Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia

Ma 2020. november 29.,
Taksony napja van.

 

Hirdetések

2020. Advent 1. vasárnapja

Feltöltve:  2020. november 29.

1.  Köszönjük testvéreink nagylelkű adományait, melyeket a karitász javára nyújtottak. A gyűjtés összege 220.405 Ft volt, amit továbbítottunk is a győri püspökségre.

2.  Hétköznapokon reggel 6 órakor Rorate, hajnali szentmisék lesznek templomunkban. Szombaton csak 18.00 órakor lesz szentmise, vasárnap pedig szokott időkben: 8.30, 10.00 és 18.00 órakor. Az advent folyamán végezzük el karácsonyi szentgyónásunkat. A szentmisék előtt gyónási lehetőség lesz. A járványügyi előírásokat figyelembe véve, várjuk testvéreinket a hajnali szentmisékre.

3.  Az adventi időben nemcsak a hajnali szentmiséken résztvevőknek szeretnénk nyújtani naponta lelki útravalót, hanem mindazoknak, akik plébániánk internetes honlapját (www.szentistvansopron.hu) meglátogatják. Az adventi ablakok a „galéria” menüpont alatt lesznek elérhetők. Adventi készületünkben rövid szentírási részletek segítenek minket.  Adja az Úr, hogy a naponta kézbe vett lapocskákon-, vagy a honlapon kinyitott ablakokban megjelenő gondolatok, segítsék felkészülésünket a Megváltó születésének szent ünnepére.

2020. Krisztus Király vasárnapja

Feltöltve:  2020. november 22.

1.  A mai nappal az egyházi év utolsó vasárnapjához érkeztünk és jövő héten, Advent 1. vasárnapjával kezdjük meg az új egyházi évet. Szombaton az esti szentmise kezdetén gyújtjuk meg az adventi koszorú első gyertyáját. Hívunk szeretettel mindenkit, hogy a gyertyák fényével eggyé válva megtaláljuk életünk igaz világosságát, a hozzánk érkező Krisztust.

2.  A 2021. évre szentmiséket előjegyeztetni jövő héten november 24-27-ig (kedd-péntek) lehet a sekrestyében, kizárólag hivatali órákban. (A járvány miatt idén nem a plébánia irodában, hanem hivatali időben a sekrestyében lesz erre lehetőség.) A szentmise stóladíja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése alapján 2019. január 1-től továbbra is egységesen 3.000 Ft.

3.  A Soproni Szent István Plébánián visszavonásig szünetel a személyes ügyfélfogadás. Kérem telefonon (99/312-697), illetve E-mail-ben (szentistvan.sopron@gmail.com) szíveskedjenek intézni a halaszthatatlan egyházi ügyeket. A temetéssel kapcsolatos egyeztetést is telefonon kérem kezdeményezni.

2020. Évközi 33. vasárnap

Feltöltve:  2020. november 15.

1.  Szentségimádásra hívunk mindenkit Krisztus Király főünnepének előestéjén a 2021-es Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve a Szent István templomba, november 21-én (szombat) 17.15 órakor. Határon innen és túl különböző helyszíneken, de egy időben, együtt fogunk imádkozni azért, hogy az önmagát értünk is feláldozó és az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük. A járvány miatt bizonyára sokan nem tudnak személyesen jelen lenni templomunkban, legalább otthonainkban imádságos lelkülettel kapcsolódjunk be a lelki szentségimádásba!

2.  Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan (nov. 22.), jövő vasárnap katolikus templomainkban kritász gyűjtést tartunk a szegények és rászorulók megsegítésére, amely gyűjtés részben országos, részben az egyházmegyei Karitász céljait szolgálja.

3.  Jövő vasárnap az egyházi év végéhez érkezünk, ezen a napon Krisztust, a Mindenség Királyát ünnepeljük. A szentmisék végén felajánló imát mondunk Jézus Szentséges Szívéhez, majd szentségi áldásban részesülnek a jelenlévő hívek.

4.  Az Új Ember katolikus hetilappal kapcsolatosan kérjük, hogy akik szeretnének új előfizetőként csatlakozni (megrendelni), vagy a jelenlegi előfizetők közöl szeretnék 2021 januárjától lemondani az újságot, valamint az Adoremus liturgikus könyvecskét, szíveskedjenek ezt mihamarabb jelezni (legkésőbb dec. 1-ig), hogy a kiadó részére leadhassuk a jövő évre igényelt megrendelések számát.

5.  A Soproni Szent István Plébánián 2020.11.11-től (szerda) visszavonásig szünetel a személyes ügyfélfogadás. Kérem telefonon (99/312-697), illetve E-mail-ben (szentistvan.sopron@gmail.com) szíveskedjenek intézni a halaszthatatlan egyházi ügyeket. A temetéssel kapcsolatos egyeztetést is telefonon kérem kezdeményezni.

2020. Évközi 32. vasárnap

Feltöltve:  2020. november 08.

1.  A mai napon (vasárnap) 17.00 órakor imaórát tart a Cursillo imacsoport.

2.  Pénteken (nov. 13.) az esti szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.

3.  Az Új Ember katolikus hetilappal kapcsolatosan kérjük, hogy akik szeretnének új előfizetőként csatlakozni (megrendelni), vagy a jelenlegi előfizetők közöl szeretnék 2021 januárjától lemondani az újságot, valamint az Adoremus liturgikus könyvecskét, szíveskedjenek ezt mihamarabb jelezni (legkésőbb dec. 1-ig), hogy a kiadó részére leadhassuk a jövő évre igényelt megrendelések számát.

4.  A 2021. évre szentmiséket előjegyeztetni november 24-27-ig (kedd-péntek) lehet a sekrestyében, kizárólag hivatali órákban. (A járvány miatt idén nem a plébánia irodában, hanem hivatali időben a sekrestyében lesz erre lehetőség.) A szentmise stóladíja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése alapján 2019. január 1-től továbbra is egységesen 3.000 Ft.

 

5. Az alábbi linken olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia KÖZLEMÉNYE az erősödő COVID-19 járvánnyal kapcsolatban. https://katolikus.hu/cikk/az-mkpk-kozlemenye-62799764

 

6. A Soproni Szent István Plébánián 2020.11.11-től (szerda) visszavonásig szünetel a személyes ügyfélfogadás. Kérem telefonon (99/312-697), illetve E-mail-ben (szentistvan.sopron@gmail.com) szíveskedjenek intézni a halaszthatatlan egyházi ügyeket. A temetéssel kapcsolatos egyeztetést is telefonon kérem kezdeményezni.

2020. Mindenszentek

Feltöltve:  2020. november 01.

1.  A mai napon (vasárnap) 17.00 órakor imaórát tart a Rózsafüzér-társulat papi- és szerzetesi hivatásokért. 17.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  Hétfőn (nov. 2.) Halottak napján de. 9.00 órakor a Szent Mihály templomban szentmisét mutat be a Város papsága. Templomunkban 18.00 órakor plébániánk közösségének minden elhunytjáért mutatjuk be a szentmisét.

3.  A Szent Mihály temető mindenszenteki és téli nyitvatartása a faliújságon kitett plakáton, valamint a plébánia weboldalának hirdetés csatolmányaként olvasható.

4.  Csütörtökön (nov. 5.) a Szent Imre templomban 18.00 órakor ünnepi koncelebrált búcsúi szentmisét mutat be a Város papsága. Szeretettel várnak mindenkit.

5.  Vasárnap (nov. 8.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

2020. Évközi 30. vasárnap

Feltöltve:  2020. október 25.

1.  A mai vasárnaptól az esti szentmisék egy órával korábban, 18.00 órakor kezdődnek vasárnap és hétköznap egyaránt.

2.  A mai napon (vasárnap) 17.00 órakor imaórát tart a Cursillo imacsoport.

3.  Köszönjük a missziók javára nyújtott nagylelkű adományokat, melynek összege 234.310 Ft volt.

4.  Pénteken (okt. 30.) 18.00 órakor megemlékező szentmisét mutatunk be október hónapban elhunyt testvéreinkért.

5.  Vasárnap (nov. 1.) Mindenszentek főünnepét tartja Egyházunk, amely parancsolt ünnep, ezért szentmisén való részvételünket tekintsük kötelességünknek. Templomunkban a szentmisék az ünnep előestéjén 18.00 órakor; nov. 1-jén de. 8.30, 10.00 és 18.00 órakor lesznek. Az esti szentmise után halottak esti ájtatosságot tartunk.

    A tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki nov. 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, és imádkozik az elhunytakért (Hitvallás, Miatyánk, Dicsőség…).

6.  Hétfőn (nov. 2.) Halottak napján de. 9.00 órakor a Szent Mihály templomban szentmisét mutat be a Város papsága. Templomunkban 18.00 órakor plébániánk közösségének minden elhunytjáért mutatjuk be a szentmisét.

7.  A Szent Mihály temető mindenszenteki és téli nyitvatartása a faliújságon kitett plakáton, valamint a hirdetés csatolmányaként olvasható.

2020. Évközi 29. vasárnap

Feltöltve:  2020. október 18.

1.  Jövő vasárnap (10.25.) lép érvénybe a téli időszámítás, amikor egy órával visszaállítjuk óráinkat. Ezért jövő vasárnaptól az esti szentmisék egy órával korábban, 18.00 órakor kezdődnek vasárnap és hétköznap egyaránt.

2.  Vasárnap (10.25) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

3.  A 2021. évre szentmiséket előjegyeztetni november 24-27-ig (kedd-péntek) lehet a sekrestyében, kizárólag hivatali órákban. (A járvány miatt idén nem a plébánia irodában, hanem hivatali időben a sekrestyében lesz erre lehetőség.)

4.  Hálásan köszönjük plébániánk területén élő testvéreinknek az egyházi hozzájárulás (egyházi adó) befizetését, amivel a templom és a plébánia fenntartásához járultak hozzá. Kérjük, akik még nem teljesítették keresztény kötelességüket, december 15-ig legyenek kedvesek befizetni egyházi hozzájárulásukat, ami történhet személyesen, vagy a templomban található sárga postai csekken, vagy banki utalással. Az utalással kapcsolatos információk megtalálhatók a plébánia weboldalán is (Főoldal és ezen belül az Egyházi adó menüben), valamint az alábbi linken: http://szentistvansopron.hu/fooldal/egyhazi_ado

5.  A Soproni Szent István templom sekrestyési feladatok ellátására keres szolgálattevőt, sekrestyést. A szolgálat ellátása váltásban napi szinten történik, ami alkalmakként kb. 2 óra. Feladatuk a templom szentmise előtt 1 órával történő nyitása, a szentmiséhez való előkészítés; liturgikus eszközök, ruhák, könyvek. Előkészítés a keresztelőkhöz, esküvőkhöz. Szükség szerint a ministráns ruhák helybeni mosása-vasalása. A szolgálat ellátásáért a plébánia tiszteletdíjat fizet, ami 30.000 Ft/hó.  Jelentkezni a plébánián lehet.

2020. Évközi 28. vasárnap

Feltöltve:  2020. október 11.

1.  A mai napon (vasárnap) 18.00 órakor imaórát tart a Cursillo imacsoport.

2.  Jövő vasárnap (okt. 18.) a missziók vasárnapját ünnepeljük. Ezen alkalomból országos gyűjtést tartunk katolikus templomainkban a missziók javára. Kérjük testvéreink adományait, amellyel az Egyház világméretű missziós munkáját támogatják.


3.  Az elmúlt vasárnap Péter-fillér gyűjtést tartottunk templomunkban. A gyűjtés összege 196.415 Ft volt. A jó Isten fizesse meg adományaikat.

4.  Várjuk felkészítő csoportunkba azoknak a most 9. évfolyamos tanulóknak jelentkezését, akik a jövő évben szeretnének bérmálkozók lenni. A jelentkezés feltétele az elmúlt 8 évben történt iskolai hitoktatásban való részvétel. Jelentkezési lapok a sekrestyében, valamint a plébánia hivatalban (hivatali időben) kérhető.

 

5.  Megérkeztek az elsőáldozásról készült fényképek, melyek a sekrestyében átvehetők.

 

6.  Október 18-án (vas.) 15.00-kor kerül sor Fertőszentmiklóson az újonnan létesült Házaspárok Útja megáldására. A stációkat egy-egy házaspár imája kíséretében áldja meg Simonics Péter fertőszentmiklósi plébános úr. Szeretettel várunk minden jelenlegi és leendő házaspárt. Részletek a faliújságra kitett plakáton olvashatók.

2020. Évközi 27. vasárnap

Feltöltve:  2020. október 04.

1.  A mai napon (vasárnap) 18.00 órakor imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi- és szerzetesi hivatásokért. 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  Csütörtökön (okt. 8.) Szűz Máriát, mint a Magyarok Nagyasszonyát ünnepeljük.

3.  Várjuk felkészítő csoportunkba azoknak a most 9. évfolyamos tanulóknak jelentkezését, akik a jövő évben szeretnének bérmálkozók lenni. A jelentkezés feltétele az elmúlt 8 évben történt iskolai hitoktatásban való részvétel. Jelentkezési lapok a sekrestyében, valamint a plébánia hivatalban (hivatali időben) kérhető. Illetve a hirdetés csatolmányaként is letölthető.

2020. Évközi 26. vasárnap

Feltöltve:  2020. szeptember 27.

1.  Szentírás vasárnapjához kapcsolódóan készítettünk szentírási idézeteket. A templomból való kivonuláskor vigyünk belőlük és elmélkedjünk a kapott tanításon.

2.  A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo - imacsoport.

3.  A héten megkezdjük október hónapját, amely Rózsafüzér Királynőjének, a Boldogságos Szűzanyának van szentelve. Istennek hála, hogy templomunkban egész év során minden esti szentmise előtt imádkozzák a rózsafüzért. Buzdítunk mindenkit, hogy ebbe a Máriás imádságba, - amely Krisztusra mutat, az Ő titkain keresztül -, kapcsolódjunk be minél többen október folyamán.

4.  A Szent Mihály templom újraszentelésének ünnepére készülve 2020. szeptember 22-30-ig imakilenced végzésére buzdítjuk a kedves Híveket. 9 napon át minden este 9 órakor mondjunk el egy Miatyánkot és 9 Üdvözlégy Máriát. Ezeken a napokon a Szentlélek templomban este 9-10-ig csendes szentségimádást tartanak városunkért. A templomszentelés október 1-jén 17.00 órakor lesz. A meghívóval nem rendelkezők számára élő szentmise közvetítést biztosítanak.

5.  Csütörtökön (okt. 1.) a templomszentelés kapcsán nem lesz szentmise templomunkban.

6.  Vasárnap (okt. 4.) péterfillér-gyűjtés lesz templomainkban.

7.  A soproni Domonkos templomban a Rózsafüzér Királynője búcsúját október 3-án és 4-én (szombat, vasárnap) ünneplik. Az ünnepi szentmise szombaton 18.00 órakor kezdődik. Vasárnap de. 10.00 órakor is ünnepi szentmisére várják a testvéreket.

8.  Kalendáriumok és falinaptárak vásárolhatók az újságos asztaloknál.

9.  Várjuk felkészítő csoportunkba azoknak a most 9. évfolyamos tanulóknak jelentkezését, akik a jövő évben szeretnének bérmálkozók lenni. A jelentkezés feltétele az elmúlt 8 évben történt iskolai hitoktatásban való részvétel. Jelentkezési lapok a sekrestyében, valamint a plébánia hivatalban (hivatali időben) kérhető.