Szent István Plébánia

Ma 2019. július 19.,
Emília napja van.

 

Hirdetések

Évközi 29. vasárnap

Feltöltve:  2011. október 16.


1. Vasárnap 16.00-kor „MOCORGÓ”- misét tartunk. Szeretettel várjuk a kis gyermekeket szüleikkel együtt.


2. Az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleinek hirdetjük, hogy 2011. október 27-én, (csütörtök) 17.00 órakor szülői megbeszélést tartunk a közösségi teremben.


3. A bérmálkozók szülei részére a megbeszélést pedig, 2011. október 28-án (péntek) tarjuk ugyancsak 17.00 órától a közösségi teremben. Kérjük, hogy a megbeszéléseken az érintett szülők valamelyike szíveskedjen részt venni.


4. Jövő vasárnap MISSZÓS VASÁRNAP lesz. Ezen a vasárnapon gyűjtés van az ország valamennyi katolikus templomában a missziók megsegítésére. Kérjük a kedves híveket, hogy adományaikkal támogassák az egyház világméretű missziós munkáját. A misszionáriusok nehéz körülmények között teljesítik munkájukat. Ki vannak téve üldöztetéseknek és évente többen is, életüket adják a hit terjesztéséért. Ezért jövő vasárnap a perselyadományok ezt a célt szolgálják.


5. Jövő évre szentmiséket előjegyeztetni 2011. november 1-től lehet a plébániahivatalban.


Városi hirdetés:


6. A 17. Szent Orsolya Antiochia Nagyhétvégét rendezik meg 2011. október 28-30-ig (péntek-vasárnap). Helyszíne: Szent György plébánia. Jelentkezni lehet 2011. október 21-ig. További információk a hirdetőtáblákon megtalálhatók.
 

Évközi 28. vasárnap

Feltöltve:  2011. október 09.


1. Vasárnap 18.00 órakor az imaórát és a rózsafüzért a CURSILLO-közösség tagjai vezetik.


2. Október 13-án, (csütörtök) a szentmise után FATIMAI-KÖRMENETET tartunk.


3. Jövő vasárnap a kisgyermekek részére a „MOCORGÓS”- mise lesz 16.00 órakor. Minden lelki programra nagy szeretettel hívunk mindenkit.


Városi hirdetés:

4. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Soproni Szervezete tisztelettel ad meghívást Dr. Lanczendorfer Erzsébet előadására, melyet a Szent György plébánia Jezsuita termében tartanak 2011. október 14-én (péntek) 19.00 órától. Az előadás címe: A kereszténydemokrácia múltja, jelene Giesswien Sándor és Barankovics István nyomdokain.

 

Évközi 27. vasárnap

Feltöltve:  2011. október 02.


1. Október hónap első vasárnapja van, 18.00 órakor szentségimádási órát tartunk papi és szerzetesi hivatásokért. Várjuk szeretettel kedves testvéreinket, hogy minél többen kérjük az aratás Urát, hívjon és küldjön fiatalokat az Ő aratásába.


2. Az októberi közös rózsafüzér imádkozásra szeretettel hívjuk kedves híveinket. 18.15-kor kezdjük az imádságot.


3. Elsőpéntek lesz, Jézus Szentséges Szívét köszöntjük. Végezzünk minél többen szentgyónás és szentáldozást.
 

Évközi 26. vasárnap

Feltöltve:  2011. szeptember 25.


1. A héten megkezdjük október hónapját, amely Rózsafüzér Királynőjének, a Boldogságos Szűzanyának van szentelve. Istennek hála, hogy templomunkban egész év során minden esti szentmise előtt imádkozzák a rózsafüzért. Kérjük, hogy ebbe a Máriás imádságba-, amely Krisztusra mutat, az Ő titkain keresztül-, kapcsolódjunk be minél többen az októberi hónap folyamán.


Városi hirdetések:

 

2. Szeretettel hívják a kedves híveket 2011. szeptember 29-én, (csütörtök) 18 órakor kezdődő Szent Mihály napi ünnepi szentmisére a Szent Mihály templomba. A szentmisét Bíró László családreferens püspök úr végzi. 19.00 órától előadás lesz a Család értékéről.

 

3. A Szent Domonkos templom Rózsafüzér Királynője búcsúját 2011. október 1-én és 2-án (szombat, vasárnap) tartják. Szombaton 18.00 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, majd a rózsafüzéres gyertyás körmenet. A további információk a hirdetőtáblákon olvashatók.

 

4. Az idei évben is megrendezik a „Keresztény szüreti bált” 2011. október 22-én. Helyszíne a Mediterrano étterem. Belépőjegyeket elővételben és a helyszínen is lehet vásárolni. Részletes tájékoztatás a hirdetőtáblákon olvasható.

 


 

Évközi 25. vasárnap

Feltöltve:  2011. szeptember 18.


1. Vasárnap 16.00 órakor a kisgyermekek részére „MOCORGÓ-MISÉT” tartunk, melyre szeretettel hívjuk őket.


2. Jövő vasárnap Szentírás vasárnapja lesz. Ünnepélyesen kihelyezzük a Bibliát, hogy az Úr szava, tanítása előtt tiszteletünket fejezhessük ki.


3. „A Magyar Katolikus Püspöki Kar azzal a nyomatékos kéréssel fordul a kedves hívekhez, hogy az október folyamán tartandó népszámlálás alkalmával vallják meg a Katolikus Egyházhoz való tartozásukat. Ezt abban az esetben is tegyék meg, ha esetleg a népszámlálási biztos erre nem kérdezne rá.”


Városi hirdetések:


4. Sopron Város Védőjének, Szent Mihály főangyalnak a búcsúját, 2011. szeptember 25-én, vasárnap délelőtt ½ 10 órakor ünnepelik a Szent Mihály templomban.
Továbbá szeretettel hívják a kedves híveket szeptember 29-én, (csütörtök) 18 órakor kezdődő Szent Mihály napi ünnepi szentmisére a Szent Mihály templomba. A szentmisét Bíró László családreferens püspök úr végzi.


5. A Szent Margit Plébánia zarándoklatot szervez Ausztria ősi magyar kegyhelyeire, 2011. október 8-án. Jelentkezni lehet a Szent Margit Plébánián. A részletes tájékoztatás a hirdetőtáblán megtalálható.
 

Hittanórák beosztása

Feltöltve:  2011. szeptember 12.

 

A Deák téri Általános Iskolában tartandó római katolikus hittanórák beosztása a 2011/2012. tanévben.

Évközi 24. vasárnap

Feltöltve:  2011. szeptember 11.


1. Vasárnap 18.00 órakor imaóra lesz a Cursillo csoport vezetésével.


2. Szeptember 13-án, (kedd) az esti szentmise után FATIMAI körmenetet tartunk.


3. Szeptember 14-én, (szerda) SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSÁNAK ünnepe lesz. 19.00 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!


4. Szeptember 15-én, (csütörtök) a Fájdalmas Szűzanyát ünnepeljük.


5. Szintén a jövő vasárnap a nyári szünet után ismét lesz a kisgyermekek részére „MOCORGÓS-MISE” 16.00 órakor.


6. 2011. szeptember 17-18-án, (szombat és vasárnap) tartják Fertőszentmiklóson a SZEREDI KÁPOLNA búcsúját. Az ünnepi szentmisét és szentbeszédet mindkét napon Főtisztelendő Németh István bágyogszováti plébános úr tartja. A búcsú részletes programja a hirdetőtáblán olvasható.


 

Évközi 23. vasárnap

Feltöltve:  2011. szeptember 04.


1. Vasárnap 18.00 órakor szentségimádási órát tartunk papi és szerzetesi hivatásokért. Várunk szeretettel mindenkit, különösen a rózsafüzér-társulat tagjait.


2. Szeptember 8-án, (csütörtök) lesz a hálaadó életvédő zarándoklat. 15.00 órakor kezdődik az ökumenikus istentisztelet itt a Szent István templomban, majd az Erzsébet kórházhoz vonulunk, ahol mécseseket gyújtunk a meg nem született életekért. Szeretettel hívjuk az imádkozó híveket, különösen is a fiatalokat.


3. Ugyancsak szeptember 8-án, (csütörtök) Kisboldogasszony ünnepén van templomunk felszentelésének ünnepe. 19.00 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be hálából templomunkért a Szűzanya tiszteletére és kérjük Szent István Király közbenjárását. Nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves híveinket.


4. A hitoktatással és a szentségek felvételével kapcsolatosan szülői értekezletet, megbeszélést tartunk. Ennek időpontját a későbbiekben hirdetjük, ill. a hirdetőtáblán olvasható lesz. A Deák-téri iskolában a szeptember 12-i héttől kezdődik majd a hitoktatás.

Azt már most jeleznénk, hogy az egyház szabályzata előírja, hogy csak olyan gyermekek, fiatalok részesülhetnek szentségekben, - elsőáldozás, bérmálás, - akik folyamatos hitoktatásban részesülnek, és rendszeresen részt vesznek a vasárnapi szentmiséken. Ezért kérjük a kedves szülőket, nagyszülőket, hogy ezt is tekintsék keresztény kötelességüknek és imáikkal, figyelmükkel, jó szándékukkal segítsék gyermekeiket a felnőtt kereszténnyé válás krisztusi útján.
 

Évközi 22. vasárnap

Feltöltve:  2011. augusztus 28.


1. A mai napon 18.00 órától imaórát tartunk a Cursillo közösség vezetésével. Hívjuk és várjuk szeretettel kedves testvéreinket.


2. A héten első péntek lesz, Jézus Szentséges Szívét tiszteljük. Végezzünk szentgyónást és szentáldozást.


3. A hét folyamán megkezdődik a tanítás az iskolákban, ezért jövő vasárnap tartjuk a tanév eleji Veni Sacnte-t a ½ 9 órai szentmise keretében, melyen az ifjúsági zenekar játszik és énekel. Kérünk minden diákot, de leginkább azokat, akiknek családjában, ismeretségében iskoláskorú gyermek és fiatal van, jelezzék feléjük ezt az ünnepi szentmisét, amelyben imádkozunk a Szentlélek Istenhez, hogy legyen mellettük tanulmányaikban és segítő kegyelmét árassza reájuk.


 

VÁROSI HIRDETÉS:


4. Hat új taggal bővül a világi domonkosok közössége. 2011. szeptember 3-án, (szombat) a Domonkos templomban 11.30 órakor kezdődő szentmise keretében tartják, az új tagok beöltöztetését. Továbbá 2011. szeptember 10-11-én domonkos zarándoklatot szerveznek a vasvári Szűzanyához. A részletes tájékoztatást a hirdetőtáblákon megtalálják.
 

Évközi 21. vasárnap

Feltöltve:  2011. augusztus 21.

 

1. 2011. augusztus 28-án, (vasárnap) a 8.30 órakor kezdődő szentmisét meghívásomra Főtisztelendő Vadász Zoltán újmisés atya mutatja be, aki augusztus 1-től, Szent Orsolya Iskola lelkésze. Imádkozzunk érte, hogy magasztos feladatát az Isten dicsőségére és a rábízottak lelki javára tudja végezni, odaadással és szeretettel.

 

2. Templomunk búcsújával kapcsolatban megköszönöm a szép számú jelenlétet, imádságokat, énekeket és adományaikat. Továbbá azt a nagy munkát, ami megelőzte az ünnepet: a templom takarítását, szépítését. Azt a sok felajánlott süteményt, amit szeretettel hoztak. Az előkészületet a képviselőtestület azon tagjainak, akik már a reggeli óráktól készítették elő a templomelőtti teret a szabadtéri szentmiséhez. Közel 500 db széket helyeztek el és berendezték a liturgikus terek. Köszönöm a pékeknek a kenyereket, a borászok borait. Végül pedig kedves munkatársaimnak köszönöm meg az ünnep kapcsán végzett odaadó szolgálatukat: a kántoroknak és énekkarnak, a sekrestyés asszonynak és ministránsaimnak. Mindenkit az Úristen áldásával halmozzon el, hogy sok ilyen szép és felemelő ünnepben legyen részünk.