Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia

Ma 2020. november 26.,
Virág napja van.

 

Hirdetések

2019. Advent 2. vasárnap

Feltöltve:  2019. december 08.

1.  A mai napon (vasárnap) 17.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.

2.  A hajnali szentmisékre szeretettel várjuk továbbra is testvéreinket. A szentmisék előtt gyónási lehetőség van. Karácsonyi szentgyónását mindenki tartsa fontosnak.

9.  Kérjük, hogy akik szeretnének jövő évi újságokat előfizetni, (Új Ember hetilap, és az Adoremus havonta megjelenő liturgikus füzet) a sekrestyében jelezzék. Az Új Ember éves előfizetési összege 10.600 Ft, az Adoremus éves előfizetése 7.000 Ft. Az újság előfizetéseket december 15-ig tudjuk fogadni az összeg befizetésével.

3.  Pénteken (dec. 13.) tartjuk a plébániai közösségi teremben 16.00 órától a bérmálásra készülők részére a szentségfelkészítő kurzust, kérjük a pontos és lelkiismeretes megjelenést.

4.  A Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvodája pénteken (dec. 13.) 17:30-kor tartja a már hagyománnyá vált adventi koncertjét. A koncerten az óvodások, a pedagógusok és vendég fellépők segítségével hangolódunk karácsony ünnepére. A koncert jótékonysági rendezvény, melynek összegét az óvodások programjaira fordítják. Az óvoda apraja-nagyja jó szívvel várja az érdeklődőket!

5.  Az idei adventben is végezzük a Szent Család szálláskeresési ájtatosságot, mely karácsony előtt 9 nappal, december 15-én (vasárnap) kezdődik. Ennek célja: az advent imádsággal való megszentelése. Akik szeretnék a Szent Család képét elvinni otthonukba, hogy együtt imádkozzon a család a Szent Család képe előtt, azok iratkozzanak fel a sekrestyében. A hajnali szentmisék végén lehet elvinni a képet és másnap reggel adjuk tovább egy másik családnak.

 

2019. Advent 1. vasárnapja

Feltöltve:  2019. december 01.

1.  Köszönjük testvéreink nagylelkű adományait, melyeket a karitász javára nyújtottak. A gyűjtés összege 403.315 Ft volt, amit továbbítottunk is a győri püspökségre.

2.  A mai napon (vasárnap) 16.00 órakor Pitti Katalin Liszt-díjas Érdemes Művész tart adventi koncertet templomban, 17.45 órától pedig Jézus Szíve litániát imádkozunk.

3.  Hétköznapokon reggel 6 órakor Rorate, hajnali szentmisék lesznek templomunkban. Szombaton csak 18.00 órakor lesz szentmise, vasárnap pedig szokott időkben: 8.30, 10.00 és 18.00 órakor. Az advent folyamán végezzük el karácsonyi szentgyónásunkat. A szentmisék előtt gyónási lehetőség lesz. A hajnali szentmisékre szeretettel várjuk testvéreinket, mint ahogy ezt az elmúlt esztendőben is nagyon szép számmal megtették.

4.  Azokat a beteg és idős embertársainkat, akik szeretnék elvégezni karácsonyi szentgyónásukat és szentáldozásukat, kérjük, jelentsék a plébánián, hogy felkereshessük őket. Azonban legyünk figyelemmel arra, hogy ne karácsony hetére halasztódjék a betegek áldoztatása.

5.  Az adventi időben nemcsak a hajnali szentmiséken résztvevőknek szeretnénk nyújtani naponta lelki útravalót, hanem mindazoknak, akik plébániánk internetes honlapját (www.szentistvansopron.hu) meglátogatják. Az adventi ablakok a „galéria” menüpont alatt lesznek elérhetők. Adventi készületünkben rövid szentírási részletek segítenek minket.  Adja az Úr, hogy a naponta kézbe vett lapocskákon-, vagy a honlapon kinyitott ablakokban megjelenő gondolatok, segítsék felkészülésünket a Megváltó születésének szent ünnepére.

6.  Kérjük, hogy akik szeretnének jövő évi újságokat előfizetni, (Új Ember hetilap, és az Adoremus havonta megjelenő liturgikus füzet) a sekrestyében jelezzék. Az Új Ember éves előfizetési összege 10.600 Ft, az Adoremus éves előfizetése 7.000 Ft. Az újság előfizetéseket december 15-ig tudjuk fogadni az összeg befizetésével.

7.  December 8-án, vasárnap 15 órakor a Táncsics utcai Jézus Szíve templomban ünnepi szentmise keretében Boldog Eppinger Mária Alfonza, a megváltós nővérek rendalapítójának csontereklyéjét adják át a rend általános főnöknője és számos nővér jelenlétében. Szeretettel várják a Kedves Híveket!

8.  December 15-én (vasárnap) 18 órakor adventi hangversenyre várják az érdeklődőket az Árpád-házi Szent Margit Templomba.

2019. Évközi 34. vasárnap

Feltöltve:  2019. november 24.

1.  A mai nappal az egyházi év utolsó vasárnapjához érkeztünk és jövő héten, Advent 1. vasárnapjával kezdjük meg az új egyházi évet. Szombaton az esti szentmise kezdetén gyújtjuk meg az adventi koszorú első gyertyáját. Hívunk szeretettel mindenkit, hogy a gyertyák fényével eggyé válva megtaláljuk életünk igaz világosságát, a hozzánk érkező Krisztust.

2.  A jövő évre szentmiséket előjegyeztetni továbbra is lehet a plébánián, hivatali órákban.

3.  Advent 1. vasárnapján (dec. 1.) a Pro Kultúra Sopron szervezésében 16 órától Pitti Katalin Liszt-díjas Érdemes Művész tart adventi koncertet a soproni Szent István templomban. A belépés díjtalan. Szeretettel várják az érdeklődőket.

4.  Szintén Advent 1. vasárnapján (dec. 1.) Békesség 8 szólamban című hangversenyre várják a kedves érdeklődőket 17 órától a soproni domonkos templomba. A belépés díjtalan, de adományokat szívesen fogadnak.

5.  November 29-30 és december 1. (péntek, szombat, vasárnap) ADVENTI LELKIGYAKORLAT lesz a Soproni Szent Margit templomban dr. Németh Gábor, az MKPK Titkársága irodaigazgatója vezetésével. Pénteken és szombaton a 18 órakor, vasárnap pedig a 11 órakor kezdődő szentmisékben lesznek a lelkigyakorlatos szentbeszédek. A pénteki és szombati szentmisék előtt 16:30 órától, vasárnap pedig 9:30 órától szentgyónási lehetőség. Használjuk fel a lelkigyakorlatot és a szentgyónási lehetőséget a karácsonyra történő méltó felkészülésünkhöz.

 

2019. Évközi 33. vasárnap

Feltöltve:  2019. november 17.

1.   A 2020. évre szentmiséket előjegyeztetni november 19-től lehet a plébánián, hivatali órákban.

2.  Pénteken (nov.22.) tartjuk a plébániai közösségi teremben (hittanterem) 16.00 órától az elsőáldozásra készülők részére, a szentségfelkészítő kurzust. Kérjük, hogy az elsőáldozásra készülő gyermekek kötelezően jelenjenek meg.

        A szentmise után pedig a felnőtt hittanosokat várjuk, számukra 19. 00 órától kezdődik a szentségfelkészítő kurzus.

3.  Szentségimádásra hívunk mindenkit Krisztus Király főünnepének előestéjén a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve a Szent István templomba, november 23-án (szombat) 17.20 órakor. Határon innen és túl különböző helyszíneken, de egy időben, együtt fogunk imádkozni azért, hogy az önmagát értünk is feláldozó és az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük. Szeretettel kérünk mindenkit, minél többen vegyünk részt a szentségimádási órán.

4.  Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan (nov. 24.), jövő vasárnap katolikus templomainkban gyűjtést tartunk a szegények és rászorulók megsegítésére, amely gyűjtés részben országos, részben az egyházmegyei Karitász céljait szolgálja. Tisztelettel kérjük testvéreink nagylelkű adományait.

 5.   Jövő vasárnap az egyházi év végéhez érkezünk, ezen a napon Krisztust, a Mindenség Királyát ünnepeljük. A szentmisék végén felajánló imát mondunk Jézus Szentséges Szívéhez, majd szentségi áldásban részesülnek a jelenlévő hívek.

2019. Évközi 32. vasárnap

Feltöltve:  2019. november 10.

1.  A mai napon (vasárnap) 17.00 órakor imaórát tart a Cursillo imacsoport.

2.  Szerdán (nov. 13.) az esti szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.

3.  A Soproni Szent István templom Ifjúsági Zenekara „Gyertek Ifjak Krisztushoz” várja azokat a különféle hangszereken játszó fiatalokat, akik szívesen bekapcsolódnának a zenekar életébe és szívesen zenélnek a kéthetenként vasárnap 8:30-kor kezdődő „gitáros” szentmiséken. Továbbá várjuk azokat is, akik nem játszanak hangszeren, de a zenekar munkáját segítve énekükkel dicsőítik az Istent. A zenekari-énekkari próbák kéthetente szombaton 16 órától vannak, a másnapi zenekari szentmise előestéjén a templom hittantermében. A zenekar rövid bemutatkozása:  http://szentistvansopron.hu/zenei-elet/ifjusagi

4.  A 2020. évre szentmiséket előjegyeztetni november 19-től (kedd) lehet a plébánián, hivatali órákban. A szentmise stóladíja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése alapján 2019. január 1-től egységesen 3.000 Ft.

2019. Évközi 31. vasárnap

Feltöltve:  2019. november 03.

1.  A mai napon (vasárnap) 17.00 órakor imaórát tart a Rózsafüzér-társulat papi- és szerzetesi hivatásokért. 17.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.


2.  Kedden (nov. 5.) a Szent Imre templomban 18.00 órakor ünnepi koncelebrált búcsúi szentmisét mutat be a Város papsága. Szeretettel várnak mindenkit.


3.  Pénteken (nov.8.) tartjuk a plébániai közösségi teremben (hittanterem) 16.00 órától az elsőáldozásra készülők részére, a szentségfelkészítő kurzust. Kérjük, hogy az elsőáldozásra készülő gyermekek kötelezően jelenjenek meg.

A szentmise után pedig a felnőtt hittanosokat várjuk, számukra 19. 00 órától kezdődik a szentségfelkészítő kurzus.

2019. Évközi 30. vasárnap

Feltöltve:  2019. október 27.

1. A mai vasárnaptól az esti szentmisék egy órával korábban, 18.00 órakor kezdődnek vasárnap és hétköznap egyaránt.

2. A mai napon (vasárnap) 17.00 órakor imaórát tart a Cursillo imacsoport.

3. Köszönjük a missziók javára nyújtott nagylelkű adományokat, melynek összege 255.580 Ft volt.

4. Csütörtökön 18.00 órakor megemlékező szentmisét mutatunk be október hónapban elhunyt testvéreinkért.

5. Pénteken (nov. 1.) Mindenszentek főünnepét tartja Egyházunk, amely parancsolt ünnep, ezért szentmisén való részvételünket tekintsük kötelességünknek. Templomunkban a szentmisék az ünnep előestéjén 18.00 órakor; nov. 1-jén de. 8.30 és 18.00 órakor lesznek. Az esti szentmise után halottak esti ájtatosságot tartunk.
A tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki nov. 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, és imádkozik az elhunytakért (Hitvallás, Miatyánk, Dicsőség…).

6. Szombaton (nov. 2.), Halottak napján de. 9.00 órakor a Szent Mihály temető kápolnájában szentmisét mutat be a Város papsága. Templomunkban 18.00 órakor plébániánk közösségének minden elhunytjáért mutatjuk be a szentmisét.

7. Halottak napjának előestéjén, november 1-jén, pénteken este 7 órakor ad koncertet a Bencés/Nagyboldogasszony-templomban a 190 éves Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar.  Szeretettel hívnak mindenkit erre a meghitt, közös emlékezésre! A belépő ára 2.500 Ft. Részletek a faliújságon olvashatók.

6. A Szent Imre templom búcsúját 2019. november 5-én (kedd) 18 óra és 10-én (vasárnap) 9 óra ünneplik. Részletes tájékoztatás a kihelyezett plakátokon olvasható.

 

2019. Évközi 29. vasárnap

Feltöltve:  2019. október 20.

1. Jövő vasárnap lép érvénybe a téli időszámítás, amikor egy órával visszaállítjuk óráinkat. Ezért jövő vasárnaptól az esti szentmisék egy órával korábban, 18.00 órakor kezdődnek vasárnap és hétköznap egyaránt.

2.  A Soproni Szent István templom Ifjúsági Zenekara „Gyertek Ifjak Krisztushoz” várja azokat a különféle hangszereken játszó fiatalokat, akik szívesen bekapcsolódnának a zenekar életébe és szívesen zenélnek a kéthetenként vasárnap 8:30-kor kezdődő "gitáros" szentmiséken. Továbbá várjuk azokat is, akik nem játszanak hangszeren, de a zenekar munkáját segítve énekükkel dicsőítik az Istent. A zenekari-énekkari próbák kéthetente szombaton 17 órától lennének, a másnapi zenekari szentmise előestéjén a templom hittantermében. Az első próba jövő héten szombaton (26-án) 17 órakor kezdődik. A zenekar rövid bemutatkozása:

http://szentistvansopron.hu/zenei-elet/ifjusagi

3.  A 2020. évre szentmiséket előjegyeztetni november 19-től lehet a plébánián, hivatali órákban.

4. Hálásan köszönjük plébániánk területén élő testvéreinknek az egyházi hozzájárulás (egyházi adó) befizetését, amivel a templom és a plébánia fenntartásához járultak hozzá. Szeretettel kérjük, akik még nem teljesítették keresztény kötelességüket, december 15-ig legyenek kedvesek befizetni egyházi hozzájárulásukat, ami történhet személyesen, vagy a templomban található sárga postai csekken, vagy banki utalással.

5.  A Szent Imre templom búcsúját 2019. november 5-én (kedd) 18 óra és 10-én (vasárnap) 9 óra ünneplik. Részletes tájékoztatás a kihelyezett plakátokon olvasható.

 

2019. Évközi 28. vasárnap

Feltöltve:  2019. október 13.

1.  A mai napon (vasárnap) 18.00 órakor imaórát tart a Cursillo imacsoport.

2.  Hétfőn (okt. 14.) nem lesz szentmise templomunkban.

3.  Venezuelából indult keresztény kezdeményezésre október 18-án (péntek) világszerte gyermekek imádkozzák a rózsafüzért a békéért és az egységért, de. 9 órakor, ahol éppen tartózkodnak. A meghirdetés gondolata Szent Pio atyától származó idézet volt, miszerint „ha egymillió gyermek imádkozza a Rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni”. Lehetőség szerint a hittanórákon imádkozni fogják hittanosaink is a rózsafüzért, valamint október 18-án (pénteken) 18:15-től templomunkban is közösen imádkozunk fiataljainkkal a békéért és az egységért. Kérem, az ifjúságot jöjjenek el és kérve a Szűzanyát, imádkozzuk együtt az esti rózsafüzért.

4.  Jövő vasárnap (okt. 20.) a missziók vasárnapját ünnepeljük. Ezen alkalomból országos gyűjtést tartunk katolikus templomainkban a missziók javára. Szeretettel kérjük testvéreink adományait, amellyel az Egyház világméretű missziós munkáját támogatják.

 

2019. Évközi 27. vasárnap

Feltöltve:  2019. október 06.

1. A mai napon (vasárnap) 18.00 órakor imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi- és szerzetesi hivatásokért. 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2. Kedden (okt. 8.) Szűz Máriát, mint a Magyarok Nagyasszonyát ünnepeljük.

3. Szerdán (okt. 9.) 18.00 órakor szülői értekezletet (megbeszélést) tartunk a Soproni Szent István templom hittantermében a Deák Téri Általános Iskola jelenlegi 3-os hittanos tanulók szülei számár az elsőáldozással kapcsolatban.
                           
4. Vasárnap (okt. 13.) az esti szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.

5. A Soproni Szent István Plébánia várja azok jelentkezését, akik bekapcsolódva a felnőtt hitoktatásba a beavató szentségekben szeretnének részesülni (keresztség, bérmálás). Azokat az érdeklődőket is várjuk, akik már elnyerték a keresztéget, de valamilyen oknál fogva nem jutottak el az elsőáldozásig és a bérmálkozásig. A szentségekre való felkészítést a plébánián (hittanterem) tartjuk kéthetente pénteken 17 órától, a téli időszámítástól pedig 19 órától. Jelentkezni lehet még a jövő hét folyamán Bajkai Csaba plébánosnál. Az első előadás időpontja okt. 11. 17:00 óra

6. Venezuelából indult keresztény kezdeményezésre október 18-án (péntek) világszerte gyermekek imádkozzák a rózsafüzért a békéért és az egységért, de. 9 órakor, ahol éppen tartózkodnak. A meghirdetés gondolata Szent Pio atyától származó idézet volt, miszerint „ha egymillió gyermek imádkozza a Rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni”. Lehetőség szerint a hittanórákon imádkozni fogják hittanosaink is a rózsafüzért, valamint október 18-án (pénteken) 18:15-től templomunkban is közösen imádkozunk fiataljainkkal a békéért és az egységért. Kérem, az ifjúságot jöjjenek el és kérve a Szűzanyát, imádkozzuk együtt az esti rózsafüzért.