Szent István Plébánia

Ma 2019. április 25.,
Márk napja van.

 

Hirdetések

2018 Évközi 25. vasárnap

Feltöltve:  2018. szeptember 21.1. A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo - imacsoport.

2. Jövő vasárnap Szentírás vasárnapját tartjuk. Ez a nap arra is figyelmeztet minket, hogy különös tisztelettel vegyük kézbe a Bibliát, figyeljünk mindig Isten, élő szavára. Ne csak olvassuk és hallgassuk, hanem váltsuk tettekre, amire tanít és ösztönöz.

3. Pénteken (szept. 28.) megemlékező szentmisét mutatunk be, szeptemberben elhunyt testvéreinkért. Várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

4. Zarándokutat szervezünk a híres Mária-kegyhelyre, Lourdes-ba, 2019. ápr. 29. – máj. 4. (hétfő-szombat). Részletes tájékoztatás található az újságos asztalokon. Jelentkezni a Plébánián vagy a sekrestyében lehet. A zarándoklat lelkivezetését Holpár Balázs atyával közösen végezzük.

5. A Szent Mihály templom búcsúját szeptember 29-én (szombat) Szent Mihály főangyal ünnepén 18.00 órakor kezdődő szentmisében ünnepelik. Szeptember 30-án (vasárnap) az ünnepi szentmise 9.30-kor kezdődik, melynek főcelebránsa Barna Máté OP domonkos rendi szerzetes atya lesz. 

6. Taizéi zenés imádságot tartanak kéthetente a Táncsics utcai Jézus Szíve (Szürkék) templomban 17.30 órától.

7. A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve Liturgikus továbbképzést tart Marics István atya a szentmiséről és az Eucharisztia vételéről, minden hónap utolsó szombatján 19.00 órától

2018 Évközi 24. vasárnap

Feltöltve:  2018. szeptember 14.


 

1. A Deák-téri iskolában is, - amely plébániánk területén van,- megkezdődött a hitoktatás. A hitoktatást Vizer Krisztián és Iván Izabella hittanárok végzik. A hitoktatással és a szentségfelvétellel kapcsolatosan hirdetjük: az egyház szabályzata meghatározza, hogy csak olyan gyermekek, fiatalok részesülhetnek szentségekben, (elsőáldozás, bérmálás) akik folyamatos hitoktatásban részesülnek, és rendszeresen részt vesznek a vasárnapi szentmiséken. Ezért kérjük a kedves szülőket, nagyszülőket, hogy ezt tekintsék keresztény kötelességüknek és imáikkal, figyelmükkel, példaadásukkal segítsék gyermekeiket a felnőtt-kereszténnyé válás krisztusi útján.

2. A Villa sori Nepomuki Szent János kápolna felszentelésének évfordulóját szept. 17-én (hétfő) 18.00 órakor tartják.

3. Taizéi zenés imádságot tartanak kéthetente a Táncsics utcai Jézus Szíve (Szürkék) templomban 17.30 órától.

2018 Évközi 23. vasárnap

Feltöltve:  2018. szeptember 07.

 

1. A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo - imacsoport.

2. Szerdán Szűz Mária szent nevéről emlékezünk meg, a szentmise után zsolozsmát imádkozunk.

3. Csütörtökön Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító emléknapja van, az esti szentmiséhez kapcsolódóan Fatima-i körmenet tartunk.

4. Pénteken (szept. 14.) Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepe lesz.

5. Szombaton (szept. 15.) a Fájdalmas Szűzanyát köszönti Egyházunk.

 

2018 Évközi 22. vasárnap

Feltöltve:  2018. augusztus 31.


1. A mai napon (vasárnap) 18.00 órakor imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi- és szerzetesi hivatásokért. 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2. A nyári hónapok elmúltával plébániánkon a hivatali idők ismét a megszokott rendben lesznek:
kedd – csütörtök de. 9-11 óráig,
szerda – péntek 15-17 óráig. 

3. Szeptember 8-án (szombat) ünnepeljük a Szent István templom felszentelésének 75 éves évfordulóját. Ezért szombaton az 19.00 órakor kezdődő szentmisében hálát adunk a templomért, megemlékezve mindazokról, akik építették és gondozták, akik benne szolgáltak és imádkoztak, valamint azokról, akik ma is hittel és szeretettel jönnek templomunkba és szerető gondoskodással tevékenykednek benne. A szombat esti szentmise után közösen kivonulunk a templom elé a Szent István szoborhoz, és megemlékezünk egyházi és világi részről a két fiatal egyetemi hallgatóról, akik 1921. szeptember 8-án az ágfalvi csatában haltak meg. Ők azok, akiket az emlékműn szobor alakban átkarol Szent István király. Majd a megemlékezés virágait helyezik el a szobor talapzatán.

4. Folytatva az ünneplést, jövő vasárnap (szept. 9.) de. 10.00 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Dr. Veres András megyéspüspök úr mutatja be és egyben megáldja az eddig felújított templom-épületrészt. Ezért jövő vasárnap csak 10.00 órakor lesz szentmise templomunkban, a 8.30-as szentmise elmarad. Szeretettel hívunk mindenkit, hogy együtt imádkozva adjunk hálát Istennek templomunkért és közösségünkért!

5. Szeptember 10-én, (hétfő) hálaadó életvédő istentiszteletet tartanak a Szent Erzsébet Kórház kápolnájánál 15.00 órakor. 

2018 Évközi 21. vasárnap

Feltöltve:  2018. augusztus 24.


 

1. A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo - imacsoport.

2. Templomunk búcsújával kapcsolatban köszönjük testvéreink nagyszámú jelenlétét, az imádságokat, énekeket és adományaikat. Továbbá azt a nagy munkát, ami megelőzte az ünnepet: a templom takarítását, szépítését. A felajánlott süteményeket, amit szeretettel hoztak. Az előkészületet a tanácsadó-testület tagjainak és a szorgos asszonyoknak, akik segítettek az ünnep előkészítésében és lebonyolításában. Munkatársainknak, a templom kórusának önzetlenül végzett odaadó szolgálatát és a ministránsok helytállását. Külön köszönet illeti a pékségeket, akik minden évben adományoznak termékeikből kenyeret és péksüteményt. Mindenkit az Úristen áldásával halmozzon el, hogy sok ilyen szép és felemelő ünnepben legyen részünk.

3. Szerdán (aug. 29.) 18.00 órakor a Bécsi úti Keresztelő Szent János templomban lesz ünnepi búcsúi szentmise, amelyre szeretettel hívnak mindenkit. Ezért szerdán nem lesz szentmise templomunkban.

4. Pénteken (aug. 31.) közös megemlékező szentmisét mutatunk be, augusztus hónapban eltemetett testvéreinkért.

5. Szeptember 1-jén (szombat), 10.00 órakor a Győri Székesegyházban ünnepi szentmisét tart püspök úr a jubiláló házaspárok részére. Akik jelezték plébániánkon részvételi szándékukat, azokat várják a szentmisére és az agapera.
 
6. Jövő vasárnap a 8.30 órakor kezdődő szentmisében tartjuk a Veni Sancte-t, melyben kérjük a diákokra és tanáraikra a Szentlélek Isten kegyelmét. Ezen a szentmisén az ifjúsági zenekar játszik. Szeretettel hívjuk a diákokat és szüleiket erre a szentmisére!

7. Szeptember 8-án van a Szent István templom felszentelésének 75 éves évfordulója. Ezen alkalomból szeptember 9-én de. 10.00 órakor kezdődő szentmisét Veres András megyéspüspök úr mutatja be és megáldja az eddig felújított épületrészt. Ezért már most hirdetjük, hogy szept. 9-én, kettő hét múlva csak 10.00 órakor lesz szentmise templomunkban, a 8.30-as szentmise elmarad.

8. Ugyancsak szeptember 9-én Strasbourgban boldoggá avatják az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek (szürkék) rendalapítóját, EPPINGER MÁRIA ALFONZA anyát. Erre készülve a Jézus Szíve Templomban szeptember 1-től imakilencedet tartanak a szentmisék előtt.

2018 Évközi 20. vasárnap

Feltöltve:  2018. augusztus 17.


1. Augusztus 20-án, (hétfő) Szent István királyt ünnepeljük templomunk búcsúnapján.
Az ünnepi szentmise de. 9.00 órakor kezdődik a templom előtti téren. Az ünnepi szentmisét Dr. Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi ny. főapát úr mutatja be. A szentmisét a Város ünnepsége követi, melynek keretében megáldjuk az új kenyeret. Aug. 20-án (hétfő) 19.00 órakor is lesz szentmise templomunkban. Nagy szeretettel várunk mindenkit!

2. A bánfalvi hegyi-templom Fekete Mária kegyképének ünnepét jövő vasárnap (aug. 26.) tartják. Szeretettel várják a testvéreket!

2018 Évközi 19. vasárnap

Feltöltve:  2018. augusztus 10.1.  A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.

2.  Hétfőn (aug. 13.) az esti szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.

3.  Szerdán (aug. 15.) Szűz Mária mennybevételének parancsolt főünnepe lesz, 19.00 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be. Szentmisén való részvételünket tekintsük keresztény kötelességünknek.

4.  Ugyancsak szerdán, Nagyboldogasszony ünnepén tartják a Bencés templom búcsúját. Az ünnepi szentmise 16.00 órakor kezdődik. Szeretettel hívnak és várnak mindnyájunkat.

5.  Pénteken (aug. 17.) ministráns-próbát tartunk 18.00 órától.

6.  Augusztus 20-án, (hétfő) Szent István királyt ünnepeljük templomunk búcsúnapján.  Az ünnep előkészítéséhez kérjük, mindazok segítő munkáját, akik az eddigi években is megtették ezt templomunkért odaadó szeretettel. Az előző évek gyakorlatát követve az ünnepi szentmise befejeztével a templom előtti téren szeretet-vendégséget tartunk, ezért szeretettel kérünk mindenkit, hogy legyenek segítségünkre száraz édes-, és sós sütemények készítésével. Az elkészített süteményeket a szentmisék előtt vagy után szíveskedjenek elhozni. Köszönjük áldozatos segítségüket, amely példaértékűen megmutatkozott Balázs atya újmise alkalmával is.

Az ünnepi szentmise az előző évekhez hasonlóan de. 9.00 órakor kezdődik a templom előtti téren. Az ünnepi szentmisét Dr. Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi ny. főapát úr mutatja be. A szentmisét a Város ünnepsége követi, melynek keretében megáldjuk az új kenyeret. Aug. 20-án (hétfő) 19.00 órakor is lesz szentmise templomunkban. Nagy szeretettel várunk mindenkit!

 

2018 Évközi 18. vasárnap

Feltöltve:  2018. augusztus 04.


 
1.    A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat.

2.    Folytatódik a templom homlokzatának felújítása, majd pedig a plébánia épületének festése. A templom fennállásának 75 éves évfordulójára ezeket a munkákat szeretnénk teljesíteni. Köszönjük eddigi adományaikat és türelmüket. Kérünk mindenkit, hogy az állványoknál körültekintően közlekedjenek.

3.    Kedden (aug. 7.) az esti szentmise után ülést tartunk a Plébániai Tanácsadó Testülettel. Jelenlétükre tisztelettel számítunk.

4.    Szerdán (aug. 8.) Szent Domonkos ünnepén 18.30 órakor ünnepi szentmisét tartanak a Domonkos templomban. Főcelebráns és szónok: Böjte Csaba ferences szerzetes atya lesz.

5.    Keresztény Gólyatábort tartanak Gödöllőn, aug. 16-20. között. Szeretettel várják a fiatalok jelentkezését.

2018 Évközi 17. vasárnap

Feltöltve:  2018. július 27.


 

1.    Kedden (júl. 31.) 19.00 órakor megemlékező szentmisét mutatunk be az elmúlt hónapan elhunyt testvéreinkért. Szeretettel várjuk a gyászoló hozzátartozókat.


2.    A héten elsőpéntek lesz. Szentgyónásainkkal, áldozatvállalásainkkal engeszteljük Jézus Szentséges Szívét.


3.    Az idei Győr-Egyházmegyei dispozíciók a Szent István Plébániát is érintik. Dr. Veres András megyéspüspök úr rendelkezése értelmében, augusztus 1-jei hatállyal Kovács Gergő Vilmos atyát felmentette a Szent István Plébánia kisegítő lelkészi megbízatása alól, és kinevezte a soproni Szent Pál Katolikus Szakkollégium lelkészévé és egyetemi lelkésszé, iskolalelkészi feladatkörének meghagyásával. Lakóhelyéül a Soproni Szent György Plébániát jelölte ki. Hálásan köszönjük Gergő atyának a nálunk töltött lelkipásztori időt és szolgálatot, amelyet mindig örömmel és szeretettel végzett. Isten áldása kísérje további papi szolgálatát.

2018 Évközi 16. vasárnap

Feltöltve:  2018. július 20.1.    Szent Joakimnak és Szent Annának, Jézus nagyszüleinek közelgő ünnepe alkalmából megáldjuk a nagyszülőket és az időseket a szentmise végén. Kérjük, hogy a szentmise befejező áldása után, akik áldásban kívánnak részesülni, legyenek kedvesek az oltárlépcsőhöz járulni.

2.    Ma (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo-imaközösség.

3.    Szerdán nem lesz szentmise templomunkban.

4.    Szeptember 1-jén, (szombat) 10.00 órakor tartják a győri Székesegyházban a jubiláns házaspárok szentmiséjét. Kérjük, hogy akik házasságkötésük kerek évfordulóját ünneplik és részt szeretnének venni az ünneplésben, július 30-ig szíveskedjenek jelezni a sekrestyében vagy a plébánia irodán. Kérjük megadni a házasságkötés idejét, a házasfelek nevét, a feleség leánykori nevét, hogy adataikat elküldhessük a püspökségre.