Szent István Plébánia

Ma 2019. szeptember 22.,
Móric napja van.

 

Hirdetések

2019 Évközi 15.vasárnap

Feltöltve:  2019. július 12.

 

 

1. A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport. 

2. Sopron - Bánfalván a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén (kedd) 18.00 órakor a város papsága közösen végzi a szentmisét Bognár István atya vezetésével. Ezért kedden nem lesz szentmise templomunkban.

2019 Évközi 14.vasárnap

Feltöltve:  2019. július 05.


1. Köszönjük múlt vasárnapi perselyadományaikat, amelyeket az Apostoli Szentszék karitatív kiadásaira gyűjtöttünk. Az Úr áldása legyen életükön.

2. A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat. 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

3. Szombaton a szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.

4. Sopron - Bánfalván a Kármelhegyi Boldogasszony búcsúját, július 14-én és 16-án (vasárnap, kedd) tartják. Vasárnap de. 10.00 órakor ünnepi szentmise kezdődik. Kedden 18.00 órakor a város papsága közösen végzi a szentmisét.

5. Szeptember 7-én, (szombat) 10.00 órakor tartják a győri Székesegyházban a jubiláns házaspárok szentmiséjét. Kérjük, hogy akik házasságkötésük kerek évfordulóját ünneplik (5, 10, 15, 20, 25, vagy még valamely kerek évfordulót), és részt szeretnének venni az ünneplésben, július 30-ig szíveskedjenek jelezni a sekrestyében vagy a plébánia irodán, hogy adataikat elküldhessük a püspökségre.

2019 Évközi 13.vasárnap

Feltöltve:  2019. június 29.


1. Hálás szeretettel köszönjük mindazok áldozatos munkáját, szolgálatát, segítségét, akik a múlt vasárnapon, Úrnapjának méltó megünnepléséhez hozzájárultak. Minden jóságukat jutalmazza az Úr bőséges áldásával!

2. Kedden (júl. 2.) Szűz Mária látogatásának főünnepe lesz, Sarlós Boldogasszony. 19.00 órakor ünnepi szentmisére várjuk a testvéreket.

3. A 2020-as Eucharisztikus Kongresszusra készülve, minden hónap első csütörtökén, a szentmise után fél órás szentségimádást tartunk. A soron következő alkalom a héten, csütörtökön lesz megtartva.

4. A héten elsőpéntek lesz. Engeszteljük Jézus Szent Szívét, végezzünk szentgyónást és járuljunk szentáldozáshoz.

5. A plébánia irodán július hónapban heti két alkalommal tartunk hivatali órákat: szerdán 15-17 óráig; valamint csütörtökön de. 9-11 óráig.

6. Városunk és hazánk megtéréséért és lelki megújulásáért július 6-án (szombat) 15.00 órakor a sopronbánfalvi volt karmelita templomban ünnepi szentmisét tartanak. Előtte 14.00 órakor engesztelő gyalogos zarándoklat indul az Erzsébet-kerttől rózsafüzér imádkozásával a szentmise helyszínére. A zarándoklatot, Németh Attila atya vezeti. Szeretettel várják a testvéreket.

7. Jövő vasárnap meghívásunkra, a de. 10.00 órakor kezdődő szentmisét Méry László újmisés atya mutatja be. A szentmise után újmisésé áldásban részesíti jelenlévő testvéreinket.

2019 Krisztus Szent Teste és Vére - Úrnapja

Feltöltve:  2019. június 21.


1. A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.

2. Hétfőn (jún. 24.) Keresztelő Szent János fő ünnepe lesz. 18.00 órakor a Bécsi úti Keresztelő Szent János templomban ünnepi búcsúi szentmise kezdődik, amelyre szeretettel hívnak mindenkit. Ezért hétfőn nem lesz szentmise templomunkban.

3. Kedden az esti szentmisén vendégünk lesz a kinevezett új plébános, Bajkai Csaba atya, akit a szentmise után a Tanácsadó Testületnek mutatok be. Szeretettel hívom a tanácsos hölgyeket és urakat a közösségi terembe.

4. A héten, csütörtökön Szent László király ünnepét, pénteken Jézus Szent Szívének fő ünnepét, szombaton Szent Péter és Szent Pál apostolok fő ünnepét üli egyházunk. Ehhez az ünnephez kapcsolódóan, a jövő hétvégi perselypénzeket az Apostoli Szentszék javára gyűjtjük.

5. Pénteken a szentmisét, június hónapban eltemetett testvéreinkért mutatjuk be. Szeretettel várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

2019 Szentháromság vasárnapja

Feltöltve:  2019. június 15.


1. Pénteken a szentmise előtt, 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2. A plébánia irodán a jövő héttől valamint július hónapban heti két alkalommal tartunk hivatali órákat: szerdán 15-17 óráig; valamint csütörtökön de. 9-11 óráig.

3. Jövő vasárnap Úrnapja lesz, Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe. A szentmise 9.00 órakor kezdődik, amely után tartjuk az úrnapi körmenetet. Kérjük kedves testvéreinket, hogy az úrnapi oltárok feldíszítésében és virágszirmok gyűjtésében segítségünkre legyenek. A ministránsok és a liturgiában résztvevők részére próbát tartunk csütörtökön 18.00 órától. Akik az úrnapi oltárok feldíszítéséhez virágokat, virág-szirmokat tudnak ajándékozni, a hét második felében szíveskedjenek elhozni. Hálásan köszönjük segítségüket.

4. A Győri Egyházmegyei dispozíciók, papi helyezések az idei évben a Szent István Plébániát és személyemet is érintik. Dr. Veres András megyéspüspök úr 2019. augusztus 1-től felment a plébánia plébánosi teendőinek végzése alól. Felkért és kinevezett a Győri Székesegyház plébánosává, amelyre papi engedelmességből igent mondtam.
Utódomul, Bajkai Csaba kisbéri plébános atyát nevezte ki Megyéspüspök úr a Szent István Plébánia új plébánosává. Kérem, fogadják őt szeretettel és imáikkal kísérjék mindkettőnk papi-, és szolgálati útját.

2019 Pünkösdvasárnap

Feltöltve:  2019. június 07.


1. Pünkösdhétfőn Ferenc pápa rendelkezése értelmében, a Boldogságos Szűz Máriát, mint az Egyház Anyját ünnepeljük. Reggel 8.30 órakor és 19.00 órakor lesznek szentmisék templomunkban.

2. Kedden (jún. 11.) a Plébániai Tanácsadó Testülettel ülést tartunk 19.45 órától. Számítunk jelenlétükre.

3. Csütörtökön (jún. 13.) Fatima-i körmenetet tartunk a szentmise után.

4. Pénteken a szentmise előtt, 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

5. Szombaton (jún. 15.) a győri Székesegyházban Megyéspüspök úr áldozópappá szenteli Both Zoltán, Méry László és Varga Gábor diakónusokat. Imáinkkal kísérjük a szentelendőket!

6. Szeptember 7-én, (szombat) 10.00 órakor tartják a győri Székesegyházban a jubiláns házaspárok szentmiséjét. Kérjük, hogy akik házasságkötésük kerek évfordulóját ünneplik (5, 10, 15, 20, 25, vagy még valamely kerek évfordulót), és részt szeretnének venni az ünneplésben, július 30-ig szíveskedjenek jelezni a sekrestyében vagy a plébánia irodán, hogy adataikat elküldhessük a püspökségre.

7. Jövő vasárnap a Szentháromság Egy Isten ünnepét üli Egyházunk.

 

2019 Urunk mennybemenetele

Feltöltve:  2019. május 31.


1. A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, 18.45 órától Jézus Szíve litániát tartunk.

2. Hétfőn nem lesz szentmise templomunkban, a város papságának közös zarándoklata miatt.

3. A II. félévi újság előfizetéseket június 9-ig szíveskedjenek befizetni a sekrestyében, akik továbbra is igényt tartanak a katolikus kiadványokra.

4. A 2020-as Eucharisztikus Kongresszusra készülve, minden hónap első csütörtökén, a szentmise után fél órás szentségimádást tartunk. A soron következő alkalom a héten, csütörtökön lesz megtartva.

5. A héten elsőpéntek lesz, engeszteljük Jézus Szentséges Szívét. Végezzünk szentgyónást és szentáldozást.

6. Június hónap Jézus Szívének van szentelve, ezért minden pénteken a szentmise előtt Jézus Szíve litániát imádkozunk.

7. Jövő vasárnap, pünkösd ünnepén a Szentlélek Isten eljövetelét ünnepeljük.

8. Szeptember 7-én, (szombat) 10.00 órakor tartják a győri Székesegyházban a jubiláns házaspárok szentmiséjét. Kérjük, hogy akik házasságkötésük kerek évfordulóját ünneplik (5, 10, 15, 20, 25, vagy még valamely kerek évfordulót), és részt szeretnének venni az ünneplésben, július 30-ig szíveskedjenek jelezni a sekrestyében vagy a plébánia irodán, hogy adataikat elküldhessük a püspökségre.

2019 Húsvét 6. vasárnapja

Feltöltve:  2019. május 24.


1. A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo-imacsoport. 18.45 órától a májusi, Loretto-i litániát tartunk a Boldogságos Szűz Máriát köszöntve.

2. Kedden jegyes-kurzust tartunk 20.00 órától az emeleten levő közösségi teremben. Számítunk minden jegyespár jelenlétére.

3. A II. félévi újság előfizetéseket június 9-ig szíveskedjenek befizetni a sekrestyében, akik továbbra is igényt tartanak a katolikus kiadványokra.

4. Pénteken (máj. 31.) szentmisét mutatunk be május hónapban eltemetett testvéreinkért. Szeretettel várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

5. Jövő vasárnap Urunk mennybemenetelét üli Egyházunk.

 

2019 Húsvét 5. vasárnapja

Feltöltve:  2019. május 17.


1. Köszönjük múlt vasárnapi nagylelkű adományaikat, amivel a papnevelés nemes feladatát segítették.

2. A májusi litániákra szeretettel hívjuk testvéreinket, melyeket mindennap a szentmisék előtt 18.45 órától végzünk.

3. Kedden jegyes-kurzust tartunk 20.00 órától az emeleten levő közösségi teremben. Számítunk minden jegyespár jelenlétére.

4. Május 23-án (csütörtök) a Győri Székesegyházban de. 11.00 órakor ünnepi püspöki szentmise lesz Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére. Szeretettel várnak mindenkit.

5. Május 25-én (szombat) rendezik meg ismételten a Győri Szeretet Napokat, amelyről plakátokon tájékozódhatnak testvéreink.

6. A II. félévi újság előfizetéseket június 9-ig szíveskedjenek befizetni a sekrestyében, akik továbbra is igényt tartanak a katolikus kiadványokra.

2019 Húsvét 4. vasárnapja

Feltöltve:  2019. május 10.1. Ma (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport. 18.45 órától májusi lorettói litániát éneklünk. Ezen a napon ünnepeljük Jézust, a Jó Pásztort. Perselyadományainkkal támogassuk a papnövendékeket.

2. Megköszönjük mindazok adományát, akik eddig már befizették egyházi hozzájárulásukat a Plébánia Hivatalban. Erre továbbra is van lehetőség. A héten megkezdik az egyházi adószedők – Simonfi Ferencné és Szántó Péterné az egyházi hozzájárulás beszedését, akinél befizethetik az éves összeget. A Győri Egyházmegyében 2018 januárjától a megállapított minimál összeg: keresettel rendelkezőknek éves 5 000 Ft, nyugdíjasnak, vagy GYES-en lévőknek éves 3 000 Ft. Ezen pénzösszegekből tartjuk fenn templomunkat és plébániánkat. Ezért szeretettel kérjük adományaikat.

3. A májusi litániákra szeretettel hívjuk testvéreinket, melyeket mindennap a szentmisék előtt 18.45 órától végzünk.

4. Azoknak a jegyespároknak hirdetjük, akik jelezték szándékukat, hogy templomunkban szeretnék megkötni szentségi házasságukat, hogy részükre jegyes-kurzust tartunk május 14-én, 21-én és 28-án. Ezek keddi napok, az előadások 20.00 órakor kezdődnek az emeleten levő közösségi teremben. Számítunk minden jegyespár jelenlétére.

5. Jövő vasárnap elsőáldozás lesz templomunkban a de. 10.00 órakor kezdődő szentmisében. Az idei évben 23 gyermek veszi magához először az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztust. Az elsőáldozók gyóntatása pénteken 17.00 órától lesz. A szülők és hozzátartozók a gyermekek gyónása után végezhetik el szentgyónásukat, akiknél nem áll fenn szentségi akadály. Tisztelettel kérjük testvéreinket, hogy az elsőáldozási szentmisén, a szülők részére fenntartott helyeket szíveskedjenek szabadon hagyni. Imáikkal kísérjük a szentáldozáshoz járuló gyermekek életét!