Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia

Ma 2021. április 18.,
Andrea, Ilma napja van.

 

Hirdetések

2021. Húsvét 3. vasárnapja

Feltöltve:  2021. április 18.

1.  Jövő vasárnap, Jó Pásztor vasárnapja lesz, amikor papi hivatásokért imádkozunk. A hét folyamán imáinkat ajánljuk fel papi és szerzetesi hivatásokért.

2.  A jövő vasárnapi perselyadományainkat, mint szemináriumi gyűjtést a papnevelés támogatására továbbítjuk.

 

2021. Húsvét 2. vasárnapja

Feltöltve:  2021. április 11.

1.  Hétfőtől (április 12.) az esti szentmisék már 19 órakor kezdődnek.

2.  Kedden (április 13.) a szentmise után fatimai körmenetet tartunk.

3.  Továbbra is kérjük templomunkban a járványügyi előírások szigorú betartását!

2021. Húsvétvasárnap

Feltöltve:  2021. április 04.

1.  Vasárnap 17.00 órától imaórát tart a Rózsefüzér-Társulat, majd 17.45-től Jézus Szíve litániát imádkozunk.

 

2.  Húsvéthétfőn délelőtt 8.30 és 10.00 órakor lesznek szentmisék templomunkban.
 
3.  Jövő vasárnap, az Isteni Irgalmasság ünnepét üljük.

4.  Köszönetemet fejezem ki mindazok felé, akik munkájukkal, segítségükkel, áldozatukkal és adományaikkal hozzájárultak Húsvét ünnepléséhez. A jó Isten áldása legyen mindannyiukon.

Kívánok mindenkinek áldott húsvétot, hogy a feltámadás öröme adjon erőt mindenki számára a megpróbáltatások leküzdéséhez. Krisztus békéje ragyogja be szívünket és áldása kísérjen minket!

2021. Virágvasárnap

Feltöltve:  2021. március 28.

1.  Szerdán (márc. 31.) a szentmisét március hónapban elhunyt testvéreinkért mutatjuk be. Várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

2.  Az elmúlt héten gyűjtést tartottunk a szentföldi kegyhelyek megsegítésére. Templomunkban 165.360 Ft gyűlt össze. Köszönjük a hívek nagylelkű adományait.

                                                                   A NAGYHÉT SZERTARTÁSAI

  Nagycsütörtökön Az utolsó-vacsora emlékmiséje 18.00 órakor kezdődik, amikor a papság szentségére és a Szent Eucharisztia szerzésére emlékezünk.  

  Nagypénteken az Úr Jézus szenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. 14.30 nagypénteki keresztút. Dr. Veres András megyéspüspök rendelkezésére - 15.00 órakor tartjuk az igeliturgiát, az Úr szenvedésének szertartását énekelt passióval.
 
          Nagypéntek szigorú böjti nap, 14 évtől hústilalom van, 18 évtől 60 éves korig – háromszori étkezés.

  Nagyszombat: A csend, és a Szentsír látogatásának napja. 9.00-17.00 óráig jöhetünk az Úr Jézus sírjához. A szentsír őrzési rendjét a hirdetőtáblákra kifüggesztettük. Este 18.00 órakor pedig ünnepi Vigília szentmise.

Az ételek megáldása nagyszombaton, a szentmise után és húsvétvasárnap a 8.30 órás szentmise végén lesz. Az áldásra szánt ételeket a Szent Erzsébet oltár elé szíveskedjenek elhelyezni.

Húsvétvasárnap: Krisztus feltámadásának ünnepe. A szentmisék a vasárnapi rend szerint lesznek.   

Húsvéthétfő: 8.30 és 10:00 órakor lesznek szentmisék templomunkban.

2021. Nagyböjt 5. vasárnapja

Feltöltve:  2021. március 21.

1.  A Szent Mihály templomba tervezett Városi Lelkigyakorlat és Városi Keresztút a járványügyi előírások miatt idén elmarad.

2.  Csütörtökön (márc. 25.) Urunk Születésének Hírüladása – Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepén 18 órakor lesz szentmise templomunkban.

3.  Pénteken keresztúti ájtatosságot végzünk a szentmise előtt 17.30 órától. Márc. 26-án a keresztút elmélkedéseit a plébánia énekkara tartja. A nagyböjti péntekek böjti napok, ezeken a napokon is hústól való megtartóztatás van. A böjti, bűnbánati napokon tegyünk valamilyen lemondást, vagy jócselekedetet.

4.  Jövő vasárnap érvénybe lép a nyári időszámítás, az órákat egy órával előbbre állítjuk. A járványügyi korlátozások fennállásáig az esti szentmisék továbbra is 18.00 órakor kezdődnek.

5.  Virágvasárnap (márc. 28.) a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisében történik a barkaszentelés, valamint az énekkar előadásában énekelt Passiót hallhatunk.

6.  Az MKPK által meghirdetett nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtés kapcsán híveink 357.275 Ft pénzösszeggel támogatták a rászorulók megsegítését. A felajánlott összeget a Győri Egyházmegyei Karitász számlájára utaltuk.

2021. Nagyböjt 4. vasárnapja

Feltöltve:  2021. március 14.

1.  A mai vasárnap, (márc. 14.) szentségimádási napja van templomunknak. A 10.00 órás szentmisét követően 11.30 órakor szentségkitétel, majd az imádási-órák. A hirdetőtáblára kifüggesztettük a szentségimádási órák beosztását. Próbálja mindenki úgy megtervezni vasárnapi programjait, hogy tudjon időt szakítani az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztusra. Bízom benne, hogy a szentségimádási nap mindnyájunkban elmélyíti a Krisztushoz való tartozást.

2.  A Győri Székesegyházban a Vérrel Könnyező Szűzanya kegyképének ünnepe a zarándokok számára idén a járványügyi korlátozások miatt elmarad!  A márc. 17-én (szerdán) de. 10.00 órakor kezdődő püspöki szentmisét viszont a Bonum TV egyenes adásban közvetíti. Kérjük a híveket, a TV-n keresztül kapcsolódjanak be egyházmegyénk ünnepébe.

3.  Pénteken (márc. 19.) Szent József főünnepén a szentmise végén közös áldásban részesedhetnek a jelenlévő édesapák, nagyapák és családfők.

4.  Péntekenként keresztúti ájtatosságot végzünk a szentmise előtt 17.30 órától. Márc. 19-én a keresztút elmélkedéseit a plébánia tanácsadó testülete tartja. A nagyböjti péntekek böjti napok, ezeken a napokon is hústól való megtartóztatás van. A böjti, bűnbánati napokon tegyünk valamilyen lemondást, vagy jócselekedetet.

5.  Jövő vasárnap (márc. 21.) a Szentföldi kegyhelyek megsegítésére továbbítjuk perselyadományainkat, mint Szentföldi gyűjtést. Kérjük a hívek adományait.

 

Nagyböjt 3. vasárnapja

Feltöltve:  2021. március 07.

1.  A mai napon (vasárnap) 17.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi és szerzetesi hivatásokért, titokcserével. 17.45 órától a (hívek vezetésével) Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  Péntekenként keresztúti ájtatosságot végzünk a szentmise előtt 17.30 órától. Márc. 12-én a keresztút elmélkedéseit az elsőáldozásra készülők tartják. A nagyböjti péntekek böjti napok, ezeken a napokon is hústól való megtartóztatás van. A böjti, bűnbánati napokon tegyünk valamilyen lemondást, vagy jócselekedetet.

3.  A nagyböjt folyamán végezzünk szentgyónást. A bűnbánat szentségében Isten soha nem elítél, hanem fölemel minket. Minél többen éljünk ezzel a lehetőséggel és tapasztaljuk meg Istenünk irgalmas szeretetét.

4.  Szombaton (márc. 13.) az esti szentmise után Fatimai körmenetet tartunk.

5.  Jövő vasárnap (márc. 14.) szentségimádási napja lesz templomunknak. A 10.00 órás szentmisét követően 11.30 órakor szentségkitétel, majd az imádási-órák. A hirdetőtáblára kifüggesztettük a szentségimádási órák beosztását. Próbálja mindenki úgy megtervezni jövő vasárnapi programjait, hogy tudjon időt szakítani az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztusra. Bízom benne, hogy a szentségimádási nap mindnyájunkban elmélyíti a Krisztushoz való tartozást.

6.  Az elmúlt héten gyűjtést tartottunk a katolikus iskolák javára. Templomunkban 248.365 Ft gyűlt össze. Köszönjük a hívek nagylelkű adományait.

 

7.  A hirdetés csatolmányaként olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2021. március 5-én a COVID-19 harmadik hulláma kapcsán kiadott közleménye. Valamint megtekinthető az alábbi linken: katolikus.hu/cikk/a-magyar-katolikus-puspoki-konferencia-kozlemenye-81389493

 

8.  Az elhúzódó járványhelyzet miatt továbbra is kérem, hogy a plébániai ügyéntézés terén a telefonos, E-mail-es megkeresést részesítsék előnyben. Az elektronikusan nem intézhető ügyek kapcsán kedden 9-11 óra és szerdán 15-17 óra között van lehetőség a személyes megkeresésre. Viszont ekkor is csak a templom előterében a folyosón. Kérjük, hogy az egyházi hozzájárulás befizetése a járványügyi korlátozások feloldásáig a templomban kitett csekkeken és banki átutalással történjen. szentistvansopron.hu/fooldal/egyhazi_ado

2021. Nagyböjt 2. vasárnapja

Feltöltve:  2021. február 28.

1.  Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk a szentmise előtt 17.30 órától. Márc. 5-én a keresztút elmélkedéseit a bérmálkozásra készülők végzik. A nagyböjti péntekek böjti napok, ezeken a napokon is hústól való megtartóztatás van. A böjti, bűnbánati napokon tegyünk valamilyen lemondást, vagy jócselekedetet.

2.  A nagyböjt folyamán végezzünk szentgyónást. A bűnbánat szentségében Isten soha nem elítél, hanem fölemel minket. Minél többen éljünk ezzel a lehetőséggel és tapasztaljuk meg az Irgalmas Szeretetet.

3.  Vasárnap (márc. 7.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

 

4. Karitászt segítő telefonos adományvonal: ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.

 

     Az adó 1 %-nak felajánlása: Magyar Katolikus Egyház, technikai kód: 0011


   A második adófelajánlás „1% segítség, 100 % szeretet.” Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a Katolikus Karitász karitatív szolgálatát: a Karitászt Támogató Alapítványt. Adószám: 19666275-1-43  Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat.

5.  Az elhúzódó járványhelyzet miatt továbbra is kérem, hogy a plébániai ügyéntézés terén a telefonos, E-mail-es megkeresést részesítsék előnyben. Az elektronikusan nem intézhető ügyek kapcsán kedden 9-11 óra és szerdán 15-17 óra között van lehetőség a személyes megkeresésre. Viszont ekkor is csak a templom előterében a folyosón. Kérjük, hogy az egyházi hozzájárulás befizetése a járványügyi korlátozások feloldásáig a templomban kitett csekkeken és banki átutalással történjen. szentistvansopron.hu/fooldal/egyhazi_ado

2021. Nagyböjt 1. vasárnapja

Feltöltve:  2021. február 21.

1.  Pénteken (febr. 26.) a szentmisét február hónapban elhunyt testvéreinkért mutatjuk be. Várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

2.  Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk a szentmise előtt 17.30 órától. A nagyböjti péntekek böjti napok, ezeken a napokon is hústól való megtartóztatás van. A böjti, bűnbánati napokon tegyünk valamilyen lemondást, vagy jócselekedetet.

3.  Jövő vasárnap, országos gyűjtést tartunk a Katolikus Iskolák és Intézmények részére. Kérjük testvéreink nagylelkű adományait.

4.  Nagyböjtben a gyóntatások rendje: szombatonként 17.30-17.50, vasárnap 08.05-08.20-ig, valamint 17.30-17.50. A hévégi szentmisék alatt egyelőre nincs gyóntatás.

5.  Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy gyermekeik iskolába való beíratásakor, a katolikus hitoktatás választása hitbeli kötelességük.

 

2021. Évközi 6. vasárnap

Feltöltve:  2021. február 14.

1. Szerdán (febr. 17.) hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt. Hamvazószerdán a szentmisében történik a hamvazás. A hamvazás szertartásának fontos eleme a mulandóságra való figyelmeztetés, továbbá az alázat és az engesztelés kifejezése. Hamvazószerda szigorú böjti nap, amikor nem fogyasztunk húseledelt, 18 éves kortól pedig háromszori étkezést tartunk. Akik nem tudnak hamvazószerdán részt venni a szentmisén, ők a jövő hétvégi szentmisék után hamvazkodhatnak.
    Idén a pandémia miatt a hamvazás az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi kongregáció utasítása szerint történik! Elolvasható a hirdetőtáblán és a plébánia weboldalán a hirdetés csatolmányaként.

2.  Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk a szentmise előtt 17.30 órától. A nagyböjti péntekek böjti napok, ezeken a napokon is hústól való megtartóztatás van. A böjti, bűnbánati napokon tegyünk valamilyen lemondást vagy jócselekedetet.
    A böjti fegyelemmel kapcsolatos részletes tudnivalók elolvashatók a hirdetőtáblán és a plébánia weboldalán a hirdetés csatolmányaként.

3.  Nagyböjtben a gyóntatások rendje: szombatonként 17.30-17.50, vasárnap 08.05-08.20, valamint 17.30-17.50. A hévégi szentmisék alatt egyelőre nincs gyóntatás.

4.  Vasárnap (febr. 21.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.