Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia

Ma 2021. április 18.,
Andrea, Ilma napja van.

 

Hirdetések

2020. Évközi 25. vasárnap

Feltöltve:  2020. szeptember 20.

1.  Csütörtökön (szept. 24.) 16.30-tól próbát tartunk az elsőáldozásra és ekkor lesz az elsőáldozók gyóntatása is. Kérjük a pontos megjelenést.

2.  Pénteken (szept. 25.) 16.30-tól próbát tartunk a bérmálkozásra készülőknek és ekkor lesz a bérmálkozók gyóntatása is. Kérjük a pontos megjelenést.

3.  Szombaton (szept. 26.) délelőtt 10 órától lesz templomunkban a bérmálás szentségének kiszolgáltatása. Kérem, hogy a járványügyi intézkedések betartásával ezen a szentmisén csak a bérmálkozók szűk családja vegyen részt.

4.  Jövő vasárnap Szentírás vasárnapját tartjuk. Ez a nap arra is figyelmeztet minket, hogy különös tisztelettel vegyük kézbe a Bibliát, figyeljünk mindig Isten, élő szavára. Ne csak olvassuk és hallgassuk, hanem váltsuk tettekre, amire tanít és ösztönöz.

5.  Szintén jövő vasárnap (szept. 27.) délelőtt a 10 órakor kezdődő szentmisében tartjuk az elsőáldozást. Kérem, hogy a járványügyi intézkedések betartásával ezen a szentmisén csak az elsőáldozók szűk családja vegyen részt.

6.  Kalendáriumok és falinaptárak vásárolhatók az újságos asztaloknál.

 

7.  Az elmúlt héten gyűjtést tartottunk a szentföldi kegyhelyek megsegítésére. A gyűjtés összege 203.440 Ft volt. Köszönjük adományaikat.

2020. Évközi 24. vasárnap

Feltöltve:  2020. szeptember 13.

1.  A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo - imacsoport.

2.  A Deák-téri iskolában is, - amely plébániánk területén van,- megkezdődött a hitoktatás. A hitoktatást Vizer Krisztián és Iván Izabella hittanárok végzik. A hitoktatással és a szentségfelvétellel kapcsolatosan hirdetjük: az egyház szabályzata meghatározza, hogy csak olyan gyermekek, fiatalok részesülhetnek szentségekben, (elsőáldozás, bérmálás) akik folyamatos hitoktatásban részesülnek, és rendszeresen részt vesznek a vasárnapi szentmiséken. Ezért kérjük a kedves szülőket, nagyszülőket, hogy ezt tekintsék keresztény kötelességüknek és imáikkal, figyelmükkel, példaadásukkal segítsék gyermekeiket a felnőtt-kereszténnyé válás krisztusi útján.
     A szentmisenaplókat a hitoktatóktól kérjék a diákok.

 

2020. Évközi 23. vasárnap

Feltöltve:  2020. szeptember 06.

1.  A mai napon (vasárnap) 18.00 órakor imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi- és szerzetesi hivatásokért. 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  Kedden (szept. 8.) templomunk felszentelésének évfordulójának napján a szentmise után 20 órakor kerül sor a templom előtt lévő Szent István szoborcsoport emléktáblájának megáldására és leleplezésére. Ez a nap egybeesik az ágfalvi csata emléknapjával is. Részletek a faliújságon lévő plakáton.

3.  Vasárnap (szept. 13.) templomunkban az esti szentmiséhez kapcsolódóan Fatima-i körmenet tartunk.

 

4. Ugyanezen a napon (vasárnap) tartjuk a szentföldi gyűjtést. Perselyadományainkat a szentföldi kegyhelyek megsegítésére továbbítjuk.

5.  A hirdetőtáblán és a plébánia weboldalának heti hirdetés menüjének csatolmányaként olvashatjuk az MKPK intézkedéseit az új járványhelyzettel kapcsolatban.

6.  A Szent Imre Plébánia szeretettel várja a 14 és 35 év közötti fiatalokat minden hónap második péntekén szentmisére és dicsőítő virrasztásra, melyet a plébánia Töviskorona együttesének színvonalas zenéje alapoz meg. Az első alkalom szeptember 11-én, pénteken 19.15-kor kezdődik a Szent Imre templomban, melynek mottója: „Kerülj beljebb! – Újratervezés”. Részletek a kitett plakáton olvashatók.

7.  A soproni Regnum Marianum katolikus közösség vezetőképzőt indít, olyan 15-25 éves gyakorló keresztény fiataloknak, akik szívesen fejlesztenék magukat hittani ismeretekben, pedagógiában, önismeretben és egyéb vezetési praktikákban. Bővebb információkat a plakáton, illetve a szórólapon olvashatnak az érdeklődők.

2020. Évközi 22. vasárnap

Feltöltve:  2020. augusztus 30.

1.  Csütörtökön az esti szentmise után 19.30-tól szentségimádást tartunk.

2. A héten elsőpéntek lesz. Engeszteljük Jézus Szent Szívét, végezzünk szentgyónást és járuljunk szentáldozáshoz.

 

3.  Szeptember 4-én (péntek) szülői tájékoztatót tartunk az őszi elsőáldozással és bérmálással kapcsolatban a templom hittantermében. Kérem, hogy az elsőáldozásra készülők szülei 16.30-ra szíveskedjenek megjelenni (legalább egy szülő), a bérmálkozásra készülőket pedig 17.30-ra várom.

4.  A nyári hónapok elmúltával plébániánkon a hivatali idők ismét a megszokott rendben lesznek:
        kedd és csütörtök de. 9-11 óráig,
        szerda és péntek 15-17 óráig. 

5.  Szeptember 8-án (kedd) templomunk felszentelésének évfordulójának napján a szentmise után 20 órakor kerül sor a templom előtt lévő Szent István szoborcsoport emléktáblájának megáldására és leleplezésére. Ez a nap egybeesik az ágfalvi csata emléknapjával is. Részletek a faliújságon lévő plakáton és a plébánia weboldalának az elmúlt heti hirdetés menüjének csatolmányában.

6.  A Szent Imre Plébánia szeretettel várja a 14 és 35 év közötti fiatalokat minden hónap második péntekén szentmisére és dicsőítő virrasztásra, melyet a plébánia Töviskorona együttesének színvonalas zenéje alapoz meg. Az első alkalom szeptember 11-én, pénteken 19.15-kor kezdődik a Szent Imre templomban, melynek mottója: „Kerülj beljebb! – Újratervezés”. Részletek a kitett plakáton olvashatók.

 

7.  A soproni Regnum Marianum katolikus közösség vezetőképzőt indít, olyan 15-25 éves gyakorló keresztény fiataloknak, akik szívesen fejlesztenék magukat hittani ismeretekben, pedagógiában, önismeretben és egyéb vezetési praktikákban. Bővebb információkat a plakáton, illetve a szórólapon olvashatnak az érdeklődők.
 

2020. Évközi 21. vasárnap

Feltöltve:  2020. augusztus 23.

1.  A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo - imacsoport.

2.  Templomunk búcsújával kapcsolatban köszönjük testvéreink nagyszámú jelenlétét, az imádságokat, énekeket és adományaikat. Továbbá azt a nagy munkát, ami megelőzte az ünnepet: a templom takarítását, szépítését. Az előkészületet a tanácsadó-testület tagjainak és a szorgos asszonyoknak, akik segítettek az ünnep előkészítésében és lebonyolításában. Munkatársainknak, a templom kórusának önzetlenül végzett odaadó szolgálatát és a ministránsok helytállását. Mindenkit az Úristen áldásával halmozzon el, hogy sok ilyen szép és felemelő ünnepben legyen részünk.

3.  Pénteken (aug. 28.) közös megemlékező szentmisét mutatunk be, augusztus hónapban eltemetett testvéreinkért.

4.  Jövő vasárnap (aug. 30.) a 8.30 órakor kezdődő szentmisében tartjuk a Veni Sancte-t, melyben kérjük a diákokra és tanáraikra a Szentlélek Isten kegyelmét. Ezen a szentmisén az ifjúsági zenekar játszik. Szeretettel hívjuk a diákokat és szüleiket erre a szentmisére!

5.  Szintén jövő vasárnap a 10 órakor kezdődő szentmisében tesz esküt a már megválasztott és a győri megyéspüspök által kinevezett Plébániai Tanácsadó Testület. Várjuk erre a szentmisére azokat a PTT tagokat is, akik nem kerültek be a jelenlegi testületbe, számukra a megyéspüspök külön levélben köszöni meg szolgálatukat.

6.  2020. szeptember 4-én (péntek) szülői tájékoztatót tartunk az őszi elsőáldozással és bérmálással kapcsolatban a templom hittantermében. Kérem, hogy az elsőáldozásra készülők szülei 16.30-ra szíveskedjenek megjelenni (legalább egy szülő), a bérmálkozásra készülőket pedig 17.30-ra várom.

7.  Szeptember 5-én (szombaton) szeretettel várják a regisztrált jubiláns házaspárokat a Győri Székesegyházba. Kérik, hogy a névre szóló ültetés miatt legkésőbb 9:40-re érkezzenek meg a helyszínre.
      A püspökség parkolási lehetőséget nem tud biztosítani a Káptalandombon, javasolják a Dunakapu téri mélygarázs használatát.

8.  Szeptember 8-án (kedd) templomunk felszentelésének évfordulójának napján a szentmise után 20 órakor kerül sor a templom előtt lévő Szent István szoborcsoport emléktáblájának megáldására és leleplezésére. Ez a nap egybeesik az ágfalvi csata emléknapjával is. Részletek a faliújságon lévő plakáton és a plébánia weboldalának heti hirdetés menüjének csatolmányában.

 

2020. Évközi 20. vasárnap

Feltöltve:  2020. augusztus 16.

1.  Augusztus 20-án, (csütörtökön) Szent István királyt ünnepeljük templomunk búcsúnapján.


    Az ünnepi szentmise az előző évekhez hasonlóan de. 9.00 órakor kezdődik a templom előtti téren. Az ünnepi szentmisét Dr. Reisner Ferenc a Győri Egyházmegye általános püspöki helynöke mutatja be. A szentmisét a Város ünnepsége követi, melynek keretében megáldjuk az új kenyeret. Aug. 20-án (csütörtök) 19.00 órakor is lesz szentmise templomunkban. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
   
    Az ünnep előkészítéséhez kérjük, mindazok segítő munkáját, akik az eddigi években is megtették ezt templomunkért odaadó szeretettel.

 

2.  Augusztus 19-én (szerdán) ministráns-próbát tartunk 17.30 órától.

3. Szeptember 5-én (szombaton) szeretettel várják a regisztrált jubiláns házaspárokat a Győri Székesegyházba. Kérik, hogy a névre szóló ültetés miatt legkésőbb 9:40-re érkezzenek meg a helyszínre.
    A püspökség parkolási lehetőséget nem tud biztosítani a Káptalandombon, javasolják a Dunakapu téri mélygarázs használatát.

 

2020. Évközi 19. vasárnap

Feltöltve:  2020. augusztus 09.

1.  A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.

2.  Csütörtökön (aug. 13.) az esti szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.

3.  Szombaton (aug. 15.) Szűz Mária mennybevételének parancsolt főünnepe lesz, 19.00 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be. Szentmisén való részvételünket tekintsük keresztény kötelességünknek.

4.  Augusztus 15-én (szombat) de. 10 órakor dr. Veres András megyéspüspök diakónussá szenteli Simon Dávid papnövendéket a győri székesegyházban. Szeretettel várják a híveket és a fiatalokat az ünnepi szentmisére.

5.  Ugyancsak ezen a napon, Nagyboldogasszony ünnepén tartják a soproni Bencés templom búcsúját. Az ünnepi szentmise 18.00 órakor kezdődik, melynek szónoka Simon Dávid diakónus lesz.

6.  Augusztus 19-én (szerdán) ministráns-próbát tartunk 17.30 órától.

7.  Augusztus 20-án, (csütörtök) Szent István királyt ünnepeljük templomunk búcsúnapján.  Az ünnep előkészítéséhez kérjük, mindazok segítő munkáját, akik az eddigi években is megtették ezt templomunkért odaadó szeretettel.

    Az ünnepi szentmise az előző évekhez hasonlóan de. 9.00 órakor kezdődik a templom előtti téren. Az ünnepi szentmisét Dr. Reisner Ferenc a Győri Egyházmegye általános püspöki helynöke mutatja be. A szentmisét a Város ünnepsége követi, melynek keretében megáldjuk az új kenyeret. Aug. 20-án (csütörtök) 19.00 órakor is lesz szentmise templomunkban. Nagy szeretettel várunk mindenkit!

2020. Évközi 18. vasárnap

Feltöltve:  2020. augusztus 02.

1.  A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat.

2.  Kedden (aug. 4.) az esti szentmise után ülést tartunk a Plébániai Tanácsadó Testülettel (templombúcsú megbeszélése). Jelenlétükre tisztelettel számítunk.

3.  Minden évben augusztus elején tartják Medjugorjeben az Ifjúsági Fesztivált. A járvány miatt az idei évben nagyon körülményes az ezen való részvétel, ezért Medjugorjei Imaestre várják nagy szeretettel az érdeklődőket a Szent Imre templomba augusztus 4-én, kedden a 18.00 órai szentmise után.

4.  Csütörtökön az esti szentmise után 19.30-tól szentségimádást tartunk.

5. A héten elsőpéntek lesz. Engeszteljük Jézus Szent Szívét, végezzünk szentgyónást és járuljunk szentáldozáshoz.

6.  Szombaton (aug. 8.) Szent Domonkos ünnepén 18.30 órakor ünnepi szentmisét tartanak a Domonkos templomban. A szentmise szónoka: Kercza Asztrik OFM szombathelyi ferences atya lesz.

7.  Augusztus 15-én (szombat) de. 10 órakor dr. Veres András megyéspüspök diakónussá szenteli Simon Dávid papnövendéket a győri székesegyházban. Szeretettel várják a híveket és a fiatalokat az ünnepi szentmisére.

8.  Ugyancsak ezen a napon, Nagyboldogasszony ünnepén tartják a soproni Bencés templom búcsúját. Az ünnepi szentmise 18.00 órakor kezdődik, melynek szónoka Simon Dávid diakónus lesz.

 

9.  A 2020. július 25-26-án tartott templomi PTT választás eredménye a templom hirdetőtábláján és a weboldal hirdetések alatt található csatolt PDF mellékletben olvasható.

2020. Évközi 17. vasárnap

Feltöltve:  2020. július 26.

1.  A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.

 

2.  Minden évben augusztus elején tartják Medjugorjeben az Ifjúsági Fesztivált. A járvány miatt az idei évben nagyon körülményes az ezen való részvétel, ezért Medjugorjei Imaestre várják nagy szeretettel az érdeklődőket a Szent Imre templomba augusztus 4-én, kedden a 18.00 órai szentmise után.

2020. Évközi 16. vasárnap

Feltöltve:  2020. július 19.

1.  A bérmálás időpontja: 2020. szeptember 26. (szombat) de. 10 óra.

2.  Az elsőáldozás időpontja: 2020. szeptember 27. (vasárnap) de. 10 óra.

 

3.  Dr. Veres András győri megyéspüspök 2020. augusztus 31-ig minden plébánia számára új választás rendelt el a jelenlegi Plébániai Tanácsadó Testület 5 éves mandátumának megszűnése kapcsán. Részletek és a jelöltek névsora a templom hirdetőtábláján és a plébánia weboldalának hirdetési mellékletében olvashatók. A választás jövő héten szombaton és vasárnap történik szavazólapokon a Szent István  templomban a szentmisék időpontjában.