Szent István Plébánia

Ma 2017. október 17.,
Hedvig napja van.

 

Hirdetések

2017. Évközi 28. vasárnap

Feltöltve:  2017. október 13.

 


1.      A szentmisék előtti októberi rózsafüzér imádságra buzdítunk mindenkit.

2.    Hálásan köszönjük plébániánk területén élő testvéreinknek az egyházi hozzájárulás (egyházi adó) befizetését, amivel a templom és a plébánia fenntartásához járultak hozzá. Szeretettel kérjük, akik még nem teljesítették keresztény kötelességüket, december 15-ig legyenek kedvesek befizetni egyházi hozzájárulásukat, ami történhet személyesen, vagy a templomban található sárga postai csekken, vagy banki utalással.

3.    Jövő vasárnap (okt. 22.) missziós vasárnapot ünneplünk, ezen alkalomból országos gyűjtést tartunk katolikus templomainkban a missziók javára. Szeretettel kérjük testvéreink adományait, amellyel az Egyház világméretű missziós munkáját támogatják.

≈  ≈  ≈


4.    A soproni Szent Orsolya Katolikus Iskola „Játszóházat” rendez a nagycsoportos óvodás gyermekek részére október 19-én (csütörtök) 16.00 órától.

5.    A Szent Margit templomban október 21-én (szombat) 18.00 órakor kezdődő szentmisében a Szent Cecília kórus és zenekar zenei áhítatát hallhatják a jelenlévők.

2017. Évközi 27. vasárnap, Magyarok Nagyasszony ünnepe

Feltöltve:  2017. október 06.

 


1.    Hálás szeretettel köszönjük testvéreink múlt vasárnapi adományait, valamint a külön, személyes adományokat is, amelyekkel templomunk tornyának felújítását és a toronyóra készíttetését támogatták. Isten legyen bőkezű jutalmazója mindnyájuknak.

2.    A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo - imacsoport.

3.    A héten megkezdtük október hónapját, amely Rózsafüzér Királynőjének, a Boldogságos Szűzanyának van szentelve. Istennek hála, hogy templomunkban egész év során minden esti szentmise előtt imádkozzák a rózsafüzért. Buzdítunk mindenkit, hogy ebbe a Máriás imádságba, - amely Krisztusra mutat, az Ő titkain keresztül -, kapcsolódjunk be minél többen október folyamán.

4.    Szerdán a szentmise után Zsolozsmát imádkozunk, pénteken Fatimai körmenet tartunk.


Minden lelki programra szeretettel hívunk mindenkit!

 

≈ ≈ ≈


5.    Sebastian Benvin indiai szerzetes könyvbemutatóval egybekötött magyar nyelvű előadását tartják a Liszt Ferenc Konferencia Központban, október 12-én (csütörtök) 18.00 órakor. Az előadás címe: „Belső világunk szépségei.”

6.    Érettségizők találkozóját tartják október 14-én (szombat) a győri Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontban. 

 

2017. Évközi 26. vasárnap

Feltöltve:  2017. szeptember 29.1.    A mai napon (vasárnap) 18.00 órakor imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi- és szerzetesi hivatásokért. 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.


2.    Az elsőáldozásra és bérmálásra készülők szülei részére megbeszélést tartunk október 4-én (szerda) 17.00 órától a Szent István templomban. Számítunk a szülők jelenlétére.


3.    A soproni Domonkos templomban a Rózsafüzér Királynője búcsúját október 7-én és 8-án (szombat, vasárnap) ünneplik. Az ünnepi szentmise szombaton 18.00 órakor kezdődik. A szentmise után gyertyás körmenetet tartanak a Széchenyi téren. Vasárnap de. 10.00 órakor is ünnepi szentmisére várják a testvéreket. Részletes tájékoztatás a plakátokon megtalálható.


4.    Jövő vasárnap Szűz Máriát, mint a Magyarok Nagyasszonyát ünnepeljük.

2017. Évközi 25. vasárnap

Feltöltve:  2017. szeptember 22.


 

1.    Ma Szentírás vasárnapja van. Különös tisztelettel vegyük kézbe a Bibliát, figyeljünk mindig Isten, élő szavára. Ne csak olvassuk és hallgassuk, hanem váltsuk is tettekre, amire tanít és ösztönöz. Az ünnephez kapcsolódva készítettünk szentírási idézeteket, amelyet az ajtóknál osztanak. Vigyünk belőlük és elmélkedjünk a kapott idézeten.


2.    A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo - imacsoport.


3.    Szerdán (szept. 27.) megemlékező szentmisét mutatunk be, szeptemberben elhunyt testvéreinkért. Várjuk a gyászoló hozzátartozókat.


4.    A Szent Mihály templom búcsúját szeptember 29-én (péntek) Szent Mihály főangyal ünnepén 18.00 órakor kezdődő szentmisében ünnepeljük a város papjaival. Ezért pénteken nem lesz szentmise templomunkban. Október 1-jén (vasárnap) az ünnepi szentmise 9.30-kor kezdődik a Szent Mihály templomban, melynek főcelebránsa Dr. Lukácsi Zoltán ezüstmisés atya, a Győri Hittudományi Főiskola rektora. Szeretettel várják a testvéreket.


5.    Jövő vasárnap október hónap első vasárnapja lesz, a perselyadományokat a templom tornyának felújítására, ill. a toronyórára gyűjtjük.

 

2017. Évközi 24. vasárnap

Feltöltve:  2017. szeptember 15.1.    A Deák-téri iskolában is megkezdődött a hitoktatás. A hitoktatást Vizer Krisztián és Iván Izabella hittanárok végzik. A hitoktatással és a szentségfelvétellel kapcsolatosan hirdetjük: az egyház szabályzata meghatározza, hogy csak olyan gyermekek, fiatalok részesülhetnek szentségekben, (elsőáldozás, bérmálás) akik folyamatos hitoktatásban részesülnek, és rendszeresen részt vesznek a vasárnapi szentmiséken. Ezért kérjük a kedves szülőket, nagyszülőket, hogy ezt tekintsék keresztény kötelességüknek és imáikkal, figyelmükkel, jó szándékukkal segítsék gyermekeiket a felnőtt-kereszténnyé válás krisztusi útján. Az elsőáldozásra és bérmálásra készülők szülei részére megbeszélést tartunk október 4-én (szerda) 17.00 órától a Szent István templomban.

2.    A Reformáció 500 éve címmel konferenciát, fotókiállítást és kerekasztal beszélgetést tartanak szeptember 20-án (szerda) a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban.

3.    Jövő vasárnap Szentírás vasárnapja lesz.


≈ ≈ ≈


4.    A Szent Mihály templom búcsúját szeptember 29-én (péntek) Szent Mihály főangyal ünnepén 18.00 órakor kezdődő szentmisében ünnepeljük a város papjaival. Október 1-jén (vasárnap) az ünnepi szentmise 9.30-kor kezdődik, melynek főcelebránsa Dr. Lukácsi Zoltán ezüstmisés atya, a Győri Hittudományi Főiskola rektora. Szeretettel várják a testvéreket.

5.    A Fatimai jelenések 100. évfordulója alkalmából országos zarándoklatot tartanak Budapesten október 13-14-én.

 

2017. Évközi 23. vasárnap

Feltöltve:  2017. szeptember 08.


 


1.    A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo - imacsoport.

2.    Szerdán a szentmise után Fatimai körmenet tartunk, ezért a közös zsolozsma elmarad.

3.    Csütörtökön (szept. 14.) Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepe lesz, 19.00 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be.

4.    Pénteken (szept. 15.) a Fájdalmas Szűzanyát köszöntjük.≈ ≈ ≈


5.    Fertőszentmiklóson, a Fájdalmas Anya búcsúját szeptember 16-17-én (szombat, vasárnap) tartják a Szeredi kápolnánál.

6.    Taizéi imaórát tartanak kéthetente a Táncsics utcai Jézus Szíve templomban 17.30 órától.

7.    A Fatimai jelenések 100. évfordulója alkalmából országos zarándoklatot tartanak Budapesten 2017. október 13-14-én. Részletes tájékoztatás a plakátokon megtalálható.

 

2017. Évközi 22. vasárnap

Feltöltve:  2017. augusztus 31.


 

1.    A mai napon (vasárnap) 18.00 órakor imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi- és szerzetesi hivatásokért. 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.


2.    A nyári hónapok elmúltával plébániánkon a hivatali idők ismét a megszokott rendben lesznek:
                     kedd – csütörtök de. 9-11 óráig,
                     szerda – péntek 15-17 óráig. 


3.    Szeptember 8-án (péntek) Kisboldogasszony ünnepén van templomunk felszentelésének ünnepe. A 19.00 órakor kezdődő ünnepi szentmisében hálát adunk a templomért, megemlékezve mindazokról, akik építették és gondozták, akik benne szolgáltak és imádkoztak, valamint azokról, akik ma is hittel és szeretettel jönnek templomunkba és szerető gondoskodással tevékenykednek benne. Szeretettel várunk mindenkit!


- - -


4.    Ugyancsak szeptember 8-án, (péntek) hálaadó életvédő istentiszteletet tartanak a Szent Erzsébet Kórház kápolnájánál 15.00 órakor. 


5.    Nyugat-Győr Egyházmegyei Gitáros csoportok találkozóját tartják, szeptember 9-én (szombat) a fertőszentmiklósi templomban.

 

2017. Évközi 21. vasárnap

Feltöltve:  2017. augusztus 25.


 


1.    A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo - imacsoport.

2.    Templomunk búcsújával kapcsolatban köszönjük testvéreink nagyszámú jelenlétét, az imádságokat, énekeket és adományaikat. Továbbá azt a nagy munkát, ami megelőzte az ünnepet: a templom takarítását, szépítését. A felajánlott süteményeket, amit szeretettel hoztak. Az előkészületet a tanácsadó-testület tagjainak és a szorgos asszonyoknak, akik segítettek az ünnep előkészítésében és lebonyolításában. Munkatársainknak az önzetlenül végzett odaadó szolgálatát, és a ministránsok helytállását.

Külön köszönet illeti a Módos-, a Szopori-, és a Parola pékségeket, akik minden évben adományoznak termékeikből kenyeret és péksüteményt. Mindenkit az Úristen áldásával halmozzon el, hogy sok ilyen szép és felemelő ünnepben legyen részünk.

3.    Kedden (aug. 29.) 18.00 órakor a Bécsi úti Keresztelő Szent János templomban lesz ünnepi búcsúi szentmise, amelyre szeretettel hívnak mindenkit. Ezért kedden nem lesz szentmise templomunkban.

4.    Csütörtökön (aug. 31.) közös megemlékező gyászmisét mutatunk be, augusztus hónapban elhunyt testvéreinkért.

5.    A héten elsőpéntek lesz, szentgyónásunkkal és szentáldozásunkkal engeszteljük Jézus Szentséges Szívét.

6.    A hét folyamán megkezdik tanulmányaikat a diákok, ezért jövő vasárnap a 8.30 órakor kezdődő szentmisében tartjuk a Veni Sancte-t, melyben kérjük a diákokra és tanáraikra a Szentlélek Isten kegyelmét. Ezen a szentmisén az ifjúsági zenekar játszik.

 

2017 Szent István Király ünnepe

Feltöltve:  2017. augusztus 18.

 

 

1.    Hétfőn (aug. 21.) püspökségi elfoglaltság miatt nem lesz szentmise templomunkban.

2017. Évközi 19. vasárnap

Feltöltve:  2017. augusztus 11.


 
1.    A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo - imacsoport. Az esti szentmise után Fatimai körmenetet tartunk.

2.    Augusztus 15-én, (kedd) Nagyboldogasszony ünnepét üli Egyházunk, 19.00 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be templomunkban. Ez a nap parancsolt ünnep, ezért szentmisén való részvételünket tekintsük keresztény kötelességünknek.

3.    Augusztus 18-án (péntek) próbát tartunk a ministránsoknak 18.00 órától.

4.    Augusztus 20-án, (vasárnap) Szent István királyt ünnepeljük templomunk búcsúnapján.  Az ünnep előkészítéséhez kérjük, mindazok segítő munkáját, akik az eddigi években is megtették ezt templomunkért odaadó szeretettel. Akik süteményeket tudnak hozni, szeretettel fogadjuk. Ők aug. 18-án (péntek) és aug. 19-én (szombat) du. 4 órától szíveskedjenek elhozni, hogy plébániánk közössége nevében tudjuk megkínálni a jelenlévőket.

Az ünnepi szentmise az előző évekhez hasonlóan de. 9.00 órakor kezdődik a templom előtti téren. Az ünnepi szentmisén szentbeszédet mond: Holpár Balázs diakónus atya. A szentmisét a Város ünnepsége követi, melynek keretében megáldjuk az új kenyeret. Aug. 20-án (vasárnap) 19.00 órakor is lesz szentmise templomunkban. Nagy szeretettel várunk mindenkit!


— — —


5.    A soproni Bencés templom búcsúját aug. 15-én (kedd) tartják. 16.00 órakor ünnepi koncelebrált szentmise kezdődik Sopron város papságával. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Németh Attila aranymisés atya lesz.

6.    A soproni Szent Imre templom felszentelésének 20. évfordulója alkalmából aug. 19-én (szombat) 10.00 órakor hálaadó koncelebrált szentmisét tartanak Sopron város papságával. Főcelebráns és ünnepi szónok Németh László püspöki helynök úr lesz.