Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia

Ma 2022. május 22.,
Júlia, Rita napja van.

 

Galéria

2022. Elsőáldozás

Az albumban 22 darab kép található.

2022. május 7-én délelőtt 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisén 11 gyermek járult először szentáldozáshoz.

2022. Nagyhét és Húsvét

Az albumban 44 darab kép található.

A Szent Három Nap szertartásai elvezettek minket a Megváltó szenvedésének, kereszthalálának útján át a feltámadás örömébe.

2022. Virágvasárnap

Az albumban 13 darab kép található.

Urunk szenvedésének vasárnapján barkaszenteléssel és ünnepi szentmisével vette kezdetét a Nagyhét.

2021. Szent István ünnepe

Az albumban 37 darab kép található.

Aug. 20-án, templomunk búcsúnapján a szabadtéri szentmise főcelebránsa és ünnepi szónoka Dr. Pápai Lajos püspök atya volt. A szentmisét a hagyományoknak megfelelően városi ünnepség és agape követte.

2021. Úrnapja

Az albumban 36 darab kép található.

Június 6-án vasárnap délelőtt virágokkal, ünnepi szentmisével, körmenettel köszöntöttük az Oltáriszentségben jelenlévő Urat.

2021. Bérmálás

Az albumban 28 darab kép található.

Pünkösd szombatján de. 10 órakor kezdődő szentmisén Plébános atya 7 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét.

2021. Elsőáldozás

Az albumban 19 darab kép található.

2021. május 8-án szombaton a délutáni szentmisén 21 gyermek járult először szentáldozáshoz templomunkban.

2021. Nagyböjt és húsvét

Az albumban 31 darab kép található.

A járvány idején is megünnepeltük a Szent Negyven Napot és Urunk feltámadásának napját, kérve az Úr áldását és segítségét.

2021. Urunk bemutatásának ünnepe

Az albumban 17 darab kép található.

Február 2-án este 6 órakor kezdődő ünnepi szentmisén kértük Gyertyaszentelő Boldogasszony közbenjárását egyházközségünkre.

2021. Vízkereszt

Az albumban 24 darab kép található.

Január 6-án, Urunk megjelenésének ünnepén szentmisével és vízszenteléssel emlékeztünk a napkeleti bölcsek látogatására.

2020. Adventi naptár

Az albumban 25 darab kép található.

A naponta megnyíló ablakok imái és idézetei azok karácsonyi készületét is segíthetik, akik nem tudnak részt venni az adventi szentmiséken.

2020. Bérmálás és Elsőáldozás

Az albumban 37 darab kép található.

Szeptember 26-án Csaba atya 16 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Másnap pedig 19 gyermek járult először szentáldozáshoz.

2020. szept. 8. Emléktábla avatás

Az albumban 13 darab kép található.

A Szent István szoborcsoport emléktáblájának megáldására a templomszentelés 77., az ágfalvi csata 99. évfordulóján került sor.

A PTT eskütétele

Az albumban 30 darab kép található.

2020. augusztus 30-án került sor a Plébániai Tanácsadó Testület megválasztott és a püspök atya által kinevezett tagjainak eskütételére.

2020. Szent István ünnepe

Az albumban 26 darab kép található.

Templomunk búcsúnapján a délelőtti szabadtéri szentmise főcelebránsa Reisner Ferenc atya, egyházközségünk szülötte volt. A szentmisét városi ünnepség követte.

2020. július 5. Ezüstmise

Az albumban 21 darab kép található.

Július 5-én vasárnap Böcskei Győző, kanonok, székesegyházi plébános atya a soproni hívekkel ünnepelte ezüstmiséjét templomunkban. Az ünnepi szónok Mészáros Csaba atya volt.

2020. Úrnapja

Az albumban 26 darab kép található.

Az Oltáriszentség főünnepén a járvány miatti szünet után a hívek örömmel vettek részt az ünnepi szentmisén és a körmeneten.

2020. Nagyböjt és Húsvét

Az albumban 24 darab kép található.

Nagyböjti és húsvéti szertartások hívek nélküli templomunkban.

2020. Gyertyaszentelő

Az albumban 15 darab kép található.

Urunk bemutatásának ünnepén végezte Csaba atya a gyertyaszentelés szertartását amit gyertyás körmenet követett.

2020. Vízkereszt

Az albumban 16 darab kép található.

Urunk megjelenésének ünnepén az esti szentmisén nagyszámú hívő jelenlétében áldotta meg Csaba atya a vizet és a 20+C M B+20 feliratú matricákat.

2019. Adventi naptár

Az albumban 24 darab kép található.

Mariarosa nővér rajzai és az idézetek segítsék adventi elmélkedéseinket, karácsonyi készületünket.

2019. Szent István ünnepe

Az albumban 38 darab kép található.

Aug. 20-án az ünnepi szentmisét templomunk új plébánosa Bajkai Csaba atya celebrálta. Amelyet városi ünnepség és agape követett.

Győző atya búcsúzása

Az albumban 30 darab kép található.

Győző atya soproni plébánosi szolgálata végén a hívek közösségében adott hálát az Úrnak a 11 év minden ajándékáért

2019. Úrnapja

Az albumban 41 darab kép található.

A Gondviselés ajándéka volt, hogy sem az előkészületeket, sem a körmenetet nem zavarta meg eső, így méltó módon köszönthettük Úrnapján a Szentségi Jézust.

2019. Májusi ünnepek templomunkban

Az albumban 22 darab kép található.

Május 17-én köszöntöttük Győző atyát 50. születésnapján. A város papsága is részt vett az ünnepi szentmisén. Vasárnap 21 gyermek járult először a szentáldozáshoz.