Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia

Ma 2024. április 16.,
Csongor napja van.

 

Hirdetések

Évközi 11.vasárnap

Feltöltve:  2012. június 17.


1. Szeretettel köszönjük mindazok segítségét, akik munkájukkal és áldozatukkal tették széppé Úrnapját. Külön megemlítve a kedves testvérek nagyszámú jelenlétét, akik velem együtt ünnepelték az Oltáriszentség ajándékát. Isten áldása kísérje mindnyájuk életét!


2. Hétfőn nem lesz szentmise templomunkban.


3. 2012. június 22-én (péntek) de. 10 órakor lesz Győrött, a székesegyházban a diakónus és papszentelés. Püspök Atya két diakónust szentel, ugyanakkor pappá szenteli Bors Imre (Fertőszentmiklós) és Mogyorósi Márk (Kópháza) diakónusokat. Imádkozzunk a szentelendőkért, hogy az Úr tegye teljessé mindazt, amit megkezdett bennük!


4. Jövő vasárnap híveivel együtt érkezik templomunkba Budapestről, Horváth Tibor Patrik OSB (bencés szerzetes) atya, aki 1952-1958-ig volt itt káplán. 11 órakor gyémánt misét mutat be templomunkban.


„Kedves Testvéreim!
Győrött, a Székesegyházban évszázadok óta kiemelt tisztelettel őrizzük Szent László királyunk fejereklyéjét, a felbecsülhetetlen értékű ereklyetartóban, a Hermában. Győr város évszázadok óta hálából, a pusztító győri földrengés után fogadalmi ünnepként üli meg Szent László napját június 27-én, amikor az esti ünnepi szentmise után a Szent Király ereklyéjét a papság, a város vezetőinek részvételével, nagyszámú hívő tiszteletadásával Győr belvárosának utcáin körülhordozzuk.
Az idei ünnep fényét emeli, hogy erre a napra Győrbe hozzuk első Szent Királyunk Szent Jobbjának ereklyéjét, és lehetőség nyílik arra, hogy június 27-én de. 9 órától du. 18 óráig a papság és hívek leróják tiszteletüket előtte. Évszázados jelentőségű esemény lesz, amikor a 18 órakor kezdődő szentmise után ünnepi körmenetben Szent László királyunk fejereklyéjével együtt a Szent Jobbot is körülhordozzuk Győr belvárosának utcáin.
Erre a szinte egyedülálló ünnepi alkalomra nagy szeretettel várom Főtisztelendő Papjaimat és az egyházmegye híveit, hogy egy-szívvel lélekkel kérjük szent királyaink közbenjárását egyházmegyénk és szeretett magyar hazánk lelki megújulásáért.” (†Lajos püspök)

Krisztus Testének és Vérének ünnepe, Úrnapja vasárnap

Feltöltve:  2012. június 10.


1. A szentmise befejeztével tartjuk az úrnapi körmenetet az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztussal. Mindannyian énekkel és imádással legyünk az Eucharisztikus Jézus iránt. Szeretettel köszönjük mindazok segítségét, akik munkájukkal és áldozatukkal teszik széppé ünnepünket, külön is megemlítve a képviselőtestület tagjait, valamint templomunk kórusát. Isten áldása kísérje mindnyájuk életét!


2. Ma 18.00 órától imaórát tart a Cursillo csoport.


3. Hétfőn Szent Barnabás apostolt ünnepeljük, szerdán Páduai Szent Antal emléknapja lesz. A szerdai szentmise után fatimai körmenetet tartunk, majd pedig imádkozzuk a szent zsolozsmát.


4. Pénteken Jézus Szentséges Szívének főünnepe lesz. 19.00 órakor ünnepi szentmisét tartunk, a szentmise után Jézus Szíve litániát végzünk.


5. A II. félévi újság előfizetéseket a hónap végéig szíveskedjenek befizetni, akik továbbra is igényt tartanak a katolikus kiadványokra.
 

Szentháromság vasárnap 2012

Feltöltve:  2012. június 03.


1. Az idei évben ünnepli kedves elődöm, Ács Lajos kanonok-plébános úr, pappá szentelésének 50 éves, aranyjubileumát. Ezen alkalomból a mai napon 16.00 órakor mutat be hálaadó szentmisét szülőfalujában, Szanyban. Imádságainkban emlékezzünk meg róla. Templomunkban, október első vasárnapján mutat be aranymisét.


2. Kedden a szentmise után képviselő-testületi gyűlést tartunk a hittanteremben.


3. Szerdánként továbbra is imádkozzuk a zsolozsmát a szentmise után.


4. Június hónap, Jézus Szentséges Szívének van szentelve. Ezért minden pénteken a szentmiséhez kapcsolódóan imádkozzuk a Jézus Szíve litániát.


5. Jövő vasárnap Úrnapja lesz, Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe. A 8.30 órakor kezdődő szentmise után tartjuk az úrnapi körmenetet. A 10 órás szentmise elmarad. Kérjük kedves mindnyájukat, hogy az úrnapi oltárok feldíszítésében és virágszirmok gyűjtésében segítségünkre legyenek. Virágszirom-hintésre az elsőáldozó kisleányokat kérjük. Részükre és a ministránsok részére próbát tartunk itt a templomban, pénteken 18.00 órától. Akik az úrnapi oltárok feldíszítéséhez virágokat tudnak ajándékozni, a hét második felében szíveskedjenek elhozni. Hálásan köszönjük segítségüket.


Városi hirdetés:

6. A Családközösségek közös családünnepet szerveznek 2012. június 9-én, (szombat) a soproni Gyermek és Ifjúsági Tábor helyén. Részletes információk a hirdetőtáblákon megtalálhatók.

 

Pünkösdvasárnap 2012

Feltöltve:  2012. május 27.


1. Holnap pünkösdhétfőn is vasárnapi miserend lesz templomunkban. Szeretettel várunk mindenkit.

 

2. A héten csütörtökig lesznek még májusi litániák, melyekre továbbra is várjuk szeretettel a Szűzanyát köszöntő kedves testvéreinket.

 

3. A hét folyamán megkezdjük június hónapját, ami Jézus Szentséges Szívének van szentelve. Ezért minden pénteken a szentmiséhez kapcsolódóan imádkozzuk a Jézus Szíve litániát.

 

4. A „Templomok éjszakája” (jún. 1-2.) programfüzetben megtaláljuk a burgenlandi és a többi soproni templom rendezvényét, amelyek az újságos asztalokon megtalálhatók. A Szent István templomban a következő programok lesznek 2012. június 2-án, (szombat):

 

19.00 – 19.45 Szentháromság ünnepének előesti szentmiséje
20.00 – 20.45 Szentségimádás Pázmány-rítus szerint, benne Szentháromság ünnepének zsolozsmája énekelve
21.00 – 21.45 Helye: Hittanterem
„Szent István év”-re készülve. A 70 éves templom történetének felidézése; Emlékek építéstől napjainkig; beszélgetés, agape
22.00 – 23.00 Egyházzenei áhítat, Kórusművek a Hamonia Sacra (Szent István
templom kórusa) előadásában; vokális és hangszeres művek: orgona, fuvola

 

5. Az elsőáldozási fényképeket a sekrestyében lehet átvenni.

 

6. Jövő vasárnap Szentháromság ünnepét tartjuk.

 

Urunk mennybemenetele

Feltöltve:  2012. május 20.


1. A májusi litániákra továbbra is várjuk szeretettel a Szűzanyát köszöntő kedves testvéreinket és egyben megköszönjük nagyszámú jelenlétüket.


2. 2012. május 23-án (szerda) a Győri Bazilikában ünnepeljük Boldog Apor Vilmos püspök vértanút. Az ünnepi szentmise de. 11 órakor kezdődik, melyre szeretettel hívnak mindenkit.


3. Gyermeknaphoz kapcsolódóan a ministránsok és a leendő ministránsok részére 2012. május 26-án, (szombat) de. 9 órától a görbehalmi autós pihenőben játékos kikapcsolódást szervezünk, melyben lesz szalonnasütés, focizás, játék, jókedv, derű és vidámság. Gyülekezés a templom előtt 8.30-tól. Aki szívesen részt venne velünk együtt, őt szeretettel várjuk!


4. 2012. június 2-án, (szombat) a Kismartoni Egyházmegye és több soproni plébánia közös szervezésében sor kerül a „Templomok éjszakája” színes rendezvényre. A rendezvény mottója: „Nem vagyunk az éjszakáé sem a sötétségé.” (1Tessz 5,5) Egy éjszaka, amikor más szemmel nézhetjük templomainkat. Ausztriában, több éves hagyománya van már, tavaly óta pedig, több soproni templom is bekapcsolódik a rendkívüli programba. E rendezvénynek elsősorban nem az a célja, hogy minél több embert megtérítsünk, „csupán” annyi, hogy vallástól és felekezeti hovatartozástól függetlenül megismerhessük templomainkat, bepillantást nyerhessünk a plébániák életébe, nem mindennapi programok során megismerhessük egymást, megmutassuk életünket, hitünket, talentumainkat. Az idei évben plébániánk is csatlakozott a programhoz, hogy a Szent István templom és plébánia kapui is nyitva legyenek ezen az éjszakán az érdeklődők előtt. A programokról az újságos asztalokon található szórólapokat találnak, amely programok a hirdetőtáblákon is megtalálhatók. Minden érdeklődőt szeretettel várunk június 2-án, szombaton.


Városi hirdetés:

5. A Bencés templomban 2012. május 26-án, (szombat) 17.00 órától Szűzanya köszöntő meditációs hangversenyt tartanak, Pándy Piroska operaénekes és Tarr Mária előadásában. Szeretettel hívnak minden érdeklődőt.


6. A Szent Margit Plébánia „Egyházközségi napot” tart 2012. május 28-án, pünkösdhétfőn. A részletes program a hirdetőtáblán megtalálható.
 

Húsvét 6.vasárnap

Feltöltve:  2012. május 13.


1. Ma 18.00 órától imaóra lesz a Cursillo-csoport vezetésével. Az esti szentmise végén Fatima-i körmenetet tartunk.


2. A májusi litániákra továbbra is várjuk szeretettel a Szűzanyát köszöntő kedves testvéreinket és egyben megköszönöm nagyszámú jelenlétüket.


3. Jövő vasárnap lesz templomunkban a bérmálás, de. 10 órakor. A bérmálás szentségét az idei évben megyésfőpásztorunk dr. Pápai Lajos püspök atya szolgáltatja ki 22 fiatalnak. A bérmálkozók részére próbát tartunk itt a templomban csütörtökön 17.00 órától, melyen kötelező a részvétel. Gyónásukat is ezen a napon végzik el. Kérünk mindenkit, hogy jövő vasárnap a bérmálási szentmisén, a szülők és bérmaszülők részére fenntartott helyeket szíveskedjenek szabadon hagyni. Ezen a szentmisén csak az általunk felkért fényképész működhet, ezért kérünk mindenkit, hogy további fényképezésekkel ne zavarja a szentmise méltóságát. A képviselőtestület tagjait szeretettel hívjuk a bérmálást követő fogadásra a hittanterembe.


 

Városi hirdetés:


4. 2012. május 18-án (péntek) 19.00 órától a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezésében előadás lesz a Szent György Plébánia Jezsuita termében. Az előadást dr. Martos Levente Balázs teológiai professzor tartja.
Az előadás címe: Bibliai szempontok az új evangelizációhoz.

 

Húsvét 5.vasárnap

Feltöltve:  2012. május 06.


1. Ma 18.00 órától szentségimádást tartunk papi és szerzetesi hivatásokért a rózsafüzér-társulat tagjai vezetésével.

 

2. Május hónapja a Szűzanyának van szentelve. Ezért a hétköznapi esti szentmisék után imádkozzuk a Loretto-i litániát, a Boldogságos Szűz Máriát köszöntve. Szombaton és vasárnap pedig az esti szentmisék előtt 18.45 órától. Az ének szavaival hívunk továbbra is mindenkit: „Máriát dicsérni, hívek jöjjetek…”!

 

3. Csütörtökön a bérmálkozókkal templomi próbát tartunk 17.00 órától, akik az elmúlt csütörtökön sikeres bérmálási vizsgát tettek. A bérmálás templomunkban május 20-án, (vasárnap) de. 10 órakor lesz. A bérmálás szentségét az idei évben megyésfőpásztorunk dr. Pápai Lajos püspök atya szolgáltatja ki 22 fiatal részére.

 

4. Jövő vasárnap elsőáldozás lesz templomunkban a de. 10 órakor kezdődő szentmisén, ahol 37 gyermek veszi először magához az Oltáriszentséget. Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy a szülők részére fenntartott helyeket szíveskedjenek szabadon hagyni. Az elsőáldozási szentmisén csak az általunk felkért fényképész működhet, ezért kérünk mindenkit, hogy további fényképezésekkel ne zavarja a szentmise méltóságát. Az elsőáldozók részére próbát tartunk pénteken 16.00 órától, melyen kötelező a részvétel és ekkor végzik el első szentgyónásukat is.

 

5. Zarándokvonat indul Sopronból Erdélybe, a csíksomlyói búcsúra 2012. május 25-28. Részletes tájékoztatás található a hirdetőtáblákon.

 

6. Végül szeretettel és nagyrabecsüléssel köszöntjük az édesanyákat és nagyanyákat, akiket a mai napon különösen is tisztelünk. Kívánom, és ezért imádkozom, hogy az Úristen bőséges áldása kísérje mindennapi életüket. A Boldogságos Szűzanya alázatos és odaadó példája vezesse őket szép hivatásukban, melyben érezzék mindig az Ő anyai pártfogását.

 

Húsvét 4.vasárnap

Feltöltve:  2012. április 29.


1. A hét folyamán megkezdjük május hónapját, amely a Szűzanyának van szentelve. Ezért a hétköznapi esti szentmisék után imádkozzuk a Loretto-i litániát, a Boldogságos Szűz Máriát köszöntve. Szombaton és vasárnap pedig az esti szentmisék előtt 18.45 órától. Az ének szavaival hívunk mindenkit: „Máriát dicsérni, hívek jöjjetek…”!


2. Elsőpéntek lesz, amikor Jézus Szentséges Szívét köszöntjük. A szentmisék előtt gyónási lehetőség van.


3. Ugyancsak pénteken az elsőáldozók részére templomi próbát tartunk 17.00 órától.


4. Jövő vasárnap május első vasárnapja, 18.00 órától szentségimádást tartunk papi és szerzetesi hivatásokért a rózsafüzér-társulat tagjai vezetésével. A jövő vasárnapi perselyadományokat templomunk belső felújítására gyűjtjük. Ezen a vasárnapon az édesanyákat, nagyanyákat köszöntjük.


Városi hirdetés:


5. A Szent György Plébánián rendezik meg 2012. május 11-től, a 18. Antióchia Nagyhétvégét fiatalok részére. Részletes tájékoztatás a hirdetőtáblákon olvasható.
 

Húsvét 3.vasárnap

Feltöltve:  2012. április 22.


1. Vasárnap 18.00 órától imaóra lesz a Cursillo-csoport vezetésével.


2. Szerdán Szent Márk evangélista ünnepét tartjuk, és a szentmise után zsolozsmát imádkozunk.


3. Az elsőáldozók részére templomi próbát tartunk 2012. április 27-én (péntek) 17.00 órától.


4. Jövő vasárnap, Jó Pásztor vasárnapja lesz, amikor hivatásokért imádkozunk. A Győri Papnevelő Intézetben három egyházmegye papnövendékei – győri, szombathelyi és nagyszombati – készülnek a papi hivatásra. Az idei esztendőben, Jó Pásztor ünnepén, a kispapok a Győri Egyházmegye plébániáit keresik fel és tesznek tanúságot hivatásukról. Így a jövő hétvégére, plébániánkra is érkezik két kispap, akik szolgálatukkal és igehirdetésükkel teszik széppé Jó Pásztor ünnepét. A hét folyamán imáinkat ajánljuk fel papi és szerzetesi hivatásokért. Jövő vasárnapi perselyadományainkkal pedig segítsük a papnevelés nemes feladatát.


Városi hirdetések:

5. 2012. április 27-én (péntek) 19.00 órától a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezésében előadás lesz a Szent György Plébánia Jezsuita termében. Az előadást Horváth Imre városplébános úr tartja.
Az előadás címe: A hit éve


6. A Szent György templom búcsúját a héten, kedden és jövő vasárnap tartják. Kedden 18.00 órakor az ünnepi szentmisét Zsebedics József kanonok úr mutatja be. Jövő vasárnap 11.00 órakor Dr. Seregély István ny. egri érsek úr; 17.00 órakor Erdész Ferenc kanonok úr mutat be ünnepi szentmisét. A képviselőtestületek delegáltjait a vasárnap de. 11 órás szentmisére és a szentmisét követő állófogadásra várják.

 

Húsvét 2.vasárnap

Feltöltve:  2012. április 15.


1. Megköszönjük mindazok adományát, akik eddig már a plébánián befizették egyházközségi hozzájárulásukat. Erre továbbra is lehetőség van. A héten már indul az egyházi adószedő – Simonfi Ferencné Zsuzsa asszony, akinél befizethetik egyházi hozzájárulásukat, akik még nem rendezték. A győri egyházmegyében a megállapított minimál összeg: keresettel rendelkezőknek éves 4 000 Ft, nyugdíjasnak, vagy GYES-en lévőknek éves 2 000 Ft. Ezen pénzösszegekből tartjuk fenn templomunkat és plébániánkat. Ezért kérjük szeretettel adományaikat. Az idei évben továbbra is lehetőség van arra, hogy sárga postai csekken befizetni lehet ezeket az összegeket, amit kérhetnek az egyházi adószedőtől ill. a plébánián.