Szent István Plébánia

Ma 2017. június 29.,
Péter, Pál napja van.

 

Hirdetések

2017 Húsvétvasárnap

Feltöltve:  2017. április 14.


1.    Húsvéthétfőn vasárnapi miserend lesz templomunkban. Szeretettel várunk mindenkit, hogy közösen adjunk hálát a feltámadás ajándékáért.

2.    Szerdán a szentmise után zsolozsmát imádkozunk.
 
3.    Jövő vasárnap, az Isteni Irgalmasság vasárnapját ünnepeljük.

4.    Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazok felé, akik munkájukkal, segítségükkel, áldozatukkal és adományaikkal hozzájárultak Húsvét méltó megünnepléséhez. Szeretettel gondolunk mindazokra, akik jelenlétükkel, imáikkal megélték nagyböjt szent idejét, a keresztútjárásokat és jelen voltak a Szent Három Napon. Továbbá megemlékezünk idős, beteg és szenvedő embertestvéreinkről is, akik nehéz keresztet hordanak, váljék áldozatuk gyógyulásukra és üdvösségükre.

Szívből kívánunk mindenkinek áldott húsvétot, hogy a feltámadás öröme adjon elég erőt mindenki számára az élet küzdelmeihez. Mindannyian váljunk húsvéti emberekké, akik tudnak reménnyel tekinteni az életre, akik megértik a halál és a feltámadás valódi misztériumát. Ezért örvendjen ma a szívünk, és kérjük, hogy Isten, ajándékozó áldása kísérjen minket és maradjon mindig rajtunk!

 

2017 Virágvasárnap

Feltöltve:  2017. április 07.


1.  Köszönjük múlt vasárnapi adományaikat, amelyeket a szentföldi keresztények támogatására gyűjtöttünk. Isten fizesse meg jó szándékukat.

2.    Szentgyónást lehet még végezni a nagyhét elején a szentmisék előtt 18.30 órától. A Szent Három Napon (Nagycsütörtök, Nagypéntek és Nagyszombat) már nem lesz gyóntatás.

3.    A plébánia iroda nagypénteken zárva lesz.

A NAGYHÉT SZERTARTÁSAI

4.     Nagycsütörtökön Az utolsó-vacsora emlékmiséje 19.00 órakor kezdődik, amikor a papság szentségére és a Szent Eucharisztia szerzésére emlékezünk.  A szentmise után egy órás virrasztást tartunk az Oltáriszentség előtt.

5.    Nagypénteken az Úr Jézus szenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. Veres András püspök úr rendelkezésére, 15.00 órakor tartjuk az Úr szenvedésének szertartását énekelt passióval. 20.00 órakor Keresztutat végzünk. Nagypéntek szigorú böjti nap, 14 évtől hústilalom van, 18 évtől 60 éves korig – háromszori étkezés.

6.    Nagyszombat: A szentsír látogatásának napja. 9.00-19.00 óráig jöhetünk az Úr sírjához, amelyre szeretettel buzdítunk mindenkit. A szentsír őrzési rendjét a hirdetőtáblákra kifüggesztettük.
        20.00 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, melynek keretében a húsvéti vigília szertartását végezzük. A szentmise után tartjuk, - jó idő esetén - a feltámadási körmenetet, amelyen hívő keresztényként vegyünk részt, énekeinkkel és imákkal köszöntsük a feltámadt Üdvözítőt.                          
      Az ételek megáldása nagyszombaton, a feltámadási körmenet végén és húsvétvasárnap a 8.30 órás szentmise végén lesz, amikor plébániánk területén fogyasztandó ételekre kérjük Isten áldását.

7.    Húsvétvasárnap: Krisztus feltámadásának ünnepe. A szentmisék a vasárnapi rend szerint lesznek megtartva.


Áldott készületet kívánunk mindenkinek!

2017 Nagyböjt 5. vasárnapja

Feltöltve:  2017. március 31.
1.    Ma (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi és szerzetesi hivatásokért. 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.


2.    Kedden 19.45 órától a Plébániai Tanácsadó Testülettel ülést tartunk, amelyre ezúton is tisztelettel hívjuk a testület tagjait.


3.    A városi keresztút április 7-én, fájdalmas pénteken, 19.00 órakor kezdődik Bánfalván a Hegyi templomnál, a 350 éves Pálos-keresztút képei előtt. Ezért pénteken este nem lesz szentmise templomunkban.


4.    Jövő vasárnap Virágvasárnap lesz, 10.00 órakor tartjuk az ünnepi szentmisét barkaszenteléssel és énekelt passióval. A barkaszentelést a templom előtt végezzük. A Plébánia Tanácsadó Testületének tagjai a templom előtt gyülekezzenek, velük végezzük közösen a körmenetet.

 

2017 Nagyböjt 4. vasárnapja

Feltöltve:  2017. március 23.


 

1.    Köszönetünket fejezzük ki mindazok felé, akik a múlt vasárnapi szentségimádási órákon részt vettek. Külön köszönet azoknak, akik vállalták az imaórák vezetését, benne az imákat és énekeket. Az Úr áldása legyen rajtuk!

2.    Ma (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.

3.    Szerdán a szentmise után nagyböjti zsolozsmát imádkozunk, pénteken 18.30 órától keresztutat végzünk.

4.    Pénteken tartjuk a plébániai közösségi teremben 17.00 órától a bérmálásra készülők részére, a szentségfelkészítő kurzust. Kérjük, hogy a bérmálásra készülő fiatalok kötelezően jelenjenek meg.

5.    Ugyancsak pénteken az esti szentmisét ebben a hónapban elhunytakért mutatjuk be.

6.    Jövő vasárnap országos gyűjtést tart a Katolikus Egyház a Szentföldi keresztények megsegítésére.

7.    Csütörtökön és pénteken megtörtént a templom-toronyban lévő három harang lengőszerkezeteinek átépítése, és új villamosítási vezérlést kaptak. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik egyházi adójuk befizetésével és adományaikkal támogatják plébániánkat és templomunkat, amelyek lehetővé tesznek nagyobb beruházásokat is.

8.    A Szent Domonkos templomban április 1-jén (szombat), 11.30 órakor kezdődő szentmisében, Dr. Veres András megyéspüspök úr felszenteli az örökimádás kápolnát.

9.    A városi keresztút április 7-én, fájdalmas pénteken lesz megtartva Bánfalván a Hegyi templomnál, a 350 éves Pálos-keresztút képei előtt.


2017 Nagyböjt 3. vasárnapja

Feltöltve:  2017. március 16.1.    A mai napon (vasárnap) templomunknak szentségimádási napja van. A szentségimádási órák beosztása kifüggesztve a hirdetőtáblákon megtalálhatók. Kérjük, hogy mindenki szenteljen időt az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztusnak. A szentségimádási órák alatt, az imák és énekek között tartsunk pár perces csendet, hogy mindenkinek legyen lehetősége a csendben elmélyülni az Oltáriszentség titkában.

2.    Hétfőn, Szent József ünnepét tartja egyházunk.

3.    Szerdán a szentmise után nagyböjti zsolozsmát imádkozunk, pénteken 17.30 órától keresztutat végzünk.

4.    Ugyancsak pénteken tartjuk a plébániai közösségi teremben 17.00 órától az elsőáldozásra készülők részére, a szentségfelkészítő kurzust. Kérjük, hogy az elsőáldozásra készülő gyermekek kötelezően jelenjenek meg.

5.    A város templomainak szentségimádását is a héten tartják. Részletes tájékoztató hirdetőtáblákon megtalálható.

6.    Jövő vasárnap érvénybe lép a nyári időszámítás, az órákat egy órával előbbre állítjuk. Ezért jövő vasárnaptól az esti szentmisék már 19.00 órakor kezdődnek.

 

2017 Nagyböjt 2. vasárnapja

Feltöltve:  2017. március 10.


 

1.    Ma (vasárnap) 17.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.


2.    Hétfőn a szentmise után Fatimai körmenetet tartunk, szerdán nagyböjti zsolozsmát imádkozunk, pénteken 17.30 órától keresztutat végzünk.


3.    Jövő vasárnap (márc. 19-én) lesz templomunk szentségimádási napja. A hirdetőtáblára kifüggesztettük a szentségimádási órák beosztását. Kérjük, hogy mindenki szenteljen időt az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztusnak.


4.    A Győri Székesegyházban a Vérrel Könnyező Szűzanya kegyképének ünnepén, március 17-én, (péntek) a papság zarándoklatát tartják. De. 11 órakor ünnepélyes püspöki szentmise kezdődik. A hívek búcsúját pedig jövő vasárnap a de. 10.00 órakor kezdődő szentmisében ünneplik.

2017 Nagyböjt 1. vasárnapja

Feltöltve:  2017. március 03.


1.    A szentmise végén hamvazkodhatnak testvéreink, amelyet a bűnbánat és megtérés jeleként hintünk magunkra. Egyházunk a következő imát mondja: „Emlékezz ember, mert porból vagy és porrá leszel!”

2.    Hálásan köszönjük adományaikat, amelyet a múlt vasárnapi perselyezések alkalmával nyújtottak a Katolikus Iskolák javára. Isten legyen bőkezű jutalmazója minden adományozónak!

3.    Ma (vasárnap) 17.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi és szerzetesi hivatásokért. 17.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

4.    A nagyböjti városi lelkigyakorlat a héten, március 6-7-8-án (hétfőtől szerdáig) a Szent György templomban lesz megtartva. Vezetője: Vértesaljai László jezsuita szerzetes atya lesz. A lelkigyakorlatos napokon a Szent György templomban 16.00 órától gyónási lehetőség van.

5.    Ezeken a napokon, hétfőtől szerdáig, nem lesz szentmise templomunkban.

6.   Szeretettel hívjuk testvéreinket pénteken 17.30 órától keresztúti imádságra.  Hozzunk áldozatot, hogy minél többen imádságos lélekkel kapcsolódjunk be Jézus Krisztus értünk vállalt szenvedésének elmélkedéseibe.

7.    A nagyböjt folyamán végezzünk szentgyónást. A bűnbánat szentségében Isten soha nem elítél, hanem fölemel minket. Minél többen éljünk ezzel a lehetőséggel és tapasztaljuk meg az Irgalmas Szeretetet.

8.    Két hét múlva, március 19-én (vasárnap) lesz templomunk szentségimádási napja. A hirdetőtáblára kifüggesztettük a szentségimádási órák beosztását. Kérjük, hogy mindenki szenteljen időt az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztusnak.

 

2017. Évközi 8. vasárnap

Feltöltve:  2017. február 24.1.    Ma (vasárnap) 17.00 órától imaórát tart a Cursillo imaközösség.

2.    A héten hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt. A nagyböjti időszak ráhangolja a keresztény embert a húsvéti misztérium, a megváltás titkának méltó megünneplésére. Hamvazószerdán a szentmise keretében megáldjuk a hamut, mellyel keresztet rajzolunk a keresztény ember homlokára. Hamvazószerdán szigorú böjt van, amikor nem fogyasztunk húseledelt, 18 éves kortól pedig háromszori étkezést tartunk. Akik nem tudnak hamvazószerdán részt venni a szentmisén, ők a jövő hétvégi szentmisék végén hamvazkodhatnak. A böjt és az imádság legyen hálaadás a minket megváltó Krisztusnak.

3.    Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk a szentmise előtt fél 6-tól. A nagyböjti péntekek böjti napok, ezeken a napokon is hústól való megtartóztatás van.

4.    A nagyböjti városi lelkigyakorlat az idei évben, március 6-7-8-án a Szent György templomban lesz megtartva. Vezetője: Vértesaljai László jezsuita szerzetes atya lesz.

5.    Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy gyermekeik iskolába való beíratásakor, a katolikus hit- és erkölcstan oktatás választása hitbeli kötelességük.

6.    Az Isteni Irgalmasság Vasárnapjára (április 22-23) zarándokutat szerveznek Lengyelországba. Részletek a plakáton olvashatók.

7.    Hangversenyt tartanak a Szent György templomban március 4-én (szombat) 19.00 órától, Kodály Zoltán halálának 50. évfordulója alkalmából. A belépés díjtalan.


 

2017. Évközi 7. vasárnap

Feltöltve:  2017. február 17.
1.    Hajléktalan és szegénysorban lévő testvéreinknek jótékonysági ételosztást végeztünk a Szent István Plébánia közössége nevében, február 18-án, (szombat) a Kristály Üzletház földszintjén. Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik segítségükkel és adományaikkal a krisztusi szeretetet képviselték.

2.    Nyílt nap lesz február 25-én, (szombat) a Győri Papnevelő Intézetben, melynek keretében lehetőség nyílik arra, hogy a Szeminárium és a kispapok életét a papi hivatás iránt érdeklődő fiúk személyesen ismerhessék meg.

3.    Jövő vasárnap, gyűjtést tartunk a Katolikus Iskolák és Intézmények részére, amely összeggel a soproni Szent Orsolya Iskolát támogatjuk.  Kérjük kedves híveink nagylelkű adományait.

4.    A személyi jövedelemadó 1%-át ajánljuk fel a Magyar Katolikus Egyháznak. Technikai szám: 0011.

5.    Az Apor Vilmos Imaszövetség tagjai új papi és szerzetesi hivatásokért vállalnak imádságot. Csatlakozni az újságos asztalokon lévő jelentkezési lapon lehet. Amelyet kitöltve a sekrestyében lehet leadni.

6.    Az első osztályba készülő gyerekeket nyílt tanítási napra és játékos foglalkozásokra várják a Szent Orsolya Iskolába. Részletek a plakáton olvashatók.

 

2017. Évközi 6. vasárnap

Feltöltve:  2017. február 09.

 


1.    Szombaton (febr. 11.) a Lourdes-i Boldogságos Szűzanya megjelenésének ünnepe van. Most az esti szentmise után, Lourdes-i körmenetet tartunk. Ez a nap egyben a Betegek Világnapja is, imáikban emlékezzünk meg beteg és szenvedő embertársainkról.

2.    Ma (vasárnap) 17.00 órától imaórát tart a Cursillo imaközösség.

3.    Február 13-án (hétfő), Fatimai körmenetet tartunk. Ezen a napon az esti szentmise keretében, a betegek szentségét szolgáltatjuk ki beteg, valamint idős embertársainknak. Akik szeretnék felvenni a betegek szentségét, előzőleg végezzenek szentgyónást.

4.    Hajléktalan és szegénysorban lévő testvéreinknek jótékonysági ételosztást végzünk a Szent István Plébánia közössége nevében, a Plébánia Tanácsadó Testületének tagjaival, február 18-án, (szombat) a Kristály Üzletház földszintjén.

5.    A Házasság Hete rendezvény lezárásaként Dr. Veres András megyéspüspök úr 2017. február 18-án, szombaton 17.00 órakor a Szent György templomban hálaadó szentmisét mutat be, amelynek keretében lehetőség nyílik a házassági fogadalom megújítására.

6.    A Domonkos Rend autóbuszos zarándoklatot szervez Olaszországba „Szent Domonkos nyomában” 2017. április 17-21. Részletes tájékoztatás a plakátokon megtalálható.