Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia

Ma 2021. október 23.,
Köztársaság kikiált., Gyöngyi napja van.

 

Hirdetések

2021. Úrnapja

Feltöltve:  2021. június 06.

1.  Pénteken (jún.11.) Jézus Szent Szívének főünnepe van. 18.45-től Jézus Szíve litániát imádkozunk, amit ünnepi szentmise követ.

2.  Vasárnap (jún.13.) a 8.30-kor kezdődő szentmise gitáros mise lesz. Az esti szentmise után pedig Fatima-i körmenetet tartunk.

3.  Szombaton (jún.12.) 10 órakor a soproni Szent Mihály templomban Dr. Veres András megyéspüspök áldozópappá szenteli Simon Dávidot és diakónussá Licz Csaba Zsoltot.

4.  Vasárnap (jún.13.) délután 16 órakor Simon Dávid atya első szentmiséjét mutatja be a soproni Szent Mihály templomban, melyre szeretettel hívja a híveket.

5.  A Szent István Plébánia csoportos zarándoklatot szervez 2021. szeptember 12-én (vasárnap) a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjére, amelyen jelen lesz Ferenc pápa is. A zarándoklat szervezője Dr. Reisner Erzsébet templomunk kántora. Jelentkezni a sekrestyében lehet a kitett lapokon. Kérjük, hogy aki az elmúlt évben már feliratkozott, az is erősítse meg részvételi szándékát (vagy esetleges lemondását), hogy pontos képet kaphassunk a csoport létszámáról.

 

2021. Szentháromság vasárnapja

Feltöltve:  2021. május 30.

1.  Május hónapban továbbra is 18.10-től rózsafüzért imádkozunk, 18.40-től pedig Loretói litániát tartunk a Boldogságos Szűz Máriát köszöntve.

2.  Június hónap péntekjein a szentmise előtt 18.45 órától Jézus Szíve litánián vehetünk részt.

3.  Szombaton (06.05) templomunk is bekapcsolódik a világméretű szentségimádásba. 18:15-től imádkozzunk közösen a kitett Oltáriszentség előtt, amit szentmise követ.

4.  Jövő vasárnap (06.06.) Úrnapja lesz, Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe. A szentmise 9.00 órakor kezdődik, amely után tartjuk az úrnapi körmenetet. Kérjük kedves testvéreinket, hogy az úrnapi oltárok feldíszítésében és virágszirmok gyűjtésében segítségünkre legyenek. A ministránsok és a liturgiában résztvevők részére próbát tartunk pénteken 17.30 órától. Akik az úrnapi oltárok feldíszítéséhez virágokat, virág-szirmokat tudnak ajándékozni, szombaton a szentmise előtt szíveskedjenek átadni a sekrestyéseknek. Hálásan köszönjük segítségüket. Az úrnapi szentmisére várjuk a most elsőáldozott kislányokat is, akik a körmenetben virágszirmot hintenek.

5.  Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki az úrnapi körmeneten áhítattal részt vesz. Mivel az úrnapi szentmise és körmenet plébániánk és hívő közösségünk kiemelkedő ünnepe kérjük, hogy a hívek ezen a szentmisén vegyenek részt. Ezért vasárnap este szentmise nem lesz!

2021. Pünkösdvasárnap

Feltöltve:  2021. május 23.

1.  Továbbra is, a hét minden napján 18.10-től rózsafüzért imádkozunk, 18.40-től pedig Loretói litániát tartunk a Boldogságos Szűz Máriát köszöntve.

2.  Hétfő (május 24.) Ferenc pápa rendelkezése értelmében (már nem pünkösdhétfőt, hanem) a Boldogságos Szűz Máriát, mint az Egyház Anyját ünnepeljük. A megszokott időpontban 19.00 órakor lesz szentmise templomunkban.

3.  Kedden (május 25.) a Plébániai Tanácsadó Testülettel ülést tartunk 19.45 órától. Számítunk jelenlétükre.

4.  Jövő vasárnap a Szentháromság Egy Isten ünnepét üli Egyházunk. A délelőtt 8.30-kor kezdődő szentmisén templomunk ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

5.  A Szent István Plébánia csoportos zarándoklatot szervez 2021. szeptember 12-én (vasárnap) a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjére, amelyen jelen lesz Ferenc pápa is. A zarándoklat szervezője Dr. Reisner Erzsébet templomunk kántora. Jelentkezni a sekrestyében lehet a kitett lapokon. Kérjük, hogy aki az elmúlt évben már feliratkozott, az is erősítse meg részvételi szándékát (vagy esetleges lemondását), hogy pontos képet kaphassunk a csoport létszámáról.

2021. Urunk mennybemenetele

Feltöltve:  2021. május 16.

1.  A mai napon (vasárnap) 18.10-től rózsafüzért imádkozunk, 18.40-től pedig Loretói litániát tartunk a Boldogságos Szűz Máriát köszöntve.

2.  Szombaton (május 22.) a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisében tartjuk a bérmálást templomunkban. Az idei évben 7 fiatal részesül a bérmálás szentségében. A bérmálkozók részére a próba és gyóntatásuk május 21-én (pénteken) 16.00 órától lesz a Szent István templomban. A járványügyi előírások betartása továbbra is kötelező!

3.  Jövő vasárnap, pünkösd ünnepén a Szentlélek Isten eljövetelét ünnepeljük.

 

4. Elkészültek az elsőáldozási fényképek. Az elsőáldozók átvehetik szentmisék után a sekrestyében.
 

2021. Húsvét 6. vasárnapja

Feltöltve:  2021. május 09.

1.  A mai napon (vasárnap) 18.10-től rózsafüzért imádkozunk, 18.40-től pedig Loretói litániát tartunk a Boldogságos Szűz Máriát köszöntve.

2.  Csütörtökön (május 13.) a Fatimai Boldogságos Szűz Máriára emlékezünk. A szentmise után Fatimai körmenetet tartunk.

3.  Jövő vasárnap Urunk mennybemenetelét ünnepeljük. A délelőtt 8.30-kor kezdődő szentmisén templomunk ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

2021. Húsvét 5. vasárnapja

Feltöltve:  2021. május 02.

1.  A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi és szerzetesi hivatásokért, titokcserével. 18.45-től pedig Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  Májusi 1-től minden nap énekelt Loretói litániát tartunk a szentmisék előtt 18.45-től, így a rózsafüzér 18.10-kor kezdődik.

3.  Azoknak a jegyespároknak hirdetjük, akik jelezték szándékukat, hogy templomunkban szeretnék megkötni szentségi házasságukat, hogy részükre jegyes-kurzust tartunk május 14-én, 21-én és 28-án. Ezek pénteki napok, az előadások 19.45-kor kezdődnek az emeleten levő közösségi teremben. Számítunk minden jegyespár jelenlétére.

4.  Május 8-án szombaton tartjuk az elsőáldozást templomunkban a 15.00 órakor kezdődő szentmisében. Az idei évben 21 gyermek veszi magához először az Oltáriszentségben köztünk lévő Krisztust. Az elsőáldozók részére a próba és gyóntatásuk május 7-én (pénteken) 16.00 órától lesz a Szent István templomban. A szülők és hozzátartozók a gyermekek gyónása után végezhetik el szentgyónásukat, akiknél nem áll fenn szentségi akadály. Kérjük, hogy a járványügyi előírások betartásával az elsőáldozáson csak a szülők, testvérek és nagyszülők vegyenek részt! Imáikkal kísérjük a szentáldozáshoz járuló gyermekek életét! Az elsőáldozók a megfelelő méretű fehér ruhákat 2021. május 6-án (csütörtök) az esti szentmise előtt 17:45-től tudják átvenni.

5.  Az elsőáldozás napján szombat este, nem lesz előesti szentmise templomunkban!

6.  Az elmúlt héten szemináriumi gyűjtést tartottunk a papnevelésre. Ennek összege: 209.750 Ft volt.

 

2021. Húsvét 4. vasárnapja

Feltöltve:  2021. április 25.

1.  Májusi 1-től minden nap énekelt Loretói litániát tartunk a szentmisék előtt 18.45 órától.

2.  Azoknak a jegyespároknak hirdetjük, akik jelezték szándékukat, hogy templomunkban szeretnék megkötni szentségi házasságukat, hogy részükre jegyes-kurzust tartunk május 14-én, 21-én és 28-án. Ezek pénteki napok, az előadások 19.45 órakor kezdődnek az emeleten levő közösségi teremben. Számítunk minden jegyespár jelenlétére.

3.  Május 8-án szombaton tartjuk az elsőáldozást templomunkban a 15.00 órakor kezdődő szentmisében. Az idei évben 21 gyermek veszi magához először az Oltáriszentségben köztünk lévő Krisztust. Az elsőáldozók részére a próba és gyóntatásuk május 7-én (pénteken) 16.00 órától lesz a Szent István templomban. A szülők és hozzátartozók a gyermekek gyónása után végezhetik el szentgyónásukat, akiknél nem áll fenn szentségi akadály. Kérjük, hogy a járványügyi előírások betartásával az elsőáldozáson csak a szülők, testvérek és nagyszülők vegyenek részt! Imáikkal kísérjük a szentáldozáshoz járuló gyermekek életét! Az elsőáldozók a megfelelő méretű fehér ruhákat 2021. május 6-án (csütörtök) az esti szentmise előtt 17:45-től tudják átvenni.

2021. Húsvét 3. vasárnapja

Feltöltve:  2021. április 18.

1.  Jövő vasárnap, Jó Pásztor vasárnapja lesz, amikor papi hivatásokért imádkozunk. A hét folyamán imáinkat ajánljuk fel papi és szerzetesi hivatásokért.

2.  A jövő vasárnapi perselyadományainkat, mint szemináriumi gyűjtést a papnevelés támogatására továbbítjuk.

 

2021. Húsvét 2. vasárnapja

Feltöltve:  2021. április 11.

1.  Hétfőtől (április 12.) az esti szentmisék már 19 órakor kezdődnek.

2.  Kedden (április 13.) a szentmise után fatimai körmenetet tartunk.

3.  Továbbra is kérjük templomunkban a járványügyi előírások szigorú betartását!

2021. Húsvétvasárnap

Feltöltve:  2021. április 04.

1.  Vasárnap 17.00 órától imaórát tart a Rózsefüzér-Társulat, majd 17.45-től Jézus Szíve litániát imádkozunk.

 

2.  Húsvéthétfőn délelőtt 8.30 és 10.00 órakor lesznek szentmisék templomunkban.
 
3.  Jövő vasárnap, az Isteni Irgalmasság ünnepét üljük.

4.  Köszönetemet fejezem ki mindazok felé, akik munkájukkal, segítségükkel, áldozatukkal és adományaikkal hozzájárultak Húsvét ünnepléséhez. A jó Isten áldása legyen mindannyiukon.

Kívánok mindenkinek áldott húsvétot, hogy a feltámadás öröme adjon erőt mindenki számára a megpróbáltatások leküzdéséhez. Krisztus békéje ragyogja be szívünket és áldása kísérjen minket!