Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia

Ma 2023. június 04.,
Bulcsú napja van.

 

Hirdetések

Évközi 13. vasárnap - Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe

Feltöltve:  2011. június 26.


Vasárnap:

1. A szentmise befejeztével tartjuk az úrnapi körmenetet az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztussal. Mindannyian énekkel és imádással legyünk az Eucharisztikus Jézus iránt. Szeretettel köszönjük mindazok segítségét, akik munkájukkal és áldozatukkal teszik széppé ünnepünket, külön is megemlítve képviselőtestületünk tagjait. Isten áldása kísérje mindnyájuk életét!

 

2. 16.00 órától „Mocorgós-mise” lesz a kisgyermekek részére. Szeretettel várjuk őket szüleikkel együtt.

 

3. 18.00 órától imaórát tartunk a Cursillo közösség vezetésével. Hívjuk és várjuk szeretettel kedves testvéreinket.


A hét további programjai:


4. Szerdán Szent Péter és Pál apostolok főünnepe lesz. 19.00 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be és közbenjárásukat kérjük.

 

5. Pénteken Jézus Szentséges Szívének főünnepét tartjuk. 18.45 órától Litánia Jézus Szívéről, majd 19.00 órakor ünnepi szentmisét tartunk.

 

A hét minden lelki programjára szeretettel hívunk és várunk mindenkit.

 

6. Szent Péter és Pál apostolok ünnepét követően 2011. július 3-án, vasárnap az ún. "Péter-fillér gyűjtést tartunk az Apostoli Szentszék javára. Szeretettel kérjük kedves testvéreink adományait!

Újmise

Feltöltve:  2011. június 19.

A soproni Szent István templomban Kaposi Gábor, a plébánia kispapja 2011. június 19-én (vasárnap) 16.00-kor mutatja be első szentmiséjét.


Szeretettel várunk mindenkit!

 

Szentháromság vasárnap

Feltöltve:  2011. június 19.

 


1. Vasárnap 16.00 órakor újmise lesz templomunkban. A papság és a rokonság részére fenntartott helyeket szíveskedjenek szabadon hagyni.

 

2. Az újmise miatt nem lesz „Mocorgós-mise” a kisgyermekek részére. Egy héttel később lesz, június 4. vasárnapján 16.00 órakor. Ugyancsak az újmise miatt az esti szentmise is elmarad.

 

3. Jövő vasárnap Úrnapja lesz, Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe. A 8.30 órakor kezdődő szentmise után tartjuk az úrnapi körmenetet. A 10 órás szentmise elmarad. Kérjük kedves mindnyájukat, hogy az úrnapi oltárok feldíszítésében és virágszirmok gyűjtésében segítségünkre legyenek. Virágszirom-hintésre az elsőáldozó kisleányokat kérjük. Részükre és a ministránsok részére próbát tartunk itt a templomban, pénteken 17.00 órától. Akik az úrnapi oltárok feldíszítéséhez virágokat tudnak ajándékozni, a hét folyamán szíveskedjenek elhozni. Hálásan köszönjük előre is nagylelkűségüket.

4. Hétfőtől csütörtökig lelkigyakorlaton veszek részt. Ezekre a napokra helyettesítést ajánlott fel az újmisés atya.

 

5. 2011. július 2-án (szombat) „Élő Rózsafüzér” gyalogos zarándoklat lesz az imacsoportok részére. A zarándoklat a Szent István templomból indul de. 10 órakor, a Szent Mihály és Szent Imre templomokat érintve érkeznek az Erzsébet kerthez, ahol csatlakoznak a városfelajánló imaközösséghez Bánfalváig. A zarándoklat 19.00 órakor szentmisével zárul a Szent István templomban.

Pünkösdvasárnap

Feltöltve:  2011. június 12.

 

1. Pünkösdhétfőn is vasárnapi miserend lesz templomunkban. Holnap az esti szentmise után fatimai-körmenetet tartunk, majd a hittanteremben képviselőtestületi gyűlést.

 

2. 2011. június 17-én (péntek) de. 10 órakor lesz Győrött a papszentelés. Kaposi Gábor és Vadász Zoltán diakónusokat szenteli püspök úr pappá. Bors Imre és Mogyorósi Márk kispapokat pedig diakónussá. A papszentelésre az autóbusz a templom elől indul 7.30 órakor, és a papszentelés után egy órán belül indul vissza Sopronba.

 

3. 2011. június 18-án (szombat) 20.00 órától szentségimádás lesz templomunkban hálából a papság ajándékáért. A szentségimádást az újmisés atya vezeti és a két újonnan szentelt diakónus. A szentségimádás alatt gyónási lehetőség lesz.

 

4. Kaposi Gábor újmisés, 2011. június 19-én (vasárnap) 16.00-kor mutatja be első szentmiséjét templomunkban. Imádsággal és engeszteléssel készüljünk erre az ünnepre. Az újmisés részére, akik adományt szeretnének adni, az újmisén történő perselyezés alkalmával ezt megtehetik, ami az ő javát szolgálja. Az újmise után a templom előtt fogadásra várjuk a kedves testvéreket. Ezért szeretettel kérjük, hogy akik süteményeket tudnak hozni, azok szombaton délután szíveskedjenek elhozni.

 

5. Jövő vasárnap az újmise miatt nem lesz „Mocorgós-mise” a kisgyermekek részére. Egy héttel később lesz, június 4. vasárnapján 16.00 órakor. Ugyancsak jövő vasárnap az újmise miatt az esti szentmise is elmarad.
 

Urunk Mennybemenetele

Feltöltve:  2011. június 05.


1. Ma 18.00 órától első vasárnap lévén, szentségimádási órát tartunk a szentelendőkért, akiket június 17-én szentelnek diakónussá és áldozópappá. Az imaórát a rózsafüzér-társulat tagjai vezetik. Szeretettel várunk mindenkit.


2. Jövő vasárnap Pünkösdvasárnap, amikor a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük.


3. A második félévi újság előfizetéseket június végéig szíveskedjenek befizetni a sekrestyében.


4. Plébániánk kispapja, Kaposi Gábor 2011. június 17-én nyeri el az áldozópapi rendet. 2011. június 19-én (vasárnap) 16.00-kor mutatja be első szentmiséjét templomunkban. Imádsággal és engeszteléssel készüljünk erre az ünnepre. Az újmisés részére, akik adományt szeretnének adni, az újmisén történő perselyezés alkalmával ezt megtehetik, ami az ő javát szolgálja. Akik külön adományt vagy ajándékot szeretnének, azok zárt borítékban a plébánián leadhatják és mi azt továbbítjuk.


 

Húsvét 6. vasárnap

Feltöltve:  2011. május 29.

 


1. Kedden tarjuk az esti szentmise előtt az utolsó májusi litániát. Megköszönöm mindazoknak jelenlétét, akik oly nagy számmal jöttek egész hónapban köszönteni a Boldogságos Szűzanyát.


2. Június hónap Jézus Szentséges Szívének van szentelve. Ezért minden pénteken az esti szentmise előtt, ¾ 7-től Jézus Szíve litániát végzünk. Várunk szeretettel mindenkit. A héten első péntek lesz, készüljünk szentgyónással és szentáldozással.

3. Jövő vasárnap Urunk mennybemenetelének ünnepét tartjuk.

 

 

Városi hirdetés:

 

4. A Szent György utca 2. szám alatt megnyílt a nevében Szent Péter apostol szavait idéző „Élő kövek” könyv – és kegytárgybolt. Legyen szó a képes könyveket böngésző, Jézussal először találkozó kisgyerekről, vagy a komoly teológiai műveltséggel bíró felnőtt olvasóról: a történelmi belváros szívében életre kelt üzlet választéka, átfogja a legfontosabb keresztény kiadók kínálatát. Az üzlet szórólapját, ami lehet egy könyvjelző is, megtalálják az újságos asztalokon. Szeretettel várnak mindenkit.

 

5. A felnőtt katekézis sorozat folytatódik a Szent György Plébánia Jezsuita termében. Az időpont: 2011. június 3. (péntek) 19.00 óra. Az előadás címe: Az egyházi rend szentsége, Isten népének szolgálatára. Az előadást Bognár István atya tartja.
 

Húsvét 5. vasárnap

Feltöltve:  2011. május 22.


1. Ma 18.00 órától imaóra lesz a Cursillo-közösség tagjai vezetésével.


2. A szentmisék előtt májusi litániákra továbbra is várjuk szeretettel a Szűzanyát köszöntő kedves testvéreinket és egyben megköszönöm nagyszámú jelenlétüket.


3. Hétfőn Boldog Apor Vilmos vértanú püspökünk ünnepét üljük a győri Bazilikában, ahol de. 11 órakor ünnepi püspöki szentmise kezdődik.


4. Jövő vasárnap lesz templomunkban a bérmálás, de. 10 órakor. Főtisztelendő Maráz Sándor prépost úr szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. A bérmálkozók részére próba lesz itt a templomban pénteken du. 5 órától, melyen kötelező a részvétel. Gyónásukat is ezen a napon végzik el. Kérünk mindenkit, hogy a szülők és bérmaszülők részére fenntartott helyeket szíveskedjenek szabadon hagyni. Ezen ünnepi szentmisén csak az általunk megbízott fényképész működhet.


5. Plébániánk diakónusának, Kaposi Gábor pappá szentelésére autóbuszt indítunk. Akik részt kívánnak venni a papszentelésen 2011. május 31-ig iratkozzanak fel a sekrestyében, vagy a plébánián. Az autóbusz költsége személyenként 2000 Ft.


Városi hirdetés:


Az idei évben először rendezik meg Sopronban az Eisenstadti Egyházmegyével együtt a TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA programot. Ez most Sopron belvárosának templomait érinti. Az időpont: 2011. május 28. (szombat) 18.00-tól. Részletes program a hirdetőtáblákon olvasható.
 

Húsvét 4. vasárnap

Feltöltve:  2011. május 15.

 


1. Ma du. 4 órakor „MOCORGÓ-MISE” lesz a kisgyermekek részére.


2. Május 29-én (vasárnap), két hét múlva lesz templomunkban a bérmálás, a de. 10 órakor kezdődő szentmise keretében. A bérmálkozók részére próbát tartunk itt a templomban 2011. május 20-án és 27-én (péntek) 17.00 órától. A próbákon való részvétel kötelező.


Városi hirdetés:

 

3. 2011. május 20-án (péntek) 19.00 órától a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezésében előadás lesz a Szent György Plébánia Jezsuita termében. Az előadást Gabnai Sándor evangélikus esperes úr tartja.
Az előadás címe: Széchenyi kapcsolata a vallással.

 

Húsvét 3. vasárnap

Feltöltve:  2011. május 08.


1. Ma 18.00 órától imaóra lesz a Cursillo-közösség tagjai vezetésével.


2. Pénteken a szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.


3. A májusi litániákra továbbra is várjuk szeretettel a Szűzanyát köszöntő kedves testvéreinket, és egyben megköszönöm nagyszámú jelenlétüket.


4. Jövő vasárnap, Jó Pásztor vasárnapja lesz, amikor hivatásokért imádkozunk. Nagyon megfogyatkozott a papi hivatások száma, amikor egyre több lenne az aratnivaló, és egyre kevesebb a munkás az Úristen szántóföldjén. A győri egyházmegye plébániáinak felében nincs önálló lelkipásztor. Nagy szükség van új papi hivatásokra, fiatal, lelkileg és teológiai tudományban felkészült papokra. Ezen a héten imáinkban külön is kérjük a Legfőbb Pásztort, „hívjon és küldjön munkásokat az ő aratásába…” A papi és szerzetesi hivatásokért való imádság mellett gondolnunk kell arra is, hogy a Szemináriumban megfelelő ellátásban részesüljenek a papságra készülő kispapjaink. A Papnevelő Intézet teljes ellátást biztosít a kispapoknak. Ezért kérjük kedves testvéreink anyagi támogatását, a jövő vasárnapi gyűjtésben, amit a papnevelés céljaira küldünk.


5. Ugyancsak jövő vasárnap 16.00 órakor „MOCORGÓ-MISE” lesz a kisgyermekek részére.

6. Örömmel hirdetjük, hogy 2011. június 17-én (péntek) de. 10 órakor, a győri Bazilikában plébániánk diakónusát, Kaposi Gábort pappá szenteli Pápai Lajos megyéspüspök úr. A szentelésre autóbuszt indítunk. Akik részt kívánnak venni a papszentelésen 2011. május 31-ig iratkozzanak fel a sekrestyében, vagy a plébánián. Az autóbusz költsége személyenként 2000 Ft. A papszentelésről és az újmiséről a későbbiekben tájékoztatjuk kedves testvéreinket.
 

Húsvét 2. vasárnap

Feltöltve:  2011. május 01.


1. Ma este 6 órától imaóra lesz a Cursillo-közösség vezetésével. ¾ 7-től énekeljük a Loretto-i litániát a Szűzanyát köszöntve.


2. Jövő vasárnap elsőáldozás lesz templomunkban a de. 10 órakor kezdődő szentmise keretében. Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy a szülők részére fenntartott helyeket szíveskedjenek szabadon hagyni. Az elsőáldozási szentmisén csak az általunk felkért fényképész működhet, ezért kérünk mindenkit, hogy további fényképezésekkel ne zavarja a szentmise méltóságát. Az elsőáldozók részére próbát tartunk csütörtökön du. 5 órától, melyen kötelező a részvétel és ekkor végzik első szentgyónásukat.


3. Megkeztük május hónapját, amely a Szűzanyának van szentelve. Ezért a szentmisék előtt ¾ 7-től imádkozzuk a Lorettoi litániát Május Királynőjét köszöntve. Az ének szavaival hívunk mindenkit: „Máriát dicsérni, hívek jöjjetek…”


4. Megköszönöm mindazok adományát, akik eddig már a plébánián befizették egyházközségi hozzájárulásukat. Erre továbbra is lehetőség van. A héten már indul az egyházi adószedő – Simonfi Ferencné Zsuzsa asszony, akinél befizethetik egyházi hozzájárulásukat, akik még nem rendezték. A győri egyházmegyében a megállapított minimál összeg: keresettel rendelkezőknek éves 4 000 Ft, nyugdíjasnak, vagy GYES-en lévőknek éves 2 000 Ft. Ezen pénzösszegekből tartjuk fenn templomunkat és plébániánkat. Ezért kérjük szeretettel adományaikat. Az idei évtől sárga postai csekken is lehet befizetni ezeket az összegeket, amit kérhetnek az egyházi adószedőtől ill. a plébánián.


5. Végül szeretettel köszöntöm a kedves édesanyákat, nagyanyákat, akiket a mai napon különösen is tisztelünk. Kívánom, és ezért imádkozom, hogy az Úristen bőséges áldása kísérje mindennapi életüket. A Boldogságos Szűzanya példája vezesse őket szép hivatásukban és érezzék mindig az Ő anyai pártfogását.