Szent István Plébánia

Ma 2017. december 11.,
Árpád napja van.

 

Hirdetések

2017. Évközi 16. vasárnap

Feltöltve:  2017. július 20.1.    Szent Joakimnak és Szent Annának, Jézus nagyszüleinek az ünnepe alkalmából megáldjuk a nagyszülőket és az időseket a szentmise végén. Kérjük, hogy a szentmise befejező áldása után, akik áldásban kívánnak részesülni, legyenek kedvesek az oltárlépcsőhöz járulni.


2.    A feltámadás hitének reményében hirdetjük, hogy Erdész Ferenc prépost, vasmisés áldozópap július 17-én az örök hazába költözött. Temetése július 31-én (hétfő) 11 órakor a Szent Mihály templomban bemutatott szentmise után lesz, a Szent Mihály temetőben.


3.    Keresztény Gólyatábort tartanak Gödöllőn, aug. 15-19. között. Szeretettel várják a fiatalok jelentkezését.

 

2017. Évközi 15. vasárnap

Feltöltve:  2017. július 14.
1.    Szerdán a szentmise után zsolozsmát imádkozunk.

2.    Szent Joakimnak és Szent Annának, Jézus nagyszüleinek az ünnepe (júl. 26.) alkalmából megáldjuk a nagyszülőket és az időseket a szombati és a jövő vasárnapi szentmisék végén.

2017. Évközi 14. vasárnap

Feltöltve:  2017. július 07.1.    A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo - imacsoport.


2.    Hétfőn, kedden és szerdán nem lesznek szentmisék templomunkban.


3.    Csütörtökön (júl. 13.) a szentmise után Fatimai-körmenet tartunk.


4.    Sopron - Bánfalván a Kármelhegyi Boldogasszony búcsúját, július 16-án (vasárnap) tartják. Du. 5 órakor a bánfalvi, hegyi templomban mutatja be aranymiséjét Németh Attila atya. Az aranymise ünnepi szónoka, Dr. Ternyák Csaba egri érsek úr lesz. Szeretettel vár mindenkit Attila atya az ünnepi szentmisére!


 

2017. Évközi 13. vasárnap

Feltöltve:  2017. június 30.1.    A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat.


2.    A plébánia irodán július és augusztus hónapokban heti két alkalommal tartunk hivatali órákat: szerdán 15-17 óráig; valamint csütörtökön de. 9-11 óráig.


3.    Zarándoklatot szerveznek a 28. Medjugorei ifjúsági találkozóra. Részletes tájékoztatás a plakátokon megtalálható.

 

2017. Évközi 12. vasárnap

Feltöltve:  2017. június 23.


 

1.    Hálás szeretettel köszönjük mindazok áldozatos munkáját, szolgálatát, segítségét, akik a múlt vasárnapon, Úrnapjának méltó megünnepléséhez hozzájárultak. Minden jóságukat jutalmazza az Úr bőséges áldásával!

2.    A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.

3.    Kedden Szent László király ünnepén, Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek vezetésével ünnepi szentmisét tartanak a győri Dunakapu téren de. 10.00 órakor. Püspök úr szeretettel vár minél több embert erre az ünnepi alkalomra.

4.    Csütörtökön Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe lesz, 19.00 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be.

5.    Pénteken közös megemlékező szentmisét mutatunk be júniusban elhunyt testvéreinkért.

6.    Jövő vasárnap Péter-fillér gyűjtés tartunk, erre a célra kérjük testvéreink adományait.

7.    Városunk és hazánk megtéréséért és lelki megújulásáért július 1-jén (szombat) 15.00 órakor a sopronbánfalvi volt karmelita templomban ünnepi szentmisét tartanak. Előtte 14.00 órakor engesztelő gyalogos zarándoklat indul az Erzsébet-kerttől rózsafüzér imádkozásával a szentmise helyszínére. Szeretettel várják a kedves testvéreket.

2017 Krisztus Szent Teste és Vére - Úrnapja

Feltöltve:  2017. június 16.

 


1.    Pénteken Jézus Szentséges Szívének főünnepét tartja Egyházunk. 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk, 19.00 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be.

2.    Június 27-én (kedd) Szent László király ünnepén, Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek vezetésével ünnepi szentmisét tartanak a győri Dunakapu téren de. 10.00 órakor. Püspök úr szeretettel vár minél több embert erre az ünnepi alkalomra. Sopronból közös autóbuszt indul a Szent György Plébánia szervezésében. Részvételi díj: 2000 Ft/fő. Jelentkezni a Szent György Plébánián lehet.

3.    Ugyancsak június 27-én (kedd) 17.00 órakor ünnepi szentmisét mutat be Böjte Csaba ferences rendi szerzetes atya Harkán a római katolikus templomban.

4.    A házaspárok útja fennállásának 10 éves évfordulóját ünneplik az idei évben, amely országosan meghirdetett rendezvény. Július 1-jén (szombat) 9.30 órakor szentmisét tartanak Óbudaváron. A szentmisét Kaposi Gábor atya mutatja be. További információk a plakátokon találhatók.
2017 Szentháromság vasárnapja

Feltöltve:  2017. június 08.
1.    Ma (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport. 

2.    Győrben június 17-én (szombat) 10.00 órakor lesz a papszentelés. A székesegyház felújítása miatt a Loyola-i Szent Ignác (Bencés) templomban tartják az ünnepi szentmisét, melynek keretében Veres András megyéspüspök úr áldozópappá szenteli Magyaros László szomódi származású diakónust.

3.    Jövő vasárnap Úrnapja lesz, Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe. A 8.30 órakor kezdődő szentmise után tartjuk az úrnapi körmenetet. A 10 órás szentmise elmarad. Kérjük kedves testvéreinket, hogy az úrnapi oltárok feldíszítésében és virágszirmok gyűjtésében segítségünkre legyenek. Virágszirom-hintésre az elsőáldozó leányokat kérjük. Részükre és a ministránsok részére próbát tartunk itt a templomban, pénteken 18.00 órától. Akik az úrnapi oltárok feldíszítéséhez virágokat, virág-szirmokat tudnak ajándékozni, a hét második felében szíveskedjenek elhozni. Hálásan köszönjük segítségüket.

4.    Június 27-én (kedd) Szent László király ünnepén, Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek vezetésével ünnepi szentmisét tartanak a győri Dunakapu téren de. 10.00 órakor. Püspök úr szeretettel vár minél több embert erre az ünnepi alkalomra. Sopronból közös autóbuszt indul a Szent György Plébánia szervezésében. Részvételi díj: 2000 Ft/fő. Jelentkezni a Szent György Plébánián lehet.

2017 Pünkösdvasárnap

Feltöltve:  2017. június 02.1.    Köszönetet mondunk mindazoknak, akik májusban részt vettek a Szűzanyát köszöntő litániákon. Kívánjuk, hogy mindig érezzék Szűz Mária közbejáró szeretetét.

2.    Ma (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

3.    Pünkösdhétfőn vasárnapi miserend lesz templomunkban.

4.    Szerdán (jún.7.) a Plébániai Tanácsadó Testülettel ülést tartunk az esti szentmise után. 

5.    Június hónap Jézus Szentséges Szívének van szentelve. Minden pénteken 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

6.    Jövő vasárnap a Szentháromság Egy Isten ünnepét üli Egyházunk.

2017 Húsvét 7. vasárnapja, Urunk mennybemenetele

Feltöltve:  2017. május 26.1.    Ma (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo-imaközösség, 18.45 órától énekeljük a Lorettói litániát, Szűz Máriát köszöntve.


2.    Szerdán közös megemlékező szentmisét mutatunk be májusban elhunyt testvéreinkért. Szeretettel hívjuk a gyászoló hozzátartozókat.


3.    Június hónap Jézus Szentséges Szívének van szentelve. Minden pénteken 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.


4.    Szombaton 16.00 órakor a Szent Mihály templomban részesül a bérmálás szentségében 16 fiatal testvérünk. Részükre próbát tartunk a Szent Mihály templomban csütörtökön (jún. 1.) 16.00 órától. Gyülekezés a Szent Mihály templom előtt 15.45 órakor. Szentgyónásukat pénteken végzik itt, a Szent István templomban 17.00 órától. Mindkét alkalommal kötelezően jelenjenek meg! Imáinkkal kísérjük a bérmálásra készülő fiatalok életét!


5.    Jövő vasárnap, pünkösd ünnepén a Szentlélek Isten eljövetelét ünnepeljük.


6.    A II. félévi újság előfizetéseket június 5-ig szíveskedjenek befizetni a sekrestyében, akik továbbra is igényt tartanak a katolikus kiadványokra.

 

2017 Húsvét 6. vasárnapja

Feltöltve:  2017. május 19.

 


1.    Május 23-án (kedd) de. 11 órakor ünnepi püspöki szentmise lesz Boldog Apor Vilmos püspök úr tiszteletére a győri Karmelita templomban, a Bazilika felújítása miatt.  


2.    A II. félévi újság előfizetéseket június 5-ig szíveskedjenek befizetni a sekrestyében, akik továbbra is igényt tartanak a katolikus kiadványokra.


3.    Jövő vasárnap Urunk mennybemenetelét ünnepeljük.