Szent István Plébánia

Ma 2018. október 19.,
Nándor napja van.

 

Hirdetések

2018 Szentháromság vasárnapja

Feltöltve:  2018. május 25.1.    A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo-imacsoport. 18.45 órától a májusi, Lorettói litániát tartunk a Boldogságos Szűz Máriát köszöntve.

2.    Csütörtökön (máj. 31.) szentmisét mutatunk be május hónapban eltemetett testvéreinkért. Szeretettel várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

3.    A II. félévi újság előfizetéseket június 3-ig szíveskedjenek befizetni a sekrestyében, akik továbbra is igényt tartanak a katolikus kiadványokra.

4.    Egyórás szentségimádásra hívunk mindenkit Úrnapjának előestéjén, szombaton, 18.00 órától a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve. Most világszerte 2020 helyszínen szeretnénk Jézust imádni az Oltáriszentségben. Szeretettel kérünk mindenkit, minél többen vegyünk részt a szentségimádási órán.

5.    Jövő vasárnap Úrnapja lesz, Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe. A 8.30 órakor kezdődő szentmise után tartjuk az úrnapi körmenetet. A 10 órás szentmise elmarad. Kérjük kedves testvéreinket, hogy az úrnapi oltárok feldíszítésében és virágszirmok gyűjtésében segítségünkre legyenek. Virágszirom-hintésre az elsőáldozó leányokat kérjük. Részükre és a ministránsok részére próbát tartunk itt a templomban, csütörtökön 18.00 órától. Akik az úrnapi oltárok feldíszítéséhez virágokat, virág-szirmokat tudnak ajándékozni, a hét második felében szíveskedjenek elhozni. Hálásan köszönjük segítségüket.

 

2018 Pünkösdvasárnap

Feltöltve:  2018. május 18.1.    Pünkösdhétfőn Ferenc pápa rendelkezése értelmében, a Boldogságos Szűz Máriát, mint az Egyház Anyját ünnepeljük. Vasárnapi miserendet tartunk. A 10.00 órakor kezdődő szentmisében Dr. Veres András megyéspüspök úr a Szent Orsolya Katolikus Iskola fiataljainak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. Ezért tisztelettel kérünk mindenkit, hogy lehetőleg a 8.30 órás és a 19.00 órás szentmisére jöjjenek testvéreink.

2.    Kedden (máj. 22.) a Plébániai Tanácsadó Testülettel ülést tartunk az esti szentmise után. Számítunk jelenlétükre.

3.    Május 23-án (szerda) a Győri Bazilikában de. 11.00 órakor ünnepi püspöki szentmise lesz Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére. Szeretettel várnak mindenkit.

4.    A II. félévi újság előfizetéseket június 3-ig szíveskedjenek befizetni a sekrestyében, akik továbbra is igényt tartanak a katolikus kiadványokra.

5.    Jövő vasárnap a Szentháromság Egy Isten ünnepét üli Egyházunk.

6.    Mint már korábban hirdettük, Holpár Balázs diakónusunkat június 16-án, a Győri Bazilikában áldozópappá szenteli, Dr. Veres András megyéspüspök úr. Újmiséjét június 17-én mutatja be templomunkban. A papszentelésre autóbusz indul a szentelés napján (jún. 16.) a Szent István templom elől 7.15 órakor. Akik szeretnének autóbusszal utazni a papszentelésre, kérjük, iratkozzanak fel a sekrestyében. Az autóbusz költségét egy jószándékú adományozó vállalta, ezért nem kell fizetni az utazásért. Imáinkkal kísérjük szentelendő testvérünket, hogy mindig odaadóan és hűségesen állhasson az Úr színe elé papi szolgálatával.

2018 Urunk mennybemenetele

Feltöltve:  2018. május 11.
1.    A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo-imacsoport. 18.45 órától a májusi, Lorettói litániát tartunk a Boldogságos Szűz Máriát köszöntve.

 

2.     Hétfőn nem lesz szentmise templomunkban.


3.    A májusi litániákra szeretettel hívjuk testvéreinket, melyeket mindennap a szentmisék előtt 18.45 órától végzünk.


4.    A bérmálás május 19-én (szombat) 15.00 órakor lesz templomunkban. A bérmálás szentségét Dr. Veres András megyéspüspök úr szolgáltatja ki a Szent István Plébánia és a Városplébánia fiataljainak. 29-en kérik a bérmálás szentségét. Imáinkkal kísérjük életüket. Ezért szombaton nem lesz esti szentmise templomunkban.


5.    A bérmálásra készülők részére próbát tartunk csütörtökön 16.00 órától. A próba után végzik el szentgyónásukat.


6.    Jövő vasárnap, pünkösd ünnepén a Szentlélek Isten eljövetelét ünnepeljük.

 

2018 Húsvét 6. vasárnapja

Feltöltve:  2018. május 05.

 


1.    Az Úrnak hálát mondva hirdetjük, hogy a Szent István templom felújításának első két üteme a hét folyamán befejeződött. Mindenkinek nagyon hálás szívvel mondunk köszönetet. Köszönet a sok adományért, segítségért, köszönet a kivitelezésben résztvevők munkájáért, itt külön köszönet illeti Csapó Tamás urat, aki megszervezte és irányította a munkák folyamatosságát. Isten áldása kísérje életüket!

2.    A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat. 18.45 órától a májusi, Lorettói litániát tartunk a Boldogságos Szűz Máriát köszöntve.

3.    A májusi litániákra szeretettel hívjuk testvéreinket, melyeket mindennap a szentmisék előtt 18.45 órától végzünk.

4.    Jövő vasárnap elsőáldozás lesz templomunkban a de. 10.00 órakor kezdődő szentmisében. Az idei évben 44 gyermek veszi magához először az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztust. Tisztelettel kérjük testvéreinket, hogy az elsőáldozási szentmisén, a szülők részére fenntartott helyeket szíveskedjenek szabadon hagyni. Az elsőáldozók gyóntatása csütörtökön és pénteken 17.00 órától lesz, ellentétben a tájékoztató levélben szereplő időponttal. Csütörtökön a 3.a, 3.b; pénteken a 3.c, 3d osztályosok végzik el első szentgyónásukat. Imáikkal kísérjük a szentáldozáshoz járuló gyermekek életét!

5.    Jövő vasárnap Urunk mennybemenetelét ünnepeljük.

6.    A bérmálás kettő hét múlva, május 19-én (szombat) 15.00 órakor lesz templomunkban. Ezért azon a szombaton nem lesz esti szentmise templomunkban.

7.    Szeretettel és nagyrabecsüléssel köszöntjük az édesanyákat és nagyanyákat, akiket a mai napon különösen is tisztelünk. Kívánjuk, az Úristen bőséges áldását életükre, és a Boldogságos Szűzanya közbenjáró szeretetét, hogy segítse őket szép és nemes hivatásukban.


 

2018 Húsvét 5. vasárnapja

Feltöltve:  2018. április 27.


1.    Köszönjük múlt vasárnapi adományaikat, amellyel a papnevelést támogatták.

2.    Hétfőn a szentmisét áprilisban eltemetetett testvéreinkért mutatjuk be. Számítunk a gyászoló hozzátartozók jelenlétére.

3.    Május 1-jén (kedd) Brenner János boldoggá avatására Sopronból zarándoklat indul vonattal. Azok számára, akik előzetesen jelentkeztek 7.45 órakor a GYSEV pályaudvar előtt lesz a találkozó. Esőkabátot, sapkát, széket hozzunk magunkkal. Ívóvizet a rendezők biztosítanak. Ezen a napon (máj. 1.) templomunkban az esti szentmise elmarad.

4.    A héten megkezdjük május hónapját, amely a Szűzanyának van szentelve. Az esti szentmisék előtt tartjuk 18.45 órától a májusi, Lorettói litániát, a Boldogságos Szűz Máriát köszöntve.

5.    Az elsőáldozás kettő hét múlva, május 13-án (vasárnap) de. 10.00 órakor lesz templomunkban. Az elsőáldozók részére próbát tartunk a héten, csütörtökön 17.00 órától.

6.    A héten elsőpéntek lesz, végezzünk szentgyónást és járuljunk minél többször szentáldozáshoz.

7.    Megköszönjük mindazok adományát, akik eddig már befizették egyházi hozzájárulásukat a Plébánia Hivatalban. Erre továbbra is van lehetőség. A héten megkezdi az egyházi adószedő – Simonfi Ferencné, az egyházi hozzájárulás beszedését, akinél befizethetik az éves összeget. A Győri Egyházmegyében 2018 januárjától a megállapított minimál összeg: keresettel rendelkezőknek éves 5 000 Ft, nyugdíjasnak, vagy GYES-en lévőknek éves 3 000 Ft. Ezen pénzösszegekből tartjuk fenn templomunkat és plébániánkat. Ezért szeretettel kérjük adományaikat.

2018 Húsvét 4. vasárnapja

Feltöltve:  2018. április 21.

 

 

Ezen a várnapon imádkozunk papi- és szerzetesi hivatásokért, és gyűjtést tartunk a papnevelés céljaira.

 

1.    A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.

2.    A Szent György templom búcsúját ápr. 24-én (kedd) tartják. 18.00 órakor a város papságával koncelebrált szentmise kezdődik, melynek főcelebránsa Bellovics Gábor jezsuita szerzetes atya lesz. Ezen a napon (ápr. 24.) templomunkban az esti szentmise elmarad.

3.    Április 26. (csütörtök) 18.00 órakor a Bécsi úti, Keresztelő Szent János templomban Draskovits György győri püspök temetésének évfordulójára emlékeznek. Főcelebráns: Bellovics Gábor jezsuita szerzetes atya lesz.

4.    Május 1-jén (kedd) Brenner János boldoggá avatására Sopronból zarándoklat indul vonattal. Azok számára, akik előzetesen jelentkeztek 7.45 órakor a GYSEV pályaudvar előtt lesz a találkozó. Esőkabátot, sapkát, széket hozzunk magunkkal. Ívóvizet a rendezők biztosítanak. Ezen a napon (máj. 1.) templomunkban az esti szentmise elmarad.

2018 Húsvét 3. vasárnapja

Feltöltve:  2018. április 13.1.    A hét folyamán elkezdődik a templom tornyának felújítása. Első ütemben az állványozást végzik el, majd a felület letisztításán és javításán dolgoznak. Ezt követi az algátlanítás és végül a festés. Ezzel egyidőben a toronyban előkészítik a toronyóra vezérlőegységeit és lehetőség szerint az óramutatók kerülnek felszerelésre. Hálásan köszönjük eddigi adományaikat, amellyel hozzájárultak a felújítás költségeihez.

2.    A felújítási munkák miatt a Plébánia Irodán csak szerdán és csütörtökön lesznek hivatali órák.

3.    Pénteken (ápr. 20.) felkészítőkurzust tartunk a bérmálásra készülők részére 17.00 órától a közösségi teremben. Kérjük, hogy a fiatalok kötelezően jelenjenek meg.

4.    Jövő vasárnap, Jó Pásztor ünnepe lesz, amikor hivatásokért imádkozunk. A hét folyamán imáinkat ajánljuk fel papi és szerzetesi hivatásokért. Jövő vasárnapi perselyadományainkkal pedig segítsük a papnevelés nemes feladatát.

5.    A Szent György templom búcsúját ápr. 24-én (kedd) tartják. 18.00 órakor a város papságával koncelebrált szentmise kezdődik, melynek főcelebránsa Bellovics Gábor jezsuita szerzetes atya lesz. Szeretettel várják a testvéreket.

2018 Húsvét 2. vasárnapja, az Isteni Irgalmasság ünnepe

Feltöltve:  2018. április 06.
1.      A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.

2.    Hétfőn, Urunk születésének hírüladására emlékezünk, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét tartjuk. 19.00 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be.

3.    Kedden a szentmise után Szabó Zsolt atya, - aki Peruban teljesít szolgálatot-, beszámolót tart missziós élményeiről.

4.    Szerdán a szentmise után zsolozsmát imádkozunk.

5.    Pénteken (ápr. 13.) felkészítőkurzust tartunk az elsőáldozásra készülők részére 17.00 órától a közösségi teremben. Kérjük, hogy a gyermekek kötelezően jelenjenek meg.

6.    Ugyancsak pénteken (ápr. 13.) a szentmise után Fatimai körmenet tartunk.


Minden lelki programra szeretettel várjuk testvéreinket!

2018 Húsvétvasárnap

Feltöltve:  2018. március 30.
1.    Húsvéthétfőn vasárnapi miserend lesz templomunkban. Szeretettel várunk mindenkit, hogy közösen adjunk hálát a feltámadás ajándékáért.

2.    Szerdán a szentmise után zsolozsmát imádkozunk.
 
3.    Jövő vasárnap, az Isteni Irgalmasság vasárnapját ünnepeljük.

4.    Örömmel és hálával hirdetjük, hogy Holpár Balázs diakónusunkat június 16-án, a Győri Bazilikában áldozópappá szenteli, Dr. Veres András megyéspüspök úr. Újmiséjét június 17-én mutatja be templomunkban. Imádkozzunk érte, hogy mindig odaadóan és hűségesen állhasson az Úr színe elé papi szolgálatával.

5.    Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazok felé, akik munkájukkal, segítségükkel, áldozatukkal és adományaikkal hozzájárultak Húsvét méltó megünnepléséhez. Szeretettel gondolunk mindazokra, akik jelenlétükkel, imáikkal megélték nagyböjt szent idejét, a keresztútjárásokat és jelen voltak a Szent Három Napon. Továbbá megemlékezünk idős, beteg és szenvedő embertestvéreinkről is, akik nehéz keresztet hordanak, váljék áldozatuk gyógyulásukra és üdvösségükre.

Szívből kívánunk mindenkinek áldott húsvétot, hogy a feltámadás öröme adjon elég erőt mindenki számára az élet küzdelmeihez. Mindannyian váljunk húsvéti emberekké, akik tudnak reménnyel tekinteni az életre, akik megértik a halál és a feltámadás valódi misztériumát. Ezért örvendjen ma a szívünk, és kérjük, hogy Isten, ajándékozó áldása kísérjen minket!

 

2018 Virágvasárnap

Feltöltve:  2018. március 23.1.    Szentgyónást lehet még végezni a nagyhét elején a szentmisék előtt 18.30 órától. A Szent Három Napon (Nagycsütörtök, Nagypéntek és Nagyszombat) már nem lesz gyóntatás.

2.   Nagyszerdán a szentmisét márciusban eltemetetett testvéreinkért mutatjuk be. Számítunk a gyászoló hozzátartozók jelenlétére.

3.    Nagypénteken hivatali szünet lesz a plébánia irodán.


A SZENT HÁROMNAP SZERTARTÁSAI


4.    Nagycsütörtökön az utolsó-vacsora emlékmiséje 19.00 órakor kezdődik, amikor a papság szentségére és a Szent Eucharisztia szerzésére emlékezünk.  A szentmise után egy órás virrasztást tartunk az Oltáriszentség előtt.

5.   Nagypénteken az Úr Jézus szenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. Veres András püspök úr rendelkezésére, 15.00 órakor tartjuk az Úr szenvedésének szertartását énekelt passióval. 20.00 órakor Keresztutat végzünk. Nagypéntek szigorú böjti nap, 14 évtől hústilalom van, 18 évtől 60 éves korig – háromszori étkezés.

6.    Nagyszombat: A szentsír látogatásának napja. 9.00-19.00 óráig jöhetünk az Úr Jézus sírjához, amelyre szeretettel buzdítunk mindenkit. A szentsír őrzési rendjét a hirdetőtáblákra kifüggesztettük.
20.00 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, melynek keretében a húsvéti vigília szertartását végezzük. A szentmise után tartjuk, - jó idő esetén - a feltámadási körmenetet, amelyen hívő keresztényként vegyünk részt, énekeinkkel és imákkal köszöntsük a feltámadt Üdvözítőt. A körmenet az úrnapi körmenet útvonalán halad.                          
Az ételek megáldása nagyszombaton, a feltámadási körmenet után és húsvétvasárnap a 8.30 órás szentmise végén lesz. Az áldásra szánt ételeket a Szent Erzsébet oltár elé szíveskedjenek elhelyezni.

7.    Húsvétvasárnap: Krisztus feltámadásának ünnepe. A szentmisék a vasárnapi rend szerint lesznek megtartva.


Áldott készületet kívánunk mindenkinek!