a szentmise előtt 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

5.  Vasárnap (jún. 4.) a Szentháromság Egy Isten ünnepét tartja Egyházunk.

 

6. Elkészültek az elsőáldozási fotók, amelyet az elsőáldozók a szentmisék után vehetnek át a sekrestyében.

Itt pedig megtekinthető a teljes fotósorozat, amelyekből bárki rendelhet. https://fotokranitz.hu/sztistvan/

Megrendelés kapcsán Kránitz András fényképész urat lehet keresniés, a részletekről nála érdeklődni: https://fotokranitz.hu/kapcsolat

2023. Urunk mennybemenetele

Feltöltve:  2023. május 21.

1.  Kedden (május 23-án) délelőtt, valamint csütörtökön (május 25-én) 10 órától a plébánián nem lesz hivatali ügyfélfogadás.

2.  Pénteken (május. 26.) a 19 órakor kezdődő szentmisét május hónapban elhunyt testvéreinkért mutatjuk be. Várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

3.  Vasárnap, pünkösd főünnepén a Szentlélek Isten eljövetelét ünnepeljük. A délelőtt 8.30-kor kezdődő szentmisén templomunk ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

4.  Május 29-én (hétfőn), a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisében lesz a városi plébániák fiataljainak bérmálása a Szent Imre templomban. Az idei évben plébániánk kapcsán 12 fiatal részesül a bérmálás szentségében. A bérmálkozók számára a próba május 21-én (vasárnap) 16.30 órától lesz a Szent Imre templomban. (Kérjük a pontos megjelenést.)

    A bérmálkozók gyóntatása pedig a Szent István templomban lesz május 26-án (péntek) 17 órától.

2023. Húsvét 6. vasárnapja

Feltöltve:  2023. május 14.

1.  Májusban énekelt Loretói litániát tartunk az esti szentmisék előtt 18.45 órától.

2.  Pénteken (május 19.) az elsőáldozási próba miatt délután a plébánián nem lesz hivatali ügyintézési lehetőség.

3.  Jövő vasárnap Urunk mennybemenetelét ünnepeljük,

  és ezen a napon május 21-én (vasárnap) tartjuk az elsőáldozást templomunkban a 10.00 órakor kezdődő szentmisében. Az idei évben 15 gyermek veszi magához először az Oltáriszentségben köztünk lévő Krisztust. Az elsőáldozók részére a próba és gyóntatásuk május 19-én (péntek) 16.00 órától lesz a Szent István templomban. A szülők és hozzátartozók a gyermekek gyónása után végezhetik el szentgyónásukat, akiknél nem áll fenn szentségi akadály. Imáinkkal kísérjük a szentáldozáshoz járuló gyermekek életét! Az elsőáldozók a megfelelő méretű fehér ruhákat 2023. május 19-én (péntek) a próba és a szentgyónás után tudják átvenni.

4.  A bérmálkozók számára a próba május 21-én (vasárnap) 16.30 órától lesz a Szent Imre templomban (Jereván). (Kérjük a pontos megjelenést.)

    A bérmálkozók gyóntatása pedig a Szent István templomban május 26-án lesz 17.00 órától.

5.  Május 23-án (kedden) Boldog Apor Vilmos püspök emléknapján ünnepi szentmisére hívják a híveket a Győri Székesegyházba. A szentmise 11.00 órakor kezdődik, melynek szónoka Kiss-Rigó László püspök.  A szentmisét az Apor Vilmos Imaszövetség élő és elhunyt tagjaiért ajánlják fel.

    Az emléknap alkalmából megújítják a 2017-ben alapított Boldog Apor Vilmos Imaszövetséget is. Várják az új tagok jelentkezését is, akik vállalják napi egy tized rózsafüzér és a közös imádság elvégzését új papi hivatásokért.  (Új tagnak jelentkezni a plébánián lehet.)

2023. Húsvét 5. vasárnapja

Feltöltve:  2023. május 07.

1.  A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi és szerzetesi hivatásokért, titokcserével. 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  Májusban énekelt Loretói litániát tartunk az esti szentmisék előtt 18.45 órától.

3.  Szombaton (máj. 13.) az esti szentmise után Fatimai körmenetet tartunk.

4.  Vasárnap (május 14.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

5.  Az elmúlt héten szemináriumi gyűjtést tartottunk a papnevelésre. Ennek összege: 161.960 Ft volt.

6.  Május 21-én (vasárnap) tartjuk az elsőáldozást templomunkban a 10.00 órakor kezdődő szentmisében. Az idei évben 15 gyermek veszi magához először az Oltáriszentségben köztünk lévő Krisztust. Az elsőáldozók részére a próba és gyóntatásuk május 19-én (péntek) 16.00 órától lesz a Szent István templomban. A szülők és hozzátartozók a gyermekek gyónása után végezhetik el szentgyónásukat, akiknél nem áll fenn szentségi akadály. Imáinkkal kísérjük a szentáldozáshoz járuló gyermekek életét! Az elsőáldozók a megfelelő méretű fehér ruhákat 2023. május 19-én (péntek) a próba és a szentgyónás után tudják átvenni.

7.  A bérmálkozók számára a próba május 21-én (vasárnap) 16.30 órától lesz a Szent Imre templomban (Jereván). (Kérjük a pontos megjelenést.)

    A bérmálkozók gyóntatása pedig a Szent István templomban május 26-án lesz 17.00 órától.

Húsvét 4. vasárnapja

Feltöltve:  2023. április 30.

1.  Májusban énekelt Loretói litániát tartunk az esti szentmisék előtt 18.45 órától.

2023. Húsvét 3. vasárnapja

Feltöltve:  2023. április 23.

1.  Hétfőn (ápr. 24.) a soproni Szent György templom búcsújára várják a kedves híveket. A Szentmise 18.00 órakor kezdődik (a Szent György templomban).

2.  Pénteken (ápr. 28.) a szentmisét április hónapban elhunyt testvéreinkért mutatjuk be. Várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

3.  Vasárnap, Jó Pásztor vasárnapja lesz, amikor papi hivatásokért imádkozunk. A hét folyamán imáinkat ajánljuk fel papi és szerzetesi hivatásokért.

4.  A vasárnapi perselyadományainkat, mint szemináriumi gyűjtést a papnevelés támogatására továbbítjuk.

5.  Április 30-án (vasárnap) a Szentatya Magyarországra történő látogatása kapcsán templomunkban csak este 19.00 órakor lesz szentmise.
A vasárnap délelőtti szentmisék elmaradnak!

2023. Húsvét 2. vasárnapja

Feltöltve:  2023. április 16.

1.  Szerdán (április 19.) papi gyűlés miatt a plébánia hivatal zárva tart.

2.  Pénteken (április 21.) tartjuk a templom közösségi teremében (hittanterem) 17.00 órától a bérmálkozásra készülők részére, a szentségfelkészítő kurzust. Kérjük a bérmálkozásra készülő fiatalok jelenlétét.

3.  Április 30-án (vasárnap) a Szentatya Magyarországra történő látogatása kapcsán templomunkban ezen a napon csak este 19.00 órakor lesz szentmise.
A vasárnap délelőtti szentmisék elmaradnak!

2023. Húsvétvasárnap

Feltöltve:  2023. április 09.

1.  Húsvéthétfőn délelőtt 8.30 és 10.00 órakor lesznek szentmisék templomunkban.

2.  Keddtől csütörtökig (ápr. 11-13.) a plébánián nem lesz ügyfélfogadás és templomunkban csütörtökön (ápr. 13.) szentmise sem lesz.
 
3.  Vasárnap, az Isteni Irgalmasság ünnepét üljük. A 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

4.  Köszönetemet fejezem ki mindazok felé, akik munkájukkal, segítségükkel, áldozatukkal és adományaikkal hozzájárultak Húsvét ünnepléséhez. A jó Isten áldása legyen mindannyiukon.    Kívánok mindenkinek áldott húsvétot! A feltámadás öröme és Krisztus békéje ragyogja be szívünket és áldása kísérjen minket!

2023. Virágvasárnap

Feltöltve:  2023. április 02.

1.  Pénteken (ápr. 7.) 16 órától ministráns próba lesz a nagyszombati szentmisére.

2.  Kedden és szerdán (ápr. 4-5.) a plébánia hivatal zárva tart.

3.  Az elmúlt héten gyűjtést tartottunk a szentföldi kegyhelyek megsegítésére. Templomunkban 284.135 Ft gyűlt össze. Köszönjük a hívek nagylelkű adományait.

A NAGYHÉT SZERTARTÁSAI

Nagycsütörtökön Az utolsó-vacsora emlékmiséje 19.00 órakor kezdődik, amikor a papság szentségére és a Szent Eucharisztia szerzésére emlékezünk.  

Nagypénteken az Úr Jézus szenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. 14.30 nagypénteki keresztút. Dr. Veres András megyéspüspök rendelkezésére - 15.00 órakor tartjuk az igeliturgiát, az Úr szenvedésének szertartását énekelt passióval.
 
Nagypéntek szigorú böjti nap, 14 évtől hústilalom van, 18 évtől 60 éves korig – háromszori étkezés.

Nagyszombat: A csend, és a Szentsír látogatásának napja. 9.00-19.00 óráig jöhetünk az Úr Jézus sírjához. A szentsír őrzési rendjét a hirdetőtáblákra kifüggesztettük. Este 20.00 órakor pedig ünnepi Vigília szentmise körmenettel.

Az ételek megáldása nagyszombaton, a szentmise után és húsvétvasárnap a 8.30 órás szentmise végén lesz. Az áldásra szánt ételeket a Szent Erzsébet oltár elé szíveskedjenek elhelyezni.

Húsvétvasárnap: Krisztus feltámadásának ünnepe. A szentmisék a vasárnapi rend szerint lesznek (8.30, 10.00 és 19.00 óra.)   

Húsvéthétfő: 8.30 és 10:00 órakor lesznek szentmisék templomunkban.