Szent István Plébánia

Ma 2018. augusztus 21.,
Sámuel, Hajna napja van.

 

Hirdetések

2018 Évközi 20. vasárnap

Feltöltve:  2018. augusztus 17.


1. Augusztus 20-án, (hétfő) Szent István királyt ünnepeljük templomunk búcsúnapján.
Az ünnepi szentmise de. 9.00 órakor kezdődik a templom előtti téren. Az ünnepi szentmisét Dr. Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi ny. főapát úr mutatja be. A szentmisét a Város ünnepsége követi, melynek keretében megáldjuk az új kenyeret. Aug. 20-án (hétfő) 19.00 órakor is lesz szentmise templomunkban. Nagy szeretettel várunk mindenkit!

2. A bánfalvi hegyi-templom Fekete Mária kegyképének ünnepét jövő vasárnap (aug. 26.) tartják. Szeretettel várják a testvéreket!

2018 Évközi 19. vasárnap

Feltöltve:  2018. augusztus 10.1.  A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.

2.  Hétfőn (aug. 13.) az esti szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.

3.  Szerdán (aug. 15.) Szűz Mária mennybevételének parancsolt főünnepe lesz, 19.00 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be. Szentmisén való részvételünket tekintsük keresztény kötelességünknek.

4.  Ugyancsak szerdán, Nagyboldogasszony ünnepén tartják a Bencés templom búcsúját. Az ünnepi szentmise 16.00 órakor kezdődik. Szeretettel hívnak és várnak mindnyájunkat.

5.  Pénteken (aug. 17.) ministráns-próbát tartunk 18.00 órától.

6.  Augusztus 20-án, (hétfő) Szent István királyt ünnepeljük templomunk búcsúnapján.  Az ünnep előkészítéséhez kérjük, mindazok segítő munkáját, akik az eddigi években is megtették ezt templomunkért odaadó szeretettel. Az előző évek gyakorlatát követve az ünnepi szentmise befejeztével a templom előtti téren szeretet-vendégséget tartunk, ezért szeretettel kérünk mindenkit, hogy legyenek segítségünkre száraz édes-, és sós sütemények készítésével. Az elkészített süteményeket a szentmisék előtt vagy után szíveskedjenek elhozni. Köszönjük áldozatos segítségüket, amely példaértékűen megmutatkozott Balázs atya újmise alkalmával is.

Az ünnepi szentmise az előző évekhez hasonlóan de. 9.00 órakor kezdődik a templom előtti téren. Az ünnepi szentmisét Dr. Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi ny. főapát úr mutatja be. A szentmisét a Város ünnepsége követi, melynek keretében megáldjuk az új kenyeret. Aug. 20-án (hétfő) 19.00 órakor is lesz szentmise templomunkban. Nagy szeretettel várunk mindenkit!

 

2018 Évközi 18. vasárnap

Feltöltve:  2018. augusztus 04.


 
1.    A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat.

2.    Folytatódik a templom homlokzatának felújítása, majd pedig a plébánia épületének festése. A templom fennállásának 75 éves évfordulójára ezeket a munkákat szeretnénk teljesíteni. Köszönjük eddigi adományaikat és türelmüket. Kérünk mindenkit, hogy az állványoknál körültekintően közlekedjenek.

3.    Kedden (aug. 7.) az esti szentmise után ülést tartunk a Plébániai Tanácsadó Testülettel. Jelenlétükre tisztelettel számítunk.

4.    Szerdán (aug. 8.) Szent Domonkos ünnepén 18.30 órakor ünnepi szentmisét tartanak a Domonkos templomban. Főcelebráns és szónok: Böjte Csaba ferences szerzetes atya lesz.

5.    Keresztény Gólyatábort tartanak Gödöllőn, aug. 16-20. között. Szeretettel várják a fiatalok jelentkezését.

2018 Évközi 17. vasárnap

Feltöltve:  2018. július 27.


 

1.    Kedden (júl. 31.) 19.00 órakor megemlékező szentmisét mutatunk be az elmúlt hónapan elhunyt testvéreinkért. Szeretettel várjuk a gyászoló hozzátartozókat.


2.    A héten elsőpéntek lesz. Szentgyónásainkkal, áldozatvállalásainkkal engeszteljük Jézus Szentséges Szívét.


3.    Az idei Győr-Egyházmegyei dispozíciók a Szent István Plébániát is érintik. Dr. Veres András megyéspüspök úr rendelkezése értelmében, augusztus 1-jei hatállyal Kovács Gergő Vilmos atyát felmentette a Szent István Plébánia kisegítő lelkészi megbízatása alól, és kinevezte a soproni Szent Pál Katolikus Szakkollégium lelkészévé és egyetemi lelkésszé, iskolalelkészi feladatkörének meghagyásával. Lakóhelyéül a Soproni Szent György Plébániát jelölte ki. Hálásan köszönjük Gergő atyának a nálunk töltött lelkipásztori időt és szolgálatot, amelyet mindig örömmel és szeretettel végzett. Isten áldása kísérje további papi szolgálatát.

2018 Évközi 16. vasárnap

Feltöltve:  2018. július 20.1.    Szent Joakimnak és Szent Annának, Jézus nagyszüleinek közelgő ünnepe alkalmából megáldjuk a nagyszülőket és az időseket a szentmise végén. Kérjük, hogy a szentmise befejező áldása után, akik áldásban kívánnak részesülni, legyenek kedvesek az oltárlépcsőhöz járulni.

2.    Ma (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo-imaközösség.

3.    Szerdán nem lesz szentmise templomunkban.

4.    Szeptember 1-jén, (szombat) 10.00 órakor tartják a győri Székesegyházban a jubiláns házaspárok szentmiséjét. Kérjük, hogy akik házasságkötésük kerek évfordulóját ünneplik és részt szeretnének venni az ünneplésben, július 30-ig szíveskedjenek jelezni a sekrestyében vagy a plébánia irodán. Kérjük megadni a házasságkötés idejét, a házasfelek nevét, a feleség leánykori nevét, hogy adataikat elküldhessük a püspökségre.

 

2018 Évközi 15. vasárnap

Feltöltve:  2018. július 13.
1.    Szent Joakimnak és Szent Annának, Jézus nagyszüleinek ünnepe alkalmából megáldjuk a nagyszülőket és az időseket a szombati és a jövő vasárnapi szentmisék végén.

2.    Sopron - Bánfalván a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén (hétfő) 18.00 órakor a város papsága közösen végzi a szentmisét Holpár Balázs újmisés atya vezetésével. Ezért hétfőn nem lesz szentmise templomunkban.

3.    Szeptember 1-jén, (szombat) 10.00 órakor tartják a győri Székesegyházban a jubiláns házaspárok szentmiséjét. Kérjük, hogy akik házasságkötésük kerek évfordulóját ünneplik (5, 10, 15, 20, 25, vagy még valamely kerek évfordulót), és részt szeretnének venni az ünneplésben, július 30-ig szíveskedjenek jelezni a sekrestyében vagy a plébánia irodán. Kérjük megadni a házasságkötés idejét, a házasfelek nevét, a feleség leánykori nevét, hogy adataikat elküldhessük a püspökségre.

 

2018 Évközi 14. vasárnap

Feltöltve:  2018. július 06.
1.    Köszönjük a múlt vasárnapi perselyadományokat, amellyel az Apostoli Szentszék karitatív kiadásait segítették.

2.    A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.

3.    Pénteken a szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.

4.    A plébánia irodán július és augusztus hónapokban heti két alkalommal tartunk hivatali órákat: szerdán 15-17 óráig; valamint csütörtökön de. 9-11 óráig.

5.    Sopron - Bánfalván a Kármelhegyi Boldogasszony búcsúját, július 15 és 16-án (vasárnap, hétfő) tartják. Vasárnap de. 10.00 órakor Németh László püspöki helynök úr mutat be ünnepi szentmisét. Hétfőn 18.00 órakor a város papsága közösen végzi a szentmisét Holpár Balázs újmisés atya vezetésével.

6.    Szeptember 1-jén, (szombat) 10.00 órakor tartják a győri Székesegyházban a jubiláns házaspárok szentmiséjét. Kérjük, hogy akik házasságkötésük kerek évfordulóját ünneplik (5, 10, 15, 20, 25, vagy még valamely kerek évfordulót), és részt szeretnének venni az ünneplésben, július 30-ig szíveskedjenek jelezni a sekrestyében vagy a plébánia irodán, hogy adataikat elküldhessük a püspökségre.

2018 Évközi 13. vasárnap

Feltöltve:  2018. június 29.1.    A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat. 18.45 órától Jézus Szíve litániát tartunk.

2.    Hétfőn (júl. 2.) Szűz Mária látogatásának főünnepe lesz, Sarlós Boldogasszony. 19.00 órakor ünnepi szentmisére várjuk a testvéreket.

3.    A héten elsőpéntek lesz. Engeszteljük Jézus Szent Szívét, végezzünk szentgyónást és járuljunk szentáldozáshoz.

4.    A plébánia irodán július és augusztus hónapokban heti két alkalommal tartunk hivatali órákat: szerdán 15-17 óráig; valamint csütörtökön de. 9-11 óráig.

5.    Városunk és hazánk megtéréséért és lelki megújulásáért július 7-én (szombat) 15.00 órakor a sopronbánfalvi volt karmelita templomban ünnepi szentmisét tartanak. Előtte 14.00 órakor engesztelő gyalogos zarándoklat indul az Erzsébet-kerttől rózsafüzér imádkozásával a szentmise helyszínére. A zarándoklatot, Németh Attila atya vezeti. Szeretettel várják a testvéreket.

 

2018 Keresztelő Szent János születésének ünnepe

Feltöltve:  2018. június 22.1.    Hálás szeretettel köszönjük mindazok imáját, adományát, jelenlétét, áldozatos munkáját, segítségét, akik Holpár Balázs atya papszenteléséhez és újmiséjéhez bármivel is hozzájárultak. Úgy érezzük, hogy ezek a napok nemcsak az újmisés atyának, hanem mindannyiunknak lélekemelő ünnepei voltak.  Minden jóságukért nyerjenek százszoros jutalmat az Úrtól!

2.    A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.

3.    A héten, szerdán Szent László király ünnepét, pénteken Szent Péter és Szent Pál apostolok fő ünnepét üli egyházunk. Ehhez a fő ünnephez kapcsolódóan, a jövő hétvégi perselypénzeket az Apostoli Szentszék javára gyűjtjük.

4.    Jövő vasárnap (júl. 1.) Bindes Ferenc atya gyémántmisét mutat be a Szent György templomban du. 5 órakor és este ½ 8 órakor.

5.    Az idei Győr-Egyházmegyei dispozíciók a Szent István Plébániát is érintik. Dr. Veres András megyéspüspök úr rendelkezése értelmében, augusztus 1-jei hatállyal Kovács Gergő Vilmos atyát felmentette a Szent István Plébánia kisegítő lelkészi megbízatása alól, és kinevezte a soproni Szent Pál Katolikus Szakkollégium lelkészévé és egyetemi lelkésszé, iskolalelkészi feladatkörének meghagyásával. Lakóhelyéül a Soproni Szent György Plébániát jelölte ki. Hálásan köszönjük Gergő atyának a nálunk töltött lelkipásztori időt és szolgálatot, amelyet mindig örömmel és szeretettel végzett. Isten áldása kísérje további papi szolgálatát.

 

2018 Évközi 10. vasárnap

Feltöltve:  2018. június 08.1.    Hálás szeretettel köszönjük mindazok áldozatos munkáját, szolgálatát, segítségét, akik a múlt vasárnapon, Úrnapjának méltó megünnepléséhez hozzájárultak. Minden jóságukat jutalmazza az Úr bőséges áldásával!

2.    A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo imacsoport.

3.    Hétfőn és kedden nem lesz szentmise templomunkban.

4.    Szerdán (jún. 13.) a szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk. Szeretettel várjuk testvéreinket.

5.   Örömmel hirdetjük, hogy Holpár Balázs diakónusunkat június 16-án, (szombat) de. 10.00 órakor a Győri Bazilikában áldozópappá szenteli, Dr. Veres András megyéspüspök úr. A papszentelésre autóbusz indul a szentelés napján, szombaton a Szent István templom elől 7.15 órakor. A feliratkozott testvéreket szeretettel várjuk erre az időpontra.

Balázs atya újmiséjét június 17-én (vasárnap) 16.00 órakor mutatja be templomunkban, ezért jövő vasárnap az esti szentmise elmarad. Az újmisén történő perselyezés az újonnan felszentelt atya javát szolgálja. Az újmisés áldások után a templom előtt szeretet-vendégséget tartunk, ezért szeretettel kérünk mindenkit, hogy legyenek segítségünkre száraz édes és sós sütemények készítésével. Az elkészített süteményeket a szentmisék előtt vagy után szíveskedjenek elhozni. Köszönjük áldozatos segítségüket!
Az újmisére próbát tartunk a ministránsok részére szombaton (jún. 16.) az esti szentmise után 20.00 órától. Számítunk megjelenésükre.

Imáinkkal kísérjük szentelendő testvérünket, hogy mindig odaadóan és hűségesen állhasson az Úr oltára elé papi szolgálatával.