Szent István Plébánia

Ma 2017. augusztus 22.,
Menyhért, Mirjam napja van.

 

Hirdetések

2017 Nagyböjt 5. vasárnapja

Feltöltve:  2017. március 31.




1.    Ma (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi és szerzetesi hivatásokért. 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.


2.    Kedden 19.45 órától a Plébániai Tanácsadó Testülettel ülést tartunk, amelyre ezúton is tisztelettel hívjuk a testület tagjait.


3.    A városi keresztút április 7-én, fájdalmas pénteken, 19.00 órakor kezdődik Bánfalván a Hegyi templomnál, a 350 éves Pálos-keresztút képei előtt. Ezért pénteken este nem lesz szentmise templomunkban.


4.    Jövő vasárnap Virágvasárnap lesz, 10.00 órakor tartjuk az ünnepi szentmisét barkaszenteléssel és énekelt passióval. A barkaszentelést a templom előtt végezzük. A Plébánia Tanácsadó Testületének tagjai a templom előtt gyülekezzenek, velük végezzük közösen a körmenetet.

 

2017 Nagyböjt 4. vasárnapja

Feltöltve:  2017. március 23.


 

1.    Köszönetünket fejezzük ki mindazok felé, akik a múlt vasárnapi szentségimádási órákon részt vettek. Külön köszönet azoknak, akik vállalták az imaórák vezetését, benne az imákat és énekeket. Az Úr áldása legyen rajtuk!

2.    Ma (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.

3.    Szerdán a szentmise után nagyböjti zsolozsmát imádkozunk, pénteken 18.30 órától keresztutat végzünk.

4.    Pénteken tartjuk a plébániai közösségi teremben 17.00 órától a bérmálásra készülők részére, a szentségfelkészítő kurzust. Kérjük, hogy a bérmálásra készülő fiatalok kötelezően jelenjenek meg.

5.    Ugyancsak pénteken az esti szentmisét ebben a hónapban elhunytakért mutatjuk be.

6.    Jövő vasárnap országos gyűjtést tart a Katolikus Egyház a Szentföldi keresztények megsegítésére.

7.    Csütörtökön és pénteken megtörtént a templom-toronyban lévő három harang lengőszerkezeteinek átépítése, és új villamosítási vezérlést kaptak. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik egyházi adójuk befizetésével és adományaikkal támogatják plébániánkat és templomunkat, amelyek lehetővé tesznek nagyobb beruházásokat is.

8.    A Szent Domonkos templomban április 1-jén (szombat), 11.30 órakor kezdődő szentmisében, Dr. Veres András megyéspüspök úr felszenteli az örökimádás kápolnát.

9.    A városi keresztút április 7-én, fájdalmas pénteken lesz megtartva Bánfalván a Hegyi templomnál, a 350 éves Pálos-keresztút képei előtt.


2017 Nagyböjt 3. vasárnapja

Feltöltve:  2017. március 16.



1.    A mai napon (vasárnap) templomunknak szentségimádási napja van. A szentségimádási órák beosztása kifüggesztve a hirdetőtáblákon megtalálhatók. Kérjük, hogy mindenki szenteljen időt az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztusnak. A szentségimádási órák alatt, az imák és énekek között tartsunk pár perces csendet, hogy mindenkinek legyen lehetősége a csendben elmélyülni az Oltáriszentség titkában.

2.    Hétfőn, Szent József ünnepét tartja egyházunk.

3.    Szerdán a szentmise után nagyböjti zsolozsmát imádkozunk, pénteken 17.30 órától keresztutat végzünk.

4.    Ugyancsak pénteken tartjuk a plébániai közösségi teremben 17.00 órától az elsőáldozásra készülők részére, a szentségfelkészítő kurzust. Kérjük, hogy az elsőáldozásra készülő gyermekek kötelezően jelenjenek meg.

5.    A város templomainak szentségimádását is a héten tartják. Részletes tájékoztató hirdetőtáblákon megtalálható.

6.    Jövő vasárnap érvénybe lép a nyári időszámítás, az órákat egy órával előbbre állítjuk. Ezért jövő vasárnaptól az esti szentmisék már 19.00 órakor kezdődnek.

 

2017 Nagyböjt 2. vasárnapja

Feltöltve:  2017. március 10.


 

1.    Ma (vasárnap) 17.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.


2.    Hétfőn a szentmise után Fatimai körmenetet tartunk, szerdán nagyböjti zsolozsmát imádkozunk, pénteken 17.30 órától keresztutat végzünk.


3.    Jövő vasárnap (márc. 19-én) lesz templomunk szentségimádási napja. A hirdetőtáblára kifüggesztettük a szentségimádási órák beosztását. Kérjük, hogy mindenki szenteljen időt az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztusnak.


4.    A Győri Székesegyházban a Vérrel Könnyező Szűzanya kegyképének ünnepén, március 17-én, (péntek) a papság zarándoklatát tartják. De. 11 órakor ünnepélyes püspöki szentmise kezdődik. A hívek búcsúját pedig jövő vasárnap a de. 10.00 órakor kezdődő szentmisében ünneplik.

2017 Nagyböjt 1. vasárnapja

Feltöltve:  2017. március 03.


1.    A szentmise végén hamvazkodhatnak testvéreink, amelyet a bűnbánat és megtérés jeleként hintünk magunkra. Egyházunk a következő imát mondja: „Emlékezz ember, mert porból vagy és porrá leszel!”

2.    Hálásan köszönjük adományaikat, amelyet a múlt vasárnapi perselyezések alkalmával nyújtottak a Katolikus Iskolák javára. Isten legyen bőkezű jutalmazója minden adományozónak!

3.    Ma (vasárnap) 17.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi és szerzetesi hivatásokért. 17.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

4.    A nagyböjti városi lelkigyakorlat a héten, március 6-7-8-án (hétfőtől szerdáig) a Szent György templomban lesz megtartva. Vezetője: Vértesaljai László jezsuita szerzetes atya lesz. A lelkigyakorlatos napokon a Szent György templomban 16.00 órától gyónási lehetőség van.

5.    Ezeken a napokon, hétfőtől szerdáig, nem lesz szentmise templomunkban.

6.   Szeretettel hívjuk testvéreinket pénteken 17.30 órától keresztúti imádságra.  Hozzunk áldozatot, hogy minél többen imádságos lélekkel kapcsolódjunk be Jézus Krisztus értünk vállalt szenvedésének elmélkedéseibe.

7.    A nagyböjt folyamán végezzünk szentgyónást. A bűnbánat szentségében Isten soha nem elítél, hanem fölemel minket. Minél többen éljünk ezzel a lehetőséggel és tapasztaljuk meg az Irgalmas Szeretetet.

8.    Két hét múlva, március 19-én (vasárnap) lesz templomunk szentségimádási napja. A hirdetőtáblára kifüggesztettük a szentségimádási órák beosztását. Kérjük, hogy mindenki szenteljen időt az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztusnak.

 

2017. Évközi 8. vasárnap

Feltöltve:  2017. február 24.



1.    Ma (vasárnap) 17.00 órától imaórát tart a Cursillo imaközösség.

2.    A héten hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt. A nagyböjti időszak ráhangolja a keresztény embert a húsvéti misztérium, a megváltás titkának méltó megünneplésére. Hamvazószerdán a szentmise keretében megáldjuk a hamut, mellyel keresztet rajzolunk a keresztény ember homlokára. Hamvazószerdán szigorú böjt van, amikor nem fogyasztunk húseledelt, 18 éves kortól pedig háromszori étkezést tartunk. Akik nem tudnak hamvazószerdán részt venni a szentmisén, ők a jövő hétvégi szentmisék végén hamvazkodhatnak. A böjt és az imádság legyen hálaadás a minket megváltó Krisztusnak.

3.    Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk a szentmise előtt fél 6-tól. A nagyböjti péntekek böjti napok, ezeken a napokon is hústól való megtartóztatás van.

4.    A nagyböjti városi lelkigyakorlat az idei évben, március 6-7-8-án a Szent György templomban lesz megtartva. Vezetője: Vértesaljai László jezsuita szerzetes atya lesz.

5.    Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy gyermekeik iskolába való beíratásakor, a katolikus hit- és erkölcstan oktatás választása hitbeli kötelességük.

6.    Az Isteni Irgalmasság Vasárnapjára (április 22-23) zarándokutat szerveznek Lengyelországba. Részletek a plakáton olvashatók.

7.    Hangversenyt tartanak a Szent György templomban március 4-én (szombat) 19.00 órától, Kodály Zoltán halálának 50. évfordulója alkalmából. A belépés díjtalan.


 

2017. Évközi 7. vasárnap

Feltöltve:  2017. február 17.




1.    Hajléktalan és szegénysorban lévő testvéreinknek jótékonysági ételosztást végeztünk a Szent István Plébánia közössége nevében, február 18-án, (szombat) a Kristály Üzletház földszintjén. Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik segítségükkel és adományaikkal a krisztusi szeretetet képviselték.

2.    Nyílt nap lesz február 25-én, (szombat) a Győri Papnevelő Intézetben, melynek keretében lehetőség nyílik arra, hogy a Szeminárium és a kispapok életét a papi hivatás iránt érdeklődő fiúk személyesen ismerhessék meg.

3.    Jövő vasárnap, gyűjtést tartunk a Katolikus Iskolák és Intézmények részére, amely összeggel a soproni Szent Orsolya Iskolát támogatjuk.  Kérjük kedves híveink nagylelkű adományait.

4.    A személyi jövedelemadó 1%-át ajánljuk fel a Magyar Katolikus Egyháznak. Technikai szám: 0011.

5.    Az Apor Vilmos Imaszövetség tagjai új papi és szerzetesi hivatásokért vállalnak imádságot. Csatlakozni az újságos asztalokon lévő jelentkezési lapon lehet. Amelyet kitöltve a sekrestyében lehet leadni.

6.    Az első osztályba készülő gyerekeket nyílt tanítási napra és játékos foglalkozásokra várják a Szent Orsolya Iskolába. Részletek a plakáton olvashatók.

 

2017. Évközi 6. vasárnap

Feltöltve:  2017. február 09.

 


1.    Szombaton (febr. 11.) a Lourdes-i Boldogságos Szűzanya megjelenésének ünnepe van. Most az esti szentmise után, Lourdes-i körmenetet tartunk. Ez a nap egyben a Betegek Világnapja is, imáikban emlékezzünk meg beteg és szenvedő embertársainkról.

2.    Ma (vasárnap) 17.00 órától imaórát tart a Cursillo imaközösség.

3.    Február 13-án (hétfő), Fatimai körmenetet tartunk. Ezen a napon az esti szentmise keretében, a betegek szentségét szolgáltatjuk ki beteg, valamint idős embertársainknak. Akik szeretnék felvenni a betegek szentségét, előzőleg végezzenek szentgyónást.

4.    Hajléktalan és szegénysorban lévő testvéreinknek jótékonysági ételosztást végzünk a Szent István Plébánia közössége nevében, a Plébánia Tanácsadó Testületének tagjaival, február 18-án, (szombat) a Kristály Üzletház földszintjén.

5.    A Házasság Hete rendezvény lezárásaként Dr. Veres András megyéspüspök úr 2017. február 18-án, szombaton 17.00 órakor a Szent György templomban hálaadó szentmisét mutat be, amelynek keretében lehetőség nyílik a házassági fogadalom megújítására.

6.    A Domonkos Rend autóbuszos zarándoklatot szervez Olaszországba „Szent Domonkos nyomában” 2017. április 17-21. Részletes tájékoztatás a plakátokon megtalálható.

2017. Évközi 5. vasárnap

Feltöltve:  2017. február 03.



1.    Ma, a szentmisék végén Balázs-áldásban részesítjük kedves testvéreinket. Egyházunk hivatalos imádsága így hangzik két megszentelt gyertya között a keresztény ember felé: „Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására, védjen meg téged az Isten a torokbajtól és minden más betegségtől, az Atya, † a Fiú és a Szentlélek nevében.” Kérjük, hogy kettesével legyenek kedvesek jönni az oltár előtti lépcsőhöz az áldás fogadására.

2.    A mai napon (vasárnap) 17.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi és szerzetesi hivatásokért, titokcserével.

3.    Február 11-én (szombaton), a Lourdes-i Boldogságos Szűzanya megjelenésének ünnepe lesz. Ezen a napon az esti szentmise után, Lourdes-i körmenetet tartunk. Ez a nap egyben a Betegek Világnapja is, imáikban emlékezzünk meg beteg és szenvedő embertársainkról.

4.    A Győri Egyházmegyében, február 2-án, megalakult az Apor Vilmos Imaszövetség, amelynek tagjai vállalják, hogy új papi és szerzetesi hivatásokért fognak imádkozni. Kérjük, hogy minél többen csatlakozzanak az imaszövetséghez, amelyhez jelentkezési lap található az újságos asztalokon. A jelentkezési lapokat kitöltve, szíveskedjenek leadni a sekrestyében vagy a plébánián.

5.    Házasság Hete programra hívja az érdeklődőket február 5-18. között a Schönstatti Családmozgalom soproni közössége. Részletek a plakátokon megtalálhatók.

6.    Előadást tart Dr. Soós Viktor, február 8-án (szerda) a Pedagógusok Soproni Művelődési Házában (Petőfi tér 3.). Az előadás címe: A Mindszenty-per. A belépés díjtalan. Várják az érdeklődőket.

 

2017. Évközi 4. vasárnap

Feltöltve:  2017. január 27.




1.    A mai napon (vasárnap) 17.00 órától imaórát tart a Cursillo imaközösség.

2.    Az elsőáldozásra és bérmálásra készülő hittanosok szüleit tisztelttel hívjuk, január 30-án, (hétfő) 17.00 órára szülői megbeszélésre, melyet a templomban tartunk.

3.    Kedden az esti szentmisét január hónapban elhunyt testvéreinkért mutatjuk be. Szeretettel várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

4.    Csütörtökön (febr. 2.) Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét tarjuk. Urunkat, Jézust ünnepeljük, akit ezen a napon mutatattak be az Úr templomába. A szentmisében végezzük a gyertyaszentelés szertartását. A megszentelt gyertyákkal körmenetet tartunk a Plébánia Tanácsadó Testületének tagjaival.

5.    Pénteken (febr.3.) Szent Balázs püspök-vértanú emléknapja lesz. A szentmise végén Balázs-áldásban részesítjük testvéreinket, valamint a jövő hétvégén szentmisék végén is.

6.    Templomunkban az újságos asztalokon található jelentkezési lap az Apor Vilmos Imaszövetségbe. Kérjük, kitöltve szíveskedjenek leadni a sekrestyében vagy a plébánián.

7.    Házasságban élni jó. Egy életre igent mondani bátorság és nagy kaland. A Schönstatt Apostoli mozgalom soproni családegyesülete, a Pro Família Egyesület kéthetes programsorozatot hirdet a Házasság Hete Országos Rendezvény keretében Sopronban. A rendezvény célja évek óta országszerte az, hogy felhívja a figyelmet a házasság értékére, kiálljon mellette, és a párok számára frissítő, kapcsolatépítő lehetőségeket kínáljon. Sopronban, először most indul útjára a Szerelmi Kalandtúra elnevezésű eseménysor, amibe regisztrálás útján kapcsolódhatnak be a párok. A nyitóprogram február 05-én, vasárnap délután lesz a Szent Orsolya Iskola dísztermében. A plakátokon részletesen megtalálhatók a programok.