Szent István Plébánia

Ma 2018. december 14.,
Szilárda napja van.

 

Hirdetések

2018 Évközi 16. vasárnap

Feltöltve:  2018. július 20.1.    Szent Joakimnak és Szent Annának, Jézus nagyszüleinek közelgő ünnepe alkalmából megáldjuk a nagyszülőket és az időseket a szentmise végén. Kérjük, hogy a szentmise befejező áldása után, akik áldásban kívánnak részesülni, legyenek kedvesek az oltárlépcsőhöz járulni.

2.    Ma (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo-imaközösség.

3.    Szerdán nem lesz szentmise templomunkban.

4.    Szeptember 1-jén, (szombat) 10.00 órakor tartják a győri Székesegyházban a jubiláns házaspárok szentmiséjét. Kérjük, hogy akik házasságkötésük kerek évfordulóját ünneplik és részt szeretnének venni az ünneplésben, július 30-ig szíveskedjenek jelezni a sekrestyében vagy a plébánia irodán. Kérjük megadni a házasságkötés idejét, a házasfelek nevét, a feleség leánykori nevét, hogy adataikat elküldhessük a püspökségre.

 

2018 Évközi 15. vasárnap

Feltöltve:  2018. július 13.
1.    Szent Joakimnak és Szent Annának, Jézus nagyszüleinek ünnepe alkalmából megáldjuk a nagyszülőket és az időseket a szombati és a jövő vasárnapi szentmisék végén.

2.    Sopron - Bánfalván a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén (hétfő) 18.00 órakor a város papsága közösen végzi a szentmisét Holpár Balázs újmisés atya vezetésével. Ezért hétfőn nem lesz szentmise templomunkban.

3.    Szeptember 1-jén, (szombat) 10.00 órakor tartják a győri Székesegyházban a jubiláns házaspárok szentmiséjét. Kérjük, hogy akik házasságkötésük kerek évfordulóját ünneplik (5, 10, 15, 20, 25, vagy még valamely kerek évfordulót), és részt szeretnének venni az ünneplésben, július 30-ig szíveskedjenek jelezni a sekrestyében vagy a plébánia irodán. Kérjük megadni a házasságkötés idejét, a házasfelek nevét, a feleség leánykori nevét, hogy adataikat elküldhessük a püspökségre.

 

2018 Évközi 14. vasárnap

Feltöltve:  2018. július 06.
1.    Köszönjük a múlt vasárnapi perselyadományokat, amellyel az Apostoli Szentszék karitatív kiadásait segítették.

2.    A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.

3.    Pénteken a szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.

4.    A plébánia irodán július és augusztus hónapokban heti két alkalommal tartunk hivatali órákat: szerdán 15-17 óráig; valamint csütörtökön de. 9-11 óráig.

5.    Sopron - Bánfalván a Kármelhegyi Boldogasszony búcsúját, július 15 és 16-án (vasárnap, hétfő) tartják. Vasárnap de. 10.00 órakor Németh László püspöki helynök úr mutat be ünnepi szentmisét. Hétfőn 18.00 órakor a város papsága közösen végzi a szentmisét Holpár Balázs újmisés atya vezetésével.

6.    Szeptember 1-jén, (szombat) 10.00 órakor tartják a győri Székesegyházban a jubiláns házaspárok szentmiséjét. Kérjük, hogy akik házasságkötésük kerek évfordulóját ünneplik (5, 10, 15, 20, 25, vagy még valamely kerek évfordulót), és részt szeretnének venni az ünneplésben, július 30-ig szíveskedjenek jelezni a sekrestyében vagy a plébánia irodán, hogy adataikat elküldhessük a püspökségre.

2018 Évközi 13. vasárnap

Feltöltve:  2018. június 29.1.    A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat. 18.45 órától Jézus Szíve litániát tartunk.

2.    Hétfőn (júl. 2.) Szűz Mária látogatásának főünnepe lesz, Sarlós Boldogasszony. 19.00 órakor ünnepi szentmisére várjuk a testvéreket.

3.    A héten elsőpéntek lesz. Engeszteljük Jézus Szent Szívét, végezzünk szentgyónást és járuljunk szentáldozáshoz.

4.    A plébánia irodán július és augusztus hónapokban heti két alkalommal tartunk hivatali órákat: szerdán 15-17 óráig; valamint csütörtökön de. 9-11 óráig.

5.    Városunk és hazánk megtéréséért és lelki megújulásáért július 7-én (szombat) 15.00 órakor a sopronbánfalvi volt karmelita templomban ünnepi szentmisét tartanak. Előtte 14.00 órakor engesztelő gyalogos zarándoklat indul az Erzsébet-kerttől rózsafüzér imádkozásával a szentmise helyszínére. A zarándoklatot, Németh Attila atya vezeti. Szeretettel várják a testvéreket.

 

2018 Keresztelő Szent János születésének ünnepe

Feltöltve:  2018. június 22.1.    Hálás szeretettel köszönjük mindazok imáját, adományát, jelenlétét, áldozatos munkáját, segítségét, akik Holpár Balázs atya papszenteléséhez és újmiséjéhez bármivel is hozzájárultak. Úgy érezzük, hogy ezek a napok nemcsak az újmisés atyának, hanem mindannyiunknak lélekemelő ünnepei voltak.  Minden jóságukért nyerjenek százszoros jutalmat az Úrtól!

2.    A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.

3.    A héten, szerdán Szent László király ünnepét, pénteken Szent Péter és Szent Pál apostolok fő ünnepét üli egyházunk. Ehhez a fő ünnephez kapcsolódóan, a jövő hétvégi perselypénzeket az Apostoli Szentszék javára gyűjtjük.

4.    Jövő vasárnap (júl. 1.) Bindes Ferenc atya gyémántmisét mutat be a Szent György templomban du. 5 órakor és este ½ 8 órakor.

5.    Az idei Győr-Egyházmegyei dispozíciók a Szent István Plébániát is érintik. Dr. Veres András megyéspüspök úr rendelkezése értelmében, augusztus 1-jei hatállyal Kovács Gergő Vilmos atyát felmentette a Szent István Plébánia kisegítő lelkészi megbízatása alól, és kinevezte a soproni Szent Pál Katolikus Szakkollégium lelkészévé és egyetemi lelkésszé, iskolalelkészi feladatkörének meghagyásával. Lakóhelyéül a Soproni Szent György Plébániát jelölte ki. Hálásan köszönjük Gergő atyának a nálunk töltött lelkipásztori időt és szolgálatot, amelyet mindig örömmel és szeretettel végzett. Isten áldása kísérje további papi szolgálatát.

 

2018 Évközi 10. vasárnap

Feltöltve:  2018. június 08.1.    Hálás szeretettel köszönjük mindazok áldozatos munkáját, szolgálatát, segítségét, akik a múlt vasárnapon, Úrnapjának méltó megünnepléséhez hozzájárultak. Minden jóságukat jutalmazza az Úr bőséges áldásával!

2.    A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.

3.    Hétfőn és kedden nem lesz szentmise templomunkban.

4.    Szerdán (jún. 13.) a szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk. Szeretettel várjuk testvéreinket.

5.   Örömmel hirdetjük, hogy Holpár Balázs diakónusunkat június 16-án, (szombat) de. 10.00 órakor a Győri Bazilikában áldozópappá szenteli, Dr. Veres András megyéspüspök úr. A papszentelésre autóbusz indul a szentelés napján, szombaton a Szent István templom elől 7.15 órakor. A feliratkozott testvéreket szeretettel várjuk erre az időpontra.

Balázs atya újmiséjét június 17-én (vasárnap) 16.00 órakor mutatja be templomunkban, ezért jövő vasárnap az esti szentmise elmarad. Az újmisén történő perselyezés az újonnan felszentelt atya javát szolgálja. Az újmisés áldások után a templom előtt szeretet-vendégséget tartunk, ezért szeretettel kérünk mindenkit, hogy legyenek segítségünkre száraz édes és sós sütemények készítésével. Az elkészített süteményeket a szentmisék előtt vagy után szíveskedjenek elhozni. Köszönjük áldozatos segítségüket!
Az újmisére próbát tartunk a ministránsok részére szombaton (jún. 16.) az esti szentmise után 20.00 órától. Számítunk megjelenésükre.

Imáinkkal kísérjük szentelendő testvérünket, hogy mindig odaadóan és hűségesen állhasson az Úr oltára elé papi szolgálatával.

2018 Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe - Úrnapja

Feltöltve:  2018. június 01.


 

1.    A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat. 18.45 órától Jézus Szíve litániát tartunk.
 

2.    Pénteken Jézus Szent Szívének főünnepét tartja Egyházunk. 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk, 19.00 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be.

 

2018 Szentháromság vasárnapja

Feltöltve:  2018. május 25.1.    A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo-imacsoport. 18.45 órától a májusi, Lorettói litániát tartunk a Boldogságos Szűz Máriát köszöntve.

2.    Csütörtökön (máj. 31.) szentmisét mutatunk be május hónapban eltemetett testvéreinkért. Szeretettel várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

3.    A II. félévi újság előfizetéseket június 3-ig szíveskedjenek befizetni a sekrestyében, akik továbbra is igényt tartanak a katolikus kiadványokra.

4.    Egyórás szentségimádásra hívunk mindenkit Úrnapjának előestéjén, szombaton, 18.00 órától a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve. Most világszerte 2020 helyszínen szeretnénk Jézust imádni az Oltáriszentségben. Szeretettel kérünk mindenkit, minél többen vegyünk részt a szentségimádási órán.

5.    Jövő vasárnap Úrnapja lesz, Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe. A 8.30 órakor kezdődő szentmise után tartjuk az úrnapi körmenetet. A 10 órás szentmise elmarad. Kérjük kedves testvéreinket, hogy az úrnapi oltárok feldíszítésében és virágszirmok gyűjtésében segítségünkre legyenek. Virágszirom-hintésre az elsőáldozó leányokat kérjük. Részükre és a ministránsok részére próbát tartunk itt a templomban, csütörtökön 18.00 órától. Akik az úrnapi oltárok feldíszítéséhez virágokat, virág-szirmokat tudnak ajándékozni, a hét második felében szíveskedjenek elhozni. Hálásan köszönjük segítségüket.

 

2018 Pünkösdvasárnap

Feltöltve:  2018. május 18.1.    Pünkösdhétfőn Ferenc pápa rendelkezése értelmében, a Boldogságos Szűz Máriát, mint az Egyház Anyját ünnepeljük. Vasárnapi miserendet tartunk. A 10.00 órakor kezdődő szentmisében Dr. Veres András megyéspüspök úr a Szent Orsolya Katolikus Iskola fiataljainak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. Ezért tisztelettel kérünk mindenkit, hogy lehetőleg a 8.30 órás és a 19.00 órás szentmisére jöjjenek testvéreink.

2.    Kedden (máj. 22.) a Plébániai Tanácsadó Testülettel ülést tartunk az esti szentmise után. Számítunk jelenlétükre.

3.    Május 23-án (szerda) a Győri Bazilikában de. 11.00 órakor ünnepi püspöki szentmise lesz Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére. Szeretettel várnak mindenkit.

4.    A II. félévi újság előfizetéseket június 3-ig szíveskedjenek befizetni a sekrestyében, akik továbbra is igényt tartanak a katolikus kiadványokra.

5.    Jövő vasárnap a Szentháromság Egy Isten ünnepét üli Egyházunk.

6.    Mint már korábban hirdettük, Holpár Balázs diakónusunkat június 16-án, a Győri Bazilikában áldozópappá szenteli, Dr. Veres András megyéspüspök úr. Újmiséjét június 17-én mutatja be templomunkban. A papszentelésre autóbusz indul a szentelés napján (jún. 16.) a Szent István templom elől 7.15 órakor. Akik szeretnének autóbusszal utazni a papszentelésre, kérjük, iratkozzanak fel a sekrestyében. Az autóbusz költségét egy jószándékú adományozó vállalta, ezért nem kell fizetni az utazásért. Imáinkkal kísérjük szentelendő testvérünket, hogy mindig odaadóan és hűségesen állhasson az Úr színe elé papi szolgálatával.

2018 Urunk mennybemenetele

Feltöltve:  2018. május 11.
1.    A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo-imacsoport. 18.45 órától a májusi, Lorettói litániát tartunk a Boldogságos Szűz Máriát köszöntve.

 

2.     Hétfőn nem lesz szentmise templomunkban.


3.    A májusi litániákra szeretettel hívjuk testvéreinket, melyeket mindennap a szentmisék előtt 18.45 órától végzünk.


4.    A bérmálás május 19-én (szombat) 15.00 órakor lesz templomunkban. A bérmálás szentségét Dr. Veres András megyéspüspök úr szolgáltatja ki a Szent István Plébánia és a Városplébánia fiataljainak. 29-en kérik a bérmálás szentségét. Imáinkkal kísérjük életüket. Ezért szombaton nem lesz esti szentmise templomunkban.


5.    A bérmálásra készülők részére próbát tartunk csütörtökön 16.00 órától. A próba után végzik el szentgyónásukat.


6.    Jövő vasárnap, pünkösd ünnepén a Szentlélek Isten eljövetelét ünnepeljük.