Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia

Ma 2022. május 22.,
Júlia, Rita napja van.

 

Hirdetések

2022. Urunk megkeresztelkedése

Feltöltve:  2022. január 09.

1.  Urunk megkeresztelkedésének ünnepével véget ért a karácsonyi liturgikus-időszak és kezdetét veszi az évközi idő.

2.  Csütörtökön (jan. 13.) a reggeli szentmise után Fatimai-körmenet tartunk.

3.  Az Egyházi hozzájárulás rendezésére a plébánián hivatali időben, a templomban kihelyezett csekkeken és banki utalással van lehetőség. Utaláskor a megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni: egyházi adó, a befizető nevét és az utca, házszámot is.


    Utalási adatok: Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia - 10200294-33412843-00000000

Az utalással kapcsolatos információk megtalálhatók a plébánia weboldalán is (Főoldal és ezen belül az Egyházi adó menüben), valamint az alábbi linken:
http://szentistvansopron.hu/fooldal/egyhazi_ado
 

Az adó összege továbbra sem változott.
Keresőknek 5.000 Ft/fő/év
Nyugdíjasoknak, GyES-en lévőknek 3.000 Ft/fő/év

2022. Karácsony utáni 2. vasárnap

Feltöltve:  2022. január 02.

1.  A mai napon (vasárnap) 17.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat papi- és szerzetesi hivatásokért.

2.  Csütörtökön (jan. 6.) ünnepeljük Urunk megjelenését, (Vízkereszt) ünnepét. Este a 18 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében vizet szentelünk, és ezzel együtt megáldjuk azokat öntapadós címkéket, amiket a lakások bejárati ajtajára lehet felragasztani. Ezen található a tárgyi év: 2022, valamint C+M+B, Chistus Mansionem Benedicat - Krisztus áldása legyen a lakáson. Akik szeretnének otthonukba a megáldott címkékből, a szentmise befejeztével vihetnek belőle.

    Vízkereszt parancsolt ünnep, ezért 6-án, vagy előestéjén kötelező a szentmisén való részvétel!

3.  Pénteken (jan. 7.) tartjuk a plébániai közösségi teremben (hittanterem) 16.15 órától az elsőáldozásra készülők részére, a szentségfelkészítő kurzust. Kérjük az elsőáldozásra készülő gyermekek pontos és lelkiismeretes megjelenést.

4.  Jövő vasárnap (jan. 9.) Urunk megkeresztelkedését ünnepeljük és ezzel véget ér a karácsonyi időszak. A 8.30 órakor kezdődő szentmisében az ifjúsági zenekar teljesít szolgálatot.

5.  2022. januárjától a következőképp változik templomunk miserendje. Hétfőnként nem lesz szentmise templomunkban. Csütörtökönként (január 6. kivételével) pedig 6.20-tól lesz a rózsafüzér és 7.00 vehetünk részt szentmisén. A csütörtök esti szentmise tehát reggeli időpontra kerül. Akinek lehetősége adódik, csütörtökömként kezdjük (szentmisével) a napunkat!

6.  A plébánián (hivatali időben) továbbra is lehetőség van szentmisét előjegyeztetni a 2022-es évre. Még 80 miseszándékot tudunk fogadni.

2021. Szent Család vasárnapja

Feltöltve:  2021. december 26.

1.  Dec. 31-én, (péntek) a polgári év utolsó napján, Mária Istenanyasága főünnepének előestéjén 17.00 órakor közösen adunk hálát Istennek az elmúlt év minden kegyelméért. (A szentmise másnapi érvényű előesti szentmise.)

2.  Jan. 1-jén, (szombat) az újesztendő első napján, Mária Istenanyaságának parancsolt ünnepét üljük. Délelőtt 10 és este 18 órakor lesz szentmise templomunkban. (Az esti szentmise kivételesen nem vasárnapi érvényű előesti szentmise!)

3.  A plébánia iroda december 24-től január 3-ig zárva tart, így az ünnepek között nem lesz ügyintézési lehetőség.

4.    Január 6-án (csütörtökön) ünnepeljük Urunk megjelenését, (Vízkereszt) ünnepét. Este a 18 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében vizet szentelünk, és ezzel együtt megáldjuk azokat öntapadós címkéket, amiket a lakások bejárati ajtajára lehet felragasztani. Ezen található a tárgyi év: 2022, valamint C+M+B, Chistus Mansionem Benedicat - Krisztus áldása legyen a lakáson. Akik szeretnének otthonukba a megáldott címkékből, a szentmise befejeztével vihetnek belőle.

2021. Advent 4. vasárnapja

Feltöltve:  2021. december 19.

1.  Dec. 23-án (csütörtök) reggel 6 órakor tartjuk az utolsó hajnali szentmisét. Köszönjük mindazok jelenlétét, akik eljöttek advent folyamán a hajnali szentmisékre. Sokan jártuk együtt az adventi utat. Adja az Úr, hogy teljesedjék be várakozásuk és szívükben is szülessen meg az Üdvözítő Krisztus.

2.  Templomunkban, december 24-én (péntek):


    16.00 óra:     Pásztorjáték; Köszönjük a gyermekeknek, a fiataloknak és afelnőtteknek, hogy vállalták a megszervezést, a próbákat, a szereplést, valamint a lelkes munkát, amelyet szabadidejükből áldoztak.


    23.30 óra:    Zenei áhítat, a Harmonia Sacra, templomunk kórusának előadásában karácsonyi dallamok hangzanak fel;


    Éjfélkor:    Jézus Krisztus születésének ünnepi szentmiséje kezdődik.

3.  December 25. (szombat), karácsony parancsolt ünnepén vasárnapi miserend lesz templomunkban. (Karácsony kapcsán a szombat esti szentmise kivételesen nem vasárnapi érvényű előesti szentmise!!!)

4.  December 26-án, (vasárnap) a Szent Családot ünnepeljük. A 8:30-as szentmisén templomunk ifjúsági zenekara teljesít zenei szolgálatot.

5.  A plébánia iroda december 24-től január 3-ig zárva tart, így az ünnepek között nem lesz ügyintézési lehetőség.

 

2021. Advent 3. vasárnapja

Feltöltve:  2021. december 12.

1.  A hajnali szentmisékre továbbra is várjuk testvéreinket. Nagy öröm látni, hogy oly sokan jönnek, külön köszönet a ministránsoknak, akik szolgálnak az oltárnál. A szentmisék előtt gyónási lehetőség van. Karácsonyi szentgyónását mindenki tartsa fontosnak.

2.  Hétfőn (dec. 13.) a hajnali szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.

3.  Kedden (dec.14.) Sopron városában a Hűség Napján (100. évforduló) délben 5 percre megszólal valamennyi templom harangja. Egy rövid imádságban mondjunk köszönetet azért, hogy magyarok maradhattunk.

4.  Az idei adventben is végezzük a Szent Család szálláskeresési ájtatosságot, mely karácsony előtt 9 nappal, december 15-én (szerda) kezdődik. A hajnali szentmisék végén lehet elvinni a képet és másnap reggel adjuk tovább egy másik családnak.

5.  Csütörtökön (dec.16.) a felnőtt hittan (szentségekre való felkészítés) 18 órakor kezdődik a templom hittantermében.

6.  Pénteken (dec. 17.) tartjuk a plébániai közösségi teremben (hittanterem) 16.15 órától az elsőáldozásra készülők részére, a szentségfelkészítő kurzust. Kérjük az elsőáldozásra készülő gyermekek pontos és lelkiismeretes megjelenést.

7.  Szombaton (dec. 18.) este 18.30-kor, a győri szeminárium 3 kispapja jótékonysági orgona és ének - szóló koncertet ad a soproni Domonkos templomban. A jótékonysági koncert során a kispapok, az adományokból befolyt összeget a Harkai Karitász által működtetett fogyatékkal élő fiatal felnőttek nappali foglalkoztatójának előkészítő tevékenységére fordítja. A kispapok szeretettel hívnak és várnak minden jó szándékú Testvért! Bővebben a hirdetőtáblán olvasható!

2021. Advent 2. vasárnapja

Feltöltve:  2021. december 05.

1.  A hajnali szentmisékre várjuk továbbra is testvéreinket. A szentmisék előtt gyónási lehetőség van. Karácsonyi szentgyónását mindenki tartsa fontosnak.

2.  Pénteken (dec. 10.) tartjuk a plébániai közösségi teremben 16.00 órától a bérmálásra készülők részére a szentségfelkészítő kurzust, kérjük a pontos és lelkiismeretes megjelenést.

3.  Vasárnap (dec. 12.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

4.  Julianeum énekkar adventi koncertje: Árpádházi Szent Margit Templom 2021. december 12-én (vasárnap) 18 órakor.

5.  Karácsonyváró orgonamuzsika címmel ingyenes koncertet ad Dankos Attila orgonaművész a Szent Imre Templomban december 18-án, szombaton 19 órától. Vivaldi, Bach, Schumann művei mellett szabad improvizációt is hallhatunk majd. Mindenkit szeretettel várnak!

6.  Az idei adventben is végezzük a Szent Család szálláskeresési ájtatosságot, mely karácsony előtt 9 nappal, december 15-én (szerda) kezdődik. Ennek célja: az advent imádsággal való megszentelése. Akik szeretnék a Szent Család képét elvinni otthonukba, hogy együtt imádkozzon a család a Szent Család képe előtt, azok iratkozzanak fel a sekrestyében. A hajnali szentmisék végén lehet elvinni a képet és másnap reggel adjuk tovább egy másik családnak.

2021. Advent 1. vasárnapja

Feltöltve:  2021. november 28.

1.  Köszönjük testvéreink nagylelkű adományait, melyeket a karitász javára nyújtottak. A gyűjtés összege 305.790 Ft volt, amit továbbítottunk is a győri püspökségre.

2.  Hétköznapokon reggel 6 órakor Rorate, hajnali szentmisék lesznek templomunkban. Szombaton csak 18.00 órakor lesz szentmise, vasárnap pedig szokott időkben: 8.30, 10.00 és 18.00 órakor. Az advent folyamán végezzük el karácsonyi szentgyónásunkat. A szentmisék előtt gyónási lehetőség lesz. A hajnali szentmisékre szeretettel várjuk testvéreinket, mint ahogy ezt az elmúlt esztendőben is szép számmal megtették.

3.  Csütörtökön (dec.02.) a felnőtt hittan (szentségekre való felkészítés) 18 órakor kezdődik a templom hittantermében.

4.  Azokat a beteg és idős embertársainkat, akik szeretnék elvégezni karácsonyi szentgyónásukat és szentáldozásukat, kérjük, jelentsék a plébánián, hogy felkereshessük őket. Azonban legyünk figyelemmel arra, hogy ne karácsony hetére halasztódjék a betegek áldoztatása.

5.  Az adventi időben nemcsak a hajnali szentmiséken résztvevőknek szeretnénk nyújtani naponta lelki útravalót, hanem adventi útra hívjuk mindazokat, akik plébániánk internetes honlapját meglátogatják. Az adventi ablakok a „Lelkiség” menüpont alatt http://szentistvansopron.hu/programok/lelkiseg lesznek elérhetők. Adventi készületünkben rövid idézetek segítenek minket.  Adja az Úr, hogy a naponta megjelenő gondolatok segítsék felkészülésünket a Megváltó születésének szent ünnepére.

6.  A megrendelt Új Ember hetilap, és az Adoremus havonta megjelenő liturgikus füzet 2022-es évi előfizetési (éves) díja a következőképpen alakul: az Új Ember éves előfizetési összege 14.000 Ft, az Adoremus éves előfizetése 10.700 Ft. Az újság előfizetéseket január 15-ig tudjuk fogadni az összeg befizetésével a sekrestyében.

2021. Krisztus Király Vasárnapja

Feltöltve:  2021. november 21.

1.  A mai nappal az egyházi év utolsó vasárnapjához érkeztünk és jövő héten, Advent 1. vasárnapjával kezdjük meg az új egyházi évet. Szombaton az esti szentmise kezdetén gyújtjuk meg az adventi koszorú első gyertyáját. Hívunk szeretettel mindenkit, hogy a gyertyák fényével eggyé válva megtaláljuk életünk igaz világosságát, a hozzánk érkező Krisztust.

2.  A 2022. évre szentmiséket előjegyeztetni november 23-26-ig (kedd-péntek) lehet a sekrestyében, kizárólag hivatali órákban. (Az erősödő járvány miatt idén nem a plébánia irodában, hanem hivatali időben a sekrestyében lesz erre lehetőség.) A szentmise stóladíja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése alapján 2019. január 1-től továbbra is egységesen 3.000 Ft.

 

3.  Pénteken (nov.26.) 18.00 órakor megemlékező szentmisét mutatunk be november hónapban elhunyt testvéreinkért.

4.  Vasárnap (nov.28.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

 

5. Jelen hirdetésben az alábbi linkre kattintva https://forms.gle/vYvEfZkkyzaQS3Fj7 egy Google kérdőív által bárki számára könnyedén kitölthető a meghirdetett szinódusi kérdőív.

2021. Évközi 33. vasárnap

Feltöltve:  2021. november 14.

1. Csütörtökön (nov.18.) a felnőtt hittan (szentségekre való felkészítés) 19 órakor kezdődik a templom hittantermében.

2. Szentségimádásra hívunk mindenkit Krisztus Király főünnepének előestéjén a Szent István templomba, november 20-án (szombat) 17.15 órakor. Határon innen és túl különböző helyszíneken, de egy időben, együtt fogunk imádkozni azért, hogy az önmagát értünk is feláldozó és az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük.

3. Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan (nov.21.) Krisztus Király vasárnapján katolikus templomainkban kritász gyűjtést tartunk a szegények és rászorulók megsegítésére, amely gyűjtés részben országos, részben az egyházmegyei Karitász céljait szolgálja.

4. Vasárnap (nov.21.) az egyházi év végéhez érkezünk, ezen a napon Krisztust, a Mindenség Királyát ünnepeljük. A szentmisék végén felajánló imát mondunk Jézus Szentséges Szívéhez, majd szentségi áldásban részesülnek a jelenlévő hívek.

5. Az Új Ember katolikus hetilappal kapcsolatosan kérjük, hogy akik szeretnének új előfizetőként csatlakozni (megrendelni), vagy a jelenlegi előfizetők közöl szeretnék 2022 januárjától lemondani az újságot, valamint az Adoremus liturgikus könyvecskét, szíveskedjenek ezt mihamarabb jelezni (legkésőbb dec. 1-ig), hogy a kiadó részére leadhassuk a jövő évre igényelt megrendelések számát.

6. A 2022. évre szentmiséket előjegyeztetni november 23-26-ig (kedd-péntek) lehet a sekrestyében, kizárólag hivatali órákban. (Az erősödő járvány miatt idén nem a plébánia irodában, hanem hivatali időben a sekrestyében lesz erre lehetőség.) A szentmise stóladíja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése alapján 2019. január 1-től továbbra is egységesen 3.000 Ft.

7. Jelen hirdetésben az alábbi linkre kattintva https://forms.gle/vYvEfZkkyzaQS3Fj7 egy Google kérdőív által bárki számára könnyedén kitölthető a meghirdetett szinódusi kérdőív.

8. A sekrestyében a Győri Egyházmegye Hitvallás évkönyve rendelhető, ami 1.000 Ft.

2021. Évközi 32. vasárnap

Feltöltve:  2021. november 07.

1. A mai napon (vasárnap) 17.00 órakor imaórát tart a Rózsafüzér-társulat papi- és szerzetesi hivatásokért. 17.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2. Szombaton (nov. 13.) az esti szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.

3. Vasárnap (nov.14.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

4. A 2022. évre szentmiséket előjegyeztetni november 23-26-ig (kedd-péntek) lehet a sekrestyében, kizárólag hivatali órákban. (Az erősödő járvány miatt idén nem a plébánia irodában, hanem hivatali időben a sekrestyében lesz erre lehetőség.) A szentmise stóladíja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése alapján 2019. január 1-től továbbra is egységesen 3.000 Ft.

5. Az Új Ember katolikus hetilappal kapcsolatosan kérjük, hogy akik szeretnének új előfizetőként csatlakozni (megrendelni), vagy a jelenlegi előfizetők közöl szeretnék 2022. januárjától lemondani az újságot, valamint az Adoremus liturgikus könyvecskét, szíveskedjenek ezt mihamarabb jelezni (legkésőbb dec. 1-ig), hogy a kiadó részére leadhassuk a jövő évre igényelt megrendelések számát.