Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia

Ma 2024. április 16.,
Csongor napja van.

 

Hirdetések

2024. Húsvét 3. vasárnapja

Feltöltve:  2024. április 14.

1.  Vasárnap (ápr.21.) Jó Pásztor vasárnapja lesz, amikor papi hivatásokért imádkozunk. A hét folyamán imáinkat ajánljuk fel papi és szerzetesi hivatásokért.

2.  A vasárnapi perselyadományainkat, mint szemináriumi gyűjtést a papnevelés támogatására továbbítjuk. Köszönjük adományaikat.

2024. Húsvét 2. vasárnapja

Feltöltve:  2024. április 07.

1.  Csütörtökön (ápr. 11.) 18:00 órától felnőtt hittanra várjuk az érdeklődőket. (Ezen a napon kivételesen a templomban lesz az előadás.)

2.  Szombaton (ápr. 13.) Csatáról (Felvidék) érkeznek zarándokok egyházközségünkbe. Így szombaton délelőtt 11.00 órakor lesz szentmise templomunkban, melyre várjuk a híveket is. A délelőtti szentmise azonban nem vasárnapi érvényű szentmise! (Ezen a napon este kivételesen nem lesz szentmise).

3.  Vasárnap (ápr. 14.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

2024. Húsvétvasárnap

Feltöltve:  2024. március 31.

1.  Húsvéthétfőn délelőtt 8.30 és 10.00 órakor lesznek szentmisék templomunkban. (Este nem lesz szentmise.)

2.  Keddtől csütörtökig (ápr. 02-04.) a plébánián nem lesz ügyfélfogadás.
 
3.  Vasárnap, az Isteni Irgalmasság ünnepét üljük, a szentmisék ismét a megszokott időpontban lesznek. 8.30, 10.00, 18.00 óra.

    A nyári időszámítás ellenére, templomunkban továbbra is 18.00 órakor kezdődnek majd az esti szentmisék!

4.  Köszönetemet fejezem ki mindazok felé, akik munkájukkal, segítségükkel, áldozatukkal és adományaikkal hozzájárultak Húsvét ünnepléséhez. A jó Isten áldása legyen mindannyiukon.


Kívánok mindenkinek áldott húsvétot!

A feltámadás öröme és Krisztus békéje ragyogja be szívünket és áldása kísérjen minket!

 

 

2024. Virágvasárnap

Feltöltve:  2024. március 24.

1.  Szerdán (márc. 27.) a 18.00 órakor kezdődő szentmisét március hónapban elhunyt testvéreinkért mutatjuk be. Várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

2.  Szerdán (márc. 27.) 18.45 órától ministráns próba lesz a nagypénteki igeliturgiára.

3.  Pénteken (márc. 29.) 16 órától ministráns próba lesz a nagyszombati szentmisére.

4.  Csütörtökön és pénteken (márc. 28-29.) a plébánia hivatal zárva tart.

5.  Az elmúlt héten gyűjtést tartottunk a szentföldi kegyhelyek megsegítésére. Templomunkban 321.905 Ft gyűlt össze. Köszönjük a hívek nagylelkű adományait.

A NAGYHÉT SZERTARTÁSAI

Nagycsütörtökön Az utolsó-vacsora emlékmiséje 18.00 órakor kezdődik, amikor a papság szentségére és a Szent Eucharisztia szerzésére emlékezünk.  

Nagypénteken az Úr Jézus szenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. 14.30 nagypénteki keresztút. Dr. Veres András megyéspüspök rendelkezésére - 15.00 órakor tartjuk az igeliturgiát, az Úr szenvedésének szertartását énekelt passióval.
 
Nagypéntek szigorú böjti nap, 14. évtől hústilalom van, 18. évtől 60 éves korig – háromszori étkezés.

Nagyszombat: A csend, és a Szentsír látogatásának napja. 9.00-18.00 óráig jöhetünk az Úr Jézus sírjához. A szentsír őrzési rendjét a hirdetőtáblákra kifüggesztettük. Este 19.00 órakor pedig ünnepi Vigília szentmise körmenettel.

Az ételek megáldása nagyszombaton, a szentmise után és húsvétvasárnap a 9.00 órás szentmise végén lesz. Az áldásra szánt ételeket a Szent Erzsébet oltár elé szíveskedjenek elhelyezni.

Húsvétvasárnap: Krisztus feltámadásának ünnepe. 9.00 és 18.00 órakor lesz szentmise templomunkban.  

Húsvéthétfő: 8.30 és 10:00 órakor lesznek szentmisék templomunkban.

2024. Nagyböjt 5. vasárnapja

Feltöltve:  2024. március 17.

1.  A városi nagyböjti lelkigyakorlat március 18-19-20-án, (hétfő, kedd, szerda) a Szent György templomban lesz. A lelkigyakorlatot vezeti: Dr. Fábry Kornél püspök atya A lelkigyakorlatos napokon 16.30 órától szentségimádás és gyónási lehetőség (a szentmisék előtt és alatt a város papsága gyóntat). Minél többen végezzék el húsvéti szentgyónásukat. A szentmise pedig 18 órakor kezdődik.
    A lelkigyakorlat kapcsán a Szent István templomban hétköznap (csütörtök kivételével) nem lesznek szentmisék!

2.  Városi Keresztút fájdalmas-pénteken (márc. 22.) a Bánfalvi Pálos-Karmelita Templomnál. A keresztúti imádság 18.00 órakor kezdődik a templomhoz felvezető lépcsőknél. Előtte azonban 17.00 órától szentmise (a Bánfalvi Pálos-Karmelita Templomban).

 

3.  Pénteken (márc. 22.) a plébánia hivatalban nem lesz ügyfélfogadás.

4.  Virágvasárnap (márc. 24.) a délelőtt 9.00 órakor kezdődő szentmisében történik a pálma és barkaszentelés, valamint az énekkar előadásában énekelt Passiót hallhatunk.  Virágvasárnap csak két szentmise lesz templomunkban 9.00 és 18.00 órakor!

5.  Az MKPK által meghirdetett nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtés kapcsán híveink 638.900 Ft pénzösszeggel támogatták a környezetünkben élő rászorultjait és 19 banános doboz tartós élelmiszerrel. A felajánlott összeget a napokban eljuttatjuk a támogatottak felé. A tartós élelmiszerek eljuttatása pedig folyamatban van. Köszönjük nagylelkű adományaikat!

    A balfi fürdőkápolnában pedig 77.700 Ft pénzösszeget adományoztak a hívek a rászorulók megsegítésére.

6.  Virágvasárnap (márc. 24.) Sillye Jenő-Kovács Gábor Keresztút címmel zenés elmélkedésre várják az érdeklődőket 18:45-től a Szent Imre templomba. Részletek a faliújságon lévő plakáton.

2024. Nagyböjt 4. vasárnapja

Feltöltve:  2024. március 10.

1.   Szerdán (márc. 13.) az esti szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.

 

2.  Csütörtökön (márc. 14.) 18:00 órától felnőtt hittanra várjuk az érdeklődőket a templom emeleti hittantermébe.

3.  Péntekenként keresztúti ájtatosságot végzünk a szentmise előtt 17.30 órától. A nagyböjti péntekek böjti napok, ezeken a napokon is hústól való megtartóztatás van. A böjti, bűnbánati napokon tegyünk valamilyen lemondást, vagy jócselekedetet.

4.  A balfi fürdőkápolnában szombaton (márc. 16.) egész napos szentségimádásra hívjuk a híveket. Délelőtt 10.00 órától kihelyezésre kerül az Oltáriszentség és várjuk az imádságos lelkületű embereket. 15.00 órától közös (vezetett) szentóra, majd 16:15-tól szentmisén vehetnek részt a jelenlévők.

5.  Szombaton (márc. 16.) a Győri Székesegyházban a Vérrel Könnyező Szűzanya kegyképének ünnepe és a lelkipásztorok zarándoklata. 11.00 órakor püspöki szentmise. A hívek zarándoklata vasárnap lesz. A részletes program plakátja a hirdetőtáblán tekinthető meg.

6.  Vasárnap (márc. 17.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

7.  Vasárnap (márc. 17.) a Szentföldi kegyhelyek megsegítésére továbbítjuk perselyadományainkat, mint Szentföldi gyűjtést. Kérjük a hívek adományait.


8.  Szerdán és pénteken (márc. 13. és 15.) a plébánia hivatalban nem lesz ügyfélfogadás.

2024. Nagyböjt 3. vasárnapja

Feltöltve:  2024. március 03.

1.  A mai napon (vasárnap) 17.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi és szerzetesi hivatásokért, titokcserével. 17.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk a szentmise előtt 17.30 órától.
    Márc. 8-án pénteken a keresztúti ájtatosság rövid elmélkedéseit a plébánia tanácsadó testületének tagjai olvassák.

3.  A nagyböjti péntekek böjti napok, ezeken a napokon is hústól való megtartóztatás van. A böjti, bűnbánati napokon tegyünk valamilyen lemondást, vagy jócselekedetet.

4.  A nagyböjt folyamán végezzünk szentgyónást. A bűnbánat szentségében Isten soha nem elítél, hanem fölemel minket. Minél többen éljünk ezzel a lehetőséggel és tapasztaljuk meg Istenünk irgalmas szeretetét.

5.  Az elmúlt héten gyűjtést tartottunk a katolikus iskolák javára. Templomunkban 318.260 Ft gyűlt össze. Köszönjük a hívek nagylelkű adományait.

6.  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tartósélelmiszer gyűjtés hirdet templomainkban 2024.03.03. - 03.10-ig. Kérjük a Híveket, hogy a felajánlásra szánt tartósélelmiszer-adományokat templomunkban a szentmisék előtt, vagy után helyezzék el a Szent Erzsébet oltár elé kitett dobozokba. (Pénzadományt pedig az ott lévő perselybe lehet tenni.)

7.  Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy gyermekeik iskolába való beíratásakor, a katolikus hitoktatás választása hitbeli kötelességük.

2024. Nagyböjt 2. vasárnapja

Feltöltve:  2024. február 25.

1.  Szerdán (febr. 28.) a 18.00 órakor kezdődő szentmisét február hónapban elhunyt testvéreinkért mutatjuk be. Várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

 

2.  Csütörtökön (febr. 29.) 18:00 órától felnőtt hittanra várjuk az érdeklődőket a templom emeleti hittantermébe.

3.  Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk a szentmise előtt 17.30 órától. Márc. 1-jén pénteken a keresztúti ájtatosság rövid elmélkedéseit az elsőáldozásra készülő gyermekek olvassák.  (A keresztút 17.30-kor kezdődik)

4.  A nagyböjti péntekek böjti napok, ezeken a napokon is hústól való megtartóztatás van. A böjti, bűnbánati napokon tegyünk valamilyen lemondást vagy jócselekedetet. A böjti fegyelemmel kapcsolatos részletes tudnivalók elolvashatók a hirdetőtáblán.

5.  Nagyböjtben a gyóntatások rendje: A szentmisék előtt: vasárnap 08.05-08.20-ig, valamint 17.30-17.50. A hévégi szentmisék alatt szombaton és vasárnap 18 órától, valamint vasárnap 8:30-tól György atya gyóntat.

6.  Vasárnap (márc. 3.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

7.  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tartósélelmiszer gyűjtés hirdet templomainkban 2024.03.03. - 03.10-ig. Kérjük a Híveket, hogy a felajánlásra szánt tartósélelmiszer-adományokat templomunkban a szentmisék előtt, vagy után helyezzék el a Szent Erzsébet oltár elé kitett dobozokba. (Pénzadományt pedig az ott lévő perselybe lehet tenni.)

8.  Kérjük a 2024-ben szentségi házasságra készülő jegyespárokat, hogy a január elején hirdetett felhívás kapcsán legkésőbb márc. 8-ig szíveskedjenek a Szent István Plébániára beadni a házasságkötéséhez szükséges adatlapot (mellékleteivel együtt), mert szeretnénk kitűzni a jegyeskurzus időpontját.

2024. Nagyböjt 1. vasárnapja

Feltöltve:  2024. február 18.

1.  A plébánia hivatalban kedden és szerdán (febr. 20. és 21.) nem lesz ügyfélfogadás.

2.  Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk a szentmise előtt 17.30 órától. A nagyböjti péntekek böjti napok, ezeken a napokon is hústól való megtartóztatás van. A böjti, bűnbánati napokon tegyünk valamilyen lemondást vagy jócselekedetet.
    A böjti fegyelemmel kapcsolatos részletes tudnivalók elolvashatók a hirdetőtáblán és a plébánia weboldalán (a múlt heti hirdetésekben).

3.  Nagyböjtben a gyóntatások rendje: A szentmisék előtt: vasárnap 08.05-08.20-ig, valamint 17.30-17.50. A hévégi szentmisék alatt szombaton és vasárnap 18 órától, valamint vasárnap 8:30-tól György atya gyóntat.

4.  Vasárnap (febr. 25.) országos gyűjtést tartunk a Katolikus Iskolák részére. Kérjük testvéreink nagylelkű adományait.

5.  Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy gyermekeik iskolába való beíratásakor, a katolikus hitoktatás választása hitbeli kötelességük.

2024. Évközi 6. vasárnap

Feltöltve:  2024. február 11.

1.  Kedden (febr. 13.) az esti szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.

2.  Szerdán (febr. 14.) hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt. Hamvazószerdán a szentmisében történik a hamvazás. A hamvazás szertartásának fontos eleme a mulandóságra való figyelmeztetés, továbbá az alázat és az engesztelés kifejezése. Hamvazószerda szigorú böjti nap, amikor nem fogyasztunk húseledelt, 18 éves kortól pedig háromszori étkezést tartunk. Akik nem tudnak hamvazószerdán részt venni a szentmisén, ők a hétvégi szentmisék után hamvazkodhatnak.

3.  Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk a szentmise előtt 17.30 órától. A nagyböjti péntekek böjti napok, ezeken a napokon is hústól való megtartóztatás van. A böjti, bűnbánati napokon tegyünk valamilyen lemondást vagy jócselekedetet.
    A böjti fegyelemmel kapcsolatos részletes tudnivalók elolvashatók a hirdetőtáblán és a plébánia weboldalán a hirdetés csatolmányaként.

    Nagyböjtben a gyóntatások rendje: A szentmisék előtt: vasárnap 08.05-08.20-ig, valamint 17.30-17.50. A hévégi szentmisék alatt szombaton és vasárnap 18 órától, valamint vasárnap 8:30-tól György atya gyóntat.

4.  Csütörtökön (febr. 15.) 18:00 órától felnőtt hittanra várjuk az érdeklődőket a templom emeleti hittantermébe.

5.  Vasárnap (febr. 18.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

6.  Február 10. és 18. között kerül megrendezésre a Házasság hete rendezvénysorozat Sopronban. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság értékére, kiálljon mellette és a párok számára frissítő, kapcsolatépítő lehetőségeket kínáljon. A programba idén is regisztráció útján kapcsolódhatnak be. Regisztrálni a www.profamilia.hu honlapon lehet.
    A házasság hete kapcsán templomunkban (Szent István) február 18-án (vasárnap) a szentmisék végén közös ünnepélyes áldásban részesülhetnek a jelenlévő házaspárok.

7.  Az elsőáldozás időpontja a Soproni Szent István templomban 2024. május 12. (vasárnap) 10.00 óra.


8.  Bérmálás: A soproni plébániák fiataljait dr. Veres András püspök atya „Pünkösdhétfőn”, 2024. május 20-án a 10 órakor kezdődő szentmisében együtt fogja megbérmálni a Szent Mihály templomban.

 

BÖJTI FEGYELEM HAZÁNKBAN
 
1.  Szigorú böjtöt kell tartanunk Hamvazószerdán és Nagypénteken.
    E napokon a betöltött 18. évtől a megkezdett 60. életévig csak háromszor ehetünk, ebből egyszer lakhatunk jól. 14 éves kortól kezdve húst nem fogyaszthatunk.

2.  14 éves kortól nagyböjt péntekjein húst nem fogyaszthatunk.


3.  Az év összes többi péntekje bűnbánati nap, amikor Jézusnak a mi bűneinkért való halálára emlékezünk. Ezt kifejezésre juttatjuk bármilyen önmegtagadással (nem feltétlen húsról, hanem bármilyen kellemes, élvezeti cikkről, ami személyünknek igazi lemondást jelent), vagy imádsággal, vagy jócselekedettel.

    Ez alól kivételek azok a péntekek, amelyekre az év során főünnepek esnek.


4.  Fel vannak mentve a hústilalom alól, akik nem saját asztaluknál étkeznek, akik hosszabb utazást tesznek, a betegek, és a nehéz testi munkát végzők.
    A betegek és a nehéz testi munkát végzők továbbá a böjt alól is.


5.  Szentségi böjt: a szentáldozást megelőző böjt, melyben az Eukarisztia iránti tisztelet kifejezéseként tartózkodunk ételtől és italtól. Az áldozónak a szentáldozás előtt legalább 1 órán keresztül tartózkodnia kell minden ételtől és italtól, kivétel a víz és az orvosság.

A fentiek betartása ugyan kötelező, értelmet azonban csak akkor nyer, amennyiben Jézus iránti szeretetből végezzük. A puszta törvényteljesítés önmagában még nem érdem, csupán üres formaság. Amennyiben viszont ezek közben lélekben csatlakozunk az értünk szenvedő Jézushoz, akkor tartalommal töltjük meg a törvény betűjét. Ekkor szerzünk igazán örömet Istennek a böjtölésünkkel. Enélkül minden „böjt” lélektelen, nem istentiszteleti cselekmény, legfeljebb fogyókúra, diéta, vagy értelmetlen önsanyargatás lesz.