Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia

Ma 2022. május 22.,
Júlia, Rita napja van.

 

Hirdetések

2022. Húsvét 6. vasárnapja

Feltöltve:  2022. május 22.

1.  Májusban énekelt Loretói litániát tartunk az esti szentmisék előtt 18.45 órától.

2.  Jövő vasárnap Urunk mennybemenetelét ünnepeljük. A délelőtt 8.30-kor kezdődő szentmisén templomunk ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

3.  A bérmálkozók számára a próba június 2-án (csütörtök) 16.00 órától lesz a Szent Mihály templomban. (Kérjük a pontos megjelenést.) A bérmálkozók gyóntatása pedig a próba után lesz a Szent István templomban.

2022. Húsvét 5. vasárnapja

Feltöltve:  2022. május 15.

1.  Májusban énekelt Loretói litániát tartunk az esti szentmisék előtt 18.45 órától.

2.  Megérkeztek az elsőáldozásról készült fényképek, melyek a sekrestyében átvehetők.

3.  Az elmúlt héten szemináriumi gyűjtést tartottunk a papnevelésre. Ennek összege: 265.690 Ft volt.

2022. Húsvét 4. vasárnapja

Feltöltve:  2022. május 08.

1.  Májusban énekelt Loretói litániát tartunk az esti szentmisék előtt 18.45 órától.

2.  Csütörtökön (máj. 12.) 18 órától felnőtt hittan.

3.  Pénteken (máj. 13.) szentmise után Fatimai körmenetet tartunk.

4.  Vasárnap (május 15.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

5.  Azoknak a jegyespároknak hirdetjük, akik jelezték szándékukat, hogy templomunkban szeretnék megkötni szentségi házasságukat, részükre jegyes-kurzust tartunk május 13-án, 20-án és június 3-án. Ezek pénteki napok, az előadások 19.45 órakor kezdődnek az emeleten levő közösségi teremben. Számítunk minden jegyespár jelenlétére.

2022. Húsvét 3. vasárnapja

Feltöltve:  2022. május 01.

1.  A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi és szerzetesi hivatásokért, titokcserével. 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  Májusi 3-tól énekelt Loretói litániát tartunk az esti szentmisék előtt 18.45 órától.

3.  Pénteken (május. 6.) tartjuk a templom közösségi teremében (hittanterem) 17.00 órától a bérmálkozásra készülők részére, a szentségfelkészítő kurzust. Kérjük a bérmálkozásra készülő fiatalok jelenlétét.

4.  Május 7-én szombaton tartjuk az elsőáldozást templomunkban a 10.00 órakor kezdődő szentmisében. Az idei évben 11 gyermek veszi magához először az Oltáriszentségben köztünk lévő Krisztust. Az elsőáldozók részére a próba és gyóntatásuk május 5-én (csütörtök) 16.15 órától lesz a Szent István templomban. A szülők és hozzátartozók a gyermekek gyónása után végezhetik el szentgyónásukat, akiknél nem áll fenn szentségi akadály. Imáikkal kísérjük a szentáldozáshoz járuló gyermekek életét! Az elsőáldozók a megfelelő méretű fehér ruhákat 2022. május 5-én (csütörtök) a próba és a szentgyónás után tudják átvenni.

5.  Jövő vasárnap, Jó Pásztor vasárnapja lesz, amikor papi hivatásokért imádkozunk. A hét folyamán imáinkat ajánljuk fel papi és szerzetesi hivatásokért.

6.  A jövő vasárnapi perselyadományainkat, mint szemináriumi gyűjtést a papnevelés támogatására továbbítjuk.

2022. Húsvét 2. vasárnapja

Feltöltve:  2022. április 24.

1.  Csütörtökön (ápr. 28.) 18 órától felnőtt hittan.

2.  Pénteken (ápr. 29.) 19 órától a szentmisét április hónapban elhunyt testvéreinkért mutatjuk be. Várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

3.  A Szent Imre templomban április 30-án, szombaton 19.30-tól dicsőítő szentségimádás lesz a Töviskorona Zenekar szolgálatával, melyre mindenkit szeretettel várnak.

4.  Vasárnap (május 1.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

2022. Húsvétvasárnap

Feltöltve:  2022. április 17.

1.  Húsvéthétfőn délelőtt 8.30 és 10.00 órakor lesznek szentmisék templomunkban.

2.  Keddtől csütörtökig (ápr. 19-21.) a plébánián nem lesz ügyfélfogadás és templomunkban szentmisék sem.

3.  Pénteken (ápr. 22.) 16.15-től szentségfelkészítő kurzus az elsőáldozók részére.
 
4.  Jövő vasárnap (ápr. 24.) az Isteni Irgalmasság ünnepét üljük.

5.  Köszönetemet fejezem ki mindazok felé, akik munkájukkal, segítségükkel, áldozatukkal és adományaikkal hozzájárultak Húsvét ünnepléséhez. A jó Isten áldása legyen mindannyiukon.


   
Kívánok mindenkinek áldott húsvétot!

A feltámadás öröme és Krisztus békéje ragyogja be szívünket és áldása kísérjen minket!

2022. Virágvasárnap

Feltöltve:  2022. április 10.

1.  Hétfőn (ápr.11.) 18 órától felnőtt hittan.

2.  Szerdán (ápr. 13.) 17 órától ministráns próba lesz a nagyheti szertartásokra.

3.  Szerdán (ápr. 13.) az esti szentmise után Fatimai körmenetet tartunk.

4.  Az elmúlt héten gyűjtést tartottunk a szentföldi kegyhelyek megsegítésére. Templomunkban 271.635 Ft gyűlt össze. Köszönjük a hívek nagylelkű adományait.

A NAGYHÉT SZERTARTÁSAI

Nagycsütörtökön Az utolsó-vacsora emlékmiséje 19.00 órakor kezdődik, amikor a papság szentségére és a Szent Eucharisztia szerzésére emlékezünk.  

Nagypénteken az Úr Jézus szenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. 14.30 nagypénteki keresztút. Dr. Veres András megyéspüspök rendelkezésére - 15.00 órakor tartjuk az igeliturgiát, az Úr szenvedésének szertartását énekelt passióval.
 
Nagypéntek szigorú böjti nap, 14 évtől hústilalom van, 18 évtől 60 éves korig – háromszori étkezés.

Nagyszombat: A csend, és a Szentsír látogatásának napja. 9.00-18.00 óráig jöhetünk az Úr Jézus sírjához. A szentsír őrzési rendjét a hirdetőtáblákra kifüggesztettük. Este 20.00 órakor pedig ünnepi Vigília szentmise körmenettel.

Az ételek megáldása nagyszombaton, a szentmise után és húsvétvasárnap a 8.30 órás szentmise végén lesz. Az áldásra szánt ételeket a Szent Erzsébet oltár elé szíveskedjenek elhelyezni.

Húsvétvasárnap: Krisztus feltámadásának ünnepe. A szentmisék a vasárnapi rend szerint lesznek.   

Húsvéthétfő: 8.30 és 10:00 órakor lesznek szentmisék templomunkban.

2022. Nagyböjt 5. vasárnapja

Feltöltve:  2022. április 03.

1.  A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi és szerzetesi hivatásokért, titokcserével. 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  A városi nagyböjti lelkigyakorlat április 4-5-6-án, (hétfő, kedd, szerda) a Szent Imre templomban lesz. A lelkigyakorlatot vezeti: Dr. Sztankó Attila plébános. A lelkigyakorlatos napokon a város papsága 16.30 órától gyóntat. Minél többen végezzék el húsvéti szentgyónásukat. A szentmise pedig 18 órakor kezdődik. A Szent István templomban ezeken a napokon nem lesz szentmise!

3.  A városi Keresztút fájdalmas-pénteken (ápr. 8.) a Szent Mihály templomkertben 19.00 órakor kezdődik.  (Szentmise 18 órától a Szent Mihály templomban.)

4.  Virágvasárnap (ápr. 10.) a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisében történik a barkaszentelés, valamint az énekkar előadásában énekelt Passiót hallhatunk.

5.  Az MKPK által meghirdetett nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtés kapcsán híveink 855.000 Ft pénzösszeggel támogatták az ukrajnai háború rászorultjait és 758 db tartós élelmiszerrel. A felajánlott összeget a Győri Egyházmegyei Karitász számlájára utaltuk. A tartós élelmiszerek eljuttatása pedig folyamatban van. Köszönjük nagylelkű adományaikat!

2022. Nagyböjt 4. vasárnapja

Feltöltve:  2022. március 27.

1.  Március 25-től április 2-ig kilenc napon át imakilencedet végzünk hazánkért. Az imádságot a szentmisék után tartjuk, így most hétfő este is lesz szentmise.

2.  Kedden (márc. 29.) a szentmisét március hónapban elhunyt testvéreinkért mutatjuk be. Várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

3.  Csütörtökön (márc. 31.) 18 órától felnőtt hittan.

4.  Pénteken (ápr. 1.) 16.15-től szentségfelkészítő kurzus az elsőáldozók részére.

5.  Péntekenként keresztúti ájtatosságot végzünk a szentmise előtt 18.30 órától. Április 1-jén a keresztút elmélkedéseit a Plébánia Tanácsadó Testülete tartja. A nagyböjti péntekek böjti napok, ezeken a napokon is hústól való megtartóztatás van. A böjti, bűnbánati napokon tegyünk valamilyen lemondást, vagy jócselekedetet.

6.  Vasárnap (ápr. 3.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

7.  Jövő vasárnap (ápr. 3.) a Szentföldi kegyhelyek megsegítésére továbbítjuk perselyadományainkat, mint Szentföldi gyűjtést. Kérjük a hívek adományait.

8.  A városi nagyböjti lelkigyakorlat április 4-5-6-án, (hétfő, kedd, szerda) a Szent Imre templomban lesz. A lelkigyakorlatot vezeti: Dr. Sztankó Attila plébános. A lelkigyakorlatos napokon a város papsága 16.30 órától gyóntat. Minél többen végezzék el húsvéti szentgyónásukat. A szentmise pedig 18 órakor kezdődik. A Szent István templomban ezeken a napokon nem lesz szentmise!

9.  A városi Keresztút fájdalmas-pénteken (ápr. 8.) a Szent Mihály templomkertben 19.00 órakor kezdődik. 
 

2022. Nagyböjt 3. vasárnapja

Feltöltve:  2022. március 20.

1.  Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan a Lelki adoptálás imamozgalomhoz várunk csatlakozókat , akik egy megfogant, de veszélyben lévő magzatért szívesen imádkoznának kilenc hónapon keresztül napi egy tized rózsafüzért és egy rövid imádságot. A március 25-én 18 órakor bemutatott szentmisében tehetnek ünnepélyes ígéretet mindazok, akik ez által egy, csak Isten által ismert gyermek lelki szüleivé válnak. Jelentkezni a sekrestyében, vagy a plébánián lehet március 24-ig. A lelki adoptálásról részletes információ https://lelkiadoptalas.hu/ érhető el.

2.  Pénteken keresztúti ájtatosságot végzünk a szentmise előtt 17.30 órától. Márc. 25-én a keresztút elmélkedéseit a bérmálkozásra készülő fiatalok tartják.

3.  Pénteken (márc. 25.) Urunk Születésének Hírüladása – Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepén 18 órakor lesz szentmise templomunkban.

4.  A Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepi szentmisében tesznek ünnepélyes ígéretet, akik jelentkeztek a 9 hónapig tartó lelki adoptálásra.

5.  Pénteken imakilencedet kezdünk hazánkért. Március 25-től április 2-ig kilenc napon át rövid imádságot mondunk a szentmise után hazánkért.

6.  Jövő vasárnap (márc. 27.) érvénybe lép a nyári időszámítás, az órákat egy órával előbbre állítjuk. Az esti szentmisék 27-i vasárnaptól 19.00 órakor kezdődnek.