Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia

Ma 2021. szeptember 18.,
Diána napja van.

 

Hirdetések

2021. Évközi 25. vasárnap

Feltöltve:  2021. szeptember 19.

1.  Várjuk felkészítő csoportunkba azoknak a most 9. évfolyamos tanulóknak jelentkezését, akik a jövő évben szeretnének bérmálkozók lenni. A jelentkezés feltétele az elmúlt 8 évben történt iskolai hitoktatásban való részvétel és a vasárnapi szentmiséken történő jelenlét! Jelentkezési lapok a sekrestyében, valamint a plébánia hivatalban (hivatali időben) kérhető.

2.  A Soproni Szent István Plébánia várja azok jelentkezését, akik bekapcsolódva a felnőtt hitoktatásba a beavató szentségekben szeretnének részesülni (keresztség, bérmálás). Azokat az érdeklődőket is várjuk, akik már elnyerték a keresztéget, de valamilyen oknál fogva nem jutottak el az elsőáldozásig és a bérmálkozásig. A szentségekre való felkészítést a plébánián (hittanterem) tartjuk kéthetente csütörtökön 17 órától, a téli időszámítástól pedig 19 órától. Jelentkezni Bajkai Csaba plébánosnál lehet. Az első előadás időpontja okt. 7. (csütörtök) 17:00 óra.

3.  2022. évi kalendáriumok és falinaptárak vásárolhatók az újságos asztaloknál.

2021. Évközi 24. vasárnap

Feltöltve:  2021. szeptember 12.

1.  Hétfőn (szept. 13.) az esti szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.

2.  Várjuk felkészítő csoportunkba azoknak a most 9. évfolyamos tanulóknak jelentkezését, akik a jövő évben szeretnének bérmálkozók lenni. A jelentkezés feltétele az elmúlt 8 évben történt iskolai hitoktatásban való részvétel és a vasárnapi szentmiséken történő jelenlét! Jelentkezési lapok a sekrestyében, valamint a plébánia hivatalban (hivatali időben) kérhető.

3.  A Soproni Szent István Plébánia várja azok jelentkezését, akik bekapcsolódva a felnőtt hitoktatásba a beavató szentségekben szeretnének részesülni (keresztség, bérmálás). Azokat az érdeklődőket is várjuk, akik már elnyerték a keresztéget, de valamilyen oknál fogva nem jutottak el az elsőáldozásig és a bérmálkozásig. A szentségekre való felkészítést a plébánián (hittanterem) tartjuk kéthetente csütörtökön 17 órától, a téli időszámítástól pedig 19 órától. Jelentkezni Bajkai Csaba plébánosnál lehet. Az első előadás időpontja okt. 7. (csütörtök) 17:00 óra.

4.  2022. évi kalendáriumok és falinaptárak vásárolhatók az újságos asztaloknál.

2021. Évközi 23. vasárnap

Feltöltve:  2021. szeptember 05.

1.  A mai A mai napon (vasárnap) 18.00 órakor imaórát tart a Rózsafüzér-társulat. 18.45    órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  Szerdán (szept. 8.) ünnepeljük a Szent István templom felszentelésének évfordulóját. Ezért szerdán a 19.00 órakor kezdődő szentmisében hálát adunk a templomért, megemlékezve mindazokról, akik építették és gondozták, akik benne szolgáltak és imádkoztak, valamint azokról, akik ma is hittel jönnek templomunkba és szerető gondoskodással tevékenykednek benne.

3.  A Deák téri iskolában is, - amely plébániánk területén van,- megkezdődött a hitoktatás. A hitoktatást Vizer Krisztián és Iván Izabella hittanárok végzik. A hitoktatással és a szentségfelvétellel kapcsolatosan hirdetjük: az egyház szabályzata meghatározza, hogy csak olyan gyermekek, fiatalok részesülhetnek szentségekben, (elsőáldozás, bérmálás) akik folyamatos hitoktatásban részesülnek, és rendszeresen részt vesznek a vasárnapi szentmiséken. Ezért kérjük a kedves szülőket, nagyszülőket, hogy ezt tekintsék keresztény kötelességüknek és imáikkal, figyelmükkel, példaadásukkal segítsék gyermekeiket a felnőtt-kereszténnyé válás krisztusi útján. (szentmisenaplót mindenki a hitoktatójától kapja a hittankönyvvel együtt)

4.  Várjuk felkészítő csoportunkba azoknak a most 9. évfolyamos tanulóknak jelentkezését, akik a jövő évben szeretnének bérmálkozók lenni. A jelentkezés feltétele az elmúlt 8 évben történt iskolai hitoktatásban való részvétel és a vasárnapi szentmiséken történő jelenlét! Jelentkezési lapok a sekrestyében, valamint a plébánia hivatalban (hivatali időben) kérhető.

5.  Kalendáriumok és falinaptárak vásárolhatók az újságos asztaloknál.

2021. Évközi 22. vasárnap

Feltöltve:  2021. augusztus 29.

1.  Kedden (aug. 31.) közös megemlékező szentmisét mutatunk be, augusztus hónapban eltemetett testvéreinkért.

2.  Csütörtökön (szept. 2.) Szentségimádást tartunk az esti szentmise után.

3.  Jövő vasárnap (szept. 5.) a 8.30 órakor kezdődő szentmisében tartjuk a Veni Sancte-t, melyben kérjük a diákokra és tanáraikra a Szentlélek Isten kegyelmét. Ezen a szentmisén az ifjúsági zenekar játszik. Szeretettel hívjuk a diákokat és szüleiket erre a szentmisére!

4.  A nyári hónapok elmúltával plébániánkon a hivatali idők ismét a megszokott rendben lesznek:
     kedd és csütörtök de. 9-11 óráig, szerda és péntek 15-17 óráig. 

5.  Szeptember 4-én (szombat), 10.00 órakor a győri Püspökvár udvarában ünnepi szentmisét tart Püspök úr a jubiláló házaspárok részére. Mivel a regisztrált házaspárok számára név szerinti ülőhelyet biztosítanak, ezért kérjük, hogy legkésőbb 9.30-ra érkezzenek meg a helyszínre. (Belépés a Püspökvár tornya alatt.) Idősebb vagy nehezen közlekedő családtagjaikat gépkocsival felhozhatják a Káptalandombra, de parkolási lehetőség a résztvevők nagy száma miatt a Káptalandombon nem áll rendelkezésre.
Szeretnénk újra jelezni, hogy ülőhelyet és emléklapot csak a regisztrált házaspárok számára tudnak biztosítani. Az ünnepségre 320 pár jelentkezett.

2021. Évközi 21. vasárnap

Feltöltve:  2021. augusztus 22.

1.  Templomunk búcsújával kapcsolatban köszönjük testvéreink nagyszámú jelenlétét, az imádságokat, énekeket és adományaikat. Továbbá azt a nagy munkát, ami megelőzte az ünnepet: a templom takarítását, szépítését. A felajánlott süteményeket, amit szeretettel hoztak. Az előkészületet a tanácsadó-testület tagjainak és a szorgos asszonyoknak, akik segítettek az ünnep előkészítésében és lebonyolításában. Munkatársainknak, a templom kórusának önzetlenül végzett odaadó szolgálatát és a ministránsok helytállását. Külön köszönet illeti az Önkormányzat munkatársait, akik szintén bekapcsolódtak a szervezési-előkészületi munkába. Mindenkit az Úristen áldásával halmozzon el, hogy sok ilyen szép és felemelő ünnepben legyen részünk.

2.  Kedden (aug. 24.) az esti szentmise után 19.45-től a Peruban missziós szolgálatot teljesítő soproni származású Szabó Zsolt atya tart tanúságtételt a Soproni Szent István templomban. Szeretettel várja az érdeklődőket.

3.  Szombaton (aug. 28.) délután 15 órától zenés-énekes pikniket tart ifjúsági zenekarunk a Szent István templom melletti parkban a garázs felőli oldalon Gyertek Ifjak Krisztushoz címmel, ahová várjuk a gitáros zenét kedvelőket. Legyen ez egy szép délután, amikor együtt gitározva, énekelve töltünk el egy kis időt. Lehetőség lesz kötetlen beszélgetésre és zenekarunk közelebbi megismerésére. A pikniken az étkezés batyus jelleggel történik és hozzunk magukkal pokrócokat is, amit a fűre terítve tudunk letelepedni.

4.  Szeptember 4-én (szombat), 10.00 órakor a győri Püspökvár udvarában ünnepi szentmisét tart Püspök úr a jubiláló házaspárok részére. Mivel a regisztrált házaspárok számára név szerinti ülőhelyet biztosítanak, ezért kérjük, hogy legkésőbb 9.30-ra érkezzenek meg a helyszínre. (Belépés a Püspökvár tornya alatt.) Idősebb vagy nehezen közlekedő családtagjaikat gépkocsival felhozhatják a Káptalandombra, de parkolási lehetőség a résztvevők nagy száma miatt a Káptalandombon nem áll rendelkezésre.
    Szeretnénk újra jelezni, hogy ülőhelyet és emléklapot csak a regisztrált házaspárok számára tudnak biztosítani. Az ünnepségre 320 pár jelentkezett.

 

2021. Szűz Mária Mennybevétele - Nagyboldogasszony

Feltöltve:  2021. augusztus 15.

 Augusztus 20-án, (pénteken) Szent István királyt ünnepeljük templomunk búcsúnapján.


Az ünnepi szentmise az előző évekhez hasonlóan de. 9.00 órakor kezdődik a templom előtti téren. Az ünnepi szentmisét Dr. Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök mutatja be. A szentmisét a Város ünnepsége követi, melynek keretében megáldjuk az új kenyeret. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
Aug. 20-án (péntek) este nem lesz szentmise templomunkban.
    
Az ünnep előkészítéséhez kérjük, mindazok segítő munkáját, akik az eddigi években is megtették ezt templomunkért odaadó szeretettel.

2.  Augusztus 19-én (csütörtök) ministráns-próbát tartunk 17.30 órától.

3.  Augusztus 24-én kedden, az esti szentmise után 19.45-től a Peruban missziós szolgálatot teljesítő soproni származású Szabó Zsolt atya tart tanúságtételt a Soproni Szent István templomban. Szeretettel várja az érdeklődőket.

2021. Évközi 19. vasárnap

Feltöltve:  2021. augusztus 08.

1.  Pénteken (aug. 13.) az esti szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.

2.  Vasárnap (aug. 15.) Szűz Mária Mennybevételének parancsolt főünnepe lesz.

 

2021. Évközi 18. vasárnap

Feltöltve:  2021. augusztus 01.

1.  A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-Társulat, majd 18.45-től Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  Csütörtökön (aug. 5.) Szentségimádást tartunk az esti szentmise után.

3.  Pénteken (aug. 6.) Urunk Színeváltozásának ünnepe lesz.

4.  A Szent István Plébánia szeretettel hívja és várja a fiatal családokat szombaton (aug. 7.) délelőtt 9 órától közösségformáló családi napra a kurucdombi játszótérre és sportpályára. Az étkezés batyus alapon történik, így kérünk mindenkit, hogy hozzon magával valami finomságot. Üdítőről, frissítőről pedig a plébánia gondoskodik.

2021. Évközi 17. vasárnap

Feltöltve:  2021. július 25.

1.  Hétfő, kedd, szerda nem lesz szentmise templomunkban.

 

2.  Pénteken (júl. 30.) a szentmisét július hónapban elhunyt testvéreinkért mutatjuk be. Várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

 

3.  2021 szeptemberében a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem keresztény értékrendű vezetés szakirányú továbbképzést indít Kaposváron a négy történelmi egyház bevonásával.
A szakirányú továbbképzés korszerű vezetési ismereteket és keresztény szemléletet közvetít a résztvevőknek.


A 2021 szeptemberében induló két féléves képzés kéthetente pénteken és szombaton lesz.
Feltétel: bármilyen típusú alapdiploma. A költségtérítés összege: 170 000 forint/félév, amely részletekben is fizethető. A jelentkezés folyamatos; határidő: 2021. augusztus 23.
További részletek:
www.youtube.com/watch

Érdeklődés: Dr. Kőmüves Zsolt szakfelelős +36-20-531-3403,
E-mail: komuves.zsolt.sandor@uni-mate.hu


 

2021. Évközi 16. vasárnap

Feltöltve:  2021. július 18.

1.  Domonkos Nyári Egyetem 2021. július 26-28 között Vasváron a domonkos kolostorban, ahová várják a 17-25 év közötti fiatalokat különféle programokkal (a részvétel és az ellátás ingyenes). További részletek a templom hirdetőtábláján és az alábbi linken olvasható: domonkosok.hu/2021/07/09/domonkos-nyari-egyetem-vasvaron/