Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia

Ma 2024. április 16.,
Csongor napja van.

 

Hirdetések

Nagyböjt 4. vasárnap

Feltöltve:  2011. április 03.


1. Ma 18.00 órától szentségimádási órát tartunk papi és szerzetesi hivatásokért. Hívjuk szeretettel kedves testvéreinket, különösen a rózsafüzér-társulat tagjait.


2. A jövő héten lelkigyakorlatokat tartok Hegykőn, Hidegségen és Fertőhomokon, ezért Főtisztelendő Havassy Bálint atya helyettesít az esti szentmisék végzésében.


3. „Az Apostoli Szentszék kéri a kedves híveket, hogy a súlyos helyi háború következtében nehéz anyagi helyzetben levő szentföldi zarándokhelyeket támogassák. Erre a célra Nagyböjt V. vasárnapján, április 10-én minden templomban tartsanak gyűjtést.” Ezért jövő vasárnap a perselyadományokat erre a célra gyűjtjük.


Városi hirdetések:


4. 2011.április 8-án, (péntek) 19.00 órától a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezésében előadás lesz a Szent György Plébánia Jezsuita termében. Az előadást Csizmadia László úr tartja. „A civil társadalom szerepe életünkben” címmel.


5. A Szent Margit és Szent György Plébániák szervezésében zarándoklat indul Csíksomlyóra 2011. június 9-13. Részletes tájékoztató a hirdetőtáblákon megtalálható.

 

Városmisszió

Feltöltve:  2011. április 02.

 

VÁROSMISSZIÓ A CSALÁD ÉVÉBEN 2011. április 18-án, nagyhétfőn a soproni SZENT MIHÁLY TEMPLOMBAN. Részletes plakát mellékelve.

Városi KERESZTÚT

Feltöltve:  2011. április 01.

 

2011. április 15-én, fájdalmas pénteken 20.00 órakor VÁROSI KERESZTÚT a családokért. Részletes tájékoztatás a mellékelt plakáton.

Nagyböjt 3. vasárnap

Feltöltve:  2011. március 27.

 
1. Ma 18.00 órától imaóra lesz a Cursillo-közösség tagjai vezetésével.

 

2. Pénteken este fél 6-tól keresztutat végzünk.

 

3. Péteken és szombaton Szilban tartok lelkigyakorlatokat, ezért Főtisztelendő Henczel Szabolcs atya helyettesít az esti szentmisék végzésében.


Városi hirdetés:

 

4. A felnőtt katekézis sorozat folytatódik a Szent György Plébánia Jezsuita termében 2011. április 1-én 19.00 órakor. Az előadás címe: A betegek kenete, mint a gyógyító Jézus szentsége. Előadó: Havassy Bálint iskolalelkész.

 

Nagyböjt 2. vasárnap

Feltöltve:  2011. március 20.

 

1. Ma du. 4 órakor a kisgyermekek részére „MOCORGÓ-MISE” lesz.

 

2. Pénteken este fél 6-tól keresztutat végzünk. Ezen a napon ünnepeljük Urunk születésének hírüladását, Gyümölcsoltó Boldogasszonyt. 18.00 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be, melyre mindenkit szeretettel várunk.

 

3. Pénteken 19.00 órától azoknak a jegyespároknak tartunk jegyes-kurzust, akik ebben az évben szeretnének házasságot kötni. Jegyes-kurzus helye: a hittanterem.

 

4. Jövő vasárnaptól érvénybe lép a nyári időszámítás, amikor óráinkat egy órával előbbre állítjuk. Ezért jövő vasárnaptól az esti szentmisék már 19.00 órakor kezdődnek.

 

5. Templomunkban a nagyböjti lelkigyakorlat, április 11-13-ig lesz. A lelkigyakorlat vezetője: Dr. Stella Leontin atya, aki a váci egyházmegyében balassagyarmati plébánosként működik.

 

 

Szentségimádási nap

Feltöltve:  2011. március 13.

 A Szent István templom SZENTSÉGIMÁDÁSI NAPJÁT 2011. március 13-án (vasárnap) tartjuk.

Nagyböjt 1. vasárnap

Feltöltve:  2011. március 13.

 

1. Templomunknak egész napos szentségimádása van. A képviselő-testület és a rózsafüzér-társulat beosztása kifüggesztve a hirdetőtáblákon megtalálható.

- 10 órás szentmise után SZENTSÉGKITÉTEL;
- 11 órától, óránként váltják a testületi tagok, ill. a rózsafüzéres tagok egymást;
- 15.00 órától az ifjúság imaórája lesz. Amire hívunk minden hittanost, különösen az elsőáldozásra  készülőket és a bérmálandókat. Ezen templomunk ifjúsági zenekara játszik.
- 16.00 órától a város hívei részére szentóra, amelyet a Cursillo-közösség tagjai vezetnek.
- 17.30-kor SZENTSÉGELTÉTEL, majd 18.00 órakor szentmise.

 

2. A város templomainak szentségimádását is a héten tartják. A részletes tájékoztató hirdetőtáblákon megtalálható.

 

3. Csütörtökön van a győri vérrel könnyező Szűzanya kegyképének ünnepe. Ezen a napon, a papság zarándoklata lesz. De. 11 órakor ünnepélyes koncelebrációs szentmise a győri Bazilikában.

 

4. Pénteken 17.30-tól keresztutat végzünk.

 

5. Jövő vasárnap 16.00 órakor a kisgyermekek részére „MOCORGÓ-MISE” lesz.

 

Városi hirdetések:

1. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Soproni Szervezete tisztelettel hív minden érdeklődőt Nyakas Szilárd előadására, melynek témája: A család éve – drámai őrjárat. Helye: Szent György plébánia – Jezsuita terem. Időpont: 2011. március 18. (17.00 óra)
 

Évközi 9

Feltöltve:  2011. március 06.

1. 2011. márc. 6-án, vasárnap ingyenes ruhaosztás lesz a Szent István templom előtti téren, du. 3 órától. Akiknek ismeretségében vannak rászorulók, szíveskedjenek továbbítani feléjük.


2. Vasárnap du. 5 órától szentségimádási órát tartunk papi és szerzetesi hivatásokért. Hívjuk szeretettel kedves testvéreinket, különösen a rózsafüzér-társulat tagjait.

 

3. A héten hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt. A nagyböjti idő célja húsvét ünneplésének előkészítése. A nagyböjti időszak ráhangolja a keresztény embert a húsvéti misztérium, a megváltás titkának méltó megünneplésére. Hamvazószerdán a szentmise keretében hamvazás lesz. Ezen a napon szigorú böjt van, amikor nem fogyasztunk húseledelt, 18 éves kortól pedig háromszori étkezést tartunk. Akik nem tudnak szerdán részt venni a szentmisén, őket a szombat esti és a jövő vasárnapi szentmisék végén hamvazzuk meg. A böjt és az imádság hála a minket megváltó Krisztusnak.

 

4. Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk a szentmise előtt fél 6-tól. Hívjuk szeretettel a kedves testvéreket, hiszen a keresztjét értünk hordozó Krisztus, ezáltal is közelebb kerülhet hozzánk. A nagyböjti péntekek böjti napok, ezeken is hústól való megtartóztatás van.

 

5. Templomunk egész napos szentségimádása jövő vasárnap lesz. A képviselő-testület és a rózsafüzér-társulat beosztása kifüggesztve a hirdetőtáblákon megtalálható. A szentségimádási nap a következőképpen épül fel:

  • 10 órás szentmise után SZENTSÉGKITÉTEL;
  • 11 órától, óránként váltják a testületi tagok, ill. a rózsafüzéres tagok egymást;
  • Du. 3 órától az ifjúság imaórája lesz. Hívunk minden hittanost erre a szentórára, különösen az elsőáldozásra készülőket és a bérmálandókat. Ezen templomunk ifjúsági zenekara játszik.
  • Du. 4 órától a város hívei részére szentóra.
  • Este fél 6-kor SZENTSÉGELTÉTEL, majd este 6 órakor szentmise.

A szentségimádási nap nagy lehetőséget kínál arra, hogy elmélyedjünk az Eucharisztikus titokban. A hét folyamán lélekben készüljünk e lelki találkozásra Krisztussal.

 

Évközi 8

Feltöltve:  2011. február 27.
  1. Vasárnap du. 5 órától imaóra lesz a Cursillo-közösség tagjai vezetésével.
  2. A bérmálással kapcsolatosan a bérmálkozók szülei részére megbeszélést tartunk 2011. március 4-én (péntek) 18.30-tól a hittanteremben.
  3. 2011. március 6-án, vasárnap ingyenes ruhaosztás lesz a Szent István templom előtti téren, du. 3 órától. Akiknek ismeretségében vannak rászorulók, szíveskedjenek továbbítani feléjük. A részletes tájékoztató a hirdetőtáblákon olvasható.

Városi hírek

  1. A felnőtt katekézis sorozat folytatódik a Szent György Plébánia Jezsuita termében 2011. március 4-én 19.00 órakor. Az előadás címe: A bűnbocsánat szentsége: Megbékélés Istennel, egymással. Előadó: Kálmán Imre plébános.
  2. 16. alkalommal rendezik meg a soproni Szent Orsolya nagyhétvégét fiatalok részére a Szent György Plébánián. Jelentkezési határidő: 2011. március 4. További információk a hirdetőtáblán megtalálhatók.