Szent István Plébánia

Ma 2018. szeptember 20.,
Friderika napja van.

 

Hirdetések

2018 Évközi 6. vasárnap

Feltöltve:  2018. február 09.


1.    Vasárnap, a mai napon 17.00 órától imaórát tart a Cursillo imaközösség, az esti szentmise után, Lourdes-i körmenetet tartunk. Ez a nap egyben a Betegek Világnapja, imáikban emlékezzünk meg beteg és szenvedő embertársainkról.

2.    Hétfőn reggel 7 órakor lesz szentmise templomunkban.

3.    Február 13-án (kedd) a szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.

4.    A héten hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt. Hamvazószerdán a szentmisében történik a hamvazás. A hamvazás szertartásának fontos eleme a mulandóságra való figyelmeztetés, továbbá az alázat és az engesztelés kifejezése. Hamvazószerda szigorú böjti nap, amikor nem fogyasztunk húseledelt, 18 éves kortól pedig háromszori étkezést tartunk. Akik nem tudnak hamvazószerdán részt venni a szentmisén, ők a jövő hétvégi szentmisék után hamvazkodhatnak.

5.    Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk a szentmise előtt fél 6-tól. A nagyböjti péntekek böjti napok, ezeken a napokon is hústól való megtartóztatás van.

6.    Hajléktalan és szegénysorban lévő testvéreinknek jótékonysági ételosztást végzünk a Szent István Plébánia közössége nevében, a Plébánia Tanácsadó Testületének tagjaival, február 17-én, (szombat) 12.30 órától a Kristály Üzletház földszintjén.

7.    Jövő vasárnap, a 8.30 órás szentmisében végezzük bérmálkozó-jelöltek bemutatását. Az idei hittanévben 11 fiatal szeretne részesülni a bérmálás szentségében. Imáinkkal kísérjük életüket!

2018 Évközi 5. vasárnap

Feltöltve:  2018. február 02.1.    Ezen a hétvégén, a szentmisék után Balázs-áldásban részesítjük testvéreinket. Egyházunk imádsága így hangzik két megszentelt gyertya között a keresztény ember felé: „Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására, védjen meg téged az Isten a torokbajtól és minden más betegségtől, az Atya, † a Fiú és a Szentlélek nevében.” Kérjük, hogy kettesével legyenek kedvesek jönni az oltár előtti lépcsőhöz az áldás fogadására.

2.    A mai napon (vasárnap) 17.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi és szerzetesi hivatásokért, titokcserével. 17.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

3.    Február 11-én a Lourdes-i Boldogságos Szűzanya megjelenésére emlékezünk. Ez a nap egyben a Betegek Világnapja is, imáikban emlékezzünk meg beteg és szenvedő embertársainkról. Jövő vasárnap az esti szentmise után, Lourdes-i körmenetet tartunk.

4.    A kőszegi Szent Imre Missziósház lelkinapokat szervez, férfiak részére, febr. 15-től; hölgyek részére márc. 1-től. Jelentkezési lapok az újságos asztalokon találhatók.

2018 Évközi 4. vasárnap

Feltöltve:  2018. január 26.1.    A mai napon (vasárnap) imaórát tart a Cursillo imacsoport 17.00 órától.

2.    Szerdán (Jan. 31.) a szentmisét január hónapban elhunyt testvéreinkért mutatjuk be. Várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

3.    Pénteken (febr. 2.) Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét tarjuk. Urunkat, Jézust ünnepeljük, akit ezen a napon mutatattak be az Úr templomába. A szentmisében végezzük a gyertyaszentelés szertartását és az elsőáldozó-jelöltek bemutatását. Az idei hittanévben 43 gyermek kéri, hogy részesülhessen az Eucharisztia vételében. Imáinkkal kísérjük életüket! A megszentelt gyertyákkal körmenetet tartunk a Plébánia Tanácsadó Testületének tagjaival és az elsőáldozó-jelöltekkel.

4.    Szombaton (febr.3.) Szent Balázs püspök-vértanú emléknapja lesz. A szentmise végén Balázs-áldásban részesítjük testvéreinket, valamint a vasárnapi szentmisék végén is.

5.    Idén második alkalommal kerül megrendezésre a Házasság hete rendezvény Sopronban, a Schönstatti Családmozgalom szervezésében, a Házashétvége közösséggel együttműködve. Tavaly sikerként értékelték a szervezők, hogy 100-nál több házaspár és jegyespár  regisztrált a rendezvényre és sokan várják már az idei programokat is. A rendezvény célja évek óta az, hogy felhívja a figyelmet a házasság értékére, kiálljon mellette, és a párok számára frissítő, kapcsolatépítő lehetőségeket kínáljon. A programba idén is regisztrálás útján kapcsolódhatnak be a párok www.profamilia.hu. A programok megtalálhatók a plakátokon.

 

2018 Évközi 3. vasárnap

Feltöltve:  2018. január 19.
1.    Az elmúlt héten, szerdán a Plébániai Tanácsadó Testület ülésén egyhangúlag elfogadta az elmúlt év zárszámadását és az idei év költségvetését, amely felterjesztésre kerül a Győri Egyházmegyéhez.

2.    Az elsőáldozásra és bérmálásra készülő hittanosok szüleit tisztelttel hívjuk, január 24-én, (szerda) 17.00 órára szülői megbeszélésre, melyet a templomban tartunk.

3.    A héten január 22-27. között lesz megtartva az imahét a Krisztus-hívők egységéért. Az ökumenikus imádságok  a plakáton szereplő rend szerint kezdődnek. Csütörtökön 17.00 órakor templomunkban igét hirdet: Dr. Vladár Gábor református lelkész úr.

4.    Az első osztályba készülő gyerekeket nyílt tanítási napra és játékos foglalkozásokra várják a Szent Orsolya Iskolába. Részletek a plakáton olvashatók.


2018 Évközi 2. vasárnap

Feltöltve:  2018. január 12.1.    A mai napon (vasárnap) imaórát tart a Cursillo imacsoport 17.00 órától.

2.    Hétfőn reggel 7 órakor lesz szentmise templomunkban.

3.    Szerdán (jan. 17.) a Plébániai Tanácsadó Testülettel ülést tartunk, amelyen megtárgyaljuk az elmúlt év zárszámadását és az idei év költségvetését.

4.    Az Árpád-házi Szent Margit templom búcsúját jan. 18-án (csütörtök) a 18.00 órakor kezdődő szentmisében ünnepeljük a város papjaival együtt. A búcsúi szentmise miatt, csütörtökön nem lesz szentmise templomunkban.

5.    Pénteken (jan. 19.) felkészítőkurzust tartunk a bérmálásra készülők részére 17.00 órától a közösségi teremben. Kérjük, hogy a fiatalok kötelezően jelenjenek meg.

6.    Sopronban január 22-27. között lesz megtartva az imahét a Krisztus-hívők egységéért. Az ökumenikus imádságok  17.00 órakor kezdődnek a plakáton szereplő rend szerint.

7.    Az elsőáldozásra és bérmálásra készülő hittanosok szüleit tisztelttel hívjuk, január 24-én, (szerda) 17.00 órára szülői megbeszélésre, melyet a templomban tartunk.

2018 Urunk megkeresztelkedése

Feltöltve:  2018. január 05.1.    Urunk megjelenésének ünnepével véget ért a karácsonyi liturgikus-időszak és kezdetét veszi az évközi idő.

2.    A mai napon (vasárnap) imaórát tart a Rózsafüzér-társulat 17.00 órától, papi- és szerzetesi hivatásokért.

3.    Hétfőn reggel 7 órakor lesz szentmise templomunkban.

4.    Csütörtökön (jan. 11.) de. 11 órakor Dr. Pápai Lajos ny. püspök úr, a volt évfolyamtársakkal együtt szentmisét mutat be templomunkban †Radó József (1953-1978) Győr-egyházmegyés diakónusért, halálának 40. évfordulója alkalmából. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket is.

5.    Pénteken (jan. 12.) felkészítőkurzust tartunk az elsőáldozásra készülők részére 17.00 órától a közösségi teremben. Kérjük, hogy a gyermekek kötelezően jelenjenek meg.

6.    Szombaton (jan.13.) az esti szentmise után Fatimai körmenet tartunk.

7.    Dr. Veres András megyéspüspök úr, a következő rendelkezéseket hozta 2018-tól:
Bérmálások rendje változik: 2018/19-es tanévben, azaz a jövő év tavaszán nem lesz bérmálás a Győri Egyházmegyében. A 2019-2020-as tanévtől a 9. évfolyamos tanulók fognak bérmálkozni. Felkészítésük módja is változni fog, amit a lelkipásztorok időben megbeszélnek a szülőkkel és a diákokkal.
Egyházközségi hozzájárulás (egyházi adó): 2018-tól nyugdíjasoknak évi 3.000 Ft-ra, keresők számára évi 5.000 Ft-ra emelkedett.

 

2017. Szent Család vasárnapja

Feltöltve:  2017. december 29.
1.    Jan. 1-jén, (hétfő) az újesztendő első napján, Mária Istenanyaságának ünnepét üljük. Vasárnapi miserend lesz templomunkban.

2.    Január 6-án (szombat) ünnepeljük Urunk megjelenését, (Vízkereszt) ünnepét, amely parancsolt ünnep, ezért szentmisén való részvételét mindenki tekintse fontosnak. Az ünnepi szentmise 18.00 órakor kezdődik, melynek keretében vizet szentelünk, és ezzel együtt megáldjuk azokat öntapadós címkéket, amiket a megáldott házak bejárati ajtajára lehet felragasztani. Ezen található a tárgyi év: 2018, valamint C+M+B, Chistus Mansionem Benedicat - Krisztus áldása legyen a lakáson. Akik szeretnének otthonukba a megáldott címkékből, a szentmise befejeztével vihetnek belőle.

3.    Akik szeretnék új vagy felújított lakásukat megáldatni és megszenteltetni, szíveskedjenek jelezni a plébánián.

4.    A héten elsőpéntek, szentgyónással és szentáldozással engeszteljük Jézus Szentséges Szívét.

5.    Jövő vasárnap Urunk megkeresztelkedésének ünnepét tartjuk.

 

2017. Advent 4. vasárnapja

Feltöltve:  2017. december 22.
Templomunkban, december 24-én (vasárnap):

• 16.00 óra:   Pásztorjáték;
• 23.30 óra:   Zenei áhítat, a Harmonia Sacra, templomunk kórusának előadásában
;
• Éjfélkor:     Jézus Krisztus születésének ünnepi szentmiséje kezdődik.

December 25 – 26-án (hétfő - kedd):
•    Karácsony ünnepén és másnapján vasárnapi miserend lesz templomunkban.


1.    A plébánia iroda december 21-től január 3-ig zárva tart. Temetéssel kapcsolatos ügyintézést kérjük, telefonon egyeztetni szíveskedjenek.

2.    Dec. 29-én (péntek) közös megemlékező szentmisét tartunk december hónapban eltemetett testvéreinkért.

3.    A Cursillo imacsoportok évzáró hálaadásukat dec. 30-án (szombat) de. 10.00 órakor tartják templomunkban. A szentmise után agapét tartanak a közösségi teremben.

4.    Dec. 31-én, (vasárnap) a Szent Családot ünnepeljük és ez egyben a polgári év utolsó napja. Ezen a napon tartjuk a szilveszteri hálaadást 17.00-kor. Hívunk szeretettel mindenkit, hogy közösen adhassunk hálát Istennek az elmúlt év minden kegyelméért.

5.    Jan. 1-jén, (hétfő) az újesztendő első napján, Mária Istenanyaságának ünnepét üljük. Vasárnapi miserend lesz templomunkban.

 

2017. Advent 3. vasárnapja

Feltöltve:  2017. december 15.1.    A hajnali szentmisékre szeretettel várjuk továbbra is testvéreinket. A szentmisék előtt gyónási lehetőség van. Karácsonyi szentgyónását mindenki tartsa fontosnak.

2.    A 2018. év első félévi újság előfizetéseket szíveskedjenek a sekrestyében befizetni, akik továbbra is igényt tartanak a katolikus kiadványokra.

3.    December 19-én 17.00 órakor tartják a soron következő  Soproni Alzheimer Cafét, a Pannónia Hotel Konferencia Termébe,  ahol Barna Máté domonkos rendi szerzetes atya tart előadást: Idősek a Bibliában” címmel.

4.    A plébánia iroda december 21-től január 3-ig zárva tart. Temetéssel kapcsolatos ügyintézést kérjük, telefonon egyeztetni szíveskedjenek.

5.    Dec. 23-án (szombat) reggel 6 órakor tartjuk az utolsó hajnali szentmisét. Nagyon hálásan köszönjük mindazok jelenlétét, akik eljöttek advent folyamán a rorate szentmisékre. Sokan jártuk együtt az adventi utat. Kívánjuk, hogy teljesedjék be várakozásuk és szívükben is szülessen meg az Üdvözítő Krisztus.

6.    Dec. 24-én, Advent 4. vasárnapján de. 8.30, és 10.00 órakor lesznek szentmisék, 16.00 órakor pásztorjáték és éjfélkor Jézus Krisztus születésének ünnepi szentmiséje. Karácsony ünnepén és másnapján vasárnapi miserend lesz templomunkban.

7.    A Cursillo imacsoportok évzáró hálaadásukat dec. 30-án (szombat) de. 10.00 órakor tartják templomunkban. A szentmise után agapét tartanak a közösségi teremben.

2017. Advent 2. vasárnapja

Feltöltve:  2017. december 08.1.    A mai napon 17.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.

2.    A hajnali szentmisékre szeretettel várjuk továbbra is testvéreinket. A szentmisék előtt gyónási lehetőség van. Karácsonyi szentgyónását mindenki tartsa fontosnak.

3.    A 2018. év első félévi újság előfizetéseket szíveskedjenek a sekrestyében befizetni, akik továbbra is igényt tartanak a katolikus kiadványokra.

4.    Kedden (dec. 12.) 18.00 órakor kezdődő karácsonyt-váró összejövetelen tartjuk a Plébánia Tanácsadó Testületével megbeszélésünket, valamint ekkor köszönjük meg egész éves szolgálatát mindazoknak, akik önzetlen szeretettel szolgálnak, segítenek, dolgoznak a templomért és plébániáért.

5.    Pénteken (dec. 15.) tartjuk a plébániai közösségi teremben 17.00 órától a bérmálásra készülők részére, a szentségfelkészítő kurzust. Kérjük, hogy a bérmálásra készülők kötelezően jelenjenek meg.

6.    Szombaton, az esti szentmise kezdetén, az adventi gyertyagyújtást a Rózsafüzér-társulat tagjai végzik.

7.    Az idei adventben is végezzük a Szent Család szálláskeresési ájtatosságot, mely karácsony előtt 8 nappal, december 17-én kezdődik. Ennek célja: az advent imádsággal való megszentelése. Akik szeretnék a Szent Család képét elvinni otthonaikba, hogy együtt imádkozzon a család a Szent Család képe előtt, azok iratkozzanak fel a sekrestyében. A hajnali szentmisék végén lehet elvinni a képet és másnap reggel adjuk tovább egy másik családnak.

8.    A Szent Margit templomban december 17-én (vasárnap) 18.00 órától a Julianeum énekkar „Adventi áhítatot” tart.

9.    December 19-én 17.00 órakor tartják a soron következő  Soproni Alzheimer Cafét, a Pannónia Hotel Konferencia Termébe,  ahol Barna Máté domonkos rendi szerzetes atya tart előadást: Idősek a Bibliában” címmel.