Szent István Plébánia

Ma 2019. július 19.,
Emília napja van.

 

Hirdetések

2019 Húsvét 3. vasárnapja

Feltöltve:  2019. május 05.


1. Ma (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat.
Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és nagyanyákat. Kérjük életükre Isten bőséges áldását!

2. Megkezdődött május hónapja, amely a Szűzanyának van szentelve. Az esti szentmisék előtt tartjuk 18.45 órától a májusi, Lorettói litániát, a Boldogságos Szűz Máriát köszöntve. Szeretettel várunk mindenkit.

3. Pénteken (máj. 10.) az elsőáldozásra készülők részére próbát tartunk, amelyre valamelyik szülőt is tisztelettel hívjuk, mert ekkor kapják meg a fehér ruhákat.

4. Sopronban május 10. és 12. között a Szent Imre templomban fogadjuk városi szinten a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szimbólumát, a Missziós Keresztet országjáró körútja alkalmából. A mellékelt plakáton a legfontosabb információk megtalálhatók. Szeretettel várják az idei év elsőáldozóit hozzátartozóikkal, hitoktatóikkal együtt május 11-én, (szombat) 9.00 órára a Szent Imre templomba a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Missziós Keresztje előtt egy rövid imádságra, majd szeretet-vendégségre. Minden gyermek apró ajándékot is fog kapni. 17.00 órától imaóra kezdődik, amelyet Dr. Veres András megyéspüspök úr vezet, ezt követi az ünnepi püspöki szentmise a város papságával. Szeretettel várnak mindenkit május második hétvégéjén a programokra!

5. Ezért a szombat esti szentmisére járóknak külön is tisztelettel hirdetjük és megértésüket kérjük, hogy máj. 11-én (szombat) nem lesz esti szentmise a Szent István templomban.

6. Jövő vasárnap, Jó Pásztor ünnepe lesz, amikor hivatásokért imádkozunk. A hét folyamán imáinkat ajánljuk fel papi és szerzetesi hivatásokért. Jövő vasárnapi perselyadományainkkal pedig segítsük a papnevelés nemes feladatát.

2019 Húsvét 2. vasárnapja

Feltöltve:  2019. április 26.1. Ma (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.

2. A hét folyamán ápr. 29. – máj. 4. Lourdes-i zarándoklaton veszünk részt 50 fővel. Ezért hétfőtől szombatig nem lesznek szentmisék templomunkban és a plébánia hivatal is zárva tart.

3. Az elmúlt napokban két bejárati ajtó beépítésére került sor, amely része az idei év felújítási munkáinak. Valamint a jövő hét folyamán megkezdődik a templom park-felőli homlokzatának, ill. az épület déli szárnyának állványozása. Ezzel kezdetét veszi a még hátra maradt templom és plébánia közösségi-épület homlokzati felújítása. Kérjük a testvéreket, hogy az állványok mellett körültekintően közlekedjenek.

4. A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés jegyében május 1-jén a Győri Székesegyházba érkezik a Missziós Kereszt. Ez lesz Egyházmegyénk legnagyobb közös rendezvénye előkészületül a Kongresszusra. Megyéspüspök úr szeretettel hívja a papságot és a hívőket az Egyházmegyei Zarándoklatra. A nap programja a plakátokon olvasható és az Egyházmegye honlapján is elérhető.

5. Sopronban május 10. és 12. között a Szent Imre templomban fogadjuk városi szinten a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szimbólumát, a Missziós Keresztet országjáró körútja alkalmából. A mellékelt plakáton a legfontosabb információk megtalálhatók. A Szent Imre Plébánia várja imaközösségek jelentkezését, akik szívesen vállalnának a megbeszélt időpontokban egy-egy óra imavirrasztást. Szeretettel várják továbbá az idei év elsőáldozóit hozzátartozóikkal, hitoktatóikkal együtt május 11-én, (szombat) 9.00 órára a Szent Imre templomba a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Missziós Keresztje előtt egy rövid imádságra, majd szeretet-vendégségre. Minden gyermek apró ajándékot is fog kapni. A Kedves Híveket is tisztelettel várják május második hétvégéjén a programokra!

6. Ezért a szombat esti szentmisére járóknak külön is tisztelettel hirdetjük és megértésüket kérjük, hogy a következő két szombaton, máj. 4-én és máj. 11-én nem lesz esti szentmise a Szent István templomban.

2019 Húsvétvasárnap

Feltöltve:  2019. április 19.1. Húsvéthétfőn vasárnapi miserend lesz templomunkban. Szeretettel várunk mindenkit, hogy közösen adjunk hálát a feltámadás ajándékáért.

2. Szerdán (ápr. 24.) a Szent György templom búcsúi ünnepét tartják. 18.00 órakor a város papságával koncelebrált szentmise kezdődik. Húsvét 2. vasárnapján 9.00 órakor a búcsúi szentmisét Dr. Németh Gábor atya, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia irodaigazgatója mutatja be. Mindkét ünnepre várják a testvéreket.

3. Pénteken megemlékező szentmisét mutatunk be áprilisban eltemetett testvéreinkért. Szeretettel várjuk a gyászoló hozzátartozókat.
 
4. Jövő vasárnap, az Isteni Irgalmasság ünnepét üljük.

5. Hálás köszönetemet fejezem ki mindazok felé, akik munkájukkal, segítségükkel, áldozatukkal és adományaikkal hozzájárultak Húsvét méltó megünnepléséhez. Szeretettel gondolok mindazokra, akik jelenlétükkel, imáikkal megélték nagyböjt szent idejét, a keresztútjárásokat és jelen voltak a Szent Három Napon. Továbbá megemlékezem idős, beteg és szenvedő embertestvéreimről is, akik nehéz keresztet hordanak, váljék áldozatuk gyógyulásukra és üdvösségükre.

Szívből kívánok mindenkinek áldott húsvétot, hogy a feltámadás öröme adjon elég erőt mindenki számára az élet küzdelmeihez. Mindannyian váljunk húsvéti emberekké, akik tudnak reménnyel tekinteni az életre, akik megértik a halál és a feltámadás valódi misztériumát. Ezért örvendjen ma a szívünk, és kérjük, hogy Isten, ajándékozó áldása kísérjen minket!

2019 Virágvasárnap

Feltöltve:  2019. április 12.1. Ma (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.

2. Virágvasárnap az esti szentmise alatt is lesz gyóntatás, Holpár Balázs atya szolgálatával.

3. Szentgyónást lehet még végezni a nagyhét elején a szentmisék előtt 18.30 órától. A Szent Három Napon (Nagycsütörtök, Nagypéntek és Nagyszombat) már nem lesz gyóntatás.

4. Nagyhéten hivatali szünet lesz a plébánia irodán.

5. Nagyböjti lelkigyakorlatot tartanak a Domonkos templomban, ápr. 15-16-17-én. A lelkigyakorlatot vezeti: Dr. Martos Levente Balázs atya.

6. A Lourdes-i zarándoklatra jelentkezett testvéreknek hirdetjük, hogy megbeszélést tartunk a zarándok-úttal kapcsolatosan, Nagykedden az esti szentmise után.

7. Stekly Zuzsanna zománcképeinek kiállítási megnyitója, ápr. 17-én, (szerda) 17.00 órakor kezdődik a Liszt Központban. Ajánljuk testvéreink figyelmébe.

A NAGYHÉT SZERTARTÁSAI

Nagycsütörtökön az utolsó-vacsora emlékmiséje 19.00 órakor kezdődik, amikor a papság szentségére és a Szent Eucharisztia szerzésére emlékezünk.  A szentmise után egy órás virrasztást tartunk az Oltáriszentség előtt.

Nagypénteken az Úr Jézus szenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. Veres András püspök úr rendelkezésére, 15.00 órakor tartjuk az Úr szenvedésének szertartását énekelt passióval. 20.00 órakor Keresztutat végzünk.
Nagypéntek szigorú böjti nap, 14 évtől hústilalom van, 18 évtől 60 éves korig – háromszori étkezés.

Nagyszombat: A csend, és a Szentsír látogatásának napja. 9.00-19.00 óráig jöhetünk az Úr Jézus sírjához, amelyre szeretettel buzdítunk mindenkit. A szentsír őrzési rendjét a hirdetőtáblákra kifüggesztettük.
20.00 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, melynek keretében a húsvéti vigília szertartását végezzük, melynek keretében egy fiatalember: Rettich László részesül a keresztség és bérmálás szentségében, valamint ebben a szentmisében lesz elsőáldozó is. Szeptember óta készült erre az ünnepre. Imáinkkal kísérjük életét.
A szentmise után tartjuk, - jó idő esetén - a feltámadási körmenetet, amelyen hívő keresztényként vegyünk részt, énekeinkkel és imákkal köszöntsük a feltámadt Üdvözítőt.
Az ételek megáldása nagyszombaton, a feltámadási körmenet után és húsvétvasárnap a 8.30 órás szentmise végén lesz. Az áldásra szánt ételeket a Szent Erzsébet oltár elé szíveskedjenek elhelyezni.

Húsvétvasárnap: Krisztus feltámadásának ünnepe. A szentmisék a vasárnapi rend szerint lesznek megtartva.  


Áldott készületet kívánunk!

 

2019 Nagyböjt 5. vasárnapja

Feltöltve:  2019. április 05.1. Ma (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat.

2. Nagyböjt 5. vasárnapján és Virágvasárnap az esti szentmise alatt is lesz gyóntatás, Holpár Balázs atya szolgálatával.

3. Friedl Mihály ny. plébános úr temetési szertartása április 8-án (hétfő) 11.00 órakor kezdődik a Szent Mihály temető ravatalozójában.

4. Szerdán (ápr. 10.) emlékezünk Szemelliker Antal vértanú plébános mennyei születésnapjára. Az évforduló alkalmából a Bencés templomban 18.30-kor magyar-horvát-német nyelvű megemlékező szentmisét mutat be Dr. Veres András megyéspüspök úr. A szentmise előtt egy órával kivégzésének helyszínén (Roth Gyula Kollégium, Sopron, Lackner Kristóf u. 7.) rövid megemlékezés keretében emléktábla megáldása lesz.

5. Szerdán (ápr. 10.) 19.45 órától ülést tartunk a Plébániai Tanácsadó Testülettel, melyre ezúton is tisztelettel hívjuk a tanácsnokokat. 

6. A városi Keresztút a héten, fájdalmas-pénteken (ápr. 12.) a Szent Imre templomban 19.00 órakor kezdődik.  Ezért pénteken reggel 7.00 órakor lesz szentmise templomunkban.

7. Szombaton az esti szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.

8. Jövő vasárnap Virágvasárnap lesz, 10.00 órakor tartjuk az ünnepi szentmisét barkaszenteléssel és énekelt passióval. A barkaszentelést a templom előtt végezzük. A Plébánia Tanácsadó Testületének tagjai a templom előtt gyülekezzenek, velük végezzük közösen a körmenetet.

9. A Soproni Alzheimer Café következő rendezvényét, április 16-án (Nagykedd) 17.00 órától tartják. Az előadás címe: „Nehéz kereszt a betegség”.

2019 Nagyböjt 4. vasárnapja

Feltöltve:  2019. március 29.1. Ma (vasárnap) érvénybe lép a nyári időszámítás, ezért az esti szentmisék 19.00 órakor kezdődnek.

2. Hálásan megköszönjük az élelmiszercsomagokat, melyeket az elmúlt hét folyamán a rászorulók részére hoztak.

3. A városi nagyböjti lelkigyakorlat április 1-2-3-án, (hétfő, kedd, szerda) a Szent Margit teplomban lesz megtartva. A lelkigyakorlatot vezeti: Dr. Lukácsi Zoltán székesegyházi kanonok, teol. tanár, Győr-szigeti plébános. A lelkigyakorlatos napokon a város papsága 16.30 órától gyóntat, a szentmisék 18.00 órakor kezdődnek. A városi lelkigyakorlat miatt, hétfőn, kedden és szerdán nem lesz szentmise templomunkban.

4. Pénteken (ápr. 5.) felkészítő-kurzusra várjuk az elsőáldozásra készülőket 17.00 órától a közösségi terembe.

5. Szeretettel hívjuk testvéreinket pénteken 17.30 órától keresztúti imádságra.

6. A városi Keresztút fájdalmas-pénteken (ápr. 12.) a Szent Imre templomban 19.00 órakor kezdődik.  

7. A pápák 1618 óta kérik a keresztények imáit és adományait nagyböjtben a Szentföldön élő keresztények támogatására. A Katolikus Egyház világszerte minden évben megrendezi e gyűjtést. Jövő vasárnap az ország valamennyi templomában a szentmisék perselypénzét erre célra fordítják. Köszönjük adományaikat.

2019 Nagyböjt 3. vasárnapja

Feltöltve:  2019. március 23.


1. Ma (vasárnap) 17.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.

2. Szeretettel hívjuk testvéreinket szerdán a szentmise után zsolozsma végzésre, pénteken 17.30 órától keresztúti imádságra.

3. Jövő vasárnap érvénybe lép a nyári időszámítás, az órákat egy órával előbbre állítjuk. Ezért jövő vasárnaptól az esti szentmisék már 19.00 órakor kezdődnek.

4. Nagyböjti tartós élelmiszergyűjtést szervez a Magyar Katolikus Karitász 2019. március 24-31. között a rászorulók megsegítésére. A felajánlott adományokat a szentmisék alkalmával a templomban, a Szent Erzsébet oltár elé, valamint hivatali időben a plébánián lehet átadni. Minden felajánlást hálásan köszönünk!

5. A városi nagyböjti lelkigyakorlat április 1-2-3-án, (hétfő, kedd, szerda) a Szent Margit teplomban lesz megtartva. A lelkigyakorlatot vezeti: Dr. Lukácsi Zoltán székesegyházi kanonok, teol. tanár, plébános. A lelkigyakorlatos napokon a város papsága 16.30 órától gyóntat. Minél többen végezzék el húsvéti szentgyónásukat.

6. A városi Keresztút fájdalmas-pénteken (ápr. 12.) a Szent Imre templomban 19.00 órakor kezdődik. 

7. A Missziós kereszt soproni fogadása alkalmából a Szent Imre Plébánia rajzpályázatot hirdet az általános iskola 3-8. osztályaiba járó tanulók részére „Itt van köztünk Jézus, aki értünk adta önmagát” címmel. Az elkészült munkákat április 26-ig lehet leadni a hitoktatóknál, vagy a soproni plébániákon.

8. A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. külön zarándokvonatot indít Őszentsége, Ferenc pápa ünnepi csíksomlyói szentmiséjére. A szerelvény 2019. május 31-én 10.00 órakor indul Sopronból. A pápai szentmisét követően, 18.00 órakor indul haza a vonat. A részvételi díj: 25.000 Ft. Az eseményekről részletesen a plakátokon értesülhetnek.

2019 Nagyböjt 2. vasárnapja

Feltöltve:  2019. március 14.1. A mai vasárnap, (márc. 17.) szentségimádási napja van templomunknak. A 10.00 órás szentmisében Dr. Versegi Beáta Mária szerzetesnő szól hozzánk. A szentmise után bemutatja egyik könyvét, amelyet az előadás után meg lehet vásárolni. Ezt követi 11.45 órakor a szentségkitétel, majd az imádási-órák. 15.00 órától Beáta nővér vezeti a szentórát. A hirdetőtáblára kifüggesztettük a szentségimádási órák beosztását. Köszönöm az imaórák vezetését és megszervezését azoknak, akik ebben részt vesznek. Bízom benne, hogy a szentségimádási nap mindnyájunkban elmélyíti a Krisztushoz való tartozást. Szeretettel hívunk mindenkit és számítunk testvéreink jelenlétére!

2. A jövő hét folyamán csak kedden, szombaton és vasárnap lesznek szentmisék templomunkban, valamint a plébánia iroda is zárva tart, mert a papság lelkigyakorlatán veszek részt.

3. Pénteken (márc. 22.) felkészítő-kurzusra várjuk az elsőáldozásra készülőket 17.00 órától a közösségi terembe.

4. Sopron templomaiban március 17-24-ig, Szent József hetében szentségimádás lesz. Részletes program a hirdetőtáblán megtekinthető.

5. Szent József ünnepén a Szentlélek templomban az édesapák, nagyapák, családfők megáldásának a szertartását végzik 17.00 órakor. Imádságainkkal kísérjük őket Szent József közbenjárását kérve! Részletek a plakátokon olvashatók.

2019 Nagyböjt 1. vasárnapja

Feltöltve:  2019. március 08.1. Köszönetet mondunk a Cursillo imacsoportnak a csürtörtöki szentségimádás vezetésért.

2. A szentmise végén hamvazkodhatnak testvéreink, amelyet a bűnbánat és megtérés jeleként hintünk magunkra. Egyházunk a következő imát mondja: „Emlékezz ember, hogy por vagy és porrá leszel!”

3. Szerdán a szentmise után Fatima-i  körmenetet tartunk.

4. Szeretettel hívjuk testvéreinket pénteken 17.30 órától keresztúti imádságra.  Hozzunk áldozatot, hogy minél többen imádságos lélekkel kapcsolódjunk be Jézus Krisztus értünk vállalt szenvedésének elmélkedéseibe.

5. A nagyböjt folyamán végezzünk szentgyónást. A bűnbánat szentségében Isten soha nem elítél, hanem fölemel minket. Minél többen éljünk ezzel a lehetőséggel és tapasztaljuk meg az Irgalmas Szeretetet.

6. A Győri Székesegyházban a Vérrel Könnyező Szűzanya kegyképének ünnepét a jövő hétvégén tartják. Szombaton (márc.16.) a papság és szüleik zarándoklata lesz, a püspöki szentmise de. 11 órakor kezdődik. A hívek zarándoklatát jövő vasárnap (márc. 17.) a de. 10.00 órakor kezdődő szentmisében ünneplik. Mindkét napon a liturgiát Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök úr vezeti.

7. Jövő vasárnap, (márc. 17.) szentségimádási napja lesz templomunknak. Erre az alkalomra meghívtam Dr. Versegi Beáta Mária szerzetesnőt, aki a 10.00 órás szentmisében szól hozzánk. A szentmise után bemutatja egyik könyvét, amelyet az előadás után meg lehet vásárolni. Ezt követi 11.45 órakor a szentségkitétel, majd az imádási-órák. 15.00 órától Beáta nővér vezeti a szentórát. A hirdetőtáblára kifüggesztettük a szentségimádási órák beosztását, valamint a város templomainak szentségimádási napjait is. Köszönöm az imaórák vezetését és megszervezését azoknak, akik ebben részt vesznek. Próbálja mindenki úgy megtervezni jövő vasárnapi programjait, hogy tudjon időt szakítani az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztusra. Bízom benne, hogy a szentségimádási nap mindnyájunkban elmélyiti a Krisztushoz való tartozást. Szeretettel hívunk mindenkit és számítunk testvéreink jelenlétére!

2019. Évközi 8. vasárnap

Feltöltve:  2019. március 01.


1. A mai napon (vasárnap) 17.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi és szerzetesi hivatásokért, titokcserével. 17.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2. A héten hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt. Hamvazószerdán a szentmisében történik a hamvazás. A hamvazás szertartásának fontos eleme a mulandóságra való figyelmeztetés, továbbá az alázat és az engesztelés kifejezése. Hamvazószerda szigorú böjti nap, amikor nem fogyasztunk húseledelt, 18 éves kortól pedig háromszori étkezést tartunk. Akik nem tudnak hamvazószerdán részt venni a szentmisén, ők a jövő hétvégi szentmisék után hamvazkodhatnak.

3. A 2020-as Eucharisztikus Kongresszusra készülve, minden hónap első csütörtökén, a szentmise után fél órás szentségimádást tartunk. A soron következő alkalom a héten, csütörtökön lesz megtartva.

4. Pénteken (márc. 8.) felkészítő-kurzusra várjuk az elsőáldozásra készülőket 17.00 órától a közösségi terembe, majd 17.30 órától részt vesznek a keresztút imádságain.

5. Nagyböjt péntekein keresztutat végzünk a szentmise előtt 17.30 órától. A nagyböjti péntekek böjti napok, ezeken a napokon is hústól való megtartóztatás van. A böjti, bűnbánati napokon tegyünk valamilyen lemondást, vagy jócselekedetet.