Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia

Ma 2022. december 05.,
Vilma napja van.

 

Hirdetések

2022. Advent 2. vasárnapja

Feltöltve:  2022. december 04.

1.  A mai napon (vasárnap) 17.00 órakor imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi- és szerzetesi hivatásokért. 17.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  A hajnali szentmisékre várjuk továbbra is testvéreinket. A szentmisék előtt gyónási lehetőség van. Karácsonyi szentgyónását mindenki tartsa fontosnak.

3.  Pénteken (dec. 9.) tartjuk a plébániai közösségi teremben (hittanterem) 16.00 órától a bérmálásra készülők részére a szentségfelkészítő kurzust, kérjük a pontos és lelkiismeretes megjelenést.

4.  A Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvodája pénteken (dec. 9.) 17:30-kor tartja a már hagyománnyá vált adventi koncertjét. A koncerten az óvodások és pedagógusok segítségével hangolódunk karácsony ünnepére. A koncert jótékonysági rendezvény, melynek összegét az óvodások programjaira fordítják. Az óvoda apraja-nagyja jó szívvel várja az érdeklődőket!

5.  Vasárnap (dec. 11.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

6.  Julianeum énekkar adventi hangversenye: Árpádházi Szent Margit Templom 2022. december 11-én (vasárnap) 18 órakor.

7.  Az idei adventben is végezzük a Szent Család szálláskeresési ájtatosságot, mely karácsony előtt 9 nappal, december 15-én (csütörtök) kezdődik. Ennek célja: az advent imádsággal való megszentelése. Akik szeretnék a Szent Család képét elvinni otthonukba, hogy együtt imádkozzon a család a Szent Család képe előtt, azok iratkozzanak fel a sekrestyében. A hajnali szentmisék végén lehet elvinni a képet és másnap reggel adjuk tovább egy másik családnak.

8.  2022. dec. 7-én (szerdán) és 9-én (péntek) a plébánia hivatalban nem lesz ügyfélfogadás.

9.  Adventi játszóház nagycsoportos gyerekeknek (dec. 7. 16 órától) Szent Orsolya R.K. Gimnázium, Ált. Isk., Óvoda - Deák tér 32. sz. alatt. Részletek a hirdetőtáblán lévő plakáton.

2022. Advent 1. vasárnapja

Feltöltve:  2022. november 27.

1.  Köszönjük testvéreink nagylelkű adományait, melyeket a karitász javára nyújtottak. A gyűjtés összege 404.250 Ft volt, amit továbbítottunk is a győri püspökségre.

2.  Hétköznapokon (kedd-péntek) reggel 6 órakor rorate, hajnali szentmisék lesznek templomunkban. Szombaton csak 18.00 órakor lesz szentmise, vasárnap pedig szokott időkben: 8.30, 10.00 és 18.00 órakor. Az advent folyamán végezzük el karácsonyi szentgyónásunkat. A szentmisék előtt gyónási lehetőség lesz. A hajnali szentmisékre szeretettel várjuk testvéreinket, mint ahogy ezt az elmúlt esztendőben is szép számmal megtették.

3.  Azokat a beteg és idős embertársainkat, akik szeretnék elvégezni karácsonyi szentgyónásukat és szentáldozásukat, kérjük, mihamarabb jelentsék a plébánián, hogy felkereshessük őket. Azonban legyünk figyelemmel arra, hogy ne karácsony hetére halasztódjék a betegek áldoztatása.

4.  Az adventi időben nemcsak a hajnali szentmiséken résztvevőknek szeretnénk nyújtani naponta lelki útravalót, hanem adventi útra hívjuk mindazokat, akik plébániánk facebook oldalát (Szent István Plébánia – Sopron) https://www.facebook.com/szentistvansopron meglátogatják. Adventi készületünkben rövid idézetek segítenek minket.  Adja az Úr, hogy a naponta megjelenő gondolatok segítsék felkészülésünket a Megváltó születésének szent ünnepére.

5.  A megrendelt Új Ember hetilap, és az Adoremus havonta megjelenő liturgikus füzet 2023-as évi előfizetési (éves) díja a következőképpen alakul: az Új Ember éves előfizetési összege 18.800 Ft, az Adoremus éves előfizetése 14.300 Ft. Az újság előfizetéseket január 15-ig tudjuk fogadni az összeg befizetésével a sekrestyében.

2022. Krisztus Király Vasárnapja

Feltöltve:  2022. november 20.

1.  A mai nappal az egyházi év utolsó vasárnapjához érkeztünk és jövő héten, Advent 1. vasárnapjával kezdjük meg az új egyházi évet. Szombaton az esti szentmise kezdetén gyújtjuk meg az adventi koszorú első gyertyáját. Szeretettel hívunk mindenkit, hogy a gyertyák fényével eggyé válva megtaláljuk életünk igaz világosságát, a hozzánk érkező Krisztust.

2.  Pénteken este (nov.25.) 18.00 órakor megemlékező szentmisét mutatunk be november hónapban elhunyt testvéreinkért. Várjuk a gyászokló hozzátartozókat.

3.  Vasárnap (nov.27.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

4.  A 2023. évre szentmiséket előjegyeztetni november 22-25-ig (kedd-péntek) lehet a sekrestyében, kizárólag hivatali órákban. (Figyelem! Nem a plébánia irodában, hanem hivatali időben a sekrestyében lesz erre lehetőség.) A szentmise stóladíja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése alapján 2019. január 1-től továbbra is egységesen 3.000 Ft.

2022. Évközi 33. vasárnap

Feltöltve:  2022. november 13.

1.  Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan (nov.20.) Krisztus Király vasárnapján katolikus templomainkban karitász gyűjtést tartunk a szegények és rászorulók megsegítésére, amely gyűjtés részben országos, részben az egyházmegyei Karitász céljait szolgálja.

2.  Vasárnap (nov.20.) az egyházi év végéhez érkezünk, ezen a napon Krisztust, a Mindenség Királyát ünnepeljük. A szentmisék végén felajánló imát mondunk Jézus Szentséges Szívéhez, majd szentségi áldásban részesülnek a jelenlévő hívek.

3.  Az Új Ember katolikus hetilappal kapcsolatosan kérjük, hogy akik szeretnének új előfizetőként csatlakozni (megrendelni), vagy a jelenlegi előfizetők közöl szeretnék 2023 januárjától lemondani az újságot, valamint az Adoremus liturgikus könyvecskét, szíveskedjenek ezt mihamarabb jelezni (legkésőbb dec. 1-ig), hogy a kiadó részére leadhassuk a jövő évre igényelt megrendelések számát.

4.  A 2023. évre szentmiséket előjegyeztetni november 22-25-ig (kedd-péntek) lehet a sekrestyében, kizárólag hivatali órákban. (Figyelem! Nem a plébánia irodában, hanem hivatali időben a sekrestyében lesz erre lehetőség.) A szentmise stóladíja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése alapján 2019. január 1-től továbbra is egységesen 3.000 Ft.

2022. Évközi 32. vasárnap

Feltöltve:  2022. november 06.

1.  A mai napon (vasárnap) 17.00 órakor imaórát tart a Rózsafüzér-társulat papi- és szerzetesi hivatásokért. 17.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  Kedden és szerdán (11.8-án és 9-én) a plébánia hivatal zárva tart.

3.  Vasárnap (nov.13.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

4.  Vasárnap (nov. 13.) az esti szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.

5.  A 2023. évre szentmiséket előjegyeztetni november 22-25-ig (kedd-péntek) lehet a sekrestyében, kizárólag hivatali órákban. (Figyelem! Nem a plébánia irodában, hanem hivatali időben a sekrestyében lesz erre lehetőség.)

6.  Az Új Ember katolikus hetilappal kapcsolatosan kérjük, hogy akik szeretnének új előfizetőként csatlakozni (megrendelni), vagy a jelenlegi előfizetők közöl szeretnék 2023. januárjától lemondani az újságot, valamint az Adoremus liturgikus könyvecskét, szíveskedjenek ezt mihamarabb jelezni (legkésőbb dec. 1-ig), hogy a kiadó részére leadhassuk a jövő évre igényelt megrendelések számát.

2022. Évközi 31. vasárnap

Feltöltve:  2022. október 30.

1.  Kedden (nov. 1.) Mindenszentek főünnepét tartja Egyházunk, amely parancsolt ünnep, ezért szentmisén való részvételünket tekintsük kötelességünknek. Templomunkban de. 10.00 és 18.00 órakor lesz szentmise. Az esti szentmise után halottak esti ájtatosságot tartunk.
     A tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki nov. 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, és imádkozik az elhunytakért (Hitvallás, Miatyánk, Dicsőség…).

2.  Szerda (nov. 2.), Halottak napján de. 9.00 órakor a Szent Mihály templomban szentmisét mutat be a város papsága elhunyt lelkipásztorainkért. Templomunkban (Szent István) pedig 18.00 órakor plébániánk közösségének minden elhunytjáért mutatjuk be a szentmisét.

3.  Szombaton (nov. 5.) a Szent Imre templom búcsúján 18.00 órakor, vasárnap pedig 9.00 órakor várják búcsúi szentmisére a Kedves Híveket a Soproni Szent Imre templomba.

2022. Évközi 30. vasárnap

Feltöltve:  2022. október 23.

1.  Köszönjük a missziók javára nyújtott nagylelkű adományokat, melynek összege 335.935 Ft volt.

2.  Pénteken (okt.28.) tartjuk a templom hittantermében 16.00 órától a bérmálkozásra készülők részére a szentségfelkészítő kurzust. Kérjük a bérmálkozásra készülő fiatalok jelenlétét!

3.  Szintén pénteken (okt.28.) a délutáni hittanóra miatt a plébánia hivatalban nem lesz ügyfélfogadás.

4.  Pénteken este (okt.28.) 18.00 órakor megemlékező szentmisét mutatunk be október hónapban elhunyt testvéreinkért. Várjuk a gyászokló hozzátartozókat.

5.  Vasárnap (okt.30.) lép érvénybe a téli időszámítás, amikor egy órával visszaállítjuk óráinkat.

6.  Vasárnap a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

7. 
November 26-án (szombat) 9.00-16.00 óráig nyílt napot tartanak Győrben a Brenner János Papnevelő Intézetben (Szeminárium), ahová várják a papi hivatás iránt érdeklődőket, akik megismerhetik a Szeminárium és a kispapok életét. A jelentkezés részletei megtalálhatók a Brenner János Hittudományi Főiskola honlapján bjhf.hu/index.php/15-hirek-esemenyek/500-nyilt-nap-a-brenner-janos-papnevelo-intezetben-2 illetve a faliújságon lévő plakáton.

2022. Évközi 29. vasárnap

Feltöltve:  2022. október 16.

1.  Hálásan köszönjük plébániánk területén élő testvéreinknek az egyházi hozzájárulás (egyházi adó) befizetését, amivel a templom és a plébánia fenntartásához járultak hozzá. Kérjük, akik még nem teljesítették keresztény kötelességüket, december 15-ig legyenek kedvesek befizetni egyházi hozzájárulásukat, ami történhet személyesen a plébánián, vagy a templomban található sárga postai csekken, vagy banki utalással. (Banki utalásnál fontos, hogy a közlemény rovatba tüntessük fel az utca házszámot is.) Az utalással kapcsolatos információk megtalálhatók a plébánia weboldalán: http://szentistvansopron.hu/fooldal/egyhazi_ado

2.  Orsolya napi játszóház nagycsoportos gyerekeknek (okt. 19. 16 órától) Szent Orsolya R.K. Gimnázium, Ált. Isk., Óvoda - Deák tér 32. sz. alatt. Részletek a hirdetőtáblán lévő plakáton.

3.  A Szent Orsolya Iskola Sopron rajzpályázatot hirdet nagycsoportos óvodások részére. Részletek a hirdetőtáblán lévő plakáton.

4.  Freiler Vilmosné (Sopron, Mikes Kelemen utca 4. tel: 30/238-9927) szeretné volt férje teljes ruhatárát (akár részleteiben is) ingyenesen felajánlani idősödő korosztály számára. 70 kg-os testalkatú M-es méretű ruhákról van szó. A fenti elérhetőségen tudják az érdeklődők felvenni Freiler Vilmosnéval a kapcsolatot.

5.  Október 28-án pénteken tartjuk a templom hittantermében 16.00 órától a bérmálkozásra készülők részére a szentségfelkészítő kurzust. Kérjük a bérmálkozásra készülő fiatalok jelenlétét!

6.  November 26-án (szombat) 9.00-16.00 óráig nyílt napot tartanak Győrben a Brenner János Papnevelő Intézetben (Szeminárium), ahová várják a papi hivatás iránt érdeklődőket, akik megismerhetik a Szeminárium és a kispapok életét. A jelentkezés részletei megtalálhatók a Brenner János Hittudományi Főiskola honlapján
bjhf.hu/index.php/15-hirek-esemenyek/500-nyilt-nap-a-brenner-janos-papnevelo-intezetben-2 illetve a faliújságon lévő plakáton.

 

7. A plébánia hivatalban az ügyfélfogadás 10. 11-14-ig, (betegség miatt) szünetel.

2022. Évközi 28. vasárnap

Feltöltve:  2022. október 09.

1.  Csütörtökön (okt. 13.) a reggeli szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.

2.  Szombaton (okt. 15.) este vendégünk lesz Böcskei Győző atya, aki 18.00 órakor hálaadó szentmisét mutat be templomunkban. Szeretettel hívjuk és várjuk a híveket.

3.  Vasárnap (okt. 16.) a missziók vasárnapját ünnepeljük. Ezen alkalomból országos gyűjtést tartunk katolikus templomainkban a missziók javára. Kérjük testvéreink adományait, amellyel az Egyház világméretű missziós munkáját támogatják.

4.  Vasárnap (okt. 16.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

5.  November 26-án (szombat) 9.00-16.00 óráig nyílt napot tartanak Győrben a Brenner János Papnevelő Intézetben (Szeminárium), ahová várják a papi hivatás iránt érdeklődőket, akik megismerhetik a Szeminárium és a kispapok életét. A jelentkezés részletei megtalálhatók a Brenner János Hittudományi Főiskola honlapján, bjhf.hu/index.php/15-hirek-esemenyek/500-nyilt-nap-a-brenner-janos-papnevelo-intezetben-2 illetve a faliújságon lévő plakáton.

6.  2022. október 1. és november 28. között népszámlálás zajlik Magyarországon. A népszámlálás nagyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a magyar katolikusok életében is, ezért arra buzdítunk minden katolikust, hogy a népszámlálás alkalmával vallja meg a római katolikus/görögkatolikus valláshoz tartozását. További tájékoztatás itt és katolikus.hu/cikk/nepszamlalaskor-valljuk-meg-hogy-katolikusok-vagyunk a faliújságra kihelyezett plakátokon olvasható.

2022. Évközi 27. vasárnap

Feltöltve:  2022. október 02.

1.  A mai napon (vasárnap) 18.00 órakor imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi- és szerzetesi hivatásokért. 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  Keddtől (okt. 4.) a korai sötétedés miatt az esti szentmisék egy órával korábban, 18.00 órakor kezdődnek vasárnap és hétköznap egyaránt.

3.  Szombaton (okt. 8.) Szűz Máriát, mint a Magyarok Nagyasszonyát ünnepeljük.

4.  2022. október 1. és november 28. között népszámlálás zajlik Magyarországon. A népszámlálás nagyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a magyar katolikusok életében is, ezért arra buzdítunk minden katolikust, hogy a népszámlálás alkalmával vallja meg a római katolikus/görögkatolikus valláshoz tartozását. További tájékoztatás: https://katolikus.hu/cikk/nepszamlalaskor-valljuk-meg-hogy-katolikusok-vagyunk