Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia

Ma 2024. február 27.,
Edina napja van.

 

Hirdetések

Mária Istenanyasága

Feltöltve:  2011. december 31.

 

1. A héten elsőpéntek lesz, Jézus Szentséges Szívét ünnepeljük.


2. Jövő vasárnap Vízkereszt, Urunk Megjelenésének ünnepe lesz és egyben a karácsonyi időszak vége. Ezen a vasárnapon tartjuk 17.00 órakor a szentségimádási órát papi és szerzetesi hivatásokért. Várunk szeretettel mindenkit, különösen a rózsafüzér-társulat tagjait.

 

MINDEN OLVASÓNAK ISTEN ÁLDÁSÁVAL KÍSÉRT ÚJESZTENDŐT KÍVÁNUNK!


 

Karácsony ünnepe

Feltöltve:  2011. december 25.

 

1. A soproni Cursillo-közösség december 28-án, (szerda) délelőtt 10 órakor tartja év végi hálaadó szentmiséjét templomunkban. A szentmise után agapé a hittanteremben. Szeretettel várják tagjaikat.


2. December 31-én, (szombat) a polgári év utolsó napja lesz, Szent Szilveszter pápa emlékünnepe. Ezen a napon tartjuk év végi hálaadásunkat este fél 6-kor. Hívunk szeretettel mindenkit, hogy közösen adhassunk hálát Istennek az elmúlt év minden ajándékáért.


3. Az újesztendő első napján, jövő vasárnap Mária Istenanyaságának ünnepét üljük. Ez a nap egyházilag parancsolt ünnep, ezért kérjük kedves testvéreinket, hogy szentmisén való részvételüket tekintsék fontosnak.


4. Ugyancsak jövő vasárnap, újév napján a 10 órás szentmise után szeretettel várjuk plébániánk képviselőtestületének tagjait a hittanterembe.

 

 

Az Üdvözítő Krisztus öröme ragyogja be Karácsony ünnepén szívüket,

és adjon egy szebb jövőt ígérő 2012. esztendőt!
 

Advent 4. vasárnap

Feltöltve:  2011. december 18.


1. Elérkeztünk adventi készületünk utolsó vasárnapjához. Ma 16.00 órakor a kisgyermekek részére „MOCORGÓS-MISÉT” tartunk.


2. A héten még hajnali szentmisék lesznek templomunkban. December 24-én, (szombat) tartjuk az utolsót. Nagyon hálásan köszönöm mindazoknak jelenlétét, akik eljöttek advent folyamán e szentmisékre. Meghitt volt és örömteli. Nagyon sokan együtt jártuk az adventi utat. Teljesedjék be várakozásuk, és szívükben is szülessék meg az Üdvözítő Krisztus.


3. Pásztorjátékot adnak elő a gyermekek, december 24-én, (szombat) szenteste napján 16.00 órakor. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit.


4. A Balfi úti Szociális Otthonban december 24-én, 18.00 órakor mutatunk be szentmisét.


5. Szenteste éjjelén fél 12-től karácsonyi dallamok hangzanak fel, majd éjfélkor Jézus Krisztus születésének ünnepi szentmiséje kezdődik, amelyen templomunk kórusa is énekel. Ünnepeljünk együtt örömmel a szívünkben.


6. A soproni Cursillo-közösség december 28-án, (szerda) délelőtt 10 órakor tartja év végi hálaadó szentmiséjét templomunkban. A szentmise után agapé a hittanteremben. Szeretettel várják tagjaikat.

 

Advent 3. vasárnap

Feltöltve:  2011. december 11.


1. Ma 17.00 órától imaóra lesz a CURSILLO - közösség vezetésével.


2. A hajnali szentmisékre szeretettel várjuk továbbra is kedves testvéreinket. Kedden emlékeznénk a Fatima-i Szűzanya megjelenésére. Mivel azonban hajnali szentmise van, ezért nem tartunk fatimai körmenetet.


3. Az idei adventben is végezzük a Szent Család szálláskeresési ájtatosságot, mely karácsony előtt 9 nappal kezdődik, így a héten pénteken kezdjük. Ennek célja: az advent imádsággal való megszentelése. Akik szeretnék a Szent Család képét elvinni otthonaikba, hogy együtt imádkozzon a család előtte, azok szíveskedjenek feliratkozni a sekrestyében. A hajnali szentmisék végén lehet elvinni a képet és másnap reggel adjuk tovább egy másik családnak.


4. Adventi jótékonysági koncertre hívunk szeretettel mindenkit, amit templomunkban tartunk 2011. december 16-án (péntek) 19.00 órától. A koncert bevételét a Kőszegi Úti Tagóvoda javára fordítjuk. A belépőjegy: 500 Ft. A koncerten közreműködik: A Fuvolaszó Együttes és a Szent István templom ifjúsági zenekara.


Városi hirdetések:

5. A Nyugat-magyarországi Egyetem szeretettel hív mindenkit Karácsonyesti harangok című 10. jubileumi adventi koncertjére. A koncert 2011. december 13-án, (kedd) 18.00 órakor kezdődik a Közgazdaságtudományi Kar Aulájában. Ünnepi köszöntőt mond: Prof. Dr. Faragó Sándor rektor.


6. A Szent György Plébánia és a Szent Pál Katolikus Szakkollégium tisztelettel hív mindenkit 2011. december 15-én, (csütörtök) Tájmel Antal Győr-szabadhegyi plébános úr, egykori soproni káplán előadására, melynek címe: Bibliai ráhangolódás a betlehemi titokra.


7. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége tisztelettel hív mindenkit 2011. december 16-án (péntek) 19.00 órai kezdettel, Karácsony misztériuma című előadásra a Szent György plébánia Jezsuita termébe. Az előadást: Kálmán Imre plébános tartja.
 

Advent 2. vasárnap

Feltöltve:  2011. december 04.

 

1. Vasárnap 17.00 órától szentségimádási órát tartunk papi és szerzetesi
hivatásokért. Jöjjünk el minél többen, hogy együtt kérjük az aratás Urát, hívjon és küldjön minél több munkást aratásába!

 

2. Szeretettel várjuk továbbra is kedves testvéreinket a reggel 6 órakor
kezdődő hajnali szentmisékre. Az elmúlt héten is nagyon sokan vettek részt ezeken a szentmiséken. Segítsük továbbra is egymást az adventi közös úton.

 

3. A héten december 8-án, (csütörtök) a Boldogságos Szűzanya
Szeplőtelen Fogantatásának ünnepe lesz. Reggel 6 és este 6 órakor lesznek szentmisék templomunkban. Várunk szeretettel mindenkit.

 

4. A Cursillo közösség adventi köszöntőt rendez nyugdíjas tagjainak december 10-én (szombat) du. 3 órakor plébániánk hittantermében.

 

5. Készült a soproni templomokról képes forgatható naptár. Az újságos asztalokról vásárolható. A Szent István templom augusztus hónapban található meg. Az ára: 1500 Ft.

 

6. 2011. december 8-án (csütörtök) ünnepi főpapi szentmise lesz Budapesten a Normafánál, a Szent Anna réten az engesztelők egységéért. A szentmisét bemutatja Erdő Péter bíboros, prímás esztergom-budapesti érsek. Jelentkezni lehet a Domonkos templom sekrestyéjében. Az autóbusz dec. 8-án de. 10 órakor indul a Domonkos templom elől. A részvételi díj 5000 Ft.

 

7. A Bencés templomban december 10-én, szombaton, lelki napot tartanak de. ½ 10 – 17 óráig. Vezeti: Tegzes Katalin segítő nővér.

 

8. A felújított Bencés Templom altemplomában urnafülkék válthatók. Érdeklődni lehet Horváth László atyánál.
 

Advent 1. vasárnap

Feltöltve:  2011. november 27.


1.  Ma 17.00 órakor imaórát tart a Cursillo közösség.


2. Hétfőtől reggel 6 órakor lesznek a Rorate, hajnali szentmisék templomunkban. Az adventi időben esti szentmisék hétköznapokon nem lesznek csak szombaton és vasárnap. Várunk szeretettel minden kedves testvérünket, mint ahogy ezt az elmúlt esztendőben is megtették. Jó volt együttesen készülni Megváltónk érkezésére. Úgy érzem és emlékeimben így is maradt meg, hogy nagyon sokan gyűltünk össze egy szívvel és lélekkel, örömben és odaadásban. Ezt adja meg mindenkinek az idei advent is.


3. Akik szeretnének katolikus újságokat a jövő évben is, szíveskedjenek előjegyeztetni a plébánián vagy a sekrestyében, és az előfizetéseket megtenni.


4. Azokat a beteg és idős embertársainkat, akik szeretnék elvégezni karácsonyi szentgyónásukat és szentáldozásukat, kérjük, jelentsék a plébánián, hogy a következő hetekben felkereshessem őket. Azonban szeretettel kérjük, hogy ne karácsony hetére halasztódjék a betegek áldoztatása.


5. Az idei Adventben nemcsak a hajnali szentmiséken résztvevőknek szeretnénk nyújtani minden nap lelki útravalót, hanem az internetes világhálón keresztül mindazoknak, akik plébániánk honlapját meglátogatják. Szeretettel nyújtjuk, hogy így is hozzájárulhassunk egymás szép és meghitt adveni időszakához.

 

Évközi 34. vasárnap

Feltöltve:  2011. november 20.


1. Ma du. 4 órakor „MOCORGÓS-MISE” lesz a kisgyermekek részére.


2. A mai napon van az egyházi év utolsó vasárnapja és jövő héten, advent 1. vasárnapjával kezdjük meg az új egyházi évet. Szombaton az esti szentmise kezdetén lesz ünnepélyesen meggyújtva az adventi koszorún az első gyertya. Hívunk szeretettel mindenkit, hogy a gyertyák pislogó fényével eggyé válva megtaláljuk életünk igazi világosságát, a hozzánk érkező Jézus Krisztust.


3. Hálásan köszönjük mindazok adományát, akik az idei évben is támogatták a Szent István plébánia és templom fenntartását egyházi adójuk befizetésével. Tisztelettel kérjük azokat, akik még ezt nem teljesítették szíveskedjenek rendezni a hátralévő időben.


 

Évközi 33. vasárnap

Feltöltve:  2011. november 13.


1. Vasárnap imaórát tartunk a CURSILLO közösség tagjai vezetésével.


2. Vasárnap az esti szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.


3. Jövő vasárnap az ország valamennyi katolikus templomában KARITÁSZ GYŰJTÉS lesz a szegények és rászorulók megsegítésére. Ezért templomunkban is perselyadományainkat erre a célra gyűjtjük.


4. Ugyancsak jövő vasárnap ünnepeljük Krisztust, mint a mindenség Királyát. A szentmisék végén szentségi áldásban részesülhetnek kedves testvéreink. Ezen a vasárnapon du. 4 órakor „MOCORGÓ-MISE” lesz a kisgyermekek részére. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit.


5. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége tisztelettel hív mindenkit 2010. november 18-án (péntek) 19.00 órai kezdettel „MÁRIA, KRISZTUS ÉS AZ EGYHÁZ MISZTÉRIUMÁBAN” című előadásra a Szent György plébánia Jezsuita termébe. Az előadást: Böcskei Győző plébános tartja.


6. 2011. november 18. és 20-a között a Győri Szemináriumban a papság iránt érdeklődő fiatalok számára nyílt hétvégét rendeznek. Pénteken 16 órától vasárnap 15 óráig. A rendezvényre a 14 év fölötti fiúkat várják. Akik szeretnének ezen részt venni, a hét folyamán jelezzék személyesen a plébánián vagy telefonon.


 

Évközi 32. vasárnap

Feltöltve:  2011. november 06.1. Vasárnap 17.00 órától szentségimádást tartunk papi és szerzetesi hivatásokért a rózsafüzér társulat tagjai vezetésével.


2. Az idei évben is szeretnénk pásztorjátékkal megajándékozni a családokat karácsony szentestéjén. Ezért kérjük azokat a hittanos gyermekeket, akik szeretnének a pásztorjátékban szerepelni, a hét folyamán a hitoktatóknál jelentkezzenek. Szombaton 15.00 órától a plébánia hittantermében osztjuk ki a pásztorjáték szerepeit, amelyre várjuk szeretettel a gyermekeket.


3. Jövő vasárnap az esti szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.


Városi hirdetés:
4. A Szent Orsolya Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 2011. november 30-án beiskolázási tájékoztatót tart. A Szent Orsolya iskola 1747 óta áll a katolikus oktatás-nevelés szolgálatában. Fennállása során ezrek sajátították el falai között azt a krisztusi alapokon nyugvó tudást és világlátást, melyre mindenkor bátran építették kiegyensúlyozott egyéni és családi életüket. Hogy mennyire szükség van a világos és egyértelmű keresztény nevelésre, azt nap, mint nap tapasztaljuk. A jövőt csak gyermekeinken, fiataljainkon keresztül vagyunk képesek befolyásolni. Minden továbbtanuló érdeklődő diákot – szüleivel együtt – szeretettel várnak. Részletesebb tájékoztatás a hirdetőtáblán megtalálható.

 

 

Évközi 31. vasárnap

Feltöltve:  2011. október 30.


1. Az esti szentmisék a mai vasárnaptól már 18.00 órakor kezdődnek.


2. Megköszönöm mindazok áldozatos imáját, akik október hónap folyamán részt vettek a rózsafüzér imádságokon. Külön is kifejezem hálámat azok felé, akik vállalták az előimádkozásokat. Szép számmal jöttünk össze mindennap. Hiszem azt, hogy közös imáink meghallgatásra találnak.


3. Kedden Mindenszentek ünnepét tartja Egyházunk. Templomunkban a szentmisék de. 10 órakor és 18.00 órakor lesznek. Az esti szentmise után halottak esti ájtatosságot tartunk.


4. Szerdán halottak napja lesz. De. 9 órakor a Szent Mihály templomban a soproni papság közös szentmisét mutat be az elhunytakért. Templomunkban pedig 18.00 órakor Egyházközségünk minden elhunytjáért mutatunk be szentmisét.


5. Szerdától lehet szentmiséket előjegyeztetni a plébánián, a hivatali órákon.


6. A héten elsőpéntek lesz, végezzünk minél többen szentgyónást.


7. November 5-én és 6-án, szombaton és jövő vasárnap tartják a Szent Imre templom búcsúját. Az ünnepi szentmise vasárnap de. 9 órakor kezdődik, melyre szeretettel hívják a kedves testvéreket, az egyházközségek képviselőit pedig várják a szentmisét követő fogadásra is.