Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia

Ma 2022. december 05.,
Vilma napja van.

 

Hirdetések

2022. Évközi 26. vasárnap

Feltöltve:  2022. szeptember 25.

1.  A Plébánia Hivatal szept. 27-én és 28-án (kedd és szerda) zárva tart.

2.  A Soproni Szentlélek és Szent Mihály Római katolikus Plébánia szeretettel hívja és várja a híveket szept. 29-én (csütörtök) a Szent Mihály templom búcsújára. Az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik, melynek főcelebránsa dr. Veres András győri megyéspüspök.
További tájékoztatás a mellékletben csatolt plakáton.

3.  Pénteken (szept.30.) 19 órakor közös megemlékező szentmisét mutatunk be, szeptember hónapban eltemetett testvéreinkért.

4.  A héten megkezdjük október hónapját, amely Rózsafüzér Királynőjének, a Boldogságos Szűzanyának van szentelve. Buzdítunk mindenkit, hogy a rózsafüzér imádság által kapcsolódjunk be a Szűzanya tiszteletbe és kérjük anyai közbenjárását.

5.  Vasárnap (okt. 2.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

6.  A soproni Domonkos templomban a Rózsafüzér Királynője búcsúját október 1-jén és 2-án (szombat, vasárnap) ünneplik. Az ünnepi szentmise szombaton 18.00 órakor kezdődik. A szentmise után gyertyás körmenetet tartanak a Széchenyi téren. Vasárnap de. 11.30 órakor is ünnepi szentmisére várják a testvéreket. Részletes tájékoztatás a faliújságon kihelyezett plakátokon olvasható.

7.  2022. október 1. és november 28. között népszámlálás zajlik Magyarországon. A népszámlálás nagyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a magyar katolikusok életében is, ezért arra buzdítunk minden katolikust, hogy a népszámlálás alkalmával vallja meg a római katolikus/görögkatolikus valláshoz tartozását. További tájékoztatás a mellékletben csatolt plakáton.

2022. Évközi 25. vasárnap

Feltöltve:  2022. szeptember 18.

1.  Várjuk felkészítő csoportunkba azoknak a most 9. évfolyamos tanulóknak jelentkezését, akik a jövő évben szeretnének bérmálkozók lenni. A jelentkezés feltétele az elmúlt 8 évben történt iskolai hitoktatásban való részvétel és a vasárnapi szentmiséken történő jelenlét! Jelentkezési lapok a sekrestyében, valamint a plébánia hivatalban (hivatali időben) kérhető.

2.  A Váratlan Élet c. film vetítésére várják a Kedves Híveket a Szent Imre Plébániára 2022. szeptember 28-án, szerdán 17 órára. A film megtörtént eseményeket feldolgozva egy hölgy életét mutatja be, aki abortuszklinikán dolgozott, majd teljes fordulatot követően életvédővé vált. A filmvetítést beszélgetés követi, melyet Frivaldszky Edit, az Emberi Méltóság Központ igazgatója vezet. Szeretettel várják a 16 év feletti érdeklődőket, részletek és a film rövid leírása a kitett plakáton olvasható.

 

3. A Soproni Szentlélek és Szent Mihály Római katolikus Plébánia szeretettel hívja és várja a híveket szept. 29-én (csütörtök) a Szent Mihály templom búcsújára. Az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik, melynek főcelebránsa dr. Veres András győri megyéspüspök. További részletek a melléklet plakáton.

4.  2022. október 1. és november 28. között népszámlálás zajlik Magyarországon. A népszámlálás nagyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a magyar katolikusok életében is, ezért arra buzdítunk minden katolikust, hogy a népszámlálás alkalmával vallja meg a római katolikus/görögkatolikus valláshoz tartozását.

2022. Évközi 24. vasárnap

Feltöltve:  2022. szeptember 11.

1.  Kedden (szept. 13.) az esti szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.

 

2. Jövő vasárnap a délelőtt 8.30-kor kezdődő szentmisén templomunk ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

3.  Várjuk felkészítő csoportunkba azoknak a most 9. évfolyamos tanulóknak jelentkezését, akik a jövő évben szeretnének bérmálkozók lenni. A jelentkezés feltétele az elmúlt 8 évben történt iskolai hitoktatásban való részvétel és a vasárnapi szentmiséken történő jelenlét! Jelentkezési lapok a sekrestyében, valamint a plébánia hivatalban (hivatali időben) kérhető.

4.  Kedden (szept. 13.) a Plébánia Hivatal zárva tart.

2022. Évközi 23. vasárnap

Feltöltve:  2022. szeptember 04.

1.  A mai A mai napon (vasárnap) 18.00 órakor imaórát tart a Rózsafüzér-társulat. 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  Csütörtökön (szept. 8.) ünnepeljük a Szent István templom felszentelésének évfordulóját. Ezért csütörtökön a 18.00 órakor kezdődő szentmisében, melyet Várszegi Asztrik OSB emeritus pannonhalmi főapát mutat be hálát adunk a templomért, megemlékezve mindazokról, akik építették és gondozták, akik benne szolgáltak és imádkoztak, valamint azokról, akik ma is hittel jönnek templomunkba és szerető gondoskodással tevékenykednek benne.

3.  A Deák téri iskolában is, - amely plébániánk területén van, - megkezdődött a hitoktatás. A hitoktatást Vizer Krisztián és Iván Izabella hittanárok végzik. A hitoktatással és a szentségfelvétellel kapcsolatosan hirdetjük: az egyház szabályzata meghatározza, hogy csak olyan gyermekek, fiatalok részesülhetnek szentségekben, (elsőáldozás, bérmálás) akik folyamatos hitoktatásban részesülnek, és rendszeresen részt vesznek a vasárnapi szentmiséken. Ezért kérjük a kedves szülőket, nagyszülőket, hogy ezt tekintsék keresztény kötelességüknek és imáikkal, figyelmükkel, példaadásukkal segítsék gyermekeiket a felnőtt-kereszténnyé válás krisztusi útján. (szentmisenaplót mindenki a hitoktatójától kapja a hittankönyvvel együtt)

4.  Várjuk felkészítő csoportunkba azoknak a most 9. évfolyamos tanulóknak jelentkezését, akik a jövő évben szeretnének bérmálkozók lenni. A jelentkezés feltétele az elmúlt 8 évben történt iskolai hitoktatásban való részvétel és a vasárnapi szentmiséken történő jelenlét! Jelentkezési lapok a sekrestyében, valamint a plébánia hivatalban (hivatali időben) kérhető.

5.  Kedden (09.06.) az esti szentmise után várjuk a hittanterembe a jelenlegi rózsafüzér társulat tagjait és a csoportvezetőket egy rövid megbeszélésre.

6.  Kalendáriumok és falinaptárak vásárolhatók az újságos asztaloknál.

2022. Évközi 22. vasárnap

Feltöltve:  2022. augusztus 28.

1.  Szerdán (aug. 31.) közös megemlékező szentmisét mutatunk be, augusztus hónapban eltemetett testvéreinkért, várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

2.  Pénteken (szept. 2.) elsőpéntek.

3.  Jövő vasárnap (szept. 4.) a 8.30 órakor kezdődő tanévnyitó szentmisében tartjuk a Veni Sancte-t, melyben kérjük a diákokra és tanáraikra a Szentlélek Isten kegyelmét. Ezen a szentmisén az ifjúsági zenekar játszik. Szeretettel hívjuk a diákokat és szüleiket erre a szentmisére!

 


4.  A nyári hónapok elmúltával plébániánkon a hivatali idők ismét a megszokott rendben lesznek:
                                      kedd és csütörtök de. 9-11 óráig,
                                      szerda és péntek 15-17 óráig.  


5.  Szeptember 3-án (szombat), 10.00 órakor a győri Püspökvár udvarában ünnepi szentmisét tart Püspök úr a jubiláló házaspárok részére. Mivel a regisztrált házaspárok számára név szerinti ülőhelyet biztosítanak, ezért kérjük, hogy legkésőbb 9.30-ra érkezzenek meg a helyszínre. (Belépés a Püspökvár tornya alatt.) Idősebb vagy nehezen közlekedő családtagjaikat gépkocsival felhozhatják a Káptalandombra, de parkolási lehetőség a résztvevők nagy száma miatt a Káptalandombon nem áll rendelkezésre.
    Szeretnénk újra jelezni, hogy ülőhelyet és emléklapot csak a regisztrált házaspárok számára tudnak biztosítani.

6.  Kalendáriumok és falinaptárak vásárolhatók templomunk kisasztalainál.

2022. Évközi 21. vasárnap

Feltöltve:  2022. augusztus 21.

1.  Templomunk búcsújával kapcsolatban köszönjük testvéreink nagyszámú jelenlétét, az imádságokat, énekeket és adományaikat. Továbbá azt a nagy munkát, ami megelőzte az ünnepet: a templom takarítását, szépítését. Az előkészületet a tanácsadó-testület tagjainak és a szorgos asszonyoknak, akik segítettek az ünnep előkészítésében és lebonyolításában. Munkatársainknak, a templom kórusának önzetlenül végzett odaadó szolgálatát és a ministránsok helytállását. Külön köszönet illeti az Önkormányzat munkatársait, akik szintén bekapcsolódtak a szervezési-előkészületi munkába. Mindenkit az Úristen áldásával halmozzon el, hogy sok ilyen szép és felemelő ünnepben legyen részünk.

2.  Szombaton (aug. 27.) délután 15 órától zenés-énekes pikniket tart ifjúsági zenekarunk a Szent István templom előtt az árkádok alatt és a felső parkolóban Gyertek Ifjak Krisztushoz címmel, ahová várjuk a gitáros zenét kedvelőket. Legyen ez egy szép délután, amikor együtt gitározva, énekelve töltünk el egy kis időt. Lehetőség lesz kötetlen beszélgetésre és zenekarunk közelebbi megismerésére. A pikniken az étkezés batyus jelleggel történik és hozzunk magukkal pokrócokat is, amit leterítve tudunk letelepedni.

3.  Szeptember 3-án (szombat), 10.00 órakor a győri Püspökvár udvarában ünnepi szentmisét tart Püspök úr a jubiláló házaspárok részére. Mivel a regisztrált házaspárok számára név szerinti ülőhelyet biztosítanak, ezért kérjük, hogy legkésőbb 9.30-ra érkezzenek meg a helyszínre. (Belépés a Püspökvár tornya alatt.) Idősebb vagy nehezen közlekedő családtagjaikat gépkocsival felhozhatják a Káptalandombra, de parkolási lehetőség a résztvevők nagy száma miatt a Káptalandombon nem áll rendelkezésre.
    Szeretnénk újra jelezni, hogy ülőhelyet és emléklapot csak a regisztrált házaspárok számára tudnak biztosítani.

2022. Évközi 20. vasárnap

Feltöltve:  2022. augusztus 14.

1.    Hétfőn (aug. 15.) Szűz Mária Mennybevételének parancsolt főünnepe lesz. Az ünnepi szentmise 19 órakor kezdődik.

2.    Augusztus 20-án (szombat) Szent István királyt ünnepeljük templomunk búcsúnapján.

Az ünnepi szentmise az előző évekhez hasonlóan de. 9.00 órakor kezdődik a templom előtti téren. Az ünnepi szentmisét Dr. Korzenszky Richárd OSB tihanyi nyugalmazott perjel mutatja be. A szentmisét a Város ünnepsége követi, melynek keretében megáldjuk az új kenyeret. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
Aug. 20-án (szombat) este nem lesz szentmise templomunkban.
    
Az ünnep előkészítéséhez kérjük, mindazok segítő munkáját, akik az eddigi években is megtették ezt templomunkért odaadó szeretettel.

3.    Augusztus 19-én (péntek) ministráns-próbát tartunk 17.30 órától.

4.    A Szent Imre templom felszentelésének 25. évfordulójához kapcsolódó programokra várják a Kedves Híveket. Augusztus 19-én, pénteken 18 órakor a Szent Imre templomban "Isten szolgái a Szent Imrében" címmel kerekasztal-beszélgetés lesz Turner Lajos, Kálmán Imre és Németh István atyákkal. Augusztus 20-án, szombaton 16 órakor Dr. Veres András megyéspüspök úr a város papságával ünnepi szentmisében ad hálát a plébánia elmúlt 25 évéért. A szentmisét szeretetvendégség követi majd. Ugyancsak szombaton 20.30 órakor a Töviskorona zenekar vezetésével zenés dicsőítő szentségimádásra várják a Kedves Híveket!

2022. Évközi 19. vasárnap

Feltöltve:  2022. augusztus 07.

1.  A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-Társulat, majd 18.45-től Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  Szombaton (aug. 13.) az esti szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.

3.  Vasárnap este (aug. 14.) a szentmise Szűz Mária Mennybevételének parancsolt főünnepének előestéjéről lesz. (vigília mise)

2022. Évközi 18. vasárnap

Feltöltve:  2022. július 31.

1.  Augusztus elsejével dr. Veres András megyéspüspök a Balfi Római Katolikus Plébánia lelkipásztori ellátását a Soproni Szent István Plébániára bízta. Balfon a fürdőkápolnában továbbra is szombaton este lesz elővételezett (vasárnapi) szentmise, melynek időpontja a nyári időszámításban 17:30. A Soproni Szent István templomban pedig utána (továbbra is a megszokott időben) 19 órakor vehetnek részt szentmisén a hívek.

2.  A balfi hívek a hitélettel kapcsolatos ügyintézést (temetés-, keresztelő-, házasságkötés bejelentése, valamint igazolások kérése…) aug. 1-től a Soproni Szent István Plébánián tudják intézni hivatali időben. Kedd 9-11, szerda 15-17 óra között. A plébánia elérhetősége: Sopron, Szent István park 1. (a kurucdombi templomban), tel: 99/312-697

3.  További információ a plébánia weboldalán: http://szentistvansopron.hu/elerhetoseg
      Hirdetések: http://szentistvansopron.hu/programok

2022. Évközi 17. vasárnap

Feltöltve:  2022. július 24.

1.  Pénteken (júl. 29.) a szentmisét július hónapban elhunyt testvéreinkért mutatjuk be. Várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

2.  Szeptember 3-án, (szombat) 10.00 órakor tartják a győri Püspökvár udvarában a jubiláns házaspárok szentmiséjét. Kérjük, hogy akik házasságkötésük kerek évfordulóját ünneplik (5, 10, 15, 20, 25, vagy még valamely kerek évfordulót) és részt szeretnének venni az ünneplésben, augusztus 7-ig szíveskedjenek jelezni a sekrestyében vagy a plébánia irodán, hogy adataikat (születési név, templomi házasságkötés helye és ideje) elküldhessük a püspökségre.   (Parkolás a fizetős mélygarázsban)