Szent István Plébánia

Ma 2018. augusztus 21.,
Sámuel, Hajna napja van.

 

Hirdetések

Húsvétvasárnap

Feltöltve:  2011. április 24.

 

Ételek megáldása! (Nagyszombaton, Húsvétvasárnap 8.30-as szentmisén)

 

1. Holnap, húsvéthétfőn vasárnapi miserend lesz templomunkban. Szeretettel várunk mindenkit, hogy közösen adjunk hálát a feltámadás ajándékáért.

 

2. Megköszönöm mindazok munkáját, segítségét és áldozatát, akik templomunk takarításában és az ünnepre való felkészítésében segédkeztek. Továbbá a képviselő testületnek helytállását és mindazoknak, akik a széppé tették Szent Három Napunkat. Örömmel láttam, hogy milyen sokan vettek részt a szentmiséken, a keresztúton, a szertartásokon és a körmeneten, külön öröm volt számomra, hogy sok fiatalt és gyermeket is láttam. Külön köszönetet mondok templomunk énekkarának a szép, lélekemelő előadásukért.

 

3. 2011. április 27-én (szerda) Megyéspüspök Úr főpásztori szolgálata 20 éves évfordulójához érkezik el. A győri székesegyházban április 27-én, szerdán délelőtt 10 órakor ünnepélyes koncelebrált hálaadó szentmisét mutat be a Magyar Katolikus Püspöki Kar tagjaival valamint az egyházmegye papjaival együtt. Szeretettel várja püspök atya a kedves híveket is. Imádkozzunk érte, hogy az Úr adjon sok kegyelmet főpásztori szolgálatához.

 

4. 2011. április 29-én, pénteken 17.00 órától próbát tartunk az elsőáldozók részére. A szentmise után 20.00 órától jegyes-kurzust tartunk.

 

5. Jövő vasárnap, az Isteni Irgalmasság ünnepén II. János Pál pápát a boldogok sorába avatják. A boldoggá avatás szertartását Rómából élőben közvetíti az m1, m2 és a Duna Televízió. Különböző műsorokkal is megemlékeznek a Nagy Pápáról. Pénteken és szombaton 21.00-tól a róla készült filmet vetíti m1 csatorna. Templomunkban mi is megünnepeljük boldoggá avatását.

 

6. Kívánom, hogy adja meg a Feltámadott Úr mindnyájuknak azt a belső lelki boldogságot, ami által mindannyian új életre kelhetünk Krisztussal. Töltse el lelküket, az ő Szívének irgalmas szeretete, húsvéti öröme és igaz békessége. Ezen gondolatokkal kérem életükre Isten ajándékozó áldását!
 

Szentsír őrzése nagyszombaton

Feltöltve:  2011. április 23.

A Szent István templomban nagyszombaton 9.00 órától 19.00 óráig Urunk Jézus Krisztus sírja látogatható. 20.00 órától a Húsvéti Vigília megünneplése kezdődik.

Virágvasárnap

Feltöltve:  2011. április 17.

 


1. A Család Évében Megyéspüspök Úr a soproni esperesi kerület papjaival koncelebrált szentmisét mutat be a Szent Mihály templomban, Nagyhétfőn, április 18-án, este 6 órakor. Ezen a napon csak a Szent Mihály templomban lesz esti szentmise, a város többi templomában nem. Du. 5 órától szentségimádás kezdődik, melyet szintén püspök úr vezet, a plébániák felváltva imádkoznak. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket.

 

A NAGYHÉT SZERTARTÁSAI:

 

2. Nagycsütörtök: Az utolsó-vacsora emlékmiséje este 7 órakor, amikor a papság szentségére és a Szent Eucharisztia szerzésére emlékezünk. A szentmise után virrasztás az Oltáriszentség előtt.

 

3. Nagypéntek: Jézus kereszthalálának ünnepe. Du. 3 órakor keresztutat végzünk. Este 7 órakor szertartások, hódolat a kereszt előtt, majd Passió, plébániánk kórusának előadásában. Ezen a napon szigorú böjtöt tartunk, amikor 14 évtől hústilalom van, 18 évtől 60 éves korig – háromszori étkezés.

 

4. Nagyszombat: A szentsír látogatásának napja. Kérjük a szülőket és nagyszülőket, hogy hozzák el gyermekeiket, unokáikat Jézus sírjához. A templom egész nap nyitva lesz. A szentsír őrzési rendjét a hirdetőtáblákra kifüggesztettük.
Este 8 órakor kezdődik a szertartás, majd a feltámadás ünnepi szentmiséje és utána jó idő esetén a körmenet. Ezúton kérünk tisztelettel mindenkit, hogy fegyelmezetten és hívő keresztényként vegyen részt a körmeneten, énekeinkkel és imákkal köszöntsük a feltámadt Üdvözítőt.
Az ételek megáldása nagyszombaton a szentmise végén és húsvétvasárnap a fél 9-es szentmise végén lesz, amikor az egyházközségben fogyasztandó ételekre kérem Isten áldását.

 

5. HÚSVÉTVASÁRNAP: A szentmisék a vasárnapi miserendnek megfelelően lesznek.

Lelkigyakorlat

Feltöltve:  2011. április 11.

 

2011. április 11-13-ig lelkigyorlat lesz a Szent István templomban. Szeretettel várunk mindenkit!

Nagyböjt 5. vasárnap

Feltöltve:  2011. április 10.

 

1. A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaóra lesz a Cursillo-közösség tagjai vezetésével.

 

2. A héten hétfőtől szerdáig LELKIGYAKORLAT lesz templomunkban. 18.00 órától gyóntatás, majd 19.00 órakor szentmise a lelkigyakorlatos szentbeszéddel. Dr. Stella Leontin atya vezeti az idei év lelkigyakorlatát. Leontin atya a váci egyházmegyében, Balassagyarmaton teljesít lelkipásztori szolgálatot. Szeretettel várunk mindenkit.

 

3. Csütörtökön a szentmise után képviselőtestületi gyűlést tartunk. A gyűlés témája: a húsvéti ünnepkör liturgiája.

 

4. Pénteken nem lesz templomunkban keresztút, mert közös városi keresztutat végzünk. A keresztút a Szent György templomtól indul az Anfiteátrumig. Ennek részletes leírása a hirdetőtáblákon olvasható. A keresztútra hozsanna énekeskönyvet és mécsest hozzunk magunkkal.

 

5. Jövő vasárnap virágvasárnap lesz. A 10 órás szentmise kezdetén tartjuk a barkaszentelés ünnepélyes formáját. A barkaágakat a templom előtt szenteljük meg és a jeruzsálemi nép példáját követve vonulunk be az Úr templomába, amit a római liturgia szerint végzünk. A szentmisén templomunk kórusa énekli a Passiót, Urunk szenvedésének történetét. Szeretettel várjuk kedves testvéreinket erre az ünnepi szentmisére.

 

6. Jövő vasárnap du. 4 órakor mocorgók miséje lesz a kisgyermekek részére.

 

Nagyböjt 4. vasárnap

Feltöltve:  2011. április 03.


1. Ma 18.00 órától szentségimádási órát tartunk papi és szerzetesi hivatásokért. Hívjuk szeretettel kedves testvéreinket, különösen a rózsafüzér-társulat tagjait.


2. A jövő héten lelkigyakorlatokat tartok Hegykőn, Hidegségen és Fertőhomokon, ezért Főtisztelendő Havassy Bálint atya helyettesít az esti szentmisék végzésében.


3. „Az Apostoli Szentszék kéri a kedves híveket, hogy a súlyos helyi háború következtében nehéz anyagi helyzetben levő szentföldi zarándokhelyeket támogassák. Erre a célra Nagyböjt V. vasárnapján, április 10-én minden templomban tartsanak gyűjtést.” Ezért jövő vasárnap a perselyadományokat erre a célra gyűjtjük.


Városi hirdetések:


4. 2011.április 8-án, (péntek) 19.00 órától a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezésében előadás lesz a Szent György Plébánia Jezsuita termében. Az előadást Csizmadia László úr tartja. „A civil társadalom szerepe életünkben” címmel.


5. A Szent Margit és Szent György Plébániák szervezésében zarándoklat indul Csíksomlyóra 2011. június 9-13. Részletes tájékoztató a hirdetőtáblákon megtalálható.

 

Városmisszió

Feltöltve:  2011. április 02.

 

VÁROSMISSZIÓ A CSALÁD ÉVÉBEN 2011. április 18-án, nagyhétfőn a soproni SZENT MIHÁLY TEMPLOMBAN. Részletes plakát mellékelve.

Városi KERESZTÚT

Feltöltve:  2011. április 01.

 

2011. április 15-én, fájdalmas pénteken 20.00 órakor VÁROSI KERESZTÚT a családokért. Részletes tájékoztatás a mellékelt plakáton.

Nagyböjt 3. vasárnap

Feltöltve:  2011. március 27.

 
1. Ma 18.00 órától imaóra lesz a Cursillo-közösség tagjai vezetésével.

 

2. Pénteken este fél 6-tól keresztutat végzünk.

 

3. Péteken és szombaton Szilban tartok lelkigyakorlatokat, ezért Főtisztelendő Henczel Szabolcs atya helyettesít az esti szentmisék végzésében.


Városi hirdetés:

 

4. A felnőtt katekézis sorozat folytatódik a Szent György Plébánia Jezsuita termében 2011. április 1-én 19.00 órakor. Az előadás címe: A betegek kenete, mint a gyógyító Jézus szentsége. Előadó: Havassy Bálint iskolalelkész.

 

Nagyböjt 2. vasárnap

Feltöltve:  2011. március 20.

 

1. Ma du. 4 órakor a kisgyermekek részére „MOCORGÓ-MISE” lesz.

 

2. Pénteken este fél 6-tól keresztutat végzünk. Ezen a napon ünnepeljük Urunk születésének hírüladását, Gyümölcsoltó Boldogasszonyt. 18.00 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be, melyre mindenkit szeretettel várunk.

 

3. Pénteken 19.00 órától azoknak a jegyespároknak tartunk jegyes-kurzust, akik ebben az évben szeretnének házasságot kötni. Jegyes-kurzus helye: a hittanterem.

 

4. Jövő vasárnaptól érvénybe lép a nyári időszámítás, amikor óráinkat egy órával előbbre állítjuk. Ezért jövő vasárnaptól az esti szentmisék már 19.00 órakor kezdődnek.

 

5. Templomunkban a nagyböjti lelkigyakorlat, április 11-13-ig lesz. A lelkigyakorlat vezetője: Dr. Stella Leontin atya, aki a váci egyházmegyében balassagyarmati plébánosként működik.