Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia

Ma 2024. április 16.,
Csongor napja van.

 

Hirdetések

Advent 3. vasárnap

Feltöltve:  2011. december 11.


1. Ma 17.00 órától imaóra lesz a CURSILLO - közösség vezetésével.


2. A hajnali szentmisékre szeretettel várjuk továbbra is kedves testvéreinket. Kedden emlékeznénk a Fatima-i Szűzanya megjelenésére. Mivel azonban hajnali szentmise van, ezért nem tartunk fatimai körmenetet.


3. Az idei adventben is végezzük a Szent Család szálláskeresési ájtatosságot, mely karácsony előtt 9 nappal kezdődik, így a héten pénteken kezdjük. Ennek célja: az advent imádsággal való megszentelése. Akik szeretnék a Szent Család képét elvinni otthonaikba, hogy együtt imádkozzon a család előtte, azok szíveskedjenek feliratkozni a sekrestyében. A hajnali szentmisék végén lehet elvinni a képet és másnap reggel adjuk tovább egy másik családnak.


4. Adventi jótékonysági koncertre hívunk szeretettel mindenkit, amit templomunkban tartunk 2011. december 16-án (péntek) 19.00 órától. A koncert bevételét a Kőszegi Úti Tagóvoda javára fordítjuk. A belépőjegy: 500 Ft. A koncerten közreműködik: A Fuvolaszó Együttes és a Szent István templom ifjúsági zenekara.


Városi hirdetések:

5. A Nyugat-magyarországi Egyetem szeretettel hív mindenkit Karácsonyesti harangok című 10. jubileumi adventi koncertjére. A koncert 2011. december 13-án, (kedd) 18.00 órakor kezdődik a Közgazdaságtudományi Kar Aulájában. Ünnepi köszöntőt mond: Prof. Dr. Faragó Sándor rektor.


6. A Szent György Plébánia és a Szent Pál Katolikus Szakkollégium tisztelettel hív mindenkit 2011. december 15-én, (csütörtök) Tájmel Antal Győr-szabadhegyi plébános úr, egykori soproni káplán előadására, melynek címe: Bibliai ráhangolódás a betlehemi titokra.


7. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége tisztelettel hív mindenkit 2011. december 16-án (péntek) 19.00 órai kezdettel, Karácsony misztériuma című előadásra a Szent György plébánia Jezsuita termébe. Az előadást: Kálmán Imre plébános tartja.
 

Advent 2. vasárnap

Feltöltve:  2011. december 04.

 

1. Vasárnap 17.00 órától szentségimádási órát tartunk papi és szerzetesi
hivatásokért. Jöjjünk el minél többen, hogy együtt kérjük az aratás Urát, hívjon és küldjön minél több munkást aratásába!

 

2. Szeretettel várjuk továbbra is kedves testvéreinket a reggel 6 órakor
kezdődő hajnali szentmisékre. Az elmúlt héten is nagyon sokan vettek részt ezeken a szentmiséken. Segítsük továbbra is egymást az adventi közös úton.

 

3. A héten december 8-án, (csütörtök) a Boldogságos Szűzanya
Szeplőtelen Fogantatásának ünnepe lesz. Reggel 6 és este 6 órakor lesznek szentmisék templomunkban. Várunk szeretettel mindenkit.

 

4. A Cursillo közösség adventi köszöntőt rendez nyugdíjas tagjainak december 10-én (szombat) du. 3 órakor plébániánk hittantermében.

 

5. Készült a soproni templomokról képes forgatható naptár. Az újságos asztalokról vásárolható. A Szent István templom augusztus hónapban található meg. Az ára: 1500 Ft.

 

6. 2011. december 8-án (csütörtök) ünnepi főpapi szentmise lesz Budapesten a Normafánál, a Szent Anna réten az engesztelők egységéért. A szentmisét bemutatja Erdő Péter bíboros, prímás esztergom-budapesti érsek. Jelentkezni lehet a Domonkos templom sekrestyéjében. Az autóbusz dec. 8-án de. 10 órakor indul a Domonkos templom elől. A részvételi díj 5000 Ft.

 

7. A Bencés templomban december 10-én, szombaton, lelki napot tartanak de. ½ 10 – 17 óráig. Vezeti: Tegzes Katalin segítő nővér.

 

8. A felújított Bencés Templom altemplomában urnafülkék válthatók. Érdeklődni lehet Horváth László atyánál.
 

Advent 1. vasárnap

Feltöltve:  2011. november 27.


1.  Ma 17.00 órakor imaórát tart a Cursillo közösség.


2. Hétfőtől reggel 6 órakor lesznek a Rorate, hajnali szentmisék templomunkban. Az adventi időben esti szentmisék hétköznapokon nem lesznek csak szombaton és vasárnap. Várunk szeretettel minden kedves testvérünket, mint ahogy ezt az elmúlt esztendőben is megtették. Jó volt együttesen készülni Megváltónk érkezésére. Úgy érzem és emlékeimben így is maradt meg, hogy nagyon sokan gyűltünk össze egy szívvel és lélekkel, örömben és odaadásban. Ezt adja meg mindenkinek az idei advent is.


3. Akik szeretnének katolikus újságokat a jövő évben is, szíveskedjenek előjegyeztetni a plébánián vagy a sekrestyében, és az előfizetéseket megtenni.


4. Azokat a beteg és idős embertársainkat, akik szeretnék elvégezni karácsonyi szentgyónásukat és szentáldozásukat, kérjük, jelentsék a plébánián, hogy a következő hetekben felkereshessem őket. Azonban szeretettel kérjük, hogy ne karácsony hetére halasztódjék a betegek áldoztatása.


5. Az idei Adventben nemcsak a hajnali szentmiséken résztvevőknek szeretnénk nyújtani minden nap lelki útravalót, hanem az internetes világhálón keresztül mindazoknak, akik plébániánk honlapját meglátogatják. Szeretettel nyújtjuk, hogy így is hozzájárulhassunk egymás szép és meghitt adveni időszakához.

 

Évközi 34. vasárnap

Feltöltve:  2011. november 20.


1. Ma du. 4 órakor „MOCORGÓS-MISE” lesz a kisgyermekek részére.


2. A mai napon van az egyházi év utolsó vasárnapja és jövő héten, advent 1. vasárnapjával kezdjük meg az új egyházi évet. Szombaton az esti szentmise kezdetén lesz ünnepélyesen meggyújtva az adventi koszorún az első gyertya. Hívunk szeretettel mindenkit, hogy a gyertyák pislogó fényével eggyé válva megtaláljuk életünk igazi világosságát, a hozzánk érkező Jézus Krisztust.


3. Hálásan köszönjük mindazok adományát, akik az idei évben is támogatták a Szent István plébánia és templom fenntartását egyházi adójuk befizetésével. Tisztelettel kérjük azokat, akik még ezt nem teljesítették szíveskedjenek rendezni a hátralévő időben.


 

Évközi 33. vasárnap

Feltöltve:  2011. november 13.


1. Vasárnap imaórát tartunk a CURSILLO közösség tagjai vezetésével.


2. Vasárnap az esti szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.


3. Jövő vasárnap az ország valamennyi katolikus templomában KARITÁSZ GYŰJTÉS lesz a szegények és rászorulók megsegítésére. Ezért templomunkban is perselyadományainkat erre a célra gyűjtjük.


4. Ugyancsak jövő vasárnap ünnepeljük Krisztust, mint a mindenség Királyát. A szentmisék végén szentségi áldásban részesülhetnek kedves testvéreink. Ezen a vasárnapon du. 4 órakor „MOCORGÓ-MISE” lesz a kisgyermekek részére. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit.


5. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége tisztelettel hív mindenkit 2010. november 18-án (péntek) 19.00 órai kezdettel „MÁRIA, KRISZTUS ÉS AZ EGYHÁZ MISZTÉRIUMÁBAN” című előadásra a Szent György plébánia Jezsuita termébe. Az előadást: Böcskei Győző plébános tartja.


6. 2011. november 18. és 20-a között a Győri Szemináriumban a papság iránt érdeklődő fiatalok számára nyílt hétvégét rendeznek. Pénteken 16 órától vasárnap 15 óráig. A rendezvényre a 14 év fölötti fiúkat várják. Akik szeretnének ezen részt venni, a hét folyamán jelezzék személyesen a plébánián vagy telefonon.


 

Évközi 32. vasárnap

Feltöltve:  2011. november 06.1. Vasárnap 17.00 órától szentségimádást tartunk papi és szerzetesi hivatásokért a rózsafüzér társulat tagjai vezetésével.


2. Az idei évben is szeretnénk pásztorjátékkal megajándékozni a családokat karácsony szentestéjén. Ezért kérjük azokat a hittanos gyermekeket, akik szeretnének a pásztorjátékban szerepelni, a hét folyamán a hitoktatóknál jelentkezzenek. Szombaton 15.00 órától a plébánia hittantermében osztjuk ki a pásztorjáték szerepeit, amelyre várjuk szeretettel a gyermekeket.


3. Jövő vasárnap az esti szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.


Városi hirdetés:
4. A Szent Orsolya Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 2011. november 30-án beiskolázási tájékoztatót tart. A Szent Orsolya iskola 1747 óta áll a katolikus oktatás-nevelés szolgálatában. Fennállása során ezrek sajátították el falai között azt a krisztusi alapokon nyugvó tudást és világlátást, melyre mindenkor bátran építették kiegyensúlyozott egyéni és családi életüket. Hogy mennyire szükség van a világos és egyértelmű keresztény nevelésre, azt nap, mint nap tapasztaljuk. A jövőt csak gyermekeinken, fiataljainkon keresztül vagyunk képesek befolyásolni. Minden továbbtanuló érdeklődő diákot – szüleivel együtt – szeretettel várnak. Részletesebb tájékoztatás a hirdetőtáblán megtalálható.

 

 

Évközi 31. vasárnap

Feltöltve:  2011. október 30.


1. Az esti szentmisék a mai vasárnaptól már 18.00 órakor kezdődnek.


2. Megköszönöm mindazok áldozatos imáját, akik október hónap folyamán részt vettek a rózsafüzér imádságokon. Külön is kifejezem hálámat azok felé, akik vállalták az előimádkozásokat. Szép számmal jöttünk össze mindennap. Hiszem azt, hogy közös imáink meghallgatásra találnak.


3. Kedden Mindenszentek ünnepét tartja Egyházunk. Templomunkban a szentmisék de. 10 órakor és 18.00 órakor lesznek. Az esti szentmise után halottak esti ájtatosságot tartunk.


4. Szerdán halottak napja lesz. De. 9 órakor a Szent Mihály templomban a soproni papság közös szentmisét mutat be az elhunytakért. Templomunkban pedig 18.00 órakor Egyházközségünk minden elhunytjáért mutatunk be szentmisét.


5. Szerdától lehet szentmiséket előjegyeztetni a plébánián, a hivatali órákon.


6. A héten elsőpéntek lesz, végezzünk minél többen szentgyónást.


7. November 5-én és 6-án, szombaton és jövő vasárnap tartják a Szent Imre templom búcsúját. Az ünnepi szentmise vasárnap de. 9 órakor kezdődik, melyre szeretettel hívják a kedves testvéreket, az egyházközségek képviselőit pedig várják a szentmisét követő fogadásra is.
 

Évközi 30. vasárnap

Feltöltve:  2011. október 23.


1. Az elsőáldozásra készülő gyermekek szülei részére 2011. október 27-én, (csütörtök) 17.00 órakor szülői megbeszélést tartunk a plébánia hittantermében.


2. A bérmálkozók szülei részére a megbeszélést pedig, 2011. október 28-án (péntek) tarjuk ugyancsak 17.00 órától a plébánia hittantermében. Kérjük, hogy a megbeszéléseken az érintett szülők valamelyike szíveskedjen részt venni.


3. Jövő vasárnap érvénybe lép a téli időszámítás, amikor óráinkat egy órával visszaállítjuk. A szentmisék kezdési időpontjában változás lesz, az esti szentmisék jövő vasárnaptól este 6 órakor kezdődnek.

 

Évközi 29. vasárnap

Feltöltve:  2011. október 16.


1. Vasárnap 16.00-kor „MOCORGÓ”- misét tartunk. Szeretettel várjuk a kis gyermekeket szüleikkel együtt.


2. Az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleinek hirdetjük, hogy 2011. október 27-én, (csütörtök) 17.00 órakor szülői megbeszélést tartunk a közösségi teremben.


3. A bérmálkozók szülei részére a megbeszélést pedig, 2011. október 28-án (péntek) tarjuk ugyancsak 17.00 órától a közösségi teremben. Kérjük, hogy a megbeszéléseken az érintett szülők valamelyike szíveskedjen részt venni.


4. Jövő vasárnap MISSZÓS VASÁRNAP lesz. Ezen a vasárnapon gyűjtés van az ország valamennyi katolikus templomában a missziók megsegítésére. Kérjük a kedves híveket, hogy adományaikkal támogassák az egyház világméretű missziós munkáját. A misszionáriusok nehéz körülmények között teljesítik munkájukat. Ki vannak téve üldöztetéseknek és évente többen is, életüket adják a hit terjesztéséért. Ezért jövő vasárnap a perselyadományok ezt a célt szolgálják.


5. Jövő évre szentmiséket előjegyeztetni 2011. november 1-től lehet a plébániahivatalban.


Városi hirdetés:


6. A 17. Szent Orsolya Antiochia Nagyhétvégét rendezik meg 2011. október 28-30-ig (péntek-vasárnap). Helyszíne: Szent György plébánia. Jelentkezni lehet 2011. október 21-ig. További információk a hirdetőtáblákon megtalálhatók.
 

Évközi 28. vasárnap

Feltöltve:  2011. október 09.


1. Vasárnap 18.00 órakor az imaórát és a rózsafüzért a CURSILLO-közösség tagjai vezetik.


2. Október 13-án, (csütörtök) a szentmise után FATIMAI-KÖRMENETET tartunk.


3. Jövő vasárnap a kisgyermekek részére a „MOCORGÓS”- mise lesz 16.00 órakor. Minden lelki programra nagy szeretettel hívunk mindenkit.


Városi hirdetés:

4. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Soproni Szervezete tisztelettel ad meghívást Dr. Lanczendorfer Erzsébet előadására, melyet a Szent György plébánia Jezsuita termében tartanak 2011. október 14-én (péntek) 19.00 órától. Az előadás címe: A kereszténydemokrácia múltja, jelene Giesswien Sándor és Barankovics István nyomdokain.