Szent István Plébánia

Ma 2019. április 25.,
Márk napja van.

 

Hirdetések

2018 Advent 1. vasárnapja

Feltöltve:  2018. november 29.

 


1. Köszönjük testvéreink nagylelkű adományait, melyeket a karitász javára nyújtottak, valamint köszönjük a „cipős-doboz” segítő akcióban megmutatkozó szeretetüket.

2. Örültünk a múlt szombati szentségimádáson résztvevőknek, akikkel egy közösséget alkotva tudtunk imádkozni.

3. A mai napon (vasárnap) 17.00 órakor imaórát tart a Rózsafüzér-társulat papi- és szerzetesi hivatásokért. 17.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

4. Hétköznapokon reggel 6 órakor Rorate, hajnali szentmisék lesznek templomunkban. Szombaton reggel 6 órakor és 18.00 órakor lesznek szentmisék, vasárnap pedig szokott időkben: 8.30, 10.00 és 18.00 órakor. Az adventi időben végezzük el karácsonyi szentgyónásunkat. A szentmisék előtt gyónási lehetőség lesz. A hajnali szentmisékre szeretettel várjuk testvéreinket, mint ahogy ezt az elmúlt esztendőben is nagyon szép számmal megtették.

5. Azokat a beteg és idős embertársainkat, akik szeretnék elvégezni karácsonyi szentgyónásukat és szentáldozásukat, kérjük, jelentsék a plébánián, hogy felkereshessük őket. Azonban szeretettel kérjük, hogy ne karácsony hetére halasztódjék a betegek áldoztatása.

6. Az adventi időben nemcsak a hajnali szentmiséken résztvevőknek szeretnénk nyújtani naponta lelki útravalót, hanem mindazoknak, akik plébániánk internetes honlapját (www.szentistvansopron.hu) meglátogatják. Az adventi ablakok a „galéria” menüpont alatt lesznek elérhetők. Az idei évben vasárnapokra is készültek lelki útravalók, amelyeket az ajtóknál osztanak. Adventi készületünk idei elmélkedéseiben a világosság-sötétség fogalmát, képeit hívjuk segítségül. Hiszen ahogyan szükségünk a fizikai valóságban a fényre, ugyanúgy szükségünk van arra, hogy a kegyelem fénye bevilágítson lelkünkbe.
Adja az Úr, hogy a naponta kézbe vett lapocskákon-, vagy a honlapon kinyitott ablakokban megjelenő gondolatok, segítsék felkészülésünket a Megváltó születésének szent ünnepére.

7. Pénteken (dec. 7.) tartjuk a plébániai közösségi teremben 17.00 órától az elsőáldozásra készülők részére, a szentségfelkészítő kurzust.

8. Kérjük, hogy akik szeretnének jövő évi újságokat előfizetni, a sekrestyében jelezzék. A „Hitvallás” egyházmegyei magazin 2019-től csak elektronikusan jelenik meg, a januári utolsó példányt az eddigi előfizetők ajándékba kapják. Az újság előfizetéseket december 15-ig tudjuk fogadni az összeg befizetésével.

 

2018 Krisztus Király ünnepe, Évközi 34. vasárnap

Feltöltve:  2018. november 23.


1. A mai nappal az egyházi év utolsó vasárnapjához érkeztünk és jövő héten, Advent 1. vasárnapjával kezdjük meg az új egyházi évet. Szombaton az esti szentmise kezdetén gyújtjuk meg az adventi koszorú első gyertyáját. Hívunk szeretettel mindenkit, hogy a gyertyák fényével eggyé válva megtaláljuk életünk igaz világosságát, a hozzánk érkező Krisztust.


2. A jövő évre szentmiséket előjegyeztetni továbbra is lehet a plébánián, hivatali órákban.


3. Államigondozott gyermekek megajándékozására segély-, és szeretet akciót hirdetünk. Ők leírták kéréseiket, hogy mit szeretnének karácsonykor. A neveik, kéréseikkel együtt a sekrestyében és a plébánián megtalálhatók. Várjuk azon keresztény testvéreink jelentkezését, aki egy-egy gyermeknek „cipősdoboz” nagyságban névtelenül szívesen adnának ajándékot.

2018 Évközi 33. vasárnap

Feltöltve:  2018. november 17.


1. A 2019. évre szentmiséket előjegyeztetni november 20-tól lehet a plébánián, hivatali órákban.

2. Pénteken (nov.23.) a plébániai közösségi teremben 17.00 órától az elsőáldozásra készülők részére, a szentségfelkészítő kurzust tartunk. Kérjük, hogy az elsőáldozásra készülő gyermekek kötelezően jelenjenek meg. Ezzel párhuzamosan a szülők részére a templomban tartunk megerősítést a keresztény nevelésről. Számítunk az ő jelenlétükre is.

3. Egyórás szentségimádásra hívunk mindenkit Krisztus Király főünnepének előestéjén a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve a Szent István templomba, november 24-én (szombat) 17.00 órakor. Határon innen és túl különböző helyszíneken, de egy időben, együtt fogunk imádkozni azért, hogy az önmagát értünk is feláldozó és az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük. Szeretettel kérünk mindenkit, minél többen vegyünk részt a szentségimádási órán.

4. Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan (nov. 25.), jövő vasárnap katolikus templomainkban gyűjtést tartunk a szegények és rászorulók megsegítésére, amely gyűjtés részben országos, részben az egyházmegyei Karitász céljait szolgálja. Tisztelettel kérjük testvéreink nagylelkű adományait.

5. Jövő vasárnap az egyházi év végéhez érkezünk, ezen a napon Krisztust, a Mindenség Királyát ünnepeljük. A szentmisék végén felajánló imát mondunk Jézus Szentséges Szívéhez, majd szentségi áldásban részesülnek kedves testvéreink.

2018 Évközi 32. vasárnap

Feltöltve:  2018. november 13.


1. A mai napon (vasárnap) 17.00 órakor imaórát tart a Cursillo imacsoport.

2. Az esti szentmise után Dr. Taschner Róbert és Bartokos Gábor fényképes beszámolót tartanak és tanúságot tesznek az idei Mariazell-Czestochowa-Csíksomlyó kerékpáros zarándoklatukról. Szeretettel hívják a testvéreket.

3. Hétfőn (nov. 12.) nem lesz szentmise templomunkban.

4. Kedden (nov. 13.) az esti szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.

5. A 2019. évre szentmiséket előjegyeztetni november 20-tól lehet a plébánián, hivatali órákban.

6. A meghirdetett Lourdes-i zarándoklatra a jelentkezés megtelt. További információkat a zarándoklatról a későbbiekben közlünk.

 

2018 Évközi 31. vasárnap

Feltöltve:  2018. november 02.


1. A mai napon (vasárnap) 17.00 órakor imaórát tart a Rózsafüzér-társulat papi- és szerzetesi hivatásokért. 17.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2. Hétfőn (nov. 5.) a Szent Imre templomban 18.00 órakor ünnepi koncelebrált búcsúi szentmisét mutat be a Város papsága. Szeretettel várnak mindenkit.

3. Kedden (nov. 6.) a soproni atyák közös zarándoklaton vesznek részt. Ezért e programok miatt hétfőn és kedden nem lesz szentmise templomunkban.

4. Pénteken (nov.9.) tartjuk a plébániai közösségi teremben 17.00 órától az elsőáldozásra készülők részére, a szentségfelkészítő kurzust. Kérjük, hogy az elsőáldozásra készülő gyermekek kötelezően jelenjenek meg.

2018 Évközi 30. vasárnap

Feltöltve:  2018. október 26.


1. A mai vasárnaptól az esti szentmisék egy órával korábban, 18.00 órakor kezdődnek vasárnap és hétköznap egyaránt.

2. Köszönjük a missziók javára nyújtott nagylelkű adományaikat.

3. Szerdán 18.00 órakor megemlékező szentmisét mutatunk be október hónapban elhunyt testvéreinkért.

4. Csütörtökön (nov. 1.) Mindenszentek főünnepét tartja Egyházunk, amely parancsolt ünnep, ezért szentmisén való részvételünket tekintsük fontosnak. Templomunkban a szentmisék az ünnep előestéjén 18.00 órakor; nov. 1-jén de. 8.30 és 18.00 órakor lesznek. Az esti szentmise után halottak esti ájtatosságot tartunk.
A tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki nov. 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, és imádkozik az elhunytakért (Hitvallás, Miatyánk, Dicsőség…).

5. Pénteken (nov. 2.), Halottak napján de. 9.00 órakor a Szent Mihály temető kápolnájában szentmisét mutat be a Város papsága. Templomunkban 18.00 órakor plébániánk közösségének minden elhunytjáért mutatjuk be a szentmisét.

6. Mindenszentek ünnepéhez és Halottak napjához kapcsolódóan a Szent Mihály temető nyitva tartása megtalálható a hirdetőtáblákon.

7. A Szent Imre templom búcsúját 2018. november 4-5-én (vasárnap, hétfő) ünneplik. Részletes tájékoztatás a plakátokon megtalálható.

2018 Évközi 29. vasárnap

Feltöltve:  2018. október 18.


1. Az elsőáldozásra készülők szülei részére megbeszélést tartunk október 25-én (csütörtök) 17.00 órától a Szent István templomban. Számítunk a szülők jelenlétére.

2. Jövő vasárnap lép érvénybe a téli időszámítás, amikor egy órával visszaállítjuk óráinkat. Ezért jövő vasárnaptól az esti szentmisék egy órával korábban, 18.00 órakor kezdődnek vasárnap és hétköznap egyaránt.

3. Mindenszentek ünnepéhez és Halottak napjához kapcsolódóan a Szent Mihály temető nyitva tartása megtalálható a hirdetőtáblákon.

4. A 2019. évre szentmiséket előjegyeztetni november 20-tól lehet a plébánián, hivatali órákban.

5. Hálásan köszönjük plébániánk területén élő testvéreinknek az egyházi hozzájárulás (egyházi adó) befizetését, amivel a templom és a plébánia fenntartásához járultak hozzá. Szeretettel kérjük, akik még nem teljesítették keresztény kötelességüket, december 15-ig legyenek kedvesek befizetni egyházi hozzájárulásukat, ami történhet személyesen, vagy a templomban található sárga postai csekken, vagy banki utalással.

6. Cursillo tanfolyamot szerveznek a kőszegi Szent Imre Missziósházban. Női csoport részére okt. 25-28.; férfi csoport részére nov. 15-18. Jelentkezési lapok az újságos asztalokon találhatók.

7. A Szent Imre templom búcsúját 2018. november 4-5-én (vasárnap, hétfő) ünneplik. Részletes tájékoztatás a plakátokon megtalálható.

2018 Évközi 28. vasárnap

Feltöltve:  2018. október 12.

 


1. A mai napon (vasárnap) 18.00 órakor imaórát tart a Cursillo imacsoport.

2. Venezuelából indult keresztény kezdeményezésre október 18-án (csütörtök) világszerte gyermekek imádkozzák a rózsafüzért a békéért és az egységért, de. 9 órakor, ahol éppen tartózkodnak. A meghirdetés gondolata az, a Szent Pio atyától származó idézet volt, miszerint „ha egymillió gyermek imádkozza a Rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni”. Lehetőség szerint a hittanórákon hittanosaink is imádkozni fogják a rózsafüzért.

3. Pénteken (okt. 19.) hivatali elfoglaltság miatt nem lesz szentmise templomunkban.

4. Jövő vasárnap (okt. 21.) a missziók vasárnapját ünnepeljük. Ezen alkalomból országos gyűjtést tartunk katolikus templomainkban a missziók javára. Szeretettel kérjük testvéreink adományait, amellyel az Egyház világméretű missziós munkáját támogatják.

5. Az elsőáldozásra készülők szülei részére megbeszélést tartunk október 25-én (csütörtök) 17.00 órától a Szent István templomban. Számítunk a szülők jelenlétére.

6. A soproni Szent Orsolya Katolikus Iskola „Játszóházat” rendez a nagycsoportos óvodás gyermekek részére október 18-án (csütörtök) 16.00 órától.

2018 Évközi 27. vasárnap

Feltöltve:  2018. október 05.


 

1. A mai napon (vasárnap) 18.00 órakor imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi- és szerzetesi hivatásokért. 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2. Hétfőn (okt. 8.) Szűz Máriát, mint a Magyarok Nagyasszonyát ünnepeljük.

3. Barna Ferenc Máté OP domonkos rendi szerzetes atyáért engesztelő gyászmisét mutatunk be 2018. október 9-én, (kedd) fél 12-kor a soproni Szent Mihály Templomban, majd pedig végső útjára kísérjük a Szent Mihály Temetőbe, a domonkosok kriptájához. A szentmisét és a temetési szertartást dr. Veres András győri megyéspüspök úr vezeti.
                                 
4. Szombaton (okt. 13.) az esti szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.

5. Venezuelából indult keresztény kezdeményezésre október 18-án világszerte gyermekek imádkozzák a rózsafüzért a békéért és az egységért, de. 9 órakor, ahol éppen tartózkodnak. A meghirdetés gondolata az, a Szent Páter Piótól származó idézetvolt, miszerint „ha egymillió gyermek imádkozza a Rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni”. Lehetőség szerint a hittanórákon imádkozni fogják hittanosaink is a rózsafüzért.

2018 Évközi 26. vasárnap, Szentírás vasárnapja

Feltöltve:  2018. szeptember 28.1. Szentírás vasárnapjához kapcsolódóan készítettünk szentírási idézeteket, amelyek az idei évben az Újszövetség apostoli leveleiből valók. A templomból való kivonuláskor vigyünk belőlük és elmélkedjünk a kapott idézeten.

2. A héten megkezdjük október hónapját, amely Rózsafüzér Királynőjének, a Boldogságos Szűzanyának van szentelve. Istennek hála, hogy templomunkban egész év során minden esti szentmise előtt imádkozzák a rózsafüzért. Buzdítunk mindenkit, hogy ebbe a Máriás imádságba, - amely Krisztusra mutat, az Ő titkain keresztül -, kapcsolódjunk be minél többen október folyamán.

3. Kalendáriumok és fali naptárak vásárolhatók az újságos asztaloknál.

4. A soproni Domonkos templomban a Rózsafüzér Királynője búcsúját október 6-án és 7-én (szombat, vasárnap) ünneplik. Az ünnepi szentmise szombaton 18.00 órakor kezdődik. A szentmise után gyertyás körmenetet tartanak a Széchenyi téren. Vasárnap de. 10.00 órakor is ünnepi szentmisére várják a testvéreket. Részletes tájékoztatás a plakátokon megtalálható.