Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia

Ma 2021. január 28.,
Károly, Karola napja van.

 

Hirdetések

2021. Évközi 4. vasárnap

Feltöltve:  2021. január 31.

1.  Kedden (febr. 2.) Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét tarjuk. Urunkat, Jézust ünnepeljük, akit ezen a napon mutattak be az Úr templomában. A 18.00 órakor kezdődő szentmisében végezzük a gyertyaszentelés szertartását. A megszentelt gyertyákkal körmenetet tartunk a Plébánia Tanácsadó Testületének tagjaival. A szentmise végén a hívek is vihetnek haza otthonaikba a szentelt gyertyákból.

2.  A szerdán (febr. 3.) Szent Balázs püspök vértanúról emlékezünk meg. A 18.00 órakor kezdődő szentmise végén (közös) Balázs-áldásban részesítjük testvéreinket. Egyházunk imádsága így hangzik két megszentelt gyertya között a hívek fölött: „Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására, védjen meg téged az Isten a torokbajtól és minden más betegségtől, az Atya, † a Fiú és a Szentlélek nevében.” Kérjük, hogy idén, a járványügyi előírások miatt mindenki a helyén maradva fogadja az áldást!

3.  Csütörtökön (febr. 4.) a szentmise után fél órás szentségimádást tartunk.

2021. Évközi 3. vasárnap

Feltöltve:  2021. január 24.

1.  A mai napon (vasárnap) 17.20 órától rózsafüzért imádkozunk.

2.  Szerdán (jan. 27.) a szentmise után zsolozsmát imádkozunk.

3.  Pénteken (jan. 29.) a 18 órakor kezdődő szentmisét január hónapban elhunyt testvéreinkért mutatjuk be. Várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

2021. Évközi 2. vasárnap

Feltöltve:  2021. január 17.

1.  A mai napon (jan. 17.) kezdődik az imahét a Krisztus-hívők egységéért.

     Templomunkban kedden imádkozzunk a keresztények egységéért.

2.  Szerdán (jan. 20.) a szentmise után zsolozsmát imádkozunk.

3.  Vasárnap (jan. 24.) Isten igéjének vasárnapja. 2019. szeptember 30-án, Szent Jeromos egyháztanító emléknapján tették közzé a Vatikánban Ferenc pápa „Aperuit illis (Megnyitotta nekik)" kezdetű apostoli levelét, amelyben elrendelte az Isten igéjének vasárnapját, amit az egyházi évközi idő harmadik vasárnapjára helyez. Ferenc pápa arra buzdít, hogy ezt a vasárnapot ünnepnapként éljük meg, a liturgiában a Biblia trónusra helyezésével, mely nyilvánvalóvá teszi, hogy Isten Igéjének meghatározó értéke van a közösség számára.

   
Ferenc pápa kitér az apostoli levélben, hogy a lelkipásztorok nagy felelőssége, hogy mindenkivel megértessék a Szentírást, egyszerű nyelvezettel, mely alkalmas a meghallgatásra. Az elmélkedés és az imádság a szent szövegek kapcsán képessé tesz arra, hogy a szív szólaljon meg úgy, hogy megérintse a hívek szívét.
 

2021. Urunk megkeresztelkedése

Feltöltve:  2021. január 10.

1.  Urunk megkeresztelkedésének ünnepével véget ért a karácsonyi liturgikus-időszak és kezdetét veszi az évközi idő.

2.  Szerdán (jan. 13.) az esti szentmise után Fatimai-körmenet tartunk.

3.  Az Egyházi hozzájárulás rendezésére a járvány miatt egyelőre a templomban kihelyezett csekkeken és banki utalással van lehetőség. Utaláskor a megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni: egyházi adó, a befizető nevét és az utca, házszámot is.
Utalási adatok: Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia - 10200294-33412843-00000000


Az utalással kapcsolatos információk megtalálhatók a plébánia weboldalán is (Főoldal és ezen belül az Egyházi adó menüben), valamint az alábbi linken:
http://szentistvansopron.hu/fooldal/egyhazi_ado

 

Az adó összege továbbra sem változott.
Keresőknek 5.000 Ft/fő/év
Nyugdíjasoknak, GyES-en lévőknek 3.000 Ft/fő/év

2021. Karácsony utáni 2. vasárnap

Feltöltve:  2021. január 03.

1.  A mai napon (vasárnap) 17.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat papi- és szerzetesi hivatásokért.

2.  Szerdán (jan. 6.) ünnepeljük Urunk megjelenését, (Vízkereszt) ünnepét. Este a 18 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében vizet szentelünk, és ezzel együtt megáldjuk azokat öntapadós címkéket, amiket a lakások bejárati ajtajára lehet felragasztani. Ezen található a tárgyi év: 2021, valamint C+M+B, Chistus Mansionem Benedicat - Krisztus áldása legyen a lakáson. Akik szeretnének otthonukba a megáldott címkékből, a szentmise befejeztével vihetnek belőle.

    Vízkereszt parancsolt ünnep, ezért 6-án, vagy előestéjén kötelező a szentmisén való részvétel!

3.  Csütörtökön (jan. 7.) a szentmise után Szentségimádást tartunk.

4.  Jövő vasárnap (jan. 10.) Urunk megkeresztelkedését ünnepeljük és ezzel véget ér a karácsonyi időszak.

2020. Szent Család vasárnapja

Feltöltve:  2020. december 27.

1.  Szerdán (dec. 30.) 18.00 órakor megemlékező szentmisét mutatunk be december hónapban elhunyt testvéreinkért.

2.  Csütörtökön (dec. 31.) a polgári év utolsó napján, Mária Istenanyasága főünnepének előestéjén 18.00-kor közösen adunk hálát Istennek az elmúlt év minden kegyelméért. (A szentmise másnapi érvényű előesti szentmise.)

3.  Pénteken (jan. 1.) az újesztendő első napján, Mária Istenanyaságának parancsolt ünnepét üljük. 10 és 18 órakor lesz szentmise templomunkban.

2020. Advent 4. vasárnapja

Feltöltve:  2020. december 20.

1.  Dec. 23-án (szerdán) reggel 6 órakor tartjuk az utolsó hajnali szentmisét. Nagyon köszönjük mindazok jelenlétét, akik eljöttek advent folyamán a rorate szentmisékre. Sokan jártuk együtt az adventi utat. Adja az Úr, hogy teljesedjék be várakozásuk és szívükben is szülessen meg az Üdvözítő Krisztus.

2.  Templomunkban, december 24-én (csütörtök):
    17.20 óra:     Rózsafüzér imádság
    18:00 óra:     Szentesti Vigília szentmise

    A jelenleg is érvényben lévő Kormányrendelet értelmében este 20 órától kijárási tilalom van, így szentesete a szentmise 18 órakor kezdődik!

 

3.  December 24-én délelőtt 8 órától az alábbi linkre kattintva megtekinthető templomunk fiataljainak 2019-ben felvett pásztorjátéka. https://youtu.be/v4MsEkYItic

4.  December 25 – 26-án (péntek-szombat):
    Karácsony ünnepén és másnapján vasárnapi miserend lesz templomunkban.
    26-án (szombaton) a 8:30-as szentmisén templomunk ifjúsági zenekara játszik.

5.  December 27-én, (vasárnap) a Szent Családot ünnepeljük. A szentmisék után – (a járvány miatt) közös család áldásban részesülnek a jelenlévők.

    Az ünnepi szentmisék alatt is szigorúan kötelező a belső bejárati ajtókban elhelyezett (most már automata) kézfertőtlenítők használata, valamint az előírásoknak megfelelően felhelyezett szájmaszk viselése! Emellett ügyeljünk a megfelelő távolság megtartására, nemcsak a padokban, de szentáldozáskor is!

2020. Advent 3. vasárnapja

Feltöltve:  2020. december 13.

1.  A mai napon (vasárnap) az esti szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.

2.  A hajnali szentmisékre továbbra is várjuk testvéreinket. A szentmisék előtt gyónási lehetőség van. Karácsonyi szentgyónását mindenki tartsa fontosnak.

3.  Az idei adventben is végezzük a Szent Család szálláskeresési ájtatosságot, mely karácsony előtt 9 nappal, december 15-én (kedd) kezdődik. Ennek célja: az advent imádsággal való megszentelése. Akik szeretnék a Szent Család képét elvinni otthonukba, hogy együtt imádkozzon a család a Szent Család képe előtt, azok iratkozzanak fel a sekrestyében. A hajnali szentmisék végén lehet elvinni a képet és másnap reggel adjuk tovább egy másik családnak.

4.  Akik szeretnék a jövő évi újságok árát befizetni, (Új Ember hetilap, és az Adoremus havonta megjelenő liturgikus füzet) a sekrestyében megtehetik. Az Új Ember éves előfizetési összege 11.500 Ft, az Adoremus éves előfizetése 7.200 Ft. Az újság előfizetéseket január 15-ig szíveskedjenek rendezni.

2020. Advent 2. vasárnapja

Feltöltve:  2020. december 06.

1.   A mai napon (vasárnap) 17.00 órakor imaórát tart a Rózsafüzér-társulat papi- és szerzetesi hivatásokért. 17.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

     

2.   Jövő vasárnap (12.13.) Az esti szentmise után pedig Fatima-i körmenetet tartunk.

3.  A hajnali szentmisékre továbbra is várjuk testvéreinket. A szentmisék előtt gyónási lehetőség van. Karácsonyi szentgyónását mindenki tartsa fontosnak.

4.  Az idei adventben is végezzük a Szent Család szálláskeresési ájtatosságot, mely karácsony előtt 9 nappal, december 15-én (kedd) kezdődik. Ennek célja: az advent imádsággal való megszentelése. Akik szeretnék a Szent Család képét elvinni otthonukba, hogy együtt imádkozzon a család a Szent Család képe előtt, azok iratkozzanak fel a sekrestyében. A hajnali szentmisék végén lehet elvinni a képet és másnap reggel adjuk tovább egy másik családnak.

2020. Advent 1. vasárnapja

Feltöltve:  2020. november 29.

1.  Köszönjük testvéreink nagylelkű adományait, melyeket a karitász javára nyújtottak. A gyűjtés összege 220.405 Ft volt, amit továbbítottunk is a győri püspökségre.

2.  Hétköznapokon reggel 6 órakor Rorate, hajnali szentmisék lesznek templomunkban. Szombaton csak 18.00 órakor lesz szentmise, vasárnap pedig szokott időkben: 8.30, 10.00 és 18.00 órakor. Az advent folyamán végezzük el karácsonyi szentgyónásunkat. A szentmisék előtt gyónási lehetőség lesz. A járványügyi előírásokat figyelembe véve, várjuk testvéreinket a hajnali szentmisékre.

3.  Az adventi időben nemcsak a hajnali szentmiséken résztvevőknek szeretnénk nyújtani naponta lelki útravalót, hanem mindazoknak, akik plébániánk internetes honlapját (www.szentistvansopron.hu) meglátogatják. Az adventi ablakok a „galéria” menüpont alatt lesznek elérhetők. Adventi készületünkben rövid szentírási részletek segítenek minket.  Adja az Úr, hogy a naponta kézbe vett lapocskákon-, vagy a honlapon kinyitott ablakokban megjelenő gondolatok, segítsék felkészülésünket a Megváltó születésének szent ünnepére.