Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia

Ma 2021. október 23.,
Köztársaság kikiált., Gyöngyi napja van.

 

Hirdetések

2021. Évközi 30. vasárnap

Feltöltve:  2021. október 24.

1. Köszönjük a missziók javára nyújtott nagylelkű adományokat, melynek összege 353.835 Ft volt.

2. Pénteken (okt.29.) 19.00 órakor megemlékező szentmisét mutatunk be október hónapban elhunyt testvéreinkért.

3. Jövő vasárnap (okt.31.) lép érvénybe a téli időszámítás, amikor egy órával visszaállítjuk óráinkat. Ezért jövő vasárnaptól az esti szentmisék egy órával korábban, 18.00 órakor kezdődnek vasárnap és hétköznap egyaránt.

4. Vasárnap a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz. Az esti (18 órakor kezdődő) szentmise pedig már Mindenszentek főünnepének előesti szentmiséje lesz, ami így nem vasárnapi, hanem már másnapi érvényű szentmise! A vasárnapi misekötelezettségnek templomunkban szombat este és vasárnap délelőtt tehetünk eleget!

5. Hétfőn (nov. 1.) Mindenszentek főünnepét tartja Egyházunk, amely parancsolt ünnep, ezért szentmisén való részvételünket tekintsük kötelességünknek. Templomunkban a szentmisék az ünnep előestéjén (vasárnap) 18.00 órakor; nov. 1-jén de. 10.00 és 18.00 órakor lesznek. Az esti szentmise után halottak esti ájtatosságot tartunk.
   A tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki nov. 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, és imádkozik az elhunytakért (Hitvallás, Miatyánk, Dicsőség…).

6. Kedd (nov. 2.), Halottak napján de. 9.00 órakor a Szent Mihály templomban szentmisét mutat be a város papsága. Templomunkban 18.00 órakor plébániánk közösségének minden elhunytjáért mutatjuk be a szentmisét.

2021. Missziók vasárnapja

Feltöltve:  2021. október 17.

1. Csütörtökön (okt. 21.) a felnőtt hittan (szentségekre való felkészítés) 17 órakor kezdődik a templom hittantermében.

2. Hálásan köszönjük plébániánk területén élő testvéreinknek az egyházi hozzájárulás (egyházi adó) befizetését, amivel a templom és a plébánia fenntartásához járultak hozzá. Kérjük, akik még nem teljesítették keresztény kötelességüket, december 15-ig legyenek kedvesek befizetni egyházi hozzájárulásukat, ami történhet személyesen a plébánián, vagy a templomban található sárga postai csekken, vagy banki utalással. (Banki utalásnál fontos, hogy a közlemény rovatba tüntessük fel az utca házszámot is.) Az utalással kapcsolatos információk megtalálhatók a plébánia weboldalán: http://szentistvansopron.hu/fooldal/egyhazi_ado

3. Orsolya napi játszóház nagycsoportos gyerekeknek (okt. 21.) Szent Orsolya R.K. Gimnázium, Ált. Isk., Óvoda - Deák tér 32. sz. alatt. Részletek a templomi hirdetőtáblán lévő plakáton.

4. A Szent Orsolya Iskola Sopron rajzpályázatot hirdet nagycsoportos óvodások részére. Részletek a templomi hirdetőtáblán lévő plakáton.

5. Október 23-án (szombat) 10.00-18.00 óráig a soproni Szent Imre Plébánia régiós keresztény könnyűzenei képzésnek ad otthont. A meghívott előadók: Mező Misi, Bolyki Balázs, Gável Gellért, Szabó Balázs és Gável András. Szeretettel hívunk és várunk énekeseket és hangszereseket, akik szeretnék fejleszteni tudásukat, hogy egyre szebben, még inkább Isten dicsőségére végezhessék szolgálatukat! Részletek és jelentkezési űrlap a Szent Imre Plébánia honlapján találhatók. A részvétel ingyenes!

2021. Évközi 28. vasárnap

Feltöltve:  2021. október 10.

1. Szerdán (okt. 13.) az esti szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.

2. Vasárnap (okt. 17.) a missziók vasárnapját ünnepeljük. Ezen alkalomból országos gyűjtést tartunk katolikus templomainkban a missziók javára. Kérjük testvéreink adományait, amellyel az Egyház világméretű missziós munkáját támogatják.

3. Vasárnap a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

 

4. Október 23-án (szombat) 10.00-18.00 óráig a soproni Szent Imre Plébánia régiós keresztény könnyűzenei képzésnek ad otthont. A meghívott előadók: Mező Misi, Bolyki Balázs, Gável Gellért, Szabó Balázs és Gável András. Szeretettel hívunk és várunk énekeseket és hangszereseket, akik szeretnék fejleszteni tudásukat, hogy egyre szebben, még inkább Isten dicsőségére végezhessék szolgálatukat! Részletek és jelentkezési űrlap a Szent Imre Plébánia honlapján találhatók. A részvétel ingyenes!

2021. Évközi 27. vasárnap

Feltöltve:  2021. október 03.

1.  A mai napon (vasárnap) 18.00 órakor imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi- és szerzetesi hivatásokért. 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  Csütörtökön (okt.7.) a felnőtt hittan (szentségekre való felkészítés) 17 órakor kezdődik a templom hittantermében.

3.  Csütörtökön (okt. 7.) az esti szentmise után szentségimádást tartunk.

4.  Pénteken (okt. 8.) Szűz Máriát, mint a Magyarok Nagyasszonyát ünnepeljük.

2021. Évközi 26. vasárnap

Feltöltve:  2021. szeptember 26.

1.  A Soproni Szentlélek és Szent Mihály Római katolikus Plébánia szeretettel hívja és várja a híveket szept. 29-én (szerda) a Szent Mihály templom búcsújára. Az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik, melynek főcelebránsa dr. Veres András győri megyéspüspök. További részletek:  www.varosplebaniasopron.hu/hir/60/szent-mihaly-bucsu/ (Az ünnep kapcsán szerdán esete nem lesz szentmise a Szent István templomban.)

2.  Csütörtökön (szept.30.) 19 órakor közös megemlékező szentmisét mutatunk be, szeptember hónapban eltemetett testvéreinkért.

3.  A héten megkezdjük október hónapját, amely Rózsafüzér Királynőjének, a Boldogságos Szűzanyának van szentelve. Buzdítunk mindenkit, hogy a rózsafüzér imádság által kapcsolódjunk be a Szűzanya tiszteletbe és kérjük anyai közbenjárását.

 

4.  Vasárnap (okt. 3.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

5.  A soproni Domonkos templomban a Rózsafüzér Királynője búcsúját október 2-án és 3-án (szombat, vasárnap) ünneplik. Az ünnepi szentmise szombaton 18.00 órakor kezdődik. A szentmise után gyertyás körmenetet tartanak a Széchenyi téren. Vasárnap de. 11.30 órakor is ünnepi szentmisére várják a testvéreket. Részletes tájékoztatás a kihelyezett plakátokon olvasható.

2021. Évközi 25. vasárnap

Feltöltve:  2021. szeptember 19.

1.  Várjuk felkészítő csoportunkba azoknak a most 9. évfolyamos tanulóknak jelentkezését, akik a jövő évben szeretnének bérmálkozók lenni. A jelentkezés feltétele az elmúlt 8 évben történt iskolai hitoktatásban való részvétel és a vasárnapi szentmiséken történő jelenlét! Jelentkezési lapok a sekrestyében, valamint a plébánia hivatalban (hivatali időben) kérhető.

2.  A Soproni Szent István Plébánia várja azok jelentkezését, akik bekapcsolódva a felnőtt hitoktatásba a beavató szentségekben szeretnének részesülni (keresztség, bérmálás). Azokat az érdeklődőket is várjuk, akik már elnyerték a keresztéget, de valamilyen oknál fogva nem jutottak el az elsőáldozásig és a bérmálkozásig. A szentségekre való felkészítést a plébánián (hittanterem) tartjuk kéthetente csütörtökön 17 órától, a téli időszámítástól pedig 19 órától. Jelentkezni Bajkai Csaba plébánosnál lehet. Az első előadás időpontja okt. 7. (csütörtök) 17:00 óra.

3.  2022. évi kalendáriumok és falinaptárak vásárolhatók az újságos asztaloknál.

2021. Évközi 24. vasárnap

Feltöltve:  2021. szeptember 12.

1.  Hétfőn (szept. 13.) az esti szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.

2.  Várjuk felkészítő csoportunkba azoknak a most 9. évfolyamos tanulóknak jelentkezését, akik a jövő évben szeretnének bérmálkozók lenni. A jelentkezés feltétele az elmúlt 8 évben történt iskolai hitoktatásban való részvétel és a vasárnapi szentmiséken történő jelenlét! Jelentkezési lapok a sekrestyében, valamint a plébánia hivatalban (hivatali időben) kérhető.

3.  A Soproni Szent István Plébánia várja azok jelentkezését, akik bekapcsolódva a felnőtt hitoktatásba a beavató szentségekben szeretnének részesülni (keresztség, bérmálás). Azokat az érdeklődőket is várjuk, akik már elnyerték a keresztéget, de valamilyen oknál fogva nem jutottak el az elsőáldozásig és a bérmálkozásig. A szentségekre való felkészítést a plébánián (hittanterem) tartjuk kéthetente csütörtökön 17 órától, a téli időszámítástól pedig 19 órától. Jelentkezni Bajkai Csaba plébánosnál lehet. Az első előadás időpontja okt. 7. (csütörtök) 17:00 óra.

4.  2022. évi kalendáriumok és falinaptárak vásárolhatók az újságos asztaloknál.

2021. Évközi 23. vasárnap

Feltöltve:  2021. szeptember 05.

1.  A mai A mai napon (vasárnap) 18.00 órakor imaórát tart a Rózsafüzér-társulat. 18.45    órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  Szerdán (szept. 8.) ünnepeljük a Szent István templom felszentelésének évfordulóját. Ezért szerdán a 19.00 órakor kezdődő szentmisében hálát adunk a templomért, megemlékezve mindazokról, akik építették és gondozták, akik benne szolgáltak és imádkoztak, valamint azokról, akik ma is hittel jönnek templomunkba és szerető gondoskodással tevékenykednek benne.

3.  A Deák téri iskolában is, - amely plébániánk területén van,- megkezdődött a hitoktatás. A hitoktatást Vizer Krisztián és Iván Izabella hittanárok végzik. A hitoktatással és a szentségfelvétellel kapcsolatosan hirdetjük: az egyház szabályzata meghatározza, hogy csak olyan gyermekek, fiatalok részesülhetnek szentségekben, (elsőáldozás, bérmálás) akik folyamatos hitoktatásban részesülnek, és rendszeresen részt vesznek a vasárnapi szentmiséken. Ezért kérjük a kedves szülőket, nagyszülőket, hogy ezt tekintsék keresztény kötelességüknek és imáikkal, figyelmükkel, példaadásukkal segítsék gyermekeiket a felnőtt-kereszténnyé válás krisztusi útján. (szentmisenaplót mindenki a hitoktatójától kapja a hittankönyvvel együtt)

4.  Várjuk felkészítő csoportunkba azoknak a most 9. évfolyamos tanulóknak jelentkezését, akik a jövő évben szeretnének bérmálkozók lenni. A jelentkezés feltétele az elmúlt 8 évben történt iskolai hitoktatásban való részvétel és a vasárnapi szentmiséken történő jelenlét! Jelentkezési lapok a sekrestyében, valamint a plébánia hivatalban (hivatali időben) kérhető.

5.  Kalendáriumok és falinaptárak vásárolhatók az újságos asztaloknál.

2021. Évközi 22. vasárnap

Feltöltve:  2021. augusztus 29.

1.  Kedden (aug. 31.) közös megemlékező szentmisét mutatunk be, augusztus hónapban eltemetett testvéreinkért.

2.  Csütörtökön (szept. 2.) Szentségimádást tartunk az esti szentmise után.

3.  Jövő vasárnap (szept. 5.) a 8.30 órakor kezdődő szentmisében tartjuk a Veni Sancte-t, melyben kérjük a diákokra és tanáraikra a Szentlélek Isten kegyelmét. Ezen a szentmisén az ifjúsági zenekar játszik. Szeretettel hívjuk a diákokat és szüleiket erre a szentmisére!

4.  A nyári hónapok elmúltával plébániánkon a hivatali idők ismét a megszokott rendben lesznek:
     kedd és csütörtök de. 9-11 óráig, szerda és péntek 15-17 óráig. 

5.  Szeptember 4-én (szombat), 10.00 órakor a győri Püspökvár udvarában ünnepi szentmisét tart Püspök úr a jubiláló házaspárok részére. Mivel a regisztrált házaspárok számára név szerinti ülőhelyet biztosítanak, ezért kérjük, hogy legkésőbb 9.30-ra érkezzenek meg a helyszínre. (Belépés a Püspökvár tornya alatt.) Idősebb vagy nehezen közlekedő családtagjaikat gépkocsival felhozhatják a Káptalandombra, de parkolási lehetőség a résztvevők nagy száma miatt a Káptalandombon nem áll rendelkezésre.
Szeretnénk újra jelezni, hogy ülőhelyet és emléklapot csak a regisztrált házaspárok számára tudnak biztosítani. Az ünnepségre 320 pár jelentkezett.

2021. Évközi 21. vasárnap

Feltöltve:  2021. augusztus 22.

1.  Templomunk búcsújával kapcsolatban köszönjük testvéreink nagyszámú jelenlétét, az imádságokat, énekeket és adományaikat. Továbbá azt a nagy munkát, ami megelőzte az ünnepet: a templom takarítását, szépítését. A felajánlott süteményeket, amit szeretettel hoztak. Az előkészületet a tanácsadó-testület tagjainak és a szorgos asszonyoknak, akik segítettek az ünnep előkészítésében és lebonyolításában. Munkatársainknak, a templom kórusának önzetlenül végzett odaadó szolgálatát és a ministránsok helytállását. Külön köszönet illeti az Önkormányzat munkatársait, akik szintén bekapcsolódtak a szervezési-előkészületi munkába. Mindenkit az Úristen áldásával halmozzon el, hogy sok ilyen szép és felemelő ünnepben legyen részünk.

2.  Kedden (aug. 24.) az esti szentmise után 19.45-től a Peruban missziós szolgálatot teljesítő soproni származású Szabó Zsolt atya tart tanúságtételt a Soproni Szent István templomban. Szeretettel várja az érdeklődőket.

3.  Szombaton (aug. 28.) délután 15 órától zenés-énekes pikniket tart ifjúsági zenekarunk a Szent István templom melletti parkban a garázs felőli oldalon Gyertek Ifjak Krisztushoz címmel, ahová várjuk a gitáros zenét kedvelőket. Legyen ez egy szép délután, amikor együtt gitározva, énekelve töltünk el egy kis időt. Lehetőség lesz kötetlen beszélgetésre és zenekarunk közelebbi megismerésére. A pikniken az étkezés batyus jelleggel történik és hozzunk magukkal pokrócokat is, amit a fűre terítve tudunk letelepedni.

4.  Szeptember 4-én (szombat), 10.00 órakor a győri Püspökvár udvarában ünnepi szentmisét tart Püspök úr a jubiláló házaspárok részére. Mivel a regisztrált házaspárok számára név szerinti ülőhelyet biztosítanak, ezért kérjük, hogy legkésőbb 9.30-ra érkezzenek meg a helyszínre. (Belépés a Püspökvár tornya alatt.) Idősebb vagy nehezen közlekedő családtagjaikat gépkocsival felhozhatják a Káptalandombra, de parkolási lehetőség a résztvevők nagy száma miatt a Káptalandombon nem áll rendelkezésre.
    Szeretnénk újra jelezni, hogy ülőhelyet és emléklapot csak a regisztrált házaspárok számára tudnak biztosítani. Az ünnepségre 320 pár jelentkezett.