Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia

Ma 2020. november 24.,
Emma napja van.

 

Hirdetések

2019 Évközi 25.vasárnap

Feltöltve:  2019. szeptember 22.

1. A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo - imacsoport.

2. Jövő vasárnap Szentírás vasárnapját tartjuk. Ez a nap arra is figyelmeztet minket, hogy különös tisztelettel vegyük kézbe a Bibliát, figyeljünk mindig Isten, élő szavára. Ne csak olvassuk és hallgassuk, hanem váltsuk tettekre, amire tanít és ösztönöz.

3. Szintén jövő vasárnap (szept. 29.) 16 órakor a Bencés templomban Hortobágyi Cirill OSB pannonhalmi főapát ünnepi szentmisét mutat be és emléktáblát avat Dr. Endrédy F. Csanád OSB tiszteletére. A szentmisére és az emléktábla avatásra szeretettel várják a híveket. További részletek a faliújságon elhelyezett plakáton.

2019 Évközi 24.vasárnap

Feltöltve:  2019. szeptember 15.

1. A Deák-téri iskolában is, - amely plébániánk területén van,- megkezdődött a hitoktatás. A hitoktatást Vizer Krisztián és Iván Izabella hittanárok végzik. A hitoktatással és a szentségfelvétellel kapcsolatosan hirdetjük: az egyház szabályzata meghatározza, hogy csak olyan gyermekek, fiatalok részesülhetnek szentségekben, (elsőáldozás, bérmálás) akik folyamatos hitoktatásban részesülnek, és rendszeresen részt vesznek a vasárnapi szentmiséken. Ezért kérjük a kedves szülőket, nagyszülőket, hogy ezt tekintsék keresztény kötelességüknek és imáikkal, figyelmükkel, példaadásukkal segítsék gyermekeiket a felnőtt-kereszténnyé válás krisztusi útján.

2. A Villa sori Nepomuki Szent János kápolna felszentelésének 120. évfordulóját szept. 17-én (kedd) 18.00 órakor tartják. Részletek a faliújságon lévő plakáton.

2019 Évközi 23.vasárnap

Feltöltve:  2019. szeptember 08.

1.  A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo - imacsoport.

2.  A Táncsics utcai Jézus Szíve templomban a Megváltós Nővérek alapítója, Eppinger Mária Alfonza anya boldoggá avatásának első évfordulójának ünnepe lesz szeptember 9-én, hétfőn. 17 órától szentségimádási órát vezetnek a Megváltós Nővérek, majd 18 órakor ünnepi szentmise lesz a város papságával, Turner Lajos fertődi plébános úr vezetésével, szentbeszédet mond: Both Zoltán városkáplán. Részletek a kitett plakáton olvashatók, szeretettel várják a Kedves Híveket!

3.  Pénteken templomunkban az esti szentmiséhez kapcsolódóan Fatima-i körmenet tartunk.

4.  "NEKünk érték a család!" címmel Egyházmegyei Családi Napra várják a családokat 2019. szeptember 14-én, szombaton 9-16 óráig a győri Apor Vilmos Iskolaközpontba (Győr, Pátzay Pál u. 46.), ahol többek között bemutatkoznak az Egyházmegyében működő házas- és családcsoportok, családokkal foglalkozó lelkiségi mozgalmak. Gyerekeknek, fiataloknak korosztályos programokra, szentmisére, közös ebédre, előadásra, dicsőítésre várjuk az érdeklődőket. A szervezők az ebéd miatt a családok regisztrációját kérik szeptember 8-ig a Győri Egyházmegye weboldalán. Az Egyházmegyei Családbizottság nagy szeretettel várja a Családokat!

2019 Évközi 22.vasárnap

Feltöltve:  2019. szeptember 01.

1. A mai napon (vasárnap) 18.00 órakor imaórát tart a Rózsafüzér-társulat.
    18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2. A nyári hónapok elmúltával plébániánkon a hivatali idők ismét a megszokott rendben lesznek:
                             kedd és csütörtök de. 9-11 óráig,
                             szerda és péntek 15-17 óráig. 

3. Szeptember 8-án (vasárnap) ünnepeljük a Szent István templom felszentelésének évfordulóját. Ezért vasárnap a 10.00 órakor kezdődő szentmisében hálát adunk a templomért, megemlékezve mindazokról, akik építették és gondozták, akik benne szolgáltak és imádkoztak, valamint azokról, akik ma is hittel és szeretettel jönnek templomunkba és szerető gondoskodással tevékenykednek benne.

4. Szeptember 7-én (szombat), 10.00 órakor a Győri Székesegyházban ünnepi szentmisét tart Püspök úr a jubiláló házaspárok részére. Akik jelezték plébániánkon részvételi szándékukat, azokat várják a szentmisére és az agapera.

5. A Táncsics utcai Jézus Szíve templomban a Megváltós Nővérek alapítója, Eppinger Mária Alfonza anya boldoggá avatásának első évfordulójának ünnepe lesz szeptember 9-én, hétfőn. 17 órától szentségimádási órát vezetnek a Megváltós Nővérek, majd 18 órakor ünnepi szentmise lesz a város papságával, Turner Lajos fertődi plébános úr vezetésével, szentbeszédet mond: Both Zoltán városkáplán. Részletek a kitett plakáton olvashatók, szeretettel várják a Kedves Híveket!

8. "NEKünk érték a család!" címmel Egyházmegyei Családi Napra várják a családokat 2019. szeptember 14-én, szombaton 9-16 óráig a győri Apor Vilmos Iskolaközpontba (Győr, Pátzay Pál u. 46.), ahol többek között bemutatkoznak az Egyházmegyében működő házas- és családcsoportok, családokkal foglalkozó lelkiségi mozgalmak. Gyerekeknek, fiataloknak korosztályos programokra, szentmisére, közös ebédre, előadásra, dicsőítésre várjuk az érdeklődőket. A szervezők az ebéd miatt a családok regisztrációját kérik szeptember 5-ig a Győri Egyházmegye weboldalán. Az Egyházmegyei Családbizottság nagy szeretettel várja a Családokat!

2019 Évközi 21.vasárnap

Feltöltve:  2019. augusztus 25.

1. A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo - imacsoport.

2. Templomunk búcsújával kapcsolatban köszönjük testvéreink nagyszámú jelenlétét, az imádságokat, énekeket és adományaikat. Továbbá azt a nagy munkát, ami megelőzte az ünnepet: a templom takarítását, szépítését. A felajánlott süteményeket, amit szeretettel hoztak. Az előkészületet a tanácsadó-testület tagjainak és a szorgos asszonyoknak, akik segítettek az ünnep előkészítésében és lebonyolításában. Munkatársainknak, a templom kórusának önzetlenül végzett odaadó szolgálatát és a ministránsok helytállását. Külön köszönet illeti a pékségeket, akik minden évben adományoznak termékeikből kenyeret és péksüteményt. Mindenkit az Úristen áldásával halmozzon el, hogy sok ilyen szép és felemelő ünnepben legyen részünk.

3. Immár 6. alkalommal érkezik városunkba a Jerikó gyalogos zarándoklat, melynek célja az imádság és engesztelés hazánkért, gyermekeinkért, családjainkért. Augusztus 28-án, szerdán este 19 órakor imaórára várják a Kedves Híveket a Szent Imre templomba, majd másnap, 29-én reggel 8 órakor ugyanonnan lesz az indulás Sopronkövesdre. A soproni híveket is kérik, aki teheti, csatlakozzon ezen a napon a gyalogos zarándoklathoz, felajánlva az időt, fáradságot hazánk lelki, erkölcsi megújulásáért.

4. Pénteken (aug. 30.) közös megemlékező szentmisét mutatunk be, augusztus hónapban eltemetett testvéreinkért.

5. Jövő vasárnap (szept. 1.) a 8.30 órakor kezdődő szentmisében tartjuk a Veni Sancte-t, melyben kérjük a diákokra és tanáraikra a Szentlélek Isten kegyelmét. Ezen a szentmisén az ifjúsági zenekar játszik. Szeretettel hívjuk a diákokat és szüleiket erre a szentmisére!

6. Szeptember 7-én (szombat), 10.00 órakor a Győri Székesegyházban ünnepi szentmisét tart Püspök úr a jubiláló házaspárok részére. Akik jelezték plébániánkon részvételi szándékukat, azokat várják a szentmisére és az agapera.

7. "NEKünk érték a család!" címmel Egyházmegyei Családi Napra várják a családokat 2019. szeptember 14-én, szombaton 9-16 óráig a győri Apor Vilmos Iskolaközpontba (Győr, Pátzay Pál u. 46.), ahol többek között bemutatkoznak az Egyházmegyében működő házas- és családcsoportok, családokkal foglalkozó lelkiségi mozgalmak. Gyerekeknek, fiataloknak korosztályos programokra, szentmisére, közös ebédre, előadásra, dicsőítésre várjuk az érdeklődőket. A szervezők az ebéd miatt a családok regisztrációját kérik szeptember 5-ig a Győri Egyházmegye weboldalán. Az Egyházmegyei Családbizottság nagy szeretettel várja a Családokat!

2019 Évközi 20.vasárnap

Feltöltve:  2019. augusztus 18.

1. Augusztus 20-án, (kedden) Szent István királyt ünnepeljük templomunk búcsúnapján.


Az ünnepi szentmise de. 9.00 órakor kezdődik a templom előtti téren. Az ünnepi szentmisét Bajkai Csaba templomunk újonnan érkezett plébánosa mutatja be. A szentmisét a Város ünnepsége követi, melynek keretében megáldjuk az új kenyeret. Aug. 20-án (kedd) 19.00 órakor is lesz szentmise templomunkban. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
   
Az ünnep előkészítéséhez kérjük, mindazok segítő munkáját, akik az eddigi években is megtették ezt templomunkért odaadó szeretettel. Az előző évek gyakorlatát követve az ünnepi szentmise befejeztével a templom előtti téren szeretet-vendégséget tartunk, ezért szeretettel kérünk mindenkit, hogy legyenek segítségünkre száraz édes-, és sós sütemények készítésével. Az elkészített süteményeket ma 18-án (vas.) és 19-én (hétfő) 18 órától (a szentmisék előtt) szíveskedjenek elhozni.

2. Lőveri Estek az új Soproni Árpádházi Szent Margit templomban.
2019. augusztus 24-én (szombat) 16 órától 21:30-ig nyárbúcsúztató lőveri családi nap a Szent Margit Templom Panoráma úti parkolójában. A részletes program a kitett plakátokon olvasható.

3. A bánfalvi hegyi-templom Fekete Mária kegyképének ünnepét jövő vasárnap (aug. 25.) tartják. Szeretettel várják a testvéreket!

 

2019 Évközi 19.vasárnap

Feltöltve:  2019. augusztus 09.


1.    A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.

2.    Kedden (aug. 13.) az esti szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.

3.    Csütörtökön (aug. 15.) Szűz Mária mennybevételének parancsolt főünnepe lesz, 19.00 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be.     Szentmisén való részvételünket tekintsük keresztény kötelességünknek.

4.    Ugyancsak csütörtökön, Nagyboldogasszony ünnepén tartják a Bencés templom búcsúját. Az ünnepi szentmise 16.00 órakor kezdődik.     Szeretettel hívnak és várnak mindnyájunkat.

5.    Pénteken (aug. 16.) ministráns-próbát tartunk 18.00 órától.

6.    Augusztus 20-án, (kedd) Szent István királyt ünnepeljük templomunk búcsúnapján.  Az ünnep előkészítéséhez kérjük, mindazok     segítő munkáját, akik az eddigi években is megtették ezt templomunkért odaadó szeretettel. Az előző évek gyakorlatát     követve az ünnepi szentmise befejeztével a templom előtti téren szeretet-vendégséget tartunk, ezért szeretettel kérünk     mindenkit, hogy legyenek segítségünkre száraz édes-, és sós sütemények készítésével. Az elkészített süteményeket a 18-án     (vas.) és 19-én (hétfő) 18 órától (a szentmisék előtt) szíveskedjenek elhozni.

    Az ünnepi szentmise az előző évekhez hasonlóan de. 9.00 órakor kezdődik a templom előtti téren. Az ünnepi szentmisét     Bajkai Csaba templomunk újonnan érkezett plébánosa mutatja be. A szentmisét a Város ünnepsége követi, melynek keretében     megáldjuk az új kenyeret. Aug. 20-án (kedd) 19.00 órakor is lesz szentmise templomunkban. Nagy szeretettel várunk     mindenkit!

7.    Továbbra is lehetőség van templomunkban, hogy a lisztérzékenyek gluténmentes ostyával áldozzanak.

2019 Évközi 18.vasárnap

Feltöltve:  2019. augusztus 02.

 

1. A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat.

2. Kedden (aug. 6.) az esti szentmise után ülést tartunk a Plébániai Tanácsadó Testülettel. Jelenlétükre tisztelettel számítunk.

3. Csütörtökön (aug. 8.) Szent Domonkos ünnepén 18.30 órakor ünnepi szentmisét tartanak a Domonkos templomban. Főcelebráns és szónok: Papp Tihamér OFM ferences atya, a Budai Ferences Rendház főnöke lesz.

4. Az augusztus 1-i plébánosváltás után sem változik templomunkban a szentmisék (rózsafüzér, litánia, imaórák) rendje és időpontja. Továbbra is minden nap a megszokott időben várom a kedves Híveket a rózsafüzér imádságra és a közös szentmise ünneplésre.

 

2019 Évközi 17.vasárnap

Feltöltve:  2019. július 27.1. A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.

2. Győző atya kedden költözik a Győri Székesegyházi Plébániára.

3. Bajkai Csaba atya, a Soproni Szent István Plébánia kinevezett új plébánosa ugyancsak kedden költözik plébániánkra.

4. Köszönetünket és hálánkat fejezzük mindazok felé, akik a költöztetésekben segítségünkre lesznek. Isten áldása kísérje életüket!

5. Hétfőn és kedden nem lesz szentmise templomunkban.

6. Hivatali idők plébániánkon augusztus hónapban is csak szerdán és csütörtökön lesznek.

2019 Évközi 16.vasárnap

Feltöltve:  2019. július 20.

 

 

1. Jövő héten nem lesznek hétköznapokon szentmisék templomunkban és hivatali idők sem a plébánia irodán.

2. Szomorú szívvel, de a feltámadásba vetett reménnyel hirdetjük, hogy ifj. Sipos Ferenc a Szent István Plébánia Tanácsadó Testületének tagja és jegyzője, valamint a szent liturgiákon áldoztatásban tevékenyen résztvevő keresztény testvérünk 2019. július 17-én elhunyt. Temetése, 2019. július 29-én (hétfő) 15.00 órakor lesz a Szent Mihály temetőben. Engesztelő szentmisét mutatunk be érte, temetése előtt 14.00 órakor a Szent István templomban. Adjon neki az Úr örök életet!

3. A jövő hétvégén szeretnék minden szentmisében hálát adni Istennek az elmúlt 11 soproni esztendő kegyelmeiért, valamint köszönetet mondani minden kedves Testvéremnek, akik lelkipásztori tevékenységemben bármilyen segítséget nyújtottak, szolgálatomat imádsággal kísérték.

4. A Városplébánia-Soproni Katolikus Konvent irodai munkatársat keres 4 órás munkaidőben, temetési ügyintézői és előkönyvelési feladatok ellátására. Jelentkezni személyesen lehet, önéletrajz beadásával, a Katolikus Konvent irodában.