Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia

Ma 2022. május 22.,
Júlia, Rita napja van.

 

Hirdetések

2022. Nagyböjt 2. vasárnapja

Feltöltve:  2022. március 13.

1.  A mai vasárnap, (márc. 13.) templomunk szentségimádási napja van. A 10.00 órás szentmisét követően 11.30 órakor szentségkitétel, majd az imádási-órák. A hirdetőtáblára kifüggesztettük a szentségimádási órák beosztását. A közös szentóra 17 órakor kezdődik, aminek végén szentségi áldásban részesülhetünk. Próbálja mindenki úgy megtervezni vasárnapi programjait, hogy tudjon időt szakítani az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztusra. Bízom benne, hogy a szentségimádási nap mindnyájunkban elmélyíti a Krisztushoz való tartozást. A város templomainak szentségimádása a mellékelt plakáton olvasható.

2.  Csütörtökön (márc. 17.) a Győri Székesegyházban a Vérrel Könnyező Szűzanya kegyképének ünnepe és a lelkipásztorok zarándoklata. 11.00 órakor püspöki szentmise. A hívek zarándoklata szombaton és vasárnap lesz. A részletes program plakátja a templom hirdetőtábláján és jelen hirdetés mellékletében tekinthető meg.

3.  Csütörtökön este (márc. 17.) 18 órától felnőtt hittan.

4.  Péntekenként keresztúti ájtatosságot végzünk a szentmise előtt 17.30 órától. Márc. 18-án a keresztút elmélkedéseit az elsőáldozásra készülők tartják. A nagyböjti péntekek böjti napok, ezeken a napokon is hústól való megtartóztatás van. A böjti, bűnbánati napokon tegyünk valamilyen lemondást, vagy jócselekedetet.

5.  Vasárnap (márc. 20.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

6.  Kedden (márc. 15.) és csütörtökön (márc. 17.) a plébánia hivatalban nem lesz ügyfélfogadás.

2022. Nagyböjt 1. vasárnapja

Feltöltve:  2022. március 06.

1.  A mai napon (vasárnap) 17.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi és szerzetesi hivatásokért, titokcserével. 17.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  Pénteken (márc. 11.) tartjuk a templom közösségi teremében (hittanterem) 16.00 órától a bérmálkozásra készülők részére, a szentségfelkészítő kurzust. Kérjük a bérmálkozásra készülő fiatalok jelenlétét.

3.  Péntekenként keresztúti ájtatosságot végzünk a szentmise előtt 17.30 órától. A nagyböjti péntekek böjti napok, ezeken a napokon is hústól való megtartóztatás van. A böjti, bűnbánati napokon tegyünk valamilyen lemondást, vagy jócselekedetet.

4.  A nagyböjt folyamán végezzünk szentgyónást. A bűnbánat szentségében Isten soha nem elítél, hanem fölemel minket. Minél többen éljünk ezzel a lehetőséggel és tapasztaljuk meg Istenünk irgalmas szeretetét.

5.  Vasárnap (márc. 13.) az esti szentmise után Fatimai körmenetet tartunk.

6.  Jövő vasárnap (márc. 13.) szentségimádási napja lesz templomunknak. A 10.00 órás szentmisét követően 11.30 órakor szentségkitétel, majd az imádási-órák. A hirdetőtáblára kifüggesztettük a szentségimádási órák beosztását. Próbálja mindenki úgy megtervezni jövő vasárnapi programjait, hogy tudjon időt szakítani az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztusra. Bízom benne, hogy a szentségimádási nap mindnyájunkban elmélyíti a Krisztushoz való tartozást.

7.  Az elmúlt héten gyűjtést tartottunk a katolikus iskolák javára. Templomunkban 356.105 Ft gyűlt össze. Köszönjük a hívek nagylelkű adományait.

8.  Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy gyermekeik iskolába való beíratásakor, a katolikus hitoktatás választása hitbeli kötelességük.

 

9.  Kérjük a 2022-ben szentségi házasságra készülő jegyespárokat, hogy a decemberben hirdetett felhívás kapcsán legkésőbb márc. 11-ig szíveskedjenek a Szent István Plébániára beadni a házasságkötéséhez szükséges adatlapot mellékleteivel együtt, mert szeretnénk kitűzni a jegyeskurzus időpontját.

2022. Segítségnyújtás menekülteknek

Feltöltve:  2022. március 02.

A Győri Egyházmegye az Egyházmegyei Karitászon keresztül vesz részt az ukrajnai menekültek megesegítésében.

A háborús helyzetet látva sokan megmozdultak Egyházmegyénkben is: immár 7 gyűjtőponton (Bük, Csorna, Győr, Lébény, Mosonmagyaróvár, Sopron, Szákszend) fogadja a szervezet önkéntes csoportok koordinálásával az adományokat.

Jelenleg a következőkre van szükség:
- bébiétel,
- pelenka,
- egészségügyi betét,
- matrac,
- melegítést nem igénylő konzerv.


Gyűjtőpontok:

    Győr, Apor Vilmos Ház (Kandó Kálmán utca 10.) H-P 9-12
    Bük (Torkos sor 3.) H-Cs 9-12, 13-15
    Csorna, Katolikus Plébánia (Szent István tér 37.) H, Sz 9-12, K, Cs 13-16
    Lébény, Szent Jakab Látogatóközpont (Templom tér 2.) H-P 15-16
    Mosonmagyaróvár, Nepomuki Szent János Plébánia (Szent István király u. 110.)
    Mosonmagyaróvár, Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda (Fő u. 4.) H-P 8-19
    Sopron, Szent Márton Ház (Magyar u. 19-21.) H-P 9-12
    Szákszend, Katolikus Plébánia (Fő u. 2.)

Amennyiben pénzadománnyal szeretnék segíteni segélyakciónkat:

- A Győri Egyházmegyei Katolikus Karitász (
https://karitasz-gyor.hu) központi bankszámláján „Ukrajnai háború” megnevezéssel: 10700031-72331772-51100005 (CIB Bank)
- A 1356-os adományvonal hívásával (egy hívás 500 Forint támogatást jelent)
- Online adományozással a Katolikus Karitász honlapján (
www.karitasz.hu) keresztül
- A országos Katolikus Karitász központi bankszámláján „Ukrajnai háború” megnevezéssel: 12011148-00124534-00100008 (Raiffeisen Bank)

További információ, kapcsolat:
gyorcaritas@gmail.com, +36-96/283-038.

 

Köszönjük az adakozó szeretet gyors megnyilvánulását!

2022. Évközi 8. vasárnap

Feltöltve:  2022. február 27.

1.  Szerdán (márc. 2.) hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt. Hamvazószerdán a szentmisében történik a hamvazás. A hamvazás szertartásának fontos eleme a mulandóságra való figyelmeztetés, továbbá az alázat és az engesztelés kifejezése. Hamvazószerda szigorú böjti nap, amikor nem fogyasztunk húseledelt, 18 éves kortól pedig háromszori étkezést tartunk. Akik nem tudnak hamvazószerdán részt venni a szentmisén, ők a jövő hétvégi szentmisék után hamvazkodhatnak.

 

2.  Hamvazószerdán (márc. 2.) a soproni templomokban az esti szentmisék után szentségimádási órát tartunk a békéért, csatlakozva Szentatyánk, Ferenc pápa felhívásához. Várjuk a Kedves Híveket templomunkba a 18 órakor kezdődő szentmisére, majd az ezt követő szentségimádásra. Ferenc pápa szavaival buzdítunk mindenkit a részvételre: "Jézus azt tanította nekünk, hogy az erőszak ördögi értelmetlenségére Isten fegyvereivel, az imával és a böjttel válaszoljunk."

3.  Csütörtökön (márc. 3.) 18 órától felnőtt hittan.

4.  Pénteken (márc. 4.) 16.15-től szentségfelkészítő kurzus az elsőáldozók részére.

5.  Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk a szentmise előtt 17.30 órától. A nagyböjti péntekek böjti napok, ezeken a napokon is hústól való megtartóztatás van. A böjti, bűnbánati napokon tegyünk valamilyen lemondást vagy jócselekedetet.
A böjti fegyelemmel kapcsolatos részletes tudnivalók elolvashatók a hirdetőtáblán és a plébánia weboldalán a hirdetés csatolmányaként.

6.  Nagyböjtben a gyóntatások rendje: A szentmisék előtt: szombatonként 17.30-17.50, vasárnap 08.05-08.20-ig, valamint 17.30-17.50. A hévégi szentmisék alatt szombaton és vasárnap 18 órától, valamint vasárnap 8:30-tól László atya gyóntat.

7.  Vasárnap (márc. 6.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

 

8.  Kérjük a 2022-ben szentségi házasságra készülő jegyespárokat, hogy a decemberben hirdetett felhívás kapcsán legkésőbb márc. 11-ig szíveskedjenek a Szent István Plébániára beadni a házasságkötéséhez szükséges adatlapot mellékleteivel együtt, mert szeretnénk kitűzni a jegyeskurzus időpontját.


JÓZSEF SZÖVETSÉG
Imádkozz egy megfogant életért, akit az abortusz veszélye fenyeget


Mindössze napi egy tized rózsafüzér és egy rövid imádság elmondása kilenc hónapon keresztül. Néhány perc a napi 1440-ből. A lelki adoptálás során egy megfogant életet kísérhetünk imádságainkkal, akit az abortusz veszélye fenyeget.


2022. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban főpásztorunk szentmisét mutat be a gyermeket várókért és a gyermekre vágyókért. Ehhez szeretné kapcsolni a Győri Egyházmegye Családbizottsága a József Szövetség által terjesztett lelki adoptálás imagyakorlatát, amelyet egyházmegyénk plébániáin is szeretne előmozdítani.
„A lelki adoptálás imádságos elköteleződés az édesanyja méhében abortusz általi halállal fenyegetett gyermek védelmében. A lelki adoptálás művébe való bekapcsolódás egy – egyedül csak Isten által ismert gyermek – lelki szüleivé tesz minket.”
Az Egyházmegye Családbizottsága szeretné összefogni és segíteni azon közösségeket, akik részt vesznek ebben a fontos misszióban. A lelki adoptáláshoz egy ígérettétellel lehet csatlakozni, amelynek ideális alkalma Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe vagy a rá következő vasárnap. A szentmise keretén belül egy rövid szertartásban tesznek ígéretet mindazon hívek, akik vállalják, hogy napi egy tized rózsafüzért és egy rövid imádságot végeznek egy megfogant magzatért. Az ünnepélyes ígérettételhez előkészítésként plakát, szóróanyag, szertartásrend, valamint egyetemes könyörgések tartoznak.
Azoknak a plébániáknak, amelyek az Egyházmegyei Családbizottság felé 2022. március 1-jéig jelzik, hogy szeretnének csatlakozni a lelki adoptáláshoz, minden szükséges anyagot térítésmentesen eljuttatnak.


A lelki adoptálásról részletes információ https://lelkiadoptalas.hu/ érhető el.
Győri Egyházmegye Családbizottsága


Aki vállalja egy imacsoport megszervezését és vezetését a Soproni Szent István Plébánián és akik lelkik adoptálást vállalnak mihamarabb jelentkezzenek a plébánián.

 

2022. Évközi 7. vasárnap

Feltöltve:  2022. február 20.

1.  Pénteken (febr. 25.) a szentmisét február hónapban elhunyt testvéreinkért mutatjuk be. Várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

2.  Jövő vasárnap (febr. 27.) országos gyűjtést tartunk a Katolikus Iskolák részére. Kérjük testvéreink nagylelkű adományait.

2022. Évközi 6. vasárnap

Feltöltve:  2022. február 13.

1.  Csütörtök (febr. 17.) eset 18 órától felnőtt hittan.

 

2.  Csütörtökön (febr. 17-én) este 20 órától a Szent Imre templomban Pécsi Rita neveléskutató tart előadást "Az apák/férfiak szerepe a keresztény családokban" címmel. Szeretettel várják a férfiakat, családapákat, nagypapákat!

3.  Pénteken (febr. 18.) tartjuk a plébániai közösségi teremben (hittanterem) 16.15 órától az elsőáldozásra készülők részére, a szentségfelkészítő kurzust. Kérjük az elsőáldozásra készülő gyermekek pontos és lelkiismeretes megjelenést.

4.  Vasárnap (febr. 20.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.5.  A Házasság hete országos rendezvénysorozathoz kapcsolódóan február 13-án vasárnap 19.30-kor a Szent György templomban nyitómisére várják a házaspárokat, valamint február 20-án vasárnap 9.30-kor zárómisére a Szent Mihály templomba. „Maradjunk együtt!”

6.  Az elsőáldozás időpontja a Soproni Szent István templomban 2022. május 7. (szombat) 10.00 óra.

7.  Bérmálás: A soproni plébániák fiataljait Veres András püspök atya pünkösdhétfőn, 2022. június 6-án a 10 órakor kezdődő szentmisében együtt fogja megbérmálni a Szent Mihály templomban.

2022. Évközi 5. vasárnap

Feltöltve:  2022. február 06.

1.  A mai napon (vasárnap) 17.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi és szerzetesi hivatásokért, titokcserével. 17.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  Kedden és szerdán (febr. 8-9.) a plébánia hivatalban nem lesz ügyfélfogadás.

3.  Pénteken (febr. 11) a Lourdes-i Boldogságos Szűzanya megjelenésére emlékezünk. Ez a nap egyben a Betegek Világnapja is. A szentmisében kiszolgáltatásra kerül a betegek kenete azoknak, kik ezt a plébánián jelezve kérték. Imáinkban emlékezzünk meg beteg és szenvedő embertársainkról.

4.  Vasárnap (febr. 13.) az esti szentmise után Fatimai körmenetet tartunk.

5.  A Házasság hete országos rendezvénysorozathoz kapcsolódóan február 13-án vasárnap 19.30-kor a Szent György templomban nyitómisére várják a házaspárokat, valamint február 20-án vasárnap 9.30-kor zárómisére a Szent Mihály templomba. „Maradjunk együtt!”

6.  Az elsőáldozás időpontja a Soproni Szent István templomban 2022. május 7. (szombat) 10.00 óra.

7.  Bérmálás: A soproni plébániák fiataljait Veres András püspök atya Pünkösdhétfőn, 2022. június 6-án a 10 órakor kezdődő szentmisében együtt fogja megbérmálni a Szent Mihály templomban.

 

2022. Évközi 4. vasárnap

Feltöltve:  2022. január 30.

1.  Szerdán (febr. 2.) Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét tarjuk. Urunkat, Jézust ünnepeljük, akit ezen a napon mutattak be az Úr templomában. A 18.00 órakor kezdődő szentmisében végezzük a gyertyaszentelést. A bevonuláskor égő gyertyákkal körmenetet tartunk a Plébánia Tanácsadó Testületének tagjaival. A szentmise végén a hívek is vihetnek haza otthonaikba a szentelt gyertyákból.

2.  Csütörtökön (febr. 3.) Szent Balázs püspök vértanúról emlékezünk meg. A reggel 7.00 órakor kezdődő szentmise végén egyéni Balázs-áldásban részesülhetnek a jelenlévők. Egyházunk imádsága így hangzik két megszentelt gyertya között a hívek fölött: „Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására, őrizzen meg téged Isten a torokbajtól és minden más betegségtől, az Atya, † a Fiú és a Szentlélek nevében.” A hétvégi szentmisék végén pedig közös Balázs-áldásban részesülhetnek a hívek.

3.  Csütörtök eset 18 órától felnőtt hittan.


4.  Pénteken (febr. 4.) tartjuk a templom közösségi teremben (hittanterem) 16.15 órától az elsőáldozásra készülők részére, a szentségfelkészítő kurzust. Kérjük az elsőáldozásra készülő gyermekek pontos és lelkiismeretes megjelenést.

5.  A héten elsőpéntek lesz, engeszteljük Jézus Szentséges Szívét. Végezzünk szentgyónást és szentáldozást.

6.  Vasárnap (febr. 6.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

7.  Február 11-én (péntek) a Betegek Világnapján az este 18 órakor kezdődő szentmisében lehetőség nyílik templomunkban az alábbiak szerint a betegek szentségének felvételére.

 

       A betegek kenetéről röviden


Dr. Erdő Péter bíboros így fogalmaz a szentkenetről: „Nagyon fontos, hogy a beteg, aki kéri, akinek javára kiszolgáltatják a betegek kenetét, nem akármilyen beteg – nem egyszerűen náthás –, hanem olyan, aki (élete) veszélyben kezd forogni. Ezt még a mai egyházjog is így fogalmazza.
Milyen veszélyben? Valamilyen szempontból életveszélyben. Ez lehet akkor is, ha valaki kockázatos műtétre készül, vagy maga a betegség egyre súlyosbodik és nem sok kilátás van. Tehát mindenképpen veszélyben járó helyzetre kell gondolni.

Ezért nem teljesen arról van szó, hogy ez a szentség az idősek vagy nyugdíjasok szentsége. Ez a betegek kenete! Ugyanakkor nem is a haldoklók szentsége, abban az értelemben, hogy nem feltétel, hogy haldokló legyen az illető, annyira súlyos állapotban nem kell lennie a szentség felvételéhez.”
(Beszélgetések az imádságról és a szentségekről 158. o.)

-A betegek szentségét felvenni kívánó, kérjük jelezze szándékát a plébánián (hivatali időben), hogy nyilvántartásba vehessük.

-Szükséges a betegek szentségének felvételékez a kegyelem állapota, vagyis vétele előtt végezzük el szentgyónásunkat. (gyóntatás a szentmisék előtt)

-A szentség kiszolgáltatásakor a pap a homlokot és a két kézfejet keni meg a betegek olajával imádság kíséretében.

 

2022. Isten Igéjének Vasárnapja

Feltöltve:  2022. január 23.

1.  Pénteken (jan. 28.) tartjuk a templom közösségi teremében (hittanterem) 16.00 órától a bérmálkozásra készülők részére, a szentségfelkészítő kurzust. Kérjük a bérmálkozásra készülő fiatalok jelenlétét.

2.  Pénteken (jan. 28.) a 18 órakor kezdődő szentmisét január hónapban elhunyt testvéreinkért mutatjuk be. Várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

3.  Február 11-én (péntek) a Betegek Világnapján az este 18 órakor kezdődő szentmisében lehetőség nyílik templomunkban az alábbiak szerint a betegek szentségének felvételére.

    A betegek kenetéről röviden

Dr. Erdő Péter bíboros így fogalmaz a szentkenetről: „Nagyon fontos, hogy a beteg, aki kéri, akinek javára kiszolgáltatják a betegek kenetét, nem akármilyen beteg – nem egyszerűen náthás –, hanem olyan, aki (élete) veszélyben kezd forogni. Ezt még a mai egyházjog is így fogalmazza.
Milyen veszélyben? Valamilyen szempontból életveszélyben. Ez lehet akkor is, ha valaki kockázatos műtétre készül, vagy maga a betegség egyre súlyosbodik és nem sok kilátás van. Tehát mindenképpen veszélyben járó helyzetre kell gondolni.


Ezért nem teljesen arról van szó, hogy ez a szentség az idősek vagy nyugdíjasok szentsége. Ez a betegek kenete! Ugyanakkor nem is a haldoklók szentsége, abban az értelemben, hogy nem feltétel, hogy haldokló legyen az illető, annyira súlyos állapotban nem kell lennie a szentség felvételéhez.”
(Beszélgetések az imádságról és a szentségekről 158. o.)

- A betegek szentségét felvenni kívánó, kérjük jelezze szándékát a plébánián (hivatali időben), hogy nyilvántartásba vehessük.

- Szükséges a betegek szentségének felvételékez a kegyelem állapota, vagyis vétele előtt végezzük el szentgyónásunkat. (gyóntatás a szentmisék előtt)

- A szentség kiszolgáltatásakor a pap a homlokot és a két kézfejet keni meg a betegek olajával imádság kíséretében.

2022. Évközi 2. vasárnap

Feltöltve:  2022. január 16.

1.  A mai napon (jan. 16.) kezdődik az imahét a Krisztus-hívők egységéért.

2.  Kedden (jan. 18.) a soproni Árpád-házi Szent Margit templom búcsújára várják a Híveket. Az ünnepi szentmise este 18 órakor kezdődik. (Ezen a napon a Szent István templomban nem lesz szentmise).

3.  Csütörtökön (jan. 20.) 18 órától a templom hittantermében felnőtt hittan.

4.  Pénteken (jan. 21.) tartjuk a templom közösségi teremben (hittanterem) 16.15 órától az elsőáldozásra készülők részére, a szentségfelkészítő kurzust. Kérjük az elsőáldozásra készülő gyermekek pontos és lelkiismeretes megjelenést.

5.  Vasárnap (jan. 23.) a 8.30 órakor kezdődő szentmisében az ifjúsági zenekar teljesít szolgálatot.

6.  Vasárnap (jan. 23.) Isten igéjének vasárnapja. 2019. szeptember 30-án, Szent Jeromos egyháztanító emléknapján tették közzé a Vatikánban Ferenc pápa „Aperuit illis (Megnyitotta nekik)" kezdetű apostoli levelét, amelyben elrendelte az Isten igéjének vasárnapját, amit az egyházi évközi idő harmadik vasárnapjára helyez. Ferenc pápa arra buzdít, hogy ezt a vasárnapot ünnepnapként éljük meg, a liturgiában a Biblia trónusra helyezésével, mely nyilvánvalóvá teszi, hogy Isten Igéjének meghatározó értéke van a közösség számára.

    Ferenc pápa kitér az apostoli levélben, hogy a lelkipásztorok nagy felelőssége, hogy mindenkivel megértessék a Szentírást, egyszerű nyelvezettel, mely alkalmas a meghallgatásra. Az elmélkedés és az imádság a szent szövegek kapcsán képessé tesz arra, hogy a szív szólaljon meg úgy, hogy megérintse a hívek szívét.

7.  Január 28-án (péntek) tartjuk a templom közösségi teremében (hittanterem) 16.00 órától a bérmálkozásra készülők részére, a szentségfelkészítő kurzust. Kérjük a bérmálkozásra készülő fiatalok jelenlétét.