Szent István Plébánia

Ma 2019. május 22.,
Júlia, Rita napja van.

 

Hirdetések

2019 Nagyböjt 1. vasárnapja

Feltöltve:  2019. március 08.1. Köszönetet mondunk a Cursillo imacsoportnak a csürtörtöki szentségimádás vezetésért.

2. A szentmise végén hamvazkodhatnak testvéreink, amelyet a bűnbánat és megtérés jeleként hintünk magunkra. Egyházunk a következő imát mondja: „Emlékezz ember, hogy por vagy és porrá leszel!”

3. Szerdán a szentmise után Fatima-i  körmenetet tartunk.

4. Szeretettel hívjuk testvéreinket pénteken 17.30 órától keresztúti imádságra.  Hozzunk áldozatot, hogy minél többen imádságos lélekkel kapcsolódjunk be Jézus Krisztus értünk vállalt szenvedésének elmélkedéseibe.

5. A nagyböjt folyamán végezzünk szentgyónást. A bűnbánat szentségében Isten soha nem elítél, hanem fölemel minket. Minél többen éljünk ezzel a lehetőséggel és tapasztaljuk meg az Irgalmas Szeretetet.

6. A Győri Székesegyházban a Vérrel Könnyező Szűzanya kegyképének ünnepét a jövő hétvégén tartják. Szombaton (márc.16.) a papság és szüleik zarándoklata lesz, a püspöki szentmise de. 11 órakor kezdődik. A hívek zarándoklatát jövő vasárnap (márc. 17.) a de. 10.00 órakor kezdődő szentmisében ünneplik. Mindkét napon a liturgiát Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök úr vezeti.

7. Jövő vasárnap, (márc. 17.) szentségimádási napja lesz templomunknak. Erre az alkalomra meghívtam Dr. Versegi Beáta Mária szerzetesnőt, aki a 10.00 órás szentmisében szól hozzánk. A szentmise után bemutatja egyik könyvét, amelyet az előadás után meg lehet vásárolni. Ezt követi 11.45 órakor a szentségkitétel, majd az imádási-órák. 15.00 órától Beáta nővér vezeti a szentórát. A hirdetőtáblára kifüggesztettük a szentségimádási órák beosztását, valamint a város templomainak szentségimádási napjait is. Köszönöm az imaórák vezetését és megszervezését azoknak, akik ebben részt vesznek. Próbálja mindenki úgy megtervezni jövő vasárnapi programjait, hogy tudjon időt szakítani az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztusra. Bízom benne, hogy a szentségimádási nap mindnyájunkban elmélyiti a Krisztushoz való tartozást. Szeretettel hívunk mindenkit és számítunk testvéreink jelenlétére!

2019. Évközi 8. vasárnap

Feltöltve:  2019. március 01.


1. A mai napon (vasárnap) 17.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi és szerzetesi hivatásokért, titokcserével. 17.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2. A héten hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt. Hamvazószerdán a szentmisében történik a hamvazás. A hamvazás szertartásának fontos eleme a mulandóságra való figyelmeztetés, továbbá az alázat és az engesztelés kifejezése. Hamvazószerda szigorú böjti nap, amikor nem fogyasztunk húseledelt, 18 éves kortól pedig háromszori étkezést tartunk. Akik nem tudnak hamvazószerdán részt venni a szentmisén, ők a jövő hétvégi szentmisék után hamvazkodhatnak.

3. A 2020-as Eucharisztikus Kongresszusra készülve, minden hónap első csütörtökén, a szentmise után fél órás szentségimádást tartunk. A soron következő alkalom a héten, csütörtökön lesz megtartva.

4. Pénteken (márc. 8.) felkészítő-kurzusra várjuk az elsőáldozásra készülőket 17.00 órától a közösségi terembe, majd 17.30 órától részt vesznek a keresztút imádságain.

5. Nagyböjt péntekein keresztutat végzünk a szentmise előtt 17.30 órától. A nagyböjti péntekek böjti napok, ezeken a napokon is hústól való megtartóztatás van. A böjti, bűnbánati napokon tegyünk valamilyen lemondást, vagy jócselekedetet.

2019. Évközi 7. vasárnap

Feltöltve:  2019. február 21.

 

 

1. A mai napon (vasárnap) 17.00 órától imaórát vezet a Cursillo imacsoport.

2. Csütörtökön (febr. 28.) a szentmisét február hónapban elhunyt testvéreinkért mutatjuk be. Várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

3. Pénteken, elsőpéntek lesz, végezzünk szentgyónást és engeszteljük Jézus Szent Szívét.

4. Az Árpád-házi Szent Margit templomban pénteken (márc. 1.) 18.00 órakor ünnepi szentmise keretében ünneplik a templom felszentelésének 4. évfordulóját. Részletek a plakátokon olvashatók.

2019. Évközi 6. vasárnap

Feltöltve:  2019. február 15.1. A Betegek Világnapján (febr. 11.) templomunkban 118-an vették fel a betegek szentségét. Imáinkkal kísérjük életüket!

2. Jövő vasárnap, országos gyűjtést tartunk a Katolikus Iskolák és Intézmények részére. Kérjük testvéreink nagylelkű adományait.

3. Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy gyermekeik iskolába való beíratásakor, a katolikus hitoktatás választása hitbeli kötelességük.

4. 2019. február 16-tól március 3-ig a soproni Szent Imre templomban lesz látható a Meg nem született gyermekek vándorszobra. A szobrot, március 3-ig a szentmisék előtti időben lehet megtekinteni. Imádkozzunk együtt a megfogant magzatokért, az élő és meghalt gyermekekért, családjaikért! Részletek a plakáton olvashatók.

5. A Domonkos templomban a következő előadás február 24-én (vasárnap) a du. 4 órás szentmise után kezdődik. Az előadás témája: A beavató szentségek.

 

2019. Évközi 5. vasárnap

Feltöltve:  2019. február 08.


1. A mai napon (vasárnap) imaórát tart a Cursillo imacsoport 17.00 órától.

2. Február 11-én (hétfő) a Lourdes-i Boldogságos Szűzanya megjelenésére emlékezünk. Ez a nap egyben a Betegek Világnapja is, imáikban emlékezzünk meg beteg és szenvedő embertársainkról. A szentmisében kiszolgáltatjuk a Betegek-szentségét. Az idei évben újra lehetőség, hogy a betegségben szenvedők, illetve a 60 év feletti testvéreink – súlyosabb betegség nélkül is — közösségben, ünnepélyes keretek között felvegyék a betegek kenetét.

Mi a jelentősége? A súlyos betegségben élők a szentség megerősítő kegyelmét tapasztalhatják meg, a 60 év felettiek számára pedig segítség az időskor nehézségeinek elviselésére. A betegek kenete nem csak a halálveszélyben lévők szentsége!

A betegek szent kenetével és a papok imádságával az Egyház a szenvedő és megdicsőült Krisztusnak ajánlja a betegeket, hogy nekik enyhülést és üdvösséget szerezzen; sőt buzdítja őket, hogy tudatosan csatlakozzanak Krisztus szenvedéséhez és halálához és így szolgálják az Isten népének lelki javát. (Lumen Gentium 11. pont)

Buzdítunk mindenkit, hogy minél többen éljenek ezzel a lehetőséggel. Kérjük a családtagokat, hogy autóval hozzák el nehezen közlekedő szüleiket, nagyszüleiket, rokonaikat. A lehetőséget ajánlják fel a környezetünkben élő idősek számára is, hogy minél többen felvehessék a betegek szentségét.

3. Szerdán (febr. 13.) a szentmise után Fatimai körmenetet tartunk.

4. Pénteken (fer. 15.) felkészítő-kurzusra várjuk az elsőáldozásra készülőket és szüleiket 17.00 órától a közösségi terembe.

2019. Évközi 4. vasárnap

Feltöltve:  2019. február 01.


 

1. A vasárnapi szentmisék után Balázs-áldásban részesítjük testvéreinket. Egyházunk imádsága így hangzik két megszentelt gyertya között a keresztény ember fölött: „Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására, védjen meg téged az Isten a torokbajtól és minden más betegségtől, az Atya, † a Fiú és a Szentlélek nevében.” Kérjük, hogy négyesével legyenek kedvesek jönni az oltár előtti lépcsőhöz az áldás fogadására.

2. A mai napon (vasárnap) 17.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi és szerzetesi hivatásokért, titokcserével. 17.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

3. A 2020-as Eucharisztikus Kongresszusra készülve, minden hónap első csütörtökén, a szentmise után fél órás szentségimádást tartunk. A soron következő alkalom a héten, csütörtökön lesz megtartva.

4. 2019. február 16-tól március 3-ig a soproni Szent Imre templomban lesz látható a Meg nem született gyermekek vándorszobra. Február 16-án, szombaton 10 órakor ünnepi szentmise, majd tanúságtétel lesz. A szobrot aznap 17 óráig, március 3-ig pedig a szentmisék előtti időben lehet megtekinteni. Imádkozzunk együtt a megfogant magzatokért, az élő és meghalt gyermekekért, családjaikért! Részletek a plakáton olvashatók.

 

2019. Évközi 3. vasárnap

Feltöltve:  2019. január 25.


1. A mai napon (vasárnap) imaórát tart a Cursillo imacsoport 17.00 órától.

2. Csütörtökön (Jan. 31.) a szentmisét január hónapban elhunyt testvéreinkért mutatjuk be. Várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

3. Pénteken, február hónap elsőpénteke lesz, végezzünk szentgyónást és engeszteljük Jézus Szent Szívét.

4. Szombaton (febr. 2.) Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét tarjuk. Urunkat, Jézust ünnepeljük, akit ezen a napon mutattak be az Úr templomába. A 18.00 órakor kezdődő szentmisében végezzük a gyertyaszentelés szertartását és az elsőáldozó-jelöltek bemutatását. Az idei hittanévben 24 gyermek kéri, hogy részesülhessen az Szent Eucharisztia vételében. Imáinkkal kísérjük életüket! A megszentelt gyertyákkal körmenetet tartunk a Plébánia Tanácsadó Testületének tagjaival és az elsőáldozó-jelöltekkel.

5. Jövő vasárnap (febr.3.) Szent Balázs püspök-vértanú emléknapja lesz. A vasárnapi szentmisék végén Balázs-áldásban részesítjük testvéreinket.

6. A Győri Hittudományi Főiskola képzéseiről tájékoztató plakát található a hirdetőtáblákon.

2019. Évközi 2. vasárnap

Feltöltve:  2019. január 18.


1. Az elmúlt héten, szerdán a Plébániai Tanácsadó Testület ülésén megtárgyaltuk az elmúlt év zárszámadását, amelyet a Testület egyhangúlag elfogadott, ezek után felterjesztésre kerül a Győri Egyházmegyéhez.

2. Hajléktalan és szegénysorban lévő testvéreinknek jótékonysági ételosztást végeztünk a Szent István Plébánia közössége nevében, a Plébánia Tanácsadó Testületének tagjaival, január 19-én, (szombat) 13.00 órától a Kristály Üzletház földszintjén. Köszönetünket fejezzük ki mindazok felé, akik bármiben is segítségünkre voltak.

3. A héten, január 21-26. között lesz megtartva az imahét a Krisztus-hívők egységéért. Az ökumenikus imádságok  17.00 órakor kezdődnek a plakáton szereplő rend szerint.

4. Az első osztályba készülő gyerekeket nyílt tanítási napra és játékos foglalkozásokra várják a Szent Orsolya Iskolába. Részletek a plakáton olvashatók.

5. Előadás-sorozatot indítanak a Domonkos templomban havonta egy alkalommal a du. 4 órás szentmise után az Eucharisztikus Világkongresszusra készülés jegyében. Az első előadás: január 27-én (vasárnap) lesz megtartva.

2019 Urunk megkeresztelkedése

Feltöltve:  2019. január 11.1. Urunk megkeresztelkedésének ünnepével véget ért a karácsonyi liturgikus-időszak és kezdetét veszi az évközi idő.

2. A mai napon (vasárnap) 17.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport. Az esti szentmise után Fatimai-körmenet tartunk.

3. A Lourdes-i zarándoklatra jelentkezőknek hirdetjük, hogy kedden (jan. 15.) az esti szentmise után, az emeleten lévő közösségi teremben megbeszélést tartunk a személyes adatokkal kapcsolatosan és az utazás előlegének (60.000 Ft) befizetését is ekkor kérjük.

4. Szerdán (jan. 16.) 19.00 órától ülést tartunk a Plébániai Tanácsadó Testülettel. Az ülésen megtárgyalásra kerül a 2018. év zárszámadása. Számítunk a tanácsos urak és hölgyek megjelenésére.

5. Pénteken (jan. 18.) felkészítőkurzusra várjuk az elsőáldozásra készülőket 17.00 órától a közösségi terembe, valamint megbeszélést tartunk a szülők részére az elsőáldozással kapcsolatosan. Mindnyájukat szeretettel várjuk.

6. Az Árpád-házi Szent Margit templom búcsúját jan. 18-án (péntek) a 18.00 órakor kezdődő szentmisében ünnepeljük a város papjaival együtt. Az ünnepi szentmise főcelebránsa, Holpár Balázs újmisés atya lesz. A búcsúi szentmise miatt, pénteken nem lesz szentmise templomunkban.

7. A Soproni Alzheimer Café következő rendezvényét, 2019. január 15-én (kedd) 17.00 órától tartják a Pannónia Hotelben.

 

2019 Urunk megjelenése, Vízkereszt

Feltöltve:  2019. január 04.1. A mai napon (vasárnap) imaórát tart a Rózsafüzér-társulat 17.00 órától, papi- és szerzetesi hivatásokért.

2. Jövő vasárnap (jan. 13.) Urunk megkeresztelkedését ünnepeljük. Az esti szentmise után Fatimai-körmenet tartunk.

3. Sopronban 2019. január 21-26. között lesz megtartva az Ökumenikus Imahét a Krisztus-hívők egységéért. Az imádságok  17.00 órakor kezdődnek.

4. A Soproni Alzheimer Café következő rendezvényét, 2019. január 15-én (kedd) 17.00 órától tartják a Pannónia Hotelben.