Szent István Plébánia

Ma 2019. április 25.,
Márk napja van.

 

Hirdetések

Évközi 18. vasárnap

Feltöltve:  2011. július 31.


1. A héten augusztus hónap elsőpénteke lesz. Végezzünk szentgyónást, hogy lélekben tisztán és méltón köszönthessük Jézus Szentséges Szívét.


2. Jövő vasárnap 18.00 órától szentségimádást tartunk papi és szerzetesi hivatásokért. A szentségimádási órát a rózsafüzér-társulat tagjaival végezzük. Szeretettel hívunk mindenkit.


3. Szeretettel várják a fiatalokat, Dr. Kerényi Lajos atya vezetésével Hegyeshalomba, 2011. augusztus 13-án (szombat) lelki napra! A lelki nap témája: A család. Részletes tájékoztató a hirdetőtáblákon megtalálható.


4. Zarándoknapot szervez a Szent Margit Plébánia, Bognár István atya vezetésével Szentendre és Csobánka útvonalon 2011. augusztus 19-én (péntek). Jelentkezni lehet augusztus 10-ig a Szent Margit Plébánián. Részletes tájékoztató a hirdetőtáblákon megtalálható.


 

 

Évközi 17. vasárnap

Feltöltve:  2011. július 24.


1. 18.00 órától imaórát tartunk a Cursillo közösség vezetésével. Hívjuk és várjuk szeretettel kedves testvéreinket.


2. A hét ünnepei:

 

          Hétfő: Szent Jakab apostol

          Kedd:  Szent Joakim és Szent Anna,
                    a Boldogságos Szűz Mária szülei

          Péntek: Szent Márta

 

Évközi 15. vasárnap

Feltöltve:  2011. július 10.

 


1. Ma 18.00 órától imaóra lesz a Cursillo-közösség tagjai vezetésével.

 

2. Örömmel hirdetjük, hogy Holpár Balázs pusztacsaládi származású testvérünket, Dr. Pápai Lajos megyéspüspök úr felvette a Győri Egyházmegye papnövendékei közé. Teológiai tanulmányait szeptemberben kezdheti meg. A nyár folyamán továbbra is segítségünkre lesz a liturgia végzésében. Megbízom, hogy a szentmiséken az áldoztatásban segítségünkre legyen! A híveink imáiba ajánlva, életére Isten áldását kérjük!

 

 

Városi hirdetés:

 

3. Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén, 2011. július 16-án (szombat) ünnepi szentmise lesz a Bánfalvi Kármelita templomban 18.00 órakor. Az ünnepi szentmisét Bognár István atya celebrálja.

 

Évközi 14. vasárnap

Feltöltve:  2011. július 03.


Vasárnap:


1. 18.00 órától szentségimádási órát tartunk papi és szerzetesi hivatásokért. Hívjuk és várjuk szeretettel kedves testvéreinket, különösen a rózsafüzér-társulat tagjait.


2. Ma az esti szentmisén a Kőbányai Szent László Kórus énekel. Felhangzik, Gounod: Szent Cecília miséje, Dextera Domini, Panis Angelicus, Ave Maria, és Liszt Ferenc: Tu es Petrus című művek. Orgonál: Horváth Márton Levente orgonaművész, vezényel: Varsányi István karnagy.

 

Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretettel dolgoztak a múlt vasárnapi úrnapi oltárok készítésénél!

 

 

 

 

 

Szent Imre oltár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szent József oltár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jézus Szíve oltár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szűz Mária oltár

Újmiséről

Feltöltve:  2011. július 02.

Isten áldja és életesse Plébániánk újmisését Kaposi Gábor atyát!

 

Évközi 13. vasárnap - Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe

Feltöltve:  2011. június 26.


Vasárnap:

1. A szentmise befejeztével tartjuk az úrnapi körmenetet az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztussal. Mindannyian énekkel és imádással legyünk az Eucharisztikus Jézus iránt. Szeretettel köszönjük mindazok segítségét, akik munkájukkal és áldozatukkal teszik széppé ünnepünket, külön is megemlítve képviselőtestületünk tagjait. Isten áldása kísérje mindnyájuk életét!

 

2. 16.00 órától „Mocorgós-mise” lesz a kisgyermekek részére. Szeretettel várjuk őket szüleikkel együtt.

 

3. 18.00 órától imaórát tartunk a Cursillo közösség vezetésével. Hívjuk és várjuk szeretettel kedves testvéreinket.


A hét további programjai:


4. Szerdán Szent Péter és Pál apostolok főünnepe lesz. 19.00 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be és közbenjárásukat kérjük.

 

5. Pénteken Jézus Szentséges Szívének főünnepét tartjuk. 18.45 órától Litánia Jézus Szívéről, majd 19.00 órakor ünnepi szentmisét tartunk.

 

A hét minden lelki programjára szeretettel hívunk és várunk mindenkit.

 

6. Szent Péter és Pál apostolok ünnepét követően 2011. július 3-án, vasárnap az ún. "Péter-fillér gyűjtést tartunk az Apostoli Szentszék javára. Szeretettel kérjük kedves testvéreink adományait!

Újmise

Feltöltve:  2011. június 19.

A soproni Szent István templomban Kaposi Gábor, a plébánia kispapja 2011. június 19-én (vasárnap) 16.00-kor mutatja be első szentmiséjét.


Szeretettel várunk mindenkit!

 

Szentháromság vasárnap

Feltöltve:  2011. június 19.

 


1. Vasárnap 16.00 órakor újmise lesz templomunkban. A papság és a rokonság részére fenntartott helyeket szíveskedjenek szabadon hagyni.

 

2. Az újmise miatt nem lesz „Mocorgós-mise” a kisgyermekek részére. Egy héttel később lesz, június 4. vasárnapján 16.00 órakor. Ugyancsak az újmise miatt az esti szentmise is elmarad.

 

3. Jövő vasárnap Úrnapja lesz, Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe. A 8.30 órakor kezdődő szentmise után tartjuk az úrnapi körmenetet. A 10 órás szentmise elmarad. Kérjük kedves mindnyájukat, hogy az úrnapi oltárok feldíszítésében és virágszirmok gyűjtésében segítségünkre legyenek. Virágszirom-hintésre az elsőáldozó kisleányokat kérjük. Részükre és a ministránsok részére próbát tartunk itt a templomban, pénteken 17.00 órától. Akik az úrnapi oltárok feldíszítéséhez virágokat tudnak ajándékozni, a hét folyamán szíveskedjenek elhozni. Hálásan köszönjük előre is nagylelkűségüket.

4. Hétfőtől csütörtökig lelkigyakorlaton veszek részt. Ezekre a napokra helyettesítést ajánlott fel az újmisés atya.

 

5. 2011. július 2-án (szombat) „Élő Rózsafüzér” gyalogos zarándoklat lesz az imacsoportok részére. A zarándoklat a Szent István templomból indul de. 10 órakor, a Szent Mihály és Szent Imre templomokat érintve érkeznek az Erzsébet kerthez, ahol csatlakoznak a városfelajánló imaközösséghez Bánfalváig. A zarándoklat 19.00 órakor szentmisével zárul a Szent István templomban.

Pünkösdvasárnap

Feltöltve:  2011. június 12.

 

1. Pünkösdhétfőn is vasárnapi miserend lesz templomunkban. Holnap az esti szentmise után fatimai-körmenetet tartunk, majd a hittanteremben képviselőtestületi gyűlést.

 

2. 2011. június 17-én (péntek) de. 10 órakor lesz Győrött a papszentelés. Kaposi Gábor és Vadász Zoltán diakónusokat szenteli püspök úr pappá. Bors Imre és Mogyorósi Márk kispapokat pedig diakónussá. A papszentelésre az autóbusz a templom elől indul 7.30 órakor, és a papszentelés után egy órán belül indul vissza Sopronba.

 

3. 2011. június 18-án (szombat) 20.00 órától szentségimádás lesz templomunkban hálából a papság ajándékáért. A szentségimádást az újmisés atya vezeti és a két újonnan szentelt diakónus. A szentségimádás alatt gyónási lehetőség lesz.

 

4. Kaposi Gábor újmisés, 2011. június 19-én (vasárnap) 16.00-kor mutatja be első szentmiséjét templomunkban. Imádsággal és engeszteléssel készüljünk erre az ünnepre. Az újmisés részére, akik adományt szeretnének adni, az újmisén történő perselyezés alkalmával ezt megtehetik, ami az ő javát szolgálja. Az újmise után a templom előtt fogadásra várjuk a kedves testvéreket. Ezért szeretettel kérjük, hogy akik süteményeket tudnak hozni, azok szombaton délután szíveskedjenek elhozni.

 

5. Jövő vasárnap az újmise miatt nem lesz „Mocorgós-mise” a kisgyermekek részére. Egy héttel később lesz, június 4. vasárnapján 16.00 órakor. Ugyancsak jövő vasárnap az újmise miatt az esti szentmise is elmarad.
 

Urunk Mennybemenetele

Feltöltve:  2011. június 05.


1. Ma 18.00 órától első vasárnap lévén, szentségimádási órát tartunk a szentelendőkért, akiket június 17-én szentelnek diakónussá és áldozópappá. Az imaórát a rózsafüzér-társulat tagjai vezetik. Szeretettel várunk mindenkit.


2. Jövő vasárnap Pünkösdvasárnap, amikor a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük.


3. A második félévi újság előfizetéseket június végéig szíveskedjenek befizetni a sekrestyében.


4. Plébániánk kispapja, Kaposi Gábor 2011. június 17-én nyeri el az áldozópapi rendet. 2011. június 19-én (vasárnap) 16.00-kor mutatja be első szentmiséjét templomunkban. Imádsággal és engeszteléssel készüljünk erre az ünnepre. Az újmisés részére, akik adományt szeretnének adni, az újmisén történő perselyezés alkalmával ezt megtehetik, ami az ő javát szolgálja. Akik külön adományt vagy ajándékot szeretnének, azok zárt borítékban a plébánián leadhatják és mi azt továbbítjuk.