Szent István Plébánia

Ma 2017. október 17.,
Hedvig napja van.

 

Hirdetések

2017 Húsvét 7. vasárnapja, Urunk mennybemenetele

Feltöltve:  2017. május 26.1.    Ma (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo-imaközösség, 18.45 órától énekeljük a Lorettói litániát, Szűz Máriát köszöntve.


2.    Szerdán közös megemlékező szentmisét mutatunk be májusban elhunyt testvéreinkért. Szeretettel hívjuk a gyászoló hozzátartozókat.


3.    Június hónap Jézus Szentséges Szívének van szentelve. Minden pénteken 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.


4.    Szombaton 16.00 órakor a Szent Mihály templomban részesül a bérmálás szentségében 16 fiatal testvérünk. Részükre próbát tartunk a Szent Mihály templomban csütörtökön (jún. 1.) 16.00 órától. Gyülekezés a Szent Mihály templom előtt 15.45 órakor. Szentgyónásukat pénteken végzik itt, a Szent István templomban 17.00 órától. Mindkét alkalommal kötelezően jelenjenek meg! Imáinkkal kísérjük a bérmálásra készülő fiatalok életét!


5.    Jövő vasárnap, pünkösd ünnepén a Szentlélek Isten eljövetelét ünnepeljük.


6.    A II. félévi újság előfizetéseket június 5-ig szíveskedjenek befizetni a sekrestyében, akik továbbra is igényt tartanak a katolikus kiadványokra.

 

2017 Húsvét 6. vasárnapja

Feltöltve:  2017. május 19.

 


1.    Május 23-án (kedd) de. 11 órakor ünnepi püspöki szentmise lesz Boldog Apor Vilmos püspök úr tiszteletére a győri Karmelita templomban, a Bazilika felújítása miatt.  


2.    A II. félévi újság előfizetéseket június 5-ig szíveskedjenek befizetni a sekrestyében, akik továbbra is igényt tartanak a katolikus kiadványokra.


3.    Jövő vasárnap Urunk mennybemenetelét ünnepeljük.

2017 Húsvét 5. vasárnapja

Feltöltve:  2017. május 12.1.    A múlt vasárnap a papnevelés céljaira gyűjtöttünk, melyet hálásan köszönünk. Isten legyen bőkezű jutalmazója minden adományozónak.


2.    A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imaközösség, 18.45 órától énekeljük a Lorettói litániát, Szűz Máriát köszöntve.


3.    A májusi litániákra szeretettel hívjuk testvéreinket, melyeket a szentmisék előtt 18.45 órától végzünk.


4.    Csütörtökön 17.00 órától a bérmálásra készülők részére szentségfelkészítő kurzust tartunk a plébániai közösségi teremben. Kérjük, hogy a bérmálásra készülők fiatalok kötelezően jelenjenek meg.

 

2017 Húsvét 4. vasárnapja

Feltöltve:  2017. május 05.1.    Ma (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat papi és szerzetesi hivatásokért. 18.45 órától énekeljük a Lorettói litániát, Szűz Máriát köszöntve.


2.    A májusi litániákra szeretettel hívjuk testvéreinket, melyeket mindennap a szentmisék előtt 18.45 órától végzünk.


3.    Jövő vasárnap elsőáldozás lesz templomunkban a de. 10.00 órakor kezdődő szentmisében. Az idei évben 39 gyermek veszi magához először az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztust. Tisztelettel kérjük testvéreinket, hogy az elsőáldozási szentmisén, a szülők részére fenntartott helyeket szíveskedjenek szabadon hagyni. Az elsőáldozók gyóntatása csütörtökön és pénteken 18.00 órától lesz. Csütörtökön a 3.a, 3.b; pénteken a 3.c, 3d osztályosok végzik el első szentgyónásukat. Imáikkal kísérjük a szentáldozáshoz járuló gyermekek életét!


4.    Szeretettel és nagyrabecsüléssel köszöntjük az édesanyákat és nagyanyákat, akiket a mai napon különösen is tisztelünk. Kívánjuk, az Úristen bőséges áldását mindennapi életükre, és a Boldogságos Szűzanya közbenjáró szeretetét, hogy segítse őket szép és nemes hivatásukban.

2017 Húsvét 3. vasárnapja

Feltöltve:  2017. április 28.


 

1.    Hétfőn nem lesz szentmise templomunkban.

2.    A héten megkezdjük május hónapját, amely a Szűzanyának van szentelve. Az esti szentmisék előtt tartjuk 18.45 órától a májusi, lorettói litániát, a Boldogságos Szűz Máriát köszöntve.

3.    Az elsőáldozás kettő hét múlva, május 14-én (vasárnap) de. 10.00 órakor lesz templomunkban. Az elsőáldozók részére próbát tartunk a héten, csütörtökön 17.00 órától.

4.    A héten elsőpéntek lesz, végezzünk szentgyónást és járuljunk minél többször szentáldozáshoz.

5.    Megköszönjük mindazok adományát, akik eddig már befizették egyházi hozzájárulásukat a Plébánia Hivatalban. Erre továbbra is lehetőség van. A héten megkezdte az egyházi adószedő – Simonfi Ferencné, az egyházi hozzájárulás beszedését, akinél befizethetik az éves összeget. A Győri Egyházmegyében a megállapított minimál összeg: keresettel rendelkezőknek éves 4 000 Ft, nyugdíjasnak, vagy GYES-en lévőknek éves 2 000 Ft. Ezen pénzösszegekből tartjuk fenn templomunkat és plébániánkat. Ezért kérjük szeretettel adományaikat. Továbbra is lehetőség van arra, hogy banki átutalással, vagy sárga postai csekken történjen a befizetés, amit kérhetnek az egyházi adószedőtől ill. a templomi újságos asztalokon is megtalálhatók.

6.    Jövő vasárnap, Jó Pásztor ünnepe lesz, amikor hivatásokért imádkozunk. A hét folyamán imáinkat ajánljuk fel papi és szerzetesi hivatásokért. Jövő vasárnapi perselyadományainkkal pedig segítsük a papnevelés nemes feladatát.

 

2017 Húsvét 2. vasárnapja

Feltöltve:  2017. április 21.


 

1.    Ma (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.

2.    A Szent György templom búcsúját (ápr. 23-án) a mai napon tartják a 17.00 órakor kezdődő ünnepi szentmisében. Ápr. 24-én, (hétfő) 18.00 órakor a város papságával koncelebrált szentmise kezdődik. Mindkét napon szeretettel várják a testvéreket.

3.    A Szent György templom búcsúja miatt hétfőn nem lesz szentmise templomunkban.

4.    Pénteken 17.00 órától az elsőáldozásra készülők részére szentségfelkészítő kurzust tartunk a plébániai közösségi teremben. Kérjük, hogy az elsőáldozásra készülő gyermekek kötelezően jelenjenek meg.

5.    Ugyancsak pénteken közös megemlékező szentmisét tartunk áprilisban elhunyt testvéreinkért.

 

2017 Húsvétvasárnap

Feltöltve:  2017. április 14.


1.    Húsvéthétfőn vasárnapi miserend lesz templomunkban. Szeretettel várunk mindenkit, hogy közösen adjunk hálát a feltámadás ajándékáért.

2.    Szerdán a szentmise után zsolozsmát imádkozunk.
 
3.    Jövő vasárnap, az Isteni Irgalmasság vasárnapját ünnepeljük.

4.    Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazok felé, akik munkájukkal, segítségükkel, áldozatukkal és adományaikkal hozzájárultak Húsvét méltó megünnepléséhez. Szeretettel gondolunk mindazokra, akik jelenlétükkel, imáikkal megélték nagyböjt szent idejét, a keresztútjárásokat és jelen voltak a Szent Három Napon. Továbbá megemlékezünk idős, beteg és szenvedő embertestvéreinkről is, akik nehéz keresztet hordanak, váljék áldozatuk gyógyulásukra és üdvösségükre.

Szívből kívánunk mindenkinek áldott húsvétot, hogy a feltámadás öröme adjon elég erőt mindenki számára az élet küzdelmeihez. Mindannyian váljunk húsvéti emberekké, akik tudnak reménnyel tekinteni az életre, akik megértik a halál és a feltámadás valódi misztériumát. Ezért örvendjen ma a szívünk, és kérjük, hogy Isten, ajándékozó áldása kísérjen minket és maradjon mindig rajtunk!

 

2017 Virágvasárnap

Feltöltve:  2017. április 07.


1.  Köszönjük múlt vasárnapi adományaikat, amelyeket a szentföldi keresztények támogatására gyűjtöttünk. Isten fizesse meg jó szándékukat.

2.    Szentgyónást lehet még végezni a nagyhét elején a szentmisék előtt 18.30 órától. A Szent Három Napon (Nagycsütörtök, Nagypéntek és Nagyszombat) már nem lesz gyóntatás.

3.    A plébánia iroda nagypénteken zárva lesz.

A NAGYHÉT SZERTARTÁSAI

4.     Nagycsütörtökön Az utolsó-vacsora emlékmiséje 19.00 órakor kezdődik, amikor a papság szentségére és a Szent Eucharisztia szerzésére emlékezünk.  A szentmise után egy órás virrasztást tartunk az Oltáriszentség előtt.

5.    Nagypénteken az Úr Jézus szenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. Veres András püspök úr rendelkezésére, 15.00 órakor tartjuk az Úr szenvedésének szertartását énekelt passióval. 20.00 órakor Keresztutat végzünk. Nagypéntek szigorú böjti nap, 14 évtől hústilalom van, 18 évtől 60 éves korig – háromszori étkezés.

6.    Nagyszombat: A szentsír látogatásának napja. 9.00-19.00 óráig jöhetünk az Úr sírjához, amelyre szeretettel buzdítunk mindenkit. A szentsír őrzési rendjét a hirdetőtáblákra kifüggesztettük.
        20.00 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, melynek keretében a húsvéti vigília szertartását végezzük. A szentmise után tartjuk, - jó idő esetén - a feltámadási körmenetet, amelyen hívő keresztényként vegyünk részt, énekeinkkel és imákkal köszöntsük a feltámadt Üdvözítőt.                          
      Az ételek megáldása nagyszombaton, a feltámadási körmenet végén és húsvétvasárnap a 8.30 órás szentmise végén lesz, amikor plébániánk területén fogyasztandó ételekre kérjük Isten áldását.

7.    Húsvétvasárnap: Krisztus feltámadásának ünnepe. A szentmisék a vasárnapi rend szerint lesznek megtartva.


Áldott készületet kívánunk mindenkinek!

2017 Nagyböjt 5. vasárnapja

Feltöltve:  2017. március 31.
1.    Ma (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi és szerzetesi hivatásokért. 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.


2.    Kedden 19.45 órától a Plébániai Tanácsadó Testülettel ülést tartunk, amelyre ezúton is tisztelettel hívjuk a testület tagjait.


3.    A városi keresztút április 7-én, fájdalmas pénteken, 19.00 órakor kezdődik Bánfalván a Hegyi templomnál, a 350 éves Pálos-keresztút képei előtt. Ezért pénteken este nem lesz szentmise templomunkban.


4.    Jövő vasárnap Virágvasárnap lesz, 10.00 órakor tartjuk az ünnepi szentmisét barkaszenteléssel és énekelt passióval. A barkaszentelést a templom előtt végezzük. A Plébánia Tanácsadó Testületének tagjai a templom előtt gyülekezzenek, velük végezzük közösen a körmenetet.

 

2017 Nagyböjt 4. vasárnapja

Feltöltve:  2017. március 23.


 

1.    Köszönetünket fejezzük ki mindazok felé, akik a múlt vasárnapi szentségimádási órákon részt vettek. Külön köszönet azoknak, akik vállalták az imaórák vezetését, benne az imákat és énekeket. Az Úr áldása legyen rajtuk!

2.    Ma (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.

3.    Szerdán a szentmise után nagyböjti zsolozsmát imádkozunk, pénteken 18.30 órától keresztutat végzünk.

4.    Pénteken tartjuk a plébániai közösségi teremben 17.00 órától a bérmálásra készülők részére, a szentségfelkészítő kurzust. Kérjük, hogy a bérmálásra készülő fiatalok kötelezően jelenjenek meg.

5.    Ugyancsak pénteken az esti szentmisét ebben a hónapban elhunytakért mutatjuk be.

6.    Jövő vasárnap országos gyűjtést tart a Katolikus Egyház a Szentföldi keresztények megsegítésére.

7.    Csütörtökön és pénteken megtörtént a templom-toronyban lévő három harang lengőszerkezeteinek átépítése, és új villamosítási vezérlést kaptak. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik egyházi adójuk befizetésével és adományaikkal támogatják plébániánkat és templomunkat, amelyek lehetővé tesznek nagyobb beruházásokat is.

8.    A Szent Domonkos templomban április 1-jén (szombat), 11.30 órakor kezdődő szentmisében, Dr. Veres András megyéspüspök úr felszenteli az örökimádás kápolnát.

9.    A városi keresztút április 7-én, fájdalmas pénteken lesz megtartva Bánfalván a Hegyi templomnál, a 350 éves Pálos-keresztút képei előtt.