Szent István Plébánia

Ma 2020. február 26.,
Géza napja van.

 

Hirdetések

2019 Évközi 17.vasárnap

Feltöltve:  2019. július 27.1. A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.

2. Győző atya kedden költözik a Győri Székesegyházi Plébániára.

3. Bajkai Csaba atya, a Soproni Szent István Plébánia kinevezett új plébánosa ugyancsak kedden költözik plébániánkra.

4. Köszönetünket és hálánkat fejezzük mindazok felé, akik a költöztetésekben segítségünkre lesznek. Isten áldása kísérje életüket!

5. Hétfőn és kedden nem lesz szentmise templomunkban.

6. Hivatali idők plébániánkon augusztus hónapban is csak szerdán és csütörtökön lesznek.

2019 Évközi 16.vasárnap

Feltöltve:  2019. július 20.

 

 

1. Jövő héten nem lesznek hétköznapokon szentmisék templomunkban és hivatali idők sem a plébánia irodán.

2. Szomorú szívvel, de a feltámadásba vetett reménnyel hirdetjük, hogy ifj. Sipos Ferenc a Szent István Plébánia Tanácsadó Testületének tagja és jegyzője, valamint a szent liturgiákon áldoztatásban tevékenyen résztvevő keresztény testvérünk 2019. július 17-én elhunyt. Temetése, 2019. július 29-én (hétfő) 15.00 órakor lesz a Szent Mihály temetőben. Engesztelő szentmisét mutatunk be érte, temetése előtt 14.00 órakor a Szent István templomban. Adjon neki az Úr örök életet!

3. A jövő hétvégén szeretnék minden szentmisében hálát adni Istennek az elmúlt 11 soproni esztendő kegyelmeiért, valamint köszönetet mondani minden kedves Testvéremnek, akik lelkipásztori tevékenységemben bármilyen segítséget nyújtottak, szolgálatomat imádsággal kísérték.

4. A Városplébánia-Soproni Katolikus Konvent irodai munkatársat keres 4 órás munkaidőben, temetési ügyintézői és előkönyvelési feladatok ellátására. Jelentkezni személyesen lehet, önéletrajz beadásával, a Katolikus Konvent irodában.

2019 Évközi 15.vasárnap

Feltöltve:  2019. július 12.

 

 

1. A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport. 

2. Sopron - Bánfalván a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén (kedd) 18.00 órakor a város papsága közösen végzi a szentmisét Bognár István atya vezetésével. Ezért kedden nem lesz szentmise templomunkban.

2019 Évközi 14.vasárnap

Feltöltve:  2019. július 05.


1. Köszönjük múlt vasárnapi perselyadományaikat, amelyeket az Apostoli Szentszék karitatív kiadásaira gyűjtöttünk. Az Úr áldása legyen életükön.

2. A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat. 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

3. Szombaton a szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.

4. Sopron - Bánfalván a Kármelhegyi Boldogasszony búcsúját, július 14-én és 16-án (vasárnap, kedd) tartják. Vasárnap de. 10.00 órakor ünnepi szentmise kezdődik. Kedden 18.00 órakor a város papsága közösen végzi a szentmisét.

5. Szeptember 7-én, (szombat) 10.00 órakor tartják a győri Székesegyházban a jubiláns házaspárok szentmiséjét. Kérjük, hogy akik házasságkötésük kerek évfordulóját ünneplik (5, 10, 15, 20, 25, vagy még valamely kerek évfordulót), és részt szeretnének venni az ünneplésben, július 30-ig szíveskedjenek jelezni a sekrestyében vagy a plébánia irodán, hogy adataikat elküldhessük a püspökségre.

2019 Évközi 13.vasárnap

Feltöltve:  2019. június 29.


1. Hálás szeretettel köszönjük mindazok áldozatos munkáját, szolgálatát, segítségét, akik a múlt vasárnapon, Úrnapjának méltó megünnepléséhez hozzájárultak. Minden jóságukat jutalmazza az Úr bőséges áldásával!

2. Kedden (júl. 2.) Szűz Mária látogatásának főünnepe lesz, Sarlós Boldogasszony. 19.00 órakor ünnepi szentmisére várjuk a testvéreket.

3. A 2020-as Eucharisztikus Kongresszusra készülve, minden hónap első csütörtökén, a szentmise után fél órás szentségimádást tartunk. A soron következő alkalom a héten, csütörtökön lesz megtartva.

4. A héten elsőpéntek lesz. Engeszteljük Jézus Szent Szívét, végezzünk szentgyónást és járuljunk szentáldozáshoz.

5. A plébánia irodán július hónapban heti két alkalommal tartunk hivatali órákat: szerdán 15-17 óráig; valamint csütörtökön de. 9-11 óráig.

6. Városunk és hazánk megtéréséért és lelki megújulásáért július 6-án (szombat) 15.00 órakor a sopronbánfalvi volt karmelita templomban ünnepi szentmisét tartanak. Előtte 14.00 órakor engesztelő gyalogos zarándoklat indul az Erzsébet-kerttől rózsafüzér imádkozásával a szentmise helyszínére. A zarándoklatot, Németh Attila atya vezeti. Szeretettel várják a testvéreket.

7. Jövő vasárnap meghívásunkra, a de. 10.00 órakor kezdődő szentmisét Méry László újmisés atya mutatja be. A szentmise után újmisésé áldásban részesíti jelenlévő testvéreinket.

2019 Krisztus Szent Teste és Vére - Úrnapja

Feltöltve:  2019. június 21.


1. A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.

2. Hétfőn (jún. 24.) Keresztelő Szent János fő ünnepe lesz. 18.00 órakor a Bécsi úti Keresztelő Szent János templomban ünnepi búcsúi szentmise kezdődik, amelyre szeretettel hívnak mindenkit. Ezért hétfőn nem lesz szentmise templomunkban.

3. Kedden az esti szentmisén vendégünk lesz a kinevezett új plébános, Bajkai Csaba atya, akit a szentmise után a Tanácsadó Testületnek mutatok be. Szeretettel hívom a tanácsos hölgyeket és urakat a közösségi terembe.

4. A héten, csütörtökön Szent László király ünnepét, pénteken Jézus Szent Szívének fő ünnepét, szombaton Szent Péter és Szent Pál apostolok fő ünnepét üli egyházunk. Ehhez az ünnephez kapcsolódóan, a jövő hétvégi perselypénzeket az Apostoli Szentszék javára gyűjtjük.

5. Pénteken a szentmisét, június hónapban eltemetett testvéreinkért mutatjuk be. Szeretettel várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

2019 Szentháromság vasárnapja

Feltöltve:  2019. június 15.


1. Pénteken a szentmise előtt, 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2. A plébánia irodán a jövő héttől valamint július hónapban heti két alkalommal tartunk hivatali órákat: szerdán 15-17 óráig; valamint csütörtökön de. 9-11 óráig.

3. Jövő vasárnap Úrnapja lesz, Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe. A szentmise 9.00 órakor kezdődik, amely után tartjuk az úrnapi körmenetet. Kérjük kedves testvéreinket, hogy az úrnapi oltárok feldíszítésében és virágszirmok gyűjtésében segítségünkre legyenek. A ministránsok és a liturgiában résztvevők részére próbát tartunk csütörtökön 18.00 órától. Akik az úrnapi oltárok feldíszítéséhez virágokat, virág-szirmokat tudnak ajándékozni, a hét második felében szíveskedjenek elhozni. Hálásan köszönjük segítségüket.

4. A Győri Egyházmegyei dispozíciók, papi helyezések az idei évben a Szent István Plébániát és személyemet is érintik. Dr. Veres András megyéspüspök úr 2019. augusztus 1-től felment a plébánia plébánosi teendőinek végzése alól. Felkért és kinevezett a Győri Székesegyház plébánosává, amelyre papi engedelmességből igent mondtam.
Utódomul, Bajkai Csaba kisbéri plébános atyát nevezte ki Megyéspüspök úr a Szent István Plébánia új plébánosává. Kérem, fogadják őt szeretettel és imáikkal kísérjék mindkettőnk papi-, és szolgálati útját.

2019 Pünkösdvasárnap

Feltöltve:  2019. június 07.


1. Pünkösdhétfőn Ferenc pápa rendelkezése értelmében, a Boldogságos Szűz Máriát, mint az Egyház Anyját ünnepeljük. Reggel 8.30 órakor és 19.00 órakor lesznek szentmisék templomunkban.

2. Kedden (jún. 11.) a Plébániai Tanácsadó Testülettel ülést tartunk 19.45 órától. Számítunk jelenlétükre.

3. Csütörtökön (jún. 13.) Fatima-i körmenetet tartunk a szentmise után.

4. Pénteken a szentmise előtt, 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

5. Szombaton (jún. 15.) a győri Székesegyházban Megyéspüspök úr áldozópappá szenteli Both Zoltán, Méry László és Varga Gábor diakónusokat. Imáinkkal kísérjük a szentelendőket!

6. Szeptember 7-én, (szombat) 10.00 órakor tartják a győri Székesegyházban a jubiláns házaspárok szentmiséjét. Kérjük, hogy akik házasságkötésük kerek évfordulóját ünneplik (5, 10, 15, 20, 25, vagy még valamely kerek évfordulót), és részt szeretnének venni az ünneplésben, július 30-ig szíveskedjenek jelezni a sekrestyében vagy a plébánia irodán, hogy adataikat elküldhessük a püspökségre.

7. Jövő vasárnap a Szentháromság Egy Isten ünnepét üli Egyházunk.

 

2019 Urunk mennybemenetele

Feltöltve:  2019. május 31.


1. A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, 18.45 órától Jézus Szíve litániát tartunk.

2. Hétfőn nem lesz szentmise templomunkban, a város papságának közös zarándoklata miatt.

3. A II. félévi újság előfizetéseket június 9-ig szíveskedjenek befizetni a sekrestyében, akik továbbra is igényt tartanak a katolikus kiadványokra.

4. A 2020-as Eucharisztikus Kongresszusra készülve, minden hónap első csütörtökén, a szentmise után fél órás szentségimádást tartunk. A soron következő alkalom a héten, csütörtökön lesz megtartva.

5. A héten elsőpéntek lesz, engeszteljük Jézus Szentséges Szívét. Végezzünk szentgyónást és szentáldozást.

6. Június hónap Jézus Szívének van szentelve, ezért minden pénteken a szentmise előtt Jézus Szíve litániát imádkozunk.

7. Jövő vasárnap, pünkösd ünnepén a Szentlélek Isten eljövetelét ünnepeljük.

8. Szeptember 7-én, (szombat) 10.00 órakor tartják a győri Székesegyházban a jubiláns házaspárok szentmiséjét. Kérjük, hogy akik házasságkötésük kerek évfordulóját ünneplik (5, 10, 15, 20, 25, vagy még valamely kerek évfordulót), és részt szeretnének venni az ünneplésben, július 30-ig szíveskedjenek jelezni a sekrestyében vagy a plébánia irodán, hogy adataikat elküldhessük a püspökségre.

2019 Húsvét 6. vasárnapja

Feltöltve:  2019. május 24.


1. A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo-imacsoport. 18.45 órától a májusi, Loretto-i litániát tartunk a Boldogságos Szűz Máriát köszöntve.

2. Kedden jegyes-kurzust tartunk 20.00 órától az emeleten levő közösségi teremben. Számítunk minden jegyespár jelenlétére.

3. A II. félévi újság előfizetéseket június 9-ig szíveskedjenek befizetni a sekrestyében, akik továbbra is igényt tartanak a katolikus kiadványokra.

4. Pénteken (máj. 31.) szentmisét mutatunk be május hónapban eltemetett testvéreinkért. Szeretettel várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

5. Jövő vasárnap Urunk mennybemenetelét üli Egyházunk.