Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia

Ma 2021. április 18.,
Andrea, Ilma napja van.

 

Hirdetések

2020. Évközi 15. vasárnap

Feltöltve:  2020. július 12.

1.  A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport. 

2.  Sopron - Bánfalván a (kolostortemplomban) Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén (csütörtök) 18.00 órakor a város papsága közösen mutat be szentmisét Németh László általános helynök vezetésével. Majd Pálmai Árpád egyházzenész tart zenei áhítatot. Ezért csütörtökön nem lesz szentmise templomunkban.
   19-én vasárnap szintén ünnepi szentmisére várják a híveket délelőtt 10 órakor a bánfalvi kolostortemplomba, melyet Both Zoltán káplán atya celebrál.

3.  A bérmálás időpontja: 2020. szeptember 26. (szombat) de. 10 óra.

4.  Az elsőáldozás időpontja: 2020. szeptember 27. (vasárnap) de. 10 óra.

5.  Köszönjük a kedves híveknek Győző atya ezüstmiséje előkészítése kapcsán nyújtott segítséget és a süteményeket. A jó Isten fizesse meg nagylelkűségüket. A süteményes tálcák-tányérok átvehetők a sekrestyében.

2020. Évközi 14. vasárnap

Feltöltve:  2020. július 05.

1.  A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat. 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  A plébánia irodán július-augusztus hónapban heti két alkalommal tartunk hivatali órákat: kedden de. 9-11 óráig; valamint szerdán 15-17 óráig.

3.  Szeptember 5-én, (szombat) 10.00 órakor tartják a győri Székesegyházban a jubiláns házaspárok szentmiséjét. Kérjük, hogy akik házasságkötésük kerek évfordulóját ünneplik (5, 10, 15, 20, 25, vagy még valamely kerek évfordulót) és részt szeretnének venni az ünneplésben, július 30-ig szíveskedjenek jelezni a sekrestyében vagy a plébánia irodán, hogy adataikat elküldhessük a püspökségre.

4.  A bérmálás időpontja: 2020. szeptember 26. (szombat) de. 10 óra.

5.  Az elsőáldozás időpontja: 2020. szeptember 27. (vasárnap) de. 10 óra.

2020. Évközi 13. vasárnap

Feltöltve:  2020. június 28.

1.  A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.

2.  Hétfőn (jún. 29.) Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe lesz. 19.00 órakor ünnepi szentmisére várjuk a testvéreket.

3.  Kedden (jún. 30.) a szentmisét, június hónapban eltemetett testvéreinkért mutatjuk be. Szeretettel várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

4.  Csütörtökön (júl. 2.) Szűz Mária látogatásának ünnepe lesz, Sarlós Boldogasszony. 19.00 órakor ünnepi szentmisére várjuk a testvéreket. A szentmisében régi hagyomány szerint gyógynövényeket szentelünk. Várjuk a kedves hívek által szentmisére hozott gyógynövényeket.

5.  Csütörtökön, a szentmise után fél órás szentségimádást tartunk.

6. A héten elsőpéntek lesz. Engeszteljük Jézus Szent Szívét, végezzünk szentgyónást és járuljunk szentáldozáshoz. (A szentmisét viszont Szent Tamás apostolról tartjuk).

7.  A plébánia irodán július-augusztus hónapban heti két alkalommal tartunk hivatali órákat: kedden de. 9-11 óráig; valamint szerdán 15-17 óráig.

7.  2020. július 5-én vasárnap a 10 órakor kezdődő szentmisében Böcskei Győző esperes-plébános atya, székesegyházi kanonok úr ad hálát templomunkban pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából és ezüstmisés áldásban részesíti a jelenlévőket.  Az ünnepi szentmise szónoka Mészáros Csaba gödi plébános atya lesz. Szeretettel varjuk a kedves híveket.

    A szentmise után szeretet-vendégségre hívjuk a jelenlévő híveket az emeleti hittanterembe, ahol rövid beszélgetésre is lehetőég nyílik Győző atyával. Kérünk mindenkit, hogy ezen szép ünnep alkalmából legyenek segítségünkre száraz édes-, és sós sütemények készítésével. Az elkészített süteményeket szombaton délutántól (júl. 4.) az esti szentmiséig szíveskedjenek elhozni.

8.  Szeptember 5-én, (szombat) 10.00 órakor tartják a győri Székesegyházban a jubiláns házaspárok szentmiséjét. Kérjük, hogy akik házasságkötésük kerek évfordulóját ünneplik (5, 10, 15, 20, 25, vagy még valamely kerek évfordulót), és részt szeretnének venni az ünneplésben, július 30-ig szíveskedjenek jelezni a sekrestyében vagy a plébánia irodán, hogy adataikat elküldhessük a püspökségre.

2020. Évközi 12. vasárnap

Feltöltve:  2020. június 21.

1.  Hálás köszönjük mindazok áldozatos munkáját, szolgálatát, segítségét, akik a múlt vasárnapon, Úrnapjának méltó megünnepléséhez hozzájárultak. Minden jóságukat jutalmazza az Úr bőséges áldásával!

2.  Szerdán (jún. 24.) Keresztelő Szent János főünnepe lesz. 18.00 órakor a Bécsi úti Keresztelő Szent János templomban ünnepi búcsúi szentmise kezdődik, amelyre szeretettel hívnak mindenkit. Ezért szerdán nem lesz szentmise templomunkban.

3.  Pénteken a szentmise előtt 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

4.  Vasárnap (jún. 28.) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.

5.  2020. július 5-én vasárnap a 10 órakor kezdődő szentmisében Böcskei Győző esperes-plébános atya, székesegyházi kanonok úr ad hálát templomunkban pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából és ezüstmisés áldásban részesíti a jelenlévőket.  Az ünnepi szentmise szónoka Mészáros Csaba gödi plébános atya lesz. Szeretettel varjuk a kedves híveket.

    A szentmise után szeretet-vendégségre hívjuk a jelenlévő híveket az emeleti hittanterembe, ahol rövid beszélgetésre is lehetőég nyílik Győző atyával. Kérünk mindenkit, hogy ezen szép ünnep alkalmából legyenek segítségünkre száraz édes-, és sós sütemények készítésével. Az elkészített süteményeket szombaton délutántól (júl. 4.) az esti szentmiséig szíveskedjenek elhozni.

6.  Szeptember 5-én, (szombat) 10.00 órakor tartják a győri Székesegyházban a jubiláns házaspárok szentmiséjét. Kérjük, hogy akik házasságkötésük kerek évfordulóját ünneplik (5, 10, 15, 20, 25, vagy még valamely kerek évfordulót), és részt szeretnének venni az ünneplésben, július 30-ig szíveskedjenek jelezni a sekrestyében vagy a plébánia irodán, hogy adataikat elküldhessük a püspökségre.

2020. Úrnapja

Feltöltve:  2020. június 14.

1.  Pénteken a szentmise előtt 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  Vasárnap (06.21.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

3.  A Soproni Szent István templom sekrestyési feladatok ellátására keres szolgálattevőt, két fő sekrestyést. A szolgálat ellátása váltásban napi szinten történik, ami alkalmakként kb. 2 óra. Feladatuk a templom szentmise előtt 1 órával történő nyitása, a szentmiséhez való előkészítés; liturgikus eszközök, ruhák, könyvek. Előkészítés a keresztelőkhöz, esküvőkhöz. Szükség szerint a ministráns ruhák helybeni mosása-vasalása. A szolgálat ellátásáért a plébánia tiszteletdíjat fizet, ami 30.000 Ft/fő/hó.  Jelentkezni a plébánián lehet.

4.  Valamint az egyházi hozzájárulás beszedésére keres a plébánia segítőket. Az adószedő/k/nek azokat az embereket, családokat kell felkeresniük, akik valamilyen oknál fogva nem tudják a plébániára eljuttatni az éves egyházi hozzájárulást. Az adószedő/k/ körzete a Szent István plébánia körzetéhez tartozó utcák. A szolgálatért járó tiszteletdíj az egyházi hozzájárulást szedő általa beszedett egyházi adó 10 %-a. Jelentkezni a plébánián lehet.

2020. Szentháromság vasárnapja

Feltöltve:  2020. június 07.

1.   Pénteken a szentmise előtt 18.40 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  Jövő héttől a plébánia hivatalban ismét lehetőség nyílik a személyes ügyintézésre. Kedden és csütörtökön délelőtt 9-11 között, szerdán és pénteken délután 15-17 óra között lesznek a hivatali órák.

3.  Szombaton (06.13) templomunk is bekapcsolódik a világméretű szentségimádásba. 18:15-től imádkozzunk közösen a kitett Oltáriszentség előtt, amit szentmise követ.

4.  Jövő vasárnap Úrnapja lesz, Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe. A szentmise 9.00 órakor kezdődik, amely után úrnapi körmenetet tartunk. Kérjük kedves testvéreinket, hogy az úrnapi oltárok feldíszítésében és virágszirmok gyűjtésében segítségünkre legyenek. A ministránsok és a liturgiában résztvevők részére próbát tartunk csütörtökön 18.00 órától. Akik az úrnapi oltárok feldíszítéséhez virágokat, virágszirmokat tudnak ajándékozni, a hét második felében (péntek, szombat az esti szentmisék előtt) szíveskedjenek elhozni. Hálásan köszönjük segítségüket.

 

2020. Pünkösdvasárnap

Feltöltve:  2020. május 31.

1.  Pünkösdhétfőn Ferenc pápa rendelkezése értelmében, a Boldogságos Szűz Máriát, mint az Egyház Anyját ünnepeljük. Reggel 8.30 órakor lesz szentmise templomunkban.

2.  Június hónap Jézus Szívének van szentelve, ezért minden pénteken a szentmise előtt 18.40-től Jézus Szíve litániát imádkozunk.

3.  Jövő vasárnap a Szentháromság Egy Isten ünnepét üli Egyházunk.

2020. Urunk mennybemenetele

Feltöltve:  2020. május 24.

1.  Esténként a szentmisék előtt május folyamán 18.40-től Loretto-i litániát tartunk a Boldogságos Szűz Máriát köszöntve.

2.  Pénteken 19 órakor a szentmisét, május hónapban eltemetett testvéreinkért mutatjuk be. Várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

3.  Jövő vasárnap Pünkösd ünnepén a Szentlélek Isten eljövetelét ünnepli Egyházunk.

4.  Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki templomban vagy kápolnában áhítattal részt vesz a Veni, Creator Spiritus himnusz (ÉE 122-124. ének, vagy H 102. ének) ünnepélyes éneklésében vagy elmondásában Pünkösd ünnepén.

2020. Húsvét 6. vasárnapja

Feltöltve:  2020. május 17.

1.  Esténként a szentmisék előtt május folyamán 18.40-től Loretto-i litániát tartunk a Boldogságos Szűz Máriát köszöntve.

2.  Jövő vasárnap Urunk mennybemenetelét ünnepli Egyházunk.


    Az Egyházi hozzájárulás rendezésére egyelőre a templomban kihelyezett csekkeken és banki utalással van lehetőség. Utaláskor a megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni: egyházi adó és az utca, házszámot is.
    Utalási adatok:

    Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia
    10200294-33412843-00000000

   
A plébánián továbbra is telefonon és E-mail-en keresztül történő ügyintézést folytatunk. A temetéssel és online nem intézhető ügyekkel kapcsolatban kérjük időpontot egyeztetni szíveskedjenek.

2020. Húsvét 5. vasárnapja

Feltöltve:  2020. május 10.

1.  Dr. Veres András győri megyéspüspök 2020.05.04-től engedélyezi az egyházmegyében a nyilvános szentmisék, liturgiák megtartását. Viszont Köriratában felhívja a 65 éven felüli hívek, valamint a krónikus betegségben szenvedők figyelmét, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően továbbra is maradjanak otthon, ne vegyenek részt a liturgikus összejöveteleken!

2.  Templomunkban továbbra sem lesz szenteltvíz a bejárati szenteltvíztartókban. Továbbra sincs kézfogás a szentmisében és kötelező a kézbe áldozás. A templomban is kötelező a 2 m-es távolság megtartása a hívek között (a padokban is)!

3.  A Soproni Szent István Templomban hétköznap esténként 18:30-tól nyitjuk a templomteret. 18:40-től énekelt Lorettói litánia, majd 19 órától szentmise. Ugyan így (19 óraától) szombat és vasárnap este. Vasárnap délelőtt pedig 8:30 és 10 órakor lesznek szentmisék.

      Egyelőre nem lesz az idősek által vezetett rózsafüzér, imaórák, zsolozsma.

4.  Mivel a padok fertőtlenítése nem oldható meg az elvárt hatékonyságban, mindenki saját felelőségére vegyen rész a zárt térben történő szentmisén.

5.  Kérjük, hogy akinek hőemelkedése van, köhög, influenzaszerű tüneteket észlel, ne jöjjön közösségbe és a templomba!

6.  A perselyezés a szentmisék végén a kijáratnál történik.

 

7. Május 12-én kedden este, nem lesz szentmise templomunkban.

8.  A május 17-re tervezett bérmálás elmarad, egy őszi időpontra kerül áthelyezésre.

     A kápolna továbbra is nyitva áll a nap folyamán, ahová bármikor betérhetünk egy rövid imára.

     Püspök úr Körirata teljes terjedelmében olvasható a hirdetés mellékleteként, valamint a faliújságon.

 

    Az egyházi hozzájárulás befizetésére egyelőre a templomban kihelyezett csekkeken és banki utalással van lehetőség. Utaláskor a megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni: egyházi adó, valamint az utca, házszámot is. Utalási adatok: Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia: 10200294-33412843-00000000

    
A plébánián továbbra is marad a telefonos és E-mail-en keresztül történő ügyintézés.