Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia

Ma 2023. március 25.,
Irén, Irisz napja van.

 

Hirdetések

2023. Nagyböjt 5. vasárnapja

Feltöltve:  2023. március 26.

1.  A városi nagyböjti lelkigyakorlat március 27-28-29-én, (hétfő, kedd, szerda) a Szent Mihály templomban lesz. A lelkigyakorlatot vezeti: Ilyés Zsolt sepsiszentgyörgyi plébános. A lelkigyakorlatos napokon a város papsága 17.00 órától gyóntat (a szentmisék előtt és alatt). Minél többen végezzék el húsvéti szentgyónásukat. A szentmise pedig 18 órakor kezdődik.
    A Szent István templomban ezeken a napokon nem lesz szentmise!

2.  A húsvéti előkészület kapcsán szívesen látjuk a segítőkész testvéreket márc. 30-án csütörtökön 17 órától templomunk körüli közösségi munkára, rendezkedésre. 18 órától pedig rövid helyszíni megbeszélés lesz azok számára, akik részt vesznek a városi keresztúton, mint stációs fáklyavivők (akik feliratkoztak a sekrestyében).

3.  A városi Keresztút fájdalmas-pénteken (márc. 31.) a Szent István parkban. A keresztúti imádságot 19.00 órakor kezdjük a Szent István templomban, majd innen indulunk tovább a parkban levő fáklyás stációkhoz.

4.  Vasárnap (ápr. 2.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

5.  Virágvasárnap (ápr. 2.) a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisében történik a barkaszentelés, valamint az énekkar előadásában énekelt Passiót hallhatunk.

6.  Az MKPK által meghirdetett nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtés kapcsán híveink 486.075 Ft pénzösszeggel támogatták a környezetünkben élő rászorultjait és 555 db tartós élelmiszerrel. A felajánlott összeget a napokban eljuttatjuk a támogatottak felé. A tartós élelmiszerek eljuttatása pedig folyamatban van. Köszönjük nagylelkű adományaikat!

7.  Kedden (márc. 28.) a plébánia hivatalban nem lesz ügyfélfogadás.

2023. Nagyböjt 4. vasárnapja

Feltöltve:  2023. március 19.

1.  Ma március 19-én (vasárnap) szentségimádási napja van templomunknak. A 10.00 órás szentmisét követően 11.30 órakor szentségkitétel, majd az imádási-órák. A hirdetőtáblára kifüggesztettük a szentségimádási órák beosztását. A közös szentóra 17 órakor kezdődik, aminek végén szentségi áldásban részesülhetünk. Az esti szentmise után 19 órától pedig templomunk Ifjúsági Zenekara folytatja zenés áhítat keretében a szentségimádást. Próbálja mindenki úgy megtervezni vasárnapi programját, hogy tudjon időt szakítani az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztusra. Bízom benne, hogy a szentségimádási nap mindnyájunkban elmélyíti a Krisztushoz való tartozást.
    
2.  Pénteken keresztúti ájtatosságot végzünk a szentmise előtt 17.30 órától. Márc. 24-én a keresztút rövid elmélkedéseit az elsőáldozásra készülő gyermekek olvassák.

3.  Pénteken (márc. 24.) Urunk Születésének Hírüladása – Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepén 18 órakor lesz szentmise templomunkban. A szentmisét március hónapban elhunyt testvéreinkért mutatjuk be. Várjuk a gyászoló hozzátartozókat is.

4.  Vasárnap (márc. 26.) a Szentföldi kegyhelyek megsegítésére továbbítjuk perselyadományainkat, mint Szentföldi gyűjtést. Kérjük a hívek adományait.

5. 
Vasárnap (márc. 26.) érvénybe lép a nyári időszámítás, az órákat egy órával előbbre állítjuk. Az esti szentmisék 26-i vasárnaptól 19.00 órakor kezdődnek.

2023. Nagyböjt 3. vasárnapja

Feltöltve:  2023. március 12.

1.  Pénteken (márc. 17.) a Győri Székesegyházban a Vérrel Könnyező Szűzanya kegyképének ünnepe és a lelkipásztorok zarándoklata. 11.00 órakor püspöki szentmise. A hívek zarándoklata szombaton és vasárnap lesz. A részletes program plakátja a hirdetőtáblán tekinthető meg. Illetve itt a hirdetések végén csatolmányként.

2.  Péntekenként keresztúti ájtatosságot végzünk a szentmise előtt 17.30 órától. Márc. 17-én a keresztút elmélkedéseit a bérmálkozásra készülők tartják. A nagyböjti péntekek böjti napok, ezeken a napokon is hústól való megtartóztatás van. A böjti, bűnbánati napokon tegyünk valamilyen lemondást, vagy jócselekedetet.

3.  Vasárnap (márc. 19.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

4.  Március 19-én (vasárnap) szentségimádási napja lesz templomunknak. A 10.00 órás szentmisét követően 11.30 órakor szentségkitétel, majd az imádási-órák. A hirdetőtáblára kifüggesztettük a szentségimádási órák beosztását. A közös szentóra 17 órakor kezdődik, aminek végén szentségi áldásban részesülhetünk. Az esti szentmise után 19 órától pedig templomunk Ifjúsági Zenekara folytatja zenés áhítat keretében a szentségimádást. Próbálja mindenki úgy megtervezni vasárnapi programját, hogy tudjon időt szakítani az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztusra. Bízom benne, hogy a szentségimádási nap mindnyájunkban elmélyíti a Krisztushoz való tartozást.

5.  Kedden és szerdán (márc. 14-15.) valamint pénteken (márc. 17.) a plébánia hivatalban nem lesz ügyfélfogadás.

2023. Nagyböjt 2. vasárnapja

Feltöltve:  2023. március 05.

1.  A mai napon (vasárnap) 17.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi és szerzetesi hivatásokért, titokcserével. 17.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  Péntekenként keresztúti ájtatosságot végzünk a szentmise előtt 17.30 órától. A nagyböjti péntekek böjti napok, ezeken a napokon is hústól való megtartóztatás van. A böjti, bűnbánati napokon tegyünk valamilyen lemondást, vagy jócselekedetet.

3.  A nagyböjt folyamán végezzünk szentgyónást. A bűnbánat szentségében Isten soha nem elítél, hanem fölemel minket. Minél többen éljünk ezzel a lehetőséggel és tapasztaljuk meg Istenünk irgalmas szeretetét.

4.  Az elmúlt héten gyűjtést tartottunk a katolikus iskolák javára. Templomunkban 396.030 Ft gyűlt össze. Köszönjük a hívek nagylelkű adományait.

5.  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tartósélelmiszer gyűjtés hirdet templomainkban 2023.03.12. - 03.19-ig. Kérjük a Híveket, hogy a felajánlásra szánt tartósélelmiszer-adományokat templomunkban a szentmisék előtt, vagy után helyezzék el a Szent Erzsébet oltár elé kitett dobozokba.

6.  Március 19-én (vasárnap) szentségimádási napja lesz templomunknak. A 10.00 órás szentmisét követően 11.30 órakor szentségkitétel, majd az imádási-órák. A hirdetőtáblára kifüggesztettük a szentségimádási órák beosztását. A közös szentóra 17 órakor kezdődik, aminek végén szentségi áldásban részesülhetünk. Az esti szentmise után 19 órától pedig templomunk Ifjúsági Zenekara folytatja zenés áhítat keretében a szentségimádást. Próbálja mindenki úgy megtervezni vasárnapi programját, hogy tudjon időt szakítani az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztusra. Bízom benne, hogy a szentségimádási nap mindnyájunkban elmélyíti a Krisztushoz való tartozást.

7.  Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy gyermekeik iskolába való beíratásakor, a katolikus hitoktatás választása hitbeli kötelességük.

2023. Nagyböjt 1. vasárnapja

Feltöltve:  2023. február 26.

1.  Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk a szentmise előtt 17.30 órától. A nagyböjti péntekek böjti napok, ezeken a napokon is hústól való megtartóztatás van. A böjti, bűnbánati napokon tegyünk valamilyen lemondást vagy jócselekedetet.
    A böjti fegyelemmel kapcsolatos részletes tudnivalók elolvashatók a hirdetőtáblán és a plébánia weboldalán az elmúlt heti hirdetés csatolmányaként.

2.  Nagyböjtben a gyóntatások rendje: A szentmisék előtt: vasárnap 08.05-08.20-ig, valamint 17.30-17.50. A hévégi szentmisék alatt szombaton és vasárnap 18 órától, valamint vasárnap 8:30-tól László atya gyóntat.

3.  Vasárnap (márc. 5.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

4.  Kérjük a 2023-ben szentségi házasságra készülő jegyespárokat, hogy a decemberben hirdetett felhívás kapcsán legkésőbb márc. 10-ig szíveskedjenek a Szent István Plébániára beadni a házasságkötéséhez szükséges adatlapot mellékleteivel együtt, mert szeretnénk kitűzni a jegyeskurzus időpontját.

2023. Évközi 7. vasárnap

Feltöltve:  2023. február 19.

1.  Szerdán (febr. 22.) hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt. Hamvazószerdán a szentmisében történik a hamvazás. A hamvazás szertartásának fontos eleme a mulandóságra való figyelmeztetés, továbbá az alázat és az engesztelés kifejezése. Hamvazószerda szigorú böjti nap, amikor nem fogyasztunk húseledelt, 18 éves kortól pedig háromszori étkezést tartunk. Akik nem tudnak hamvazószerdán részt venni a szentmisén, ők a hétvégi szentmisék után hamvazkodhatnak.

2.  Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk a szentmise előtt 17.30 órától. A nagyböjti péntekek böjti napok, ezeken a napokon is hústól való megtartóztatás van. A böjti, bűnbánati napokon tegyünk valamilyen lemondást vagy jócselekedetet.
    A böjti fegyelemmel kapcsolatos részletes tudnivalók elolvashatók a hirdetőtáblán és a plébánia weboldalán a hirdetés csatolmányaként.

3.  Nagyböjtben a gyóntatások rendje: A szentmisék előtt: vasárnap 08.05-08.20-ig, valamint 17.30-17.50. A hévégi szentmisék alatt szombaton és vasárnap 18 órától, valamint vasárnap 8:30-tól László atya gyóntat.

4.  Jövő vasárnap országos gyűjtést tartunk a Katolikus Iskolák részére. Kérjük testvéreink nagylelkű adományait.

5.  Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy gyermekeik iskolába való beíratásakor, a katolikus hitoktatás választása hitbeli kötelességük.

2023. Évközi 6. vasárnap

Feltöltve:  2023. február 12.

1.  Pénteken (febr. 17.) tartjuk a plébániai közösségi teremben (hittanterem) 16.00 órától a bérmálásra készülők részére, a szentségfelkészítő kurzust. Kérjük a fiatalok pontos és lelkiismeretes megjelenést.

A hittanos elfoglaltság miatt péntek délután a plébánia hivatal zárva tart.

2.  Vasárnap (febr. 19.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

3.  A Házasság hete országos rendezvénysorozathoz kapcsolódóan február 12-én vasárnap 9.00-kor a Szent György templomban nyitómisére várják a házaspárokat, valamint február 19-én vasárnap 19.30-kor zárómisére a Szent György templomba. „Szeretetbe kapaszkodva”
    A házasság hete kapcsán templomunkban (Szent István) február 19-én (vasárnap) a szentmisék végén közös ünnepélyes áldásban részesülhetnek a jelenlévő házaspárok.

4.  Az elsőáldozás időpontja a Soproni Szent István templomban 2023. május 21. (vasárnap) 10.00 óra.

5.  Bérmálás: A soproni plébániák fiataljait Veres András püspök atya „Pünkösdhétfőn”, 2023. május 29-én a 10 órakor kezdődő szentmisében együtt fogja megbérmálni a Szent Mihály templomban.

2023. Évközi 5. vasárnap

Feltöltve:  2023. február 05.

1.  A mai napon (vasárnap) 17.00 órától imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi és szerzetesi hivatásokért, titokcserével. 17.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2.  Kedden és szerdán (febr. 7-8.) a plébánia hivatalban nem lesz ügyfélfogadás.

3.  Február 17-én (pénteken) tartjuk a plébániai közösségi teremben (hittanterem) 16.00 órától a bérmálásra készülők részére a szentségfelkészítő kurzust. Kérjük a fiatalok pontos és lelkiismeretes megjelenést.

 

4.  Az elsőáldozás időpontja a Soproni Szent István templomban 2023. május 21. (vasárnap) 10.00 óra.

5.  Bérmálás: A soproni plébániák fiataljait Veres András püspök atya „Pünkösdhétfőn”, 2023. május 29-én a 10 órakor kezdődő szentmisében együtt fogja megbérmálni a Szent Mihály templomban.

2023. Évközi 4. vasárnap

Feltöltve:  2023. január 29.

1.  Kedden (jan. 31.) a 18 órakor kezdődő szentmisét január hónapban elhunyt testvéreinkért mutatjuk be. Várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

2.  Csütörtökön (febr. 2.) Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét tarjuk. Urunkat Jézust ünnepeljük, akit ezen a napon mutattak be az Úr templomában. A 18.00 órakor kezdődő szentmisében végezzük a gyertyaszentelést. A bevonuláskor égő gyertyákkal körmenetet tartunk a Plébánia Tanácsadó Testületének tagjaival. A szentmise végén a hívek is vihetnek haza otthonaikba a szentelt gyertyákból.

3.  Pénteken (febr. 3.) Szent Balázs püspök vértanúról emlékezünk meg. Az este 18 órakor kezdődő szentmise végén egyéni Balázs-áldásban részesülhetnek a jelenlévők. Egyházunk imádsága így hangzik két megszentelt gyertya között a hívek fölött: „Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására, őrizzen meg téged Isten a torokbajtól és minden más betegségtől, az Atya, † a Fiú és a Szentlélek nevében.” A hétvégi szentmisék végén pedig közös Balázs-áldásban részesülhetnek a hívek.

4.  Vasárnap (febr. 5.) a 8.30-kor kezdődő szentmisén a templom ifjúsági zenekara teljesít szolgálatot, gitáros mise lesz.

 

5.   Pénteken (febr. 3.) délután a plébánia iroda zárva tart, nem lesz ügyintézési lehetőség.

 

6.  Nyílt tanítási nap leendő elsős kisiskolásoknak a Soproni Szent Orsolya Iskolában (Deák tér 32.) 2023. február 1-jén. Várják az érdeklődőket. Részletek: http://sztorsolya.hu/index.php

2023. Évközi 3. vasárnap

Feltöltve:  2023. január 22.

1.  Nyitott hétvége a Győri Papnevelő Intézetben.
Szeretettel várják a papi hivatást érző, valamint a papság iránt érdeklődő 15 és 35 év közötti férfiakat 2023. február 24-26. között a szemináriumba. Részletek az alábbi linken:
https://bjhf.hu/index.php/15-hirek-esemenyek/531-nyitott-hetvege-a-szeminariumban

 

Illetve egy rövid videó, mely szeretne megszólítani és bátorítani minden érdeklődőt: https://youtu.be/ziHrnw6Zcbo