Szent István Plébánia

Ma 2018. október 19.,
Nándor napja van.

 

Hirdetések

2018 Évközi 29. vasárnap

Feltöltve:  2018. október 18.


1. Az elsőáldozásra készülők szülei részére megbeszélést tartunk október 25-én (csütörtök) 17.00 órától a Szent István templomban. Számítunk a szülők jelenlétére.

2. Jövő vasárnap lép érvénybe a téli időszámítás, amikor egy órával visszaállítjuk óráinkat. Ezért jövő vasárnaptól az esti szentmisék egy órával korábban, 18.00 órakor kezdődnek vasárnap és hétköznap egyaránt.

3. Mindenszentek ünnepéhez és Halottak napjához kapcsolódóan a Szent Mihály temető nyitva tartása megtalálható a hirdetőtáblákon.

4. A 2019. évre szentmiséket előjegyeztetni november 20-tól lehet a plébánián, hivatali órákban.

5. Hálásan köszönjük plébániánk területén élő testvéreinknek az egyházi hozzájárulás (egyházi adó) befizetését, amivel a templom és a plébánia fenntartásához járultak hozzá. Szeretettel kérjük, akik még nem teljesítették keresztény kötelességüket, december 15-ig legyenek kedvesek befizetni egyházi hozzájárulásukat, ami történhet személyesen, vagy a templomban található sárga postai csekken, vagy banki utalással.

6. Cursillo tanfolyamot szerveznek a kőszegi Szent Imre Missziósházban. Női csoport részére okt. 25-28.; férfi csoport részére nov. 15-18. Jelentkezési lapok az újságos asztalokon találhatók.

7. A Szent Imre templom búcsúját 2018. november 4-5-én (vasárnap, hétfő) ünneplik. Részletes tájékoztatás a plakátokon megtalálható.

2018 Évközi 28. vasárnap

Feltöltve:  2018. október 12.

 


1. A mai napon (vasárnap) 18.00 órakor imaórát tart a Cursillo imacsoport.

2. Venezuelából indult keresztény kezdeményezésre október 18-án (csütörtök) világszerte gyermekek imádkozzák a rózsafüzért a békéért és az egységért, de. 9 órakor, ahol éppen tartózkodnak. A meghirdetés gondolata az, a Szent Pio atyától származó idézet volt, miszerint „ha egymillió gyermek imádkozza a Rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni”. Lehetőség szerint a hittanórákon hittanosaink is imádkozni fogják a rózsafüzért.

3. Pénteken (okt. 19.) hivatali elfoglaltság miatt nem lesz szentmise templomunkban.

4. Jövő vasárnap (okt. 21.) a missziók vasárnapját ünnepeljük. Ezen alkalomból országos gyűjtést tartunk katolikus templomainkban a missziók javára. Szeretettel kérjük testvéreink adományait, amellyel az Egyház világméretű missziós munkáját támogatják.

5. Az elsőáldozásra készülők szülei részére megbeszélést tartunk október 25-én (csütörtök) 17.00 órától a Szent István templomban. Számítunk a szülők jelenlétére.

6. A soproni Szent Orsolya Katolikus Iskola „Játszóházat” rendez a nagycsoportos óvodás gyermekek részére október 18-án (csütörtök) 16.00 órától.

2018 Évközi 27. vasárnap

Feltöltve:  2018. október 05.


 

1. A mai napon (vasárnap) 18.00 órakor imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi- és szerzetesi hivatásokért. 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2. Hétfőn (okt. 8.) Szűz Máriát, mint a Magyarok Nagyasszonyát ünnepeljük.

3. Barna Ferenc Máté OP domonkos rendi szerzetes atyáért engesztelő gyászmisét mutatunk be 2018. október 9-én, (kedd) fél 12-kor a soproni Szent Mihály Templomban, majd pedig végső útjára kísérjük a Szent Mihály Temetőbe, a domonkosok kriptájához. A szentmisét és a temetési szertartást dr. Veres András győri megyéspüspök úr vezeti.
                                 
4. Szombaton (okt. 13.) az esti szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk.

5. Venezuelából indult keresztény kezdeményezésre október 18-án világszerte gyermekek imádkozzák a rózsafüzért a békéért és az egységért, de. 9 órakor, ahol éppen tartózkodnak. A meghirdetés gondolata az, a Szent Páter Piótól származó idézetvolt, miszerint „ha egymillió gyermek imádkozza a Rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni”. Lehetőség szerint a hittanórákon imádkozni fogják hittanosaink is a rózsafüzért.

2018 Évközi 26. vasárnap, Szentírás vasárnapja

Feltöltve:  2018. szeptember 28.1. Szentírás vasárnapjához kapcsolódóan készítettünk szentírási idézeteket, amelyek az idei évben az Újszövetség apostoli leveleiből valók. A templomból való kivonuláskor vigyünk belőlük és elmélkedjünk a kapott idézeten.

2. A héten megkezdjük október hónapját, amely Rózsafüzér Királynőjének, a Boldogságos Szűzanyának van szentelve. Istennek hála, hogy templomunkban egész év során minden esti szentmise előtt imádkozzák a rózsafüzért. Buzdítunk mindenkit, hogy ebbe a Máriás imádságba, - amely Krisztusra mutat, az Ő titkain keresztül -, kapcsolódjunk be minél többen október folyamán.

3. Kalendáriumok és fali naptárak vásárolhatók az újságos asztaloknál.

4. A soproni Domonkos templomban a Rózsafüzér Királynője búcsúját október 6-án és 7-én (szombat, vasárnap) ünneplik. Az ünnepi szentmise szombaton 18.00 órakor kezdődik. A szentmise után gyertyás körmenetet tartanak a Széchenyi téren. Vasárnap de. 10.00 órakor is ünnepi szentmisére várják a testvéreket. Részletes tájékoztatás a plakátokon megtalálható.

2018 Évközi 25. vasárnap

Feltöltve:  2018. szeptember 21.1. A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo - imacsoport.

2. Jövő vasárnap Szentírás vasárnapját tartjuk. Ez a nap arra is figyelmeztet minket, hogy különös tisztelettel vegyük kézbe a Bibliát, figyeljünk mindig Isten, élő szavára. Ne csak olvassuk és hallgassuk, hanem váltsuk tettekre, amire tanít és ösztönöz.

3. Pénteken (szept. 28.) megemlékező szentmisét mutatunk be, szeptemberben elhunyt testvéreinkért. Várjuk a gyászoló hozzátartozókat.

4. Zarándokutat szervezünk a híres Mária-kegyhelyre, Lourdes-ba, 2019. ápr. 29. – máj. 4. (hétfő-szombat). Részletes tájékoztatás található az újságos asztalokon. Jelentkezni a Plébánián vagy a sekrestyében lehet. A zarándoklat lelkivezetését Holpár Balázs atyával közösen végezzük.

5. A Szent Mihály templom búcsúját szeptember 29-én (szombat) Szent Mihály főangyal ünnepén 18.00 órakor kezdődő szentmisében ünnepelik. Szeptember 30-án (vasárnap) az ünnepi szentmise 9.30-kor kezdődik, melynek főcelebránsa Barna Máté OP domonkos rendi szerzetes atya lesz. 

6. Taizéi zenés imádságot tartanak kéthetente a Táncsics utcai Jézus Szíve (Szürkék) templomban 17.30 órától.

7. A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve Liturgikus továbbképzést tart Marics István atya a szentmiséről és az Eucharisztia vételéről, minden hónap utolsó szombatján 19.00 órától

2018 Évközi 24. vasárnap

Feltöltve:  2018. szeptember 14.


 

1. A Deák-téri iskolában is, - amely plébániánk területén van,- megkezdődött a hitoktatás. A hitoktatást Vizer Krisztián és Iván Izabella hittanárok végzik. A hitoktatással és a szentségfelvétellel kapcsolatosan hirdetjük: az egyház szabályzata meghatározza, hogy csak olyan gyermekek, fiatalok részesülhetnek szentségekben, (elsőáldozás, bérmálás) akik folyamatos hitoktatásban részesülnek, és rendszeresen részt vesznek a vasárnapi szentmiséken. Ezért kérjük a kedves szülőket, nagyszülőket, hogy ezt tekintsék keresztény kötelességüknek és imáikkal, figyelmükkel, példaadásukkal segítsék gyermekeiket a felnőtt-kereszténnyé válás krisztusi útján.

2. A Villa sori Nepomuki Szent János kápolna felszentelésének évfordulóját szept. 17-én (hétfő) 18.00 órakor tartják.

3. Taizéi zenés imádságot tartanak kéthetente a Táncsics utcai Jézus Szíve (Szürkék) templomban 17.30 órától.

2018 Évközi 23. vasárnap

Feltöltve:  2018. szeptember 07.

 

1. A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo - imacsoport.

2. Szerdán Szűz Mária szent nevéről emlékezünk meg, a szentmise után zsolozsmát imádkozunk.

3. Csütörtökön Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító emléknapja van, az esti szentmiséhez kapcsolódóan Fatima-i körmenet tartunk.

4. Pénteken (szept. 14.) Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepe lesz.

5. Szombaton (szept. 15.) a Fájdalmas Szűzanyát köszönti Egyházunk.

 

2018 Évközi 22. vasárnap

Feltöltve:  2018. augusztus 31.


1. A mai napon (vasárnap) 18.00 órakor imaórát tart a Rózsafüzér-társulat, papi- és szerzetesi hivatásokért. 18.45 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.

2. A nyári hónapok elmúltával plébániánkon a hivatali idők ismét a megszokott rendben lesznek:
kedd – csütörtök de. 9-11 óráig,
szerda – péntek 15-17 óráig. 

3. Szeptember 8-án (szombat) ünnepeljük a Szent István templom felszentelésének 75 éves évfordulóját. Ezért szombaton az 19.00 órakor kezdődő szentmisében hálát adunk a templomért, megemlékezve mindazokról, akik építették és gondozták, akik benne szolgáltak és imádkoztak, valamint azokról, akik ma is hittel és szeretettel jönnek templomunkba és szerető gondoskodással tevékenykednek benne. A szombat esti szentmise után közösen kivonulunk a templom elé a Szent István szoborhoz, és megemlékezünk egyházi és világi részről a két fiatal egyetemi hallgatóról, akik 1921. szeptember 8-án az ágfalvi csatában haltak meg. Ők azok, akiket az emlékműn szobor alakban átkarol Szent István király. Majd a megemlékezés virágait helyezik el a szobor talapzatán.

4. Folytatva az ünneplést, jövő vasárnap (szept. 9.) de. 10.00 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Dr. Veres András megyéspüspök úr mutatja be és egyben megáldja az eddig felújított templom-épületrészt. Ezért jövő vasárnap csak 10.00 órakor lesz szentmise templomunkban, a 8.30-as szentmise elmarad. Szeretettel hívunk mindenkit, hogy együtt imádkozva adjunk hálát Istennek templomunkért és közösségünkért!

5. Szeptember 10-én, (hétfő) hálaadó életvédő istentiszteletet tartanak a Szent Erzsébet Kórház kápolnájánál 15.00 órakor. 

2018 Évközi 21. vasárnap

Feltöltve:  2018. augusztus 24.


 

1. A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaórát tart a Cursillo - imacsoport.

2. Templomunk búcsújával kapcsolatban köszönjük testvéreink nagyszámú jelenlétét, az imádságokat, énekeket és adományaikat. Továbbá azt a nagy munkát, ami megelőzte az ünnepet: a templom takarítását, szépítését. A felajánlott süteményeket, amit szeretettel hoztak. Az előkészületet a tanácsadó-testület tagjainak és a szorgos asszonyoknak, akik segítettek az ünnep előkészítésében és lebonyolításában. Munkatársainknak, a templom kórusának önzetlenül végzett odaadó szolgálatát és a ministránsok helytállását. Külön köszönet illeti a pékségeket, akik minden évben adományoznak termékeikből kenyeret és péksüteményt. Mindenkit az Úristen áldásával halmozzon el, hogy sok ilyen szép és felemelő ünnepben legyen részünk.

3. Szerdán (aug. 29.) 18.00 órakor a Bécsi úti Keresztelő Szent János templomban lesz ünnepi búcsúi szentmise, amelyre szeretettel hívnak mindenkit. Ezért szerdán nem lesz szentmise templomunkban.

4. Pénteken (aug. 31.) közös megemlékező szentmisét mutatunk be, augusztus hónapban eltemetett testvéreinkért.

5. Szeptember 1-jén (szombat), 10.00 órakor a Győri Székesegyházban ünnepi szentmisét tart püspök úr a jubiláló házaspárok részére. Akik jelezték plébániánkon részvételi szándékukat, azokat várják a szentmisére és az agapera.
 
6. Jövő vasárnap a 8.30 órakor kezdődő szentmisében tartjuk a Veni Sancte-t, melyben kérjük a diákokra és tanáraikra a Szentlélek Isten kegyelmét. Ezen a szentmisén az ifjúsági zenekar játszik. Szeretettel hívjuk a diákokat és szüleiket erre a szentmisére!

7. Szeptember 8-án van a Szent István templom felszentelésének 75 éves évfordulója. Ezen alkalomból szeptember 9-én de. 10.00 órakor kezdődő szentmisét Veres András megyéspüspök úr mutatja be és megáldja az eddig felújított épületrészt. Ezért már most hirdetjük, hogy szept. 9-én, kettő hét múlva csak 10.00 órakor lesz szentmise templomunkban, a 8.30-as szentmise elmarad.

8. Ugyancsak szeptember 9-én Strasbourgban boldoggá avatják az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek (szürkék) rendalapítóját, EPPINGER MÁRIA ALFONZA anyát. Erre készülve a Jézus Szíve Templomban szeptember 1-től imakilencedet tartanak a szentmisék előtt.

2018 Évközi 20. vasárnap

Feltöltve:  2018. augusztus 17.


1. Augusztus 20-án, (hétfő) Szent István királyt ünnepeljük templomunk búcsúnapján.
Az ünnepi szentmise de. 9.00 órakor kezdődik a templom előtti téren. Az ünnepi szentmisét Dr. Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi ny. főapát úr mutatja be. A szentmisét a Város ünnepsége követi, melynek keretében megáldjuk az új kenyeret. Aug. 20-án (hétfő) 19.00 órakor is lesz szentmise templomunkban. Nagy szeretettel várunk mindenkit!

2. A bánfalvi hegyi-templom Fekete Mária kegyképének ünnepét jövő vasárnap (aug. 26.) tartják. Szeretettel várják a testvéreket!