Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia

Ma 2024. április 16.,
Csongor napja van.

 

Hirdetések

2024. Évközi 5. vasárnap

Feltöltve:  2024. február 04.

1.  A mai napon (vasárnap) 17.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi és szerzetesi hivatásokért, titokcserével. 17.45 órától pedig Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  Február 11-én (vasárnap) a betegek világnapja alkalmából tartott 10.00 órási szentmisében lesz lehetőség arra, hogy akik jelentkeztek a betegek szentségében részesüljenek.

3.  Az elsőáldozás időpontja a Soproni Szent István templomban 2024. május 12. (vasárnap) 10.00 óra.

4.  Bérmálás: A soproni plébániák fiataljait dr. Veres András püspök atya „Pünkösdhétfőn”, 2024. május 20-án a 10 órakor kezdődő szentmisében együtt fogja megbérmálni a Szent Mihály templomban.


5.  Február 10. és 18. között kerül megrendezésre a Házasság hete rendezvénysorozat Sopronban. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság értékére, kiálljon mellette és a párok számára frissítő, kapcsolatépítő lehetőségeket kínáljon. A programba idén is regisztráció útján kapcsolódhatnak be. Regisztrálni a www.profamilia.hu honlapon lehet.

A program nyitó Szentmiséje február 11-én, vasárnap este fél 8-kor a Szent György templomban lesz, ahová szeretettel várjuk a házaspárok mellett a házasságra készülő jegyespárokat is. További információk a kihelyezett plakáton és a www.profamilia.hu honlapon. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

2024. Évközi 4. vasárnap

Feltöltve:  2024. január 28.

1.  Szerdán (jan. 31.) a 18.00 órakor kezdődő szentmisét január hónapban elhunyt testvéreinkért mutatjuk be. Várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

2.  Csütörtökön (febr. 01.) 18:00 órától felnőtt hittanra várjuk az érdeklődőket a templom emeleti hittantermébe.

3.  Pénteken (febr. 2.) Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét tarjuk. Urunkat Jézust ünnepeljük, akit ezen a napon mutattak be az Úr templomában. A 18.00 órakor kezdődő szentmisében végezzük a gyertyaszentelést. A bevonuláskor égő gyertyákkal körmenetet tartunk a Plébánia Tanácsadó Testületének tagjaival. A szentmise végén a hívek is vihetnek haza otthonaikba a szentelt gyertyákból.

4.  Szombaton (febr. 3.) Szent Balázs püspök vértanú kapcsán az este 18 órakor kezdődő szentmise végén egyéni Balázs-áldásban részesülhetnek a jelenlévők. Egyházunk imádsága így hangzik két megszentelt gyertya között a hívek fölött: „Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására, őrizzen meg téged Isten a torokbajtól és minden más betegségtől, az Atya, † a Fiú és a Szentlélek nevében.” A hétvégi szentmisék végén pedig közös Balázs-áldásban részesülhetnek a hívek.

5.  Vasárnap (febr. 4.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

6.  Csütörtökön (febr. 1.) nyílt tanítási nap leendő elsős kisiskolásoknak a Soproni Szent Orsolya Iskolában (Deák tér 32.) Várják az érdeklődőket. Részletek a faliújságon lehelyezett plakáton és az iskola weboldalán.

7.  Továbbra is lehet jelentkezni a betegek szentségének felvételére, amire február 11-én (vasárnap) a betegek világnapja alkalmából tartott 10.00 órási szentmisében lesz lehetőség.

 

-A betegek szentségét felvenni kívánó, kérjük előre jelezze szándékát a plébánián (hivatali időben), hogy nyilvántartásba vehessük.

-Szükséges a betegek szentségének felvételékez a kegyelem állapota, vagyis vétele előtt végezzük el szentgyónásunkat. (gyóntatás a szentmisék előtt)

-A szentség kiszolgáltatásakor a pap a homlokot és a két kézfejet keni meg a betegek olajával imádság kíséretében.

2024. Évközi 3. vasárnap

Feltöltve:  2024. január 21.

1.  A mai napon (jan. 21.) kezdődik az imahét a Krisztus-hívők egységéért.

2.  Kedden (jan. 23) 17.00 órától ökumenikus imaest, igeliturgia lesz a Szent István templomban. Igét hirdet Dr. Barta Zsolt református lelkipásztor.

3.  Vasárnap (jan. 28.) 11.30-kor, Aquinói Szent Tamás domonkos egyháztanító jubileumához kapcsolódóan dr. Martos Levente Balázs püspök atya mutat be ünnepi szentmisét a Soproni Domonkos Templomban, melyre szeretettel várják a híveket.


*
Február 11-én (vasárnap) a Betegek Világnapján a 10.00 órakor kezdődő szentmisében lehetőség nyílik templomunkban az alábbiak szerint a betegek szentségének felvételére.

A betegek kenetéről röviden

Dr. Erdő Péter bíboros így fogalmaz a szentkenetről: „Nagyon fontos, hogy a beteg, aki kéri, akinek javára kiszolgáltatják a betegek kenetét, nem akármilyen beteg – nem egyszerűen náthás –, hanem olyan, aki (élete) veszélyben kezd forogni. Ezt még a mai egyházjog is így fogalmazza.
Milyen veszélyben? Valamilyen szempontból életveszélyben. Ez lehet akkor is, ha valaki kockázatos műtétre készül, vagy maga a betegség egyre súlyosbodik és nem sok kilátás van. Tehát mindenképpen veszélyben járó helyzetre kell gondolni.

Ezért nem teljesen arról van szó, hogy ez a szentség az idősek vagy nyugdíjasok szentsége. Ez a betegek kenete! Ugyanakkor nem is a haldoklók szentsége, abban az értelemben, hogy nem feltétel, hogy haldokló legyen az illető, annyira súlyos állapotban nem kell lennie a szentség felvételéhez.” (Dr. Erdő Péter bíboros: Beszélgetések az imádságról és a szentségekről 158. o.)


-A betegek szentségét felvenni kívánó, kérjük előre jelezze szándékát a plébánián (hivatali időben), hogy nyilvántartásba vehessük.

-Szükséges a betegek szentségének felvételékez a kegyelem állapota, vagyis vétele előtt végezzük el szentgyónásunkat. (gyóntatás a szentmisék előtt)

-A szentség kiszolgáltatásakor a pap a homlokot és a két kézfejet keni meg a betegek olajával imádság kíséretében.

2024. Évközi 2. vasárnap

Feltöltve:  2024. január 14.

1.  Csütörtökön (jan. 18.) a soproni Árpád-házi Szent Margit templom búcsújára várják a Híveket. Az ünnepi szentmise este 18 órakor kezdődik, ahová szeretettel hívják a PTT tagokat. (Ezen a napon reggel a Szent István templomban nem lesz szentmise).

2.  Mivel csütörtök este a Szent Margit templom búcsúja lesz, így a felnőtt hittanra másnap, pénteken (jan. 19.) az esti szentmise után 18.45-től várom az érdeklődőket a templom emeleti hittantermébe.

3.  Vasárnap (jan. 21.) a 8.30 órakor kezdődő szentmisében az ifjúsági zenekar teljesít szolgálatot. Gitáros mise lesz.

4.  Vasárnap (jan. 21.) Isten igéjének vasárnapja. 2019. szeptember 30-án, Szent Jeromos egyháztanító emléknapján tették közzé a Vatikánban Ferenc pápa „Aperuit illis (Megnyitotta nekik)" kezdetű apostoli levelét, amelyben elrendelte az Isten igéjének vasárnapját, amit az egyházi évközi idő harmadik vasárnapjára helyez. Ferenc pápa arra buzdít, hogy ezt a vasárnapot ünnepnapként éljük meg, a liturgiában a Biblia trónusra helyezésével, mely nyilvánvalóvá teszi, hogy Isten Igéjének meghatározó értéke van a közösség számára.

    Ferenc pápa kitér az apostoli levélben, hogy a lelkipásztorok nagy felelőssége, hogy mindenkivel megértessék a Szentírást, egyszerű nyelvezettel, mely alkalmas a meghallgatásra. Az elmélkedés és az imádság a szent szövegek kapcsán képessé tesz arra, hogy a szív szólaljon meg úgy, hogy megérintse a hívek szívét.

 

5.  A megrendelt Új Ember hetilap, és az Adoremus havonta megjelenő liturgikus füzet 2024-es évi előfizetési (éves) díja a következőképpen alakul: az Új Ember éves előfizetési összege 21.600 Ft, az Adoremus éves előfizetése 17.080 Ft. Az újság előfizetéseket február 11-ig tudjuk fogadni az összeg befizetésével a sekrestyében.

2024. Urunk megkeresztelkedése

Feltöltve:  2024. január 07.

1.  A mai napon (vasárnap) 17.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat papi- és szerzetesi hivatásokért. 17.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  Urunk megkeresztelkedésének ünnepével véget ért a karácsonyi liturgikus-időszak és hétfőtől kezdetét veszi az évközi idő.

3.  Kedden és szerdán (01.09 - 01.10.) a plébánián nem lesz hivatali ügyfélfogadás.

4.  Szombaton (jan. 13.) az esti szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.

5.  Az Egyházi hozzájárulás rendezésére a plébánián hivatali időben, a templomban kihelyezett csekkeken és banki utalással van lehetőség. Utaláskor a megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni: egyházi adó, a befizető nevét és az utca, házszámot is.


Utalási adatok:
Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia - 10200294-33412843-00000000

Az egyházi hozzájárulás (adó) összege 2024.01.01-től
6.000 Ft/fő/év
Nyugdíjasoknak 4.000 Ft/fő/év

2023. Szent Család Vasárnapja

Feltöltve:  2023. december 31.

1.  Hétfőn (jan.1.) az újesztendő első napján, Mária Istenanyaságának parancsolt ünnepét tartjuk. Délelőtt 10.00 és este 18.00 órakor lesz szentmise templomunkban.

 

2. Szerdán (jan. 03.) kivételesen reggel 7.00 órakor lesz a szentmise templomunkban. Előtte 6.20-tól rózsafüzér imádság.

3.  Csütörtökön (jan. 04.) 18:00 órától felnőtt hittanra várjuk az érdeklődőket a templom emeleti hittantermébe.

4.  Szombaton (jan. 6.) ünnepeljük Urunk megjelenését, (Vízkereszt) ünnepét. Este a 18 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében vizet szentelünk és ezzel együtt megáldjuk azokat öntapadós címkéket, amiket a lakások bejárati ajtajára lehet felragasztani. Ezen található a tárgyi év: 2024, valamint C+M+B, Chistus Mansionem Benedicat - Krisztus áldása legyen a lakáson. Akik szeretnének otthonukba a megáldott címkékből, a szentmise befejeztével vihetnek belőle.

    Vízkereszt parancsolt ünnep, ezért 6-án kötelező a szentmisén való részvétel!

5.  Jövő vasárnap (jan. 7.) Urunk megkeresztelkedését ünnepeljük és ezzel véget ér a karácsonyi időszak. A 8.30 órakor kezdődő szentmisében az ifjúsági zenekar teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

6.  Kérjük, hogy akik 2024-ben szeretnének szentségi házasságot kötni a Szent István templomban (a jegyeskurzus szervezése miatt) január hónap folyamán jelezzék házasságkötési szándékukat hivatali időben a plébánián.

7.  A plébánián (hivatali időben) továbbra is lehetőség van szentmisét előjegyeztetni a 2024-es évre. Még 55 miseszándékot tudunk fogadni.

8.  A Győri Egyházmegye rendelkezése alapján 2024. január 1-től az egyházi hozzájárulás 6.000 Ft/ év/fő, a nyugdíjasok részére pedig 4.000 Ft/év/fő.

2023. Advent 4. vasárnapja

Feltöltve:  2023. december 24.

1.  December 25. (hétfő) karácsony parancsolt ünnepén vasárnapi miserend lesz templomunkban. (8.30, 10.00, 18.00) A 10 órai szentmisében két szín alatti áldozási lehetőség.

2.  December 26-án (kedd) Szent István, első vértanú ünnepén 8.30 és 10.00 órakor lesz szentmise templomunkban. A 8.30-as szentmisén templomunk ifjúsági zenekara teljesít zenei szolgálatot, gitáros mise lesz. Este nem lesz szentmise!

3.  Pénteken este (dec. 29.) 18.00 órakor megemlékező szentmisét mutatunk be december hónapban elhunyt testvéreinkért. Várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

4.  Vasárnap (dec. 31.) a polgári év utolsó napján, Mária Istenanyasága főünnepének előestéjén 18.00 órakor közösen adunk hálát Istennek az elmúlt év minden kegyelméért. (Az esti szentmise így kivételesen már nem vasárnapi, hanem másnapi érvényű - a parancsolt főünnep előesti szentmiséje!)

5.  Január 1-jén, (hétfő) az újesztendő első napján, Mária Istenanyaságának parancsolt ünnepét üljük. Délelőtt 10.00 és este 18.00 órakor lesz szentmise templomunkban.

6.  A plébánia iroda december 27-től január 1-ig zárva tart, így az ünnepek között nem lesz ügyintézési lehetőség!

7.  A Győri Egyházmegye rendelkezése alapján 2024. január 1-től az egyházi hozzájárulás 6.000 Ft/év/fő, a nyugdíjasok részére pedig 4.000 Ft/év/fő.

2023. Advent 3. vasárnapja

Feltöltve:  2023. december 17.

1.  Továbbra is várjuk a hajnali szentmisékre testvéreinket. A szentmisék előtt gyónási lehetőség van. Karácsonyi szentgyónását mindenki tartsa fontosnak.

2.  Az idei adventben is végezzük a Szent Család szálláskeresési ájtatosságot. A hajnali szentmisék végén lehet elvinni a Szent Család képét és másnap reggel adjuk tovább egy másik családnak.

 

3.  Csütörtökön (dec. 21.) 18:00 órától felnőtt hittanra várjuk az érdeklődőket a templom emeleti hittantermébe.

4.  Dec. 22-én (péntek) reggel 6 órakor tartjuk az utolsó hajnali szentmisét. Köszönjük mindazok jelenlétét, akik eljöttek advent folyamán a hajnali szentmisékre. Sokan jártuk együtt az adventi utat. Adja az Úr, hogy teljesedjék be várakozásunk és szívükben is szülessen meg az Üdvözítő Krisztus.

5.  Templomunkban (Sopron-Szent István), december 24-én (vasárnap):

     8:30 óra:  Advent 4. vasárnapjának szentmiséje (gitáros mise)

    16.00 óra:     Pásztorjáték; Köszönjük a gyermekeknek, a fiataloknak és a felnőtteknek, hogy vállalták a megszervezést, a próbákat, a szereplést, valamint a lelkes munkát, amelyet szabadidejükből áldoztak.

    23.30 óra:    Zenei áhítat, a Harmonia Sacra, templomunk kórusának előadásában karácsonyi dallamok hangzanak fel;

    Éjfélkor:    Jézus Krisztus születésének ünnepi szentmiséje kezdődik. (a szentmisében két szín alatti áldozási lehetőség)

    Balfon a fürdőkápolnában (vasárnap) szenteste 16.00 órakor lesz ünnepi szentmise.

6.  December 25. (hétfő) karácsony parancsolt ünnepén vasárnapi miserend lesz templomunkban. (8.30, 10.00, 18.00)
(A 10 órai szentmisében két szín alatti áldozási lehetőség.)

7.  December 26-án (kedd) Szent István, első vértant ünnepén 8.30 és 10.00 órakor lesz szentmise templomunkban. A 8:30-as szentmisén templomunk ifjúsági zenekara teljesít zenei szolgálatot, gitáros mise lesz. Este nem lesz szentmise!

2023.. Advent 2. vasárnapja

Feltöltve:  2023. december 10.

1.  Továbbra is várjuk a hajnali szentmisékre testvéreinket. A szentmisék előtt gyónási lehetőség van. Karácsonyi szentgyónását mindenki tartsa fontosnak.

2.  Szerdán (dec. 13.) a hajnali szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.

3.  A Lions Club Sopron és a Soproni Borlovagok és Borbarátok Egyesülete szervezésében december 15-én (pénteken) 17:00 órától a Soproni Szent István templomban Csángó Advent címmel egyházi énekeket hallhatunk moldvai és gyimesi csángók előadásában. A támogatói jegyár 2.000 Ft. Részletek a faliújságon elhelyezett plakátokon.  

4.  Pénteken (dec. 15) a plébánia hivatalban nem lesz ügyfélfogadás.

5.  Az idei adventben is végezzük a Szent Család szálláskeresési ájtatosságot, mely karácsony előtt 9 nappal, december 15-én (pénteken) kezdődik. Ennek célja: az advent imádsággal való megszentelése. Akik szeretnék a Szent Család képét elvinni otthonukba, hogy együtt imádkozzon a család a Szent Család képe előtt, azok iratkozzanak fel a sekrestyében. A hajnali szentmisék végén lehet elvinni a képet és másnap reggel adjuk tovább egy másik családnak.

2023. Advent 1. vasárnapja

Feltöltve:  2023. december 03.

1.  A mai napon (vasárnap) 17.00 órakor imaórát tart a Rózsafüzér Társulat, papi- és szerzetesi hivatásokért. 17.45 órától pedig Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  Hétköznapokon (kedd-péntek) reggel 6 órakor rorate, hajnali szentmisék lesznek templomunkban. Szombaton csak 18.00 órakor lesz szentmise (a szentmise elején az adventi gyertyagyújtással), vasárnap pedig a szokott időkben: 8.30, 10.00 és 18.00 órakor. Az advent folyamán végezzük el karácsonyi szentgyónásunkat. A szentmisék előtt gyónási lehetőség lesz. A hajnali szentmisékre szeretettel várjuk testvéreinket, mint ahogy ezt az elmúlt esztendőben is szép számmal megtették.

3.  Hétfőként reggel 6 órakor pedig a kórházkápolnában lesz hajnali szentmise. Szeretettel várják a híveket.

4.  Csütörtökön (dec. 07.) 18:00 órától felnőtt hittanra várjuk az érdeklődőket a templom emeleti hittantermébe.

5.  Vasárnap (dec. 10.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

6.  Azokat a beteg és idős embertársainkat, akik szeretnék elvégezni karácsonyi szentgyónásukat és szentáldozásukat, kérjük, mihamarabb jelentsék a plébánián, hogy felkereshessük őket. Azonban legyünk figyelemmel arra, hogy ne karácsony hetére halasztódjék a betegek áldoztatása!