Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia

Ma 2024. április 16.,
Csongor napja van.

 

Hirdetések

2023. Krisztus Király Vasárnapja

Feltöltve:  2023. november 26.

1.  Köszönjük testvéreink nagylelkű adományait, melyeket a karitász javára nyújtottak. A gyűjtés összege 493.845 Ft volt, amit továbbítottunk is a győri püspökségre.

2.  Szerdán este (nov. 29.) 18.00 órakor megemlékező szentmisét mutatunk be november hónapban elhunyt testvéreinkért. Várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

 

3. Pénteken (12.01.) a plébánia hivatalban nem lesz ügyfélfogadás.

4.  A mai nappal az egyházi év utolsó vasárnapjához érkeztünk és dec. 3-án Advent 1. vasárnapjával kezdjük meg az új egyházi évet. Szombaton az esti szentmise kezdetén gyújtjuk meg az adventi koszorú első gyertyáját. Szeretettel hívunk mindenkit, hogy a gyertyák fényével eggyé válva megtaláljuk életünk igaz világosságát, a hozzánk érkező Krisztust.

2023. Évközi 33. vasárnap

Feltöltve:  2023. november 19.

1.  A 2024. évre szentmiséket lehet előjegyeztetni november 21-24-ig (kedd-péntek) lehet a sekrestyében, kizárólag hivatali órákban. (Figyelem! Nem a plébánia irodában, hanem hivatali időben a sekrestyében lesz erre lehetőség.) A szentmise stóladíja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése alapján 2023. április 1-től egységesen 4.000 Ft.
    A szentmisék íratása miatt keddtől péntekig a plébánia hivatalban nem lesz ügyfélfogadás!

2.  Csütörtökön (nov. 23.) 18:00 órától felnőtt hittanra várjuk az érdeklődőket a templom emeleti hittantermébe.

3.  Az Új Ember katolikus hetilappal kapcsolatosan kérjük, hogy akik szeretnének új előfizetőként csatlakozni (megrendelni), vagy a jelenlegi előfizetők közöl szeretnék 2024. januárjától lemondani az újságot, vagy az Adoremus liturgikus könyvecskét, szíveskedjenek ezt mihamarabb jelezni (legkésőbb dec. 1-ig), hogy a kiadó részére leadhassuk a jövő évre igényelt megrendelések számát.

4.  Vasárnap (nov. 26.) az egyházi év végéhez érkezünk, ezen a napon Krisztust, a Mindenség Királyát ünnepeljük. A szentmisék végén felajánló imát mondunk Jézus Szentséges Szívéhez, majd szentségi áldásban részesülnek a jelenlévő hívek. A 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

5.  December 2-án (szombat) 9.00-16.00 óráig nyílt napot tartanak Győrben a Brenner János Papnevelő Intézetben (Szeminárium), ahová várják a papi hivatás iránt érdeklődőket, akik megismerhetik a Szeminárium és a kispapok életét. Bővebb információ a Brenner János Hittudományi Főiskola honlapján.
https://bjhf.hu/foiskola/hirek/cikk/398-nyilt-nap-a-papnevelo-intezetben

2023. Évközi 32. vasárnap

Feltöltve:  2023. november 12.

1.  Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan (nov.19.) vasárnap katolikus templomainkban karitász gyűjtést tartunk a szegények és rászorulók megsegítésére, amely gyűjtés részben országos, részben az egyházmegyei Karitász céljait szolgálja.

2.  A 2024. évre szentmiséket lehet előjegyeztetni november 21-24-ig (kedd-péntek) lehet a sekrestyében, kizárólag hivatali órákban. (Figyelem! Nem a plébánia irodában, hanem hivatali időben a sekrestyében lesz erre lehetőség.) A szentmise stóladíja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése alapján 2023. április 1-től egységesen 4.000 Ft.

3.  Az Új Ember katolikus hetilappal kapcsolatosan kérjük, hogy akik szeretnének új előfizetőként csatlakozni (megrendelni), vagy a jelenlegi előfizetők közöl szeretnék 2024. januárjától lemondani az újságot, vagy az Adoremus liturgikus könyvecskét, szíveskedjenek ezt mihamarabb jelezni (legkésőbb dec. 1-ig), hogy a kiadó részére leadhassuk a jövő évre igényelt megrendelések számát.

4.  December 2-án (szombat) 9.00-16.00 óráig nyílt napot tartanak Győrben a Brenner János Papnevelő Intézetben (Szeminárium), ahová várják a papi hivatás iránt érdeklődőket, akik megismerhetik a Szeminárium és a kispapok életét. Bővebb információ a Brenner János Hittudományi Főiskola honlapján. https://bjhf.hu/foiskola/hirek/cikk/398-nyilt-nap-a-papnevelo-intezetben

2023. Évközi 31. vasárnap

Feltöltve:  2023. november 05.

1.  A mai napon (vasárnap) 17.00 órakor imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi- és szerzetesi hivatásokért. 17.45 órától pedig Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  Kedden és szerdán (nov. 7. és 8.) a plébánia hivatalban nem lesz ügyfélfogadás.

3.  Csütörtökön (nov. 9.) 18:00 órától felnőtt hittanra várjuk az érdeklődőket a templom hittantermébe.

4.  Vasárnap (nov. 12.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

2023. Évközi 30. vasárnap

Feltöltve:  2023. október 29.

1.  Köszönjük a missziók javára nyújtott nagylelkű adományokat, melynek összege Sopron-Szent István: 319.525 Ft volt.        Balf-fürdőkápolna: 25.225 Ft volt.

2.  Kedden este (okt.31.) 18.00 órakor megemlékező szentmisét mutatunk be október hónapban elhunyt testvéreinkért. Várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

3.  Szerdán (nov. 1.) Mindenszentek főünnepét tartja Egyházunk, amely parancsolt ünnep, ezért szentmisén való részvételünket tekintsük kötelességünknek. Templomunkban (Szent István) de. 9.00 és 18.00 órakor lesz szentmise. Az esti szentmise után halottak esti ájtatosságot tartunk.

    Balf:
    Mindenszentek napján (szerda) délután 15:00-kor ünnepi szentmise a fürdőkápolnában, majd a balfi Szent Farkas temetőkápolnában 16:00-tól közös imádság az elhunytakért. Ezt követően pedig igény esetén sírmegáldás a temetőben.

 
    A tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki nov. 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, és imádkozik az elhunytakért (Hitvallás, Miatyánk, Dicsőség…).

4.  Csütörtök (nov. 2.), Halottak napján de. 9.00 órakor a Szent Mihály templomban szentmisét mutat be a város papsága elhunyt lelkipásztorainkért. Templomunkban (Szent István) pedig 18.00 órakor plébániánk közösségének minden elhunytjáért mutatjuk be a szentmisét.

5.  Szerdán és csütörtökön (nov. 1. és 2.) az ünnepek és megemlékezések miatt a plébánia hivatalban nem lesz ügyfélfogadás.

6.  Vasárnap (nov. 5.) a Szent Imre templom búcsúján 9.00 és 18.00 órakor ünnepi szentmisére várják a Kedves Híveket (a Soproni Szent Imre templomba). Részletek a faiújságon elhelyezett plakáton.

2023. Évközi 29. vasárnap

Feltöltve:  2023. október 22.

1.  Vasárnap a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

2.  Vasárnap (okt.29.) lép érvénybe a téli időszámítás, amikor egy órával visszaállítjuk óráinkat.

2.  Hálásan köszönjük plébániánk területén élő testvéreinknek az egyházi hozzájárulás (egyházi adó) befizetését, amivel a templom és a plébánia fenntartásához járultak hozzá. Kérjük, akik még nem teljesítették keresztény kötelességüket, december 15-ig legyenek kedvesek befizetni egyházi hozzájárulásukat, ami történhet személyesen a plébánián, vagy a templomban található sárga postai csekken, vagy banki utalással. (Banki utalásnál fontos, hogy a közlemény rovatba tüntessük fel az utca házszámot is.) Az utalással kapcsolatos információk megtalálhatók a plébánia weboldalán: http://szentistvansopron.hu/fooldal/egyhazi_ado

3.  A Soproni Szent István Plébánia várja azok jelentkezését, akik bekapcsolódva a felnőtt hittanba a beavató szentségekben szeretnének részesülni (keresztség, bérmálás). Azokat az érdeklődőket is várjuk, akik már elnyerték a keresztéget, de valamilyen oknál fogva nem jutottak el az elsőáldozásig és a bérmálkozásig. De természetesen szívesen látjuk azokat is, akik már részesedtek a fenti szentségekben, viszont szeretnék kicsit szélesbíteni hitbeli tudásukat, kérdéseik lennének a hit, az egyház és a kereszténység kapcsán. Az előadások és beszélgetések a templom hittantermében lesznek kéthetente csütörtökönként 18 órától. Az első előadás időpontja október 26. (csütörtök) 18:00. Bármely korosztály szabadon, minden elköteleződés nélkül csatlakozhat.

2023. Évközi 28. vasárnap

Feltöltve:  2023. október 15.

1.  Vasárnap (okt. 22.) a missziók vasárnapját ünnepeljük. Ezen alkalomból országos gyűjtést tartunk katolikus templomainkban a missziók javára. Kérjük testvéreink adományait, amellyel az Egyház világméretű missziós munkáját támogatják.

2.  Orsolya napi játszóház nagycsoportos gyerekeknek (okt. 19. 16 órától) Szent Orsolya R.K. Gimnázium, Ált. Isk., Óvoda - Deák tér 32. sz. alatt. Részletek: http://sztorsolya.hu/index.php/2985-orsolya-napi-jatszohaz-2023.html

3.  A Szent Orsolya Iskola Sopron rajzpályázatot hirdet nagycsoportos óvodások részére. Részletek: http://sztorsolya.hu/index.php/2987-rajzolj-varat-kastelyt-palotat.html

4.  A Soproni Szent István Plébánia várja azok jelentkezését, akik bekapcsolódva a felnőtt hittanba a beavató szentségekben szeretnének részesülni (keresztség, bérmálás). Azokat az érdeklődőket is várjuk, akik már elnyerték a keresztéget, de valamilyen oknál fogva nem jutottak el az elsőáldozásig és a bérmálkozásig. De természetesen szívesen látjuk azokat is, akik már részesedtek a fenti szentségekben, viszont szeretnék kicsit szélesbíteni hitbeli tudásukat, kérdéseik lennének a hit, az egyház és a kereszténység kapcsán. Az előadások és beszélgetések a templom hittantermében lesznek kéthetente csütörtökönként 18 órától. Az első előadás időpontja október 26. (csütörtök) 18:00. Bármely korosztály szabadon, minden elköteleződés nélkül csatlakozhat.

3.  December 2-án (szombat) 9.00-16.00 óráig nyílt napot tartanak Győrben a Brenner János Papnevelő Intézetben (Szeminárium), ahová várják a papi hivatás iránt érdeklődőket, akik megismerhetik a Szeminárium és a kispapok életét. Bővebb információ a Brenner János Hittudományi Főiskola honlapján.

2023. Magyarok Nagyasszonya

Feltöltve:  2023. október 08.

1.  Szerdán (október 11.) délután (papi gyűlés miatt) a plébánia hivatal zárva tart.

2.  Pénteken (okt. 13.) a szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.

2.  Vasárnap (okt. 15.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

3.  Kalendáriumok és falinaptárak vásárolhatók az újságos asztaloknál.

2023. Évközi 26. vasárnap

Feltöltve:  2023. október 01.

1.  A mai napon (vasárnap) 18.00 órakor imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi- és szerzetesi hivatásokért. 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  Keddtől (okt. 3.) a korai sötétedés miatt az esti szentmisék egy órával korábban, 18.00 órakor kezdődnek vasárnap és hétköznap egyaránt.

3.  A héten megkezdjük október hónapját, amely Rózsafüzér Királynőjének, a Boldogságos Szűzanyának van szentelve. Buzdítunk mindenkit, hogy a rózsafüzér imádság által kapcsolódjunk be a Szűzanya tiszteletbe és kérjük anyai közbenjárását.

4.  Vasárnap (okt. 8.) Szűz Máriát, mint a Magyarok Nagyasszonyát ünnepeljük.


5.  A soproni Domonkos templomban a Rózsafüzér Királynője búcsúját október 7-én és 8-án (szombat, vasárnap) ünneplik. Az ünnepi szentmise szombaton 18.00 órakor kezdődik. A szentmise után gyertyás körmenetet tartanak a Széchenyi téren. Vasárnap de. 11.30 órakor is ünnepi szentmisére várják a testvéreket. Részletes tájékoztatás a kihelyezett plakátokon olvasható.

2023. Évközi 25 vasárnap

Feltöltve:  2023. szeptember 24.

1.  Szerdán (szept.27.) 19 órakor közös megemlékező szentmisét mutatunk be, szeptember hónapban eltemetett testvéreinkért.

2.  A Soproni Szentlélek és Szent Mihály Római katolikus Plébánia szeretettel hívja és várja a híveket szept. 29-én (péntek) a Szent Mihály templom búcsújára. Az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik, melynek főcelebránsa dr. Veres András győri megyéspüspök.

3.  Vasárnap (okt. 1.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.