Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia

Ma 2021. április 18.,
Andrea, Ilma napja van.

 

Hirdetések

Évközi 21. vasárnap

Feltöltve:  2011. augusztus 21.

 

1. 2011. augusztus 28-án, (vasárnap) a 8.30 órakor kezdődő szentmisét meghívásomra Főtisztelendő Vadász Zoltán újmisés atya mutatja be, aki augusztus 1-től, Szent Orsolya Iskola lelkésze. Imádkozzunk érte, hogy magasztos feladatát az Isten dicsőségére és a rábízottak lelki javára tudja végezni, odaadással és szeretettel.

 

2. Templomunk búcsújával kapcsolatban megköszönöm a szép számú jelenlétet, imádságokat, énekeket és adományaikat. Továbbá azt a nagy munkát, ami megelőzte az ünnepet: a templom takarítását, szépítését. Azt a sok felajánlott süteményt, amit szeretettel hoztak. Az előkészületet a képviselőtestület azon tagjainak, akik már a reggeli óráktól készítették elő a templomelőtti teret a szabadtéri szentmiséhez. Közel 500 db széket helyeztek el és berendezték a liturgikus terek. Köszönöm a pékeknek a kenyereket, a borászok borait. Végül pedig kedves munkatársaimnak köszönöm meg az ünnep kapcsán végzett odaadó szolgálatukat: a kántoroknak és énekkarnak, a sekrestyés asszonynak és ministránsaimnak. Mindenkit az Úristen áldásával halmozzon el, hogy sok ilyen szép és felemelő ünnepben legyen részünk.
 

Évközi 20. vasárnap

Feltöltve:  2011. augusztus 14.


1. Augusztus 15-én, hétfőn Nagyboldogasszony ünnepét tartjuk. Ezen a napon de. 10 órakor és 19.00 órakor lesznek szentmisék templomunkban.


2. Kópházán a Fekete Madonna búcsúját szintén hétfőn tartják.
Reggel 8 órakor németnyelvű, 9 órakor horvátnyelvű szentmise lesz. Ezt a szentmisét az ezüstmisés Egresits Ferenc pápai prelátus úr celebrálja. A 10.30 órakor kezdődő magyar nyelvű szentmisét Juhos Ferenc verbita tartományfőnök és Kaposi Gábor celebrálják.


3. Augusztus 20-án, (szombat) lesz Szent István király ünnepe, templomunk búcsúnapja. Ezen a napon 8.30 órakor nem lesz szentmise. De. 10 órakor szabadtéri szentmise kezdődik a templom előtti téren. Az ünnepi szentmisét Fr. Dr. Barsi Balázs O.F.M celebrálja és homíliájában szól hozzánk. A szentmise befejeztével az ünnep a városi ünnepséggel folytatódik, amikor imádkozunk Szent István Király szobránál. Ünnepi beszédben szól mindannyiunkhoz: Dr. Fodor Tamás, Sopron Megyei Jogú Város polgármestere. Tiszteletünk jeleként virágkoszorúkat helyezünk el. Közreműködik templomunk kórusa. Az ünnepség után kenyér- és borszentelés következik, majd a város pékjeinek és borászainak jelenlévő képviselői kóstolóval kedveskednek a megjelent vendégeknek. Az „Élő kövek” katolikus könyvesbolt is jelen lesz, és kedvezményes áron lehet náluk vásárolni.
Az ünnep előkészítéséhez kérjük, mindazok segítő munkáját, akik az eddigi években is megtették ezt templomunkért odaadó szeretettel. Akik süteményeket tudnak hozni, szeretettel fogadjuk. Ők pénteken az esti órákban szíveskedjenek ezeket elhozni, hogy plébániánk közössége nevében tudjuk megkínálni a jelenlévőket, valamint vizet és üdítőt osztani. Ministránsainknak pénteken 18.00 órától próbát tartunk.
Szent István Királyunk ünnepén, templomunk búcsújára, mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk.

 

Évközi 19. vasárnap

Feltöltve:  2011. augusztus 07.


1. A mai napon (vasárnap) 18.00 órától szentségimádást tartunk papi és szerzetesi hivatásokért. A szentségimádási órát a rózsafüzér-társulat tagjaival végezzük. Szeretettel hívunk mindenkit.

 

2. 2011. augusztus 8-án, (hétfő) az esti szentmise után képviselőtestületi gyűlést tartunk a hittanteremben, melyre ezúton is tisztelettel hívjuk képviselő tagjainkat.

 

3. A templom takarítóinak, díszítőinek, templomi és plébániai munkatársaknak, valamint ministránsainknak kirándulást szerveztünk, mintegy megköszönve egész éves szolgálatukat. 2011. augusztus 9-én, (kedd) 6.30 órakor indul a templom elől az autóbusz. Ezen a napon, a plébánián nem tartunk hivatali órát.

 

4. 2011. augusztus 13-án, (szombat) az esti szentmise után Fatima-i körmenetet tartunk. Szeretettel hívjuk a Szűzanyát tisztelő kedves híveket.


Városi hirdetés:

 

Jövő vasárnap tartják a Nagyboldogasszonyról nevezett Bencés-templom búcsúját. Az ünnepi szentmise 17.00 órakor kezdődik, melyet Excellenciás Dr. Várszegi Asztrik püspök, főapát celebrál.
A hirdetőtáblán a részletes program olvasható.


Évközi 18. vasárnap

Feltöltve:  2011. július 31.


1. A héten augusztus hónap elsőpénteke lesz. Végezzünk szentgyónást, hogy lélekben tisztán és méltón köszönthessük Jézus Szentséges Szívét.


2. Jövő vasárnap 18.00 órától szentségimádást tartunk papi és szerzetesi hivatásokért. A szentségimádási órát a rózsafüzér-társulat tagjaival végezzük. Szeretettel hívunk mindenkit.


3. Szeretettel várják a fiatalokat, Dr. Kerényi Lajos atya vezetésével Hegyeshalomba, 2011. augusztus 13-án (szombat) lelki napra! A lelki nap témája: A család. Részletes tájékoztató a hirdetőtáblákon megtalálható.


4. Zarándoknapot szervez a Szent Margit Plébánia, Bognár István atya vezetésével Szentendre és Csobánka útvonalon 2011. augusztus 19-én (péntek). Jelentkezni lehet augusztus 10-ig a Szent Margit Plébánián. Részletes tájékoztató a hirdetőtáblákon megtalálható.


 

 

Évközi 17. vasárnap

Feltöltve:  2011. július 24.


1. 18.00 órától imaórát tartunk a Cursillo közösség vezetésével. Hívjuk és várjuk szeretettel kedves testvéreinket.


2. A hét ünnepei:

 

          Hétfő: Szent Jakab apostol

          Kedd:  Szent Joakim és Szent Anna,
                    a Boldogságos Szűz Mária szülei

          Péntek: Szent Márta

 

Évközi 15. vasárnap

Feltöltve:  2011. július 10.

 


1. Ma 18.00 órától imaóra lesz a Cursillo-közösség tagjai vezetésével.

 

2. Örömmel hirdetjük, hogy Holpár Balázs pusztacsaládi származású testvérünket, Dr. Pápai Lajos megyéspüspök úr felvette a Győri Egyházmegye papnövendékei közé. Teológiai tanulmányait szeptemberben kezdheti meg. A nyár folyamán továbbra is segítségünkre lesz a liturgia végzésében. Megbízom, hogy a szentmiséken az áldoztatásban segítségünkre legyen! A híveink imáiba ajánlva, életére Isten áldását kérjük!

 

 

Városi hirdetés:

 

3. Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén, 2011. július 16-án (szombat) ünnepi szentmise lesz a Bánfalvi Kármelita templomban 18.00 órakor. Az ünnepi szentmisét Bognár István atya celebrálja.

 

Évközi 14. vasárnap

Feltöltve:  2011. július 03.


Vasárnap:


1. 18.00 órától szentségimádási órát tartunk papi és szerzetesi hivatásokért. Hívjuk és várjuk szeretettel kedves testvéreinket, különösen a rózsafüzér-társulat tagjait.


2. Ma az esti szentmisén a Kőbányai Szent László Kórus énekel. Felhangzik, Gounod: Szent Cecília miséje, Dextera Domini, Panis Angelicus, Ave Maria, és Liszt Ferenc: Tu es Petrus című művek. Orgonál: Horváth Márton Levente orgonaművész, vezényel: Varsányi István karnagy.

 

Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretettel dolgoztak a múlt vasárnapi úrnapi oltárok készítésénél!

 

 

 

 

 

Szent Imre oltár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szent József oltár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jézus Szíve oltár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szűz Mária oltár

Újmiséről

Feltöltve:  2011. július 02.

Isten áldja és életesse Plébániánk újmisését Kaposi Gábor atyát!

 

Évközi 13. vasárnap - Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe

Feltöltve:  2011. június 26.


Vasárnap:

1. A szentmise befejeztével tartjuk az úrnapi körmenetet az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztussal. Mindannyian énekkel és imádással legyünk az Eucharisztikus Jézus iránt. Szeretettel köszönjük mindazok segítségét, akik munkájukkal és áldozatukkal teszik széppé ünnepünket, külön is megemlítve képviselőtestületünk tagjait. Isten áldása kísérje mindnyájuk életét!

 

2. 16.00 órától „Mocorgós-mise” lesz a kisgyermekek részére. Szeretettel várjuk őket szüleikkel együtt.

 

3. 18.00 órától imaórát tartunk a Cursillo közösség vezetésével. Hívjuk és várjuk szeretettel kedves testvéreinket.


A hét további programjai:


4. Szerdán Szent Péter és Pál apostolok főünnepe lesz. 19.00 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be és közbenjárásukat kérjük.

 

5. Pénteken Jézus Szentséges Szívének főünnepét tartjuk. 18.45 órától Litánia Jézus Szívéről, majd 19.00 órakor ünnepi szentmisét tartunk.

 

A hét minden lelki programjára szeretettel hívunk és várunk mindenkit.

 

6. Szent Péter és Pál apostolok ünnepét követően 2011. július 3-án, vasárnap az ún. "Péter-fillér gyűjtést tartunk az Apostoli Szentszék javára. Szeretettel kérjük kedves testvéreink adományait!

Újmise

Feltöltve:  2011. június 19.

A soproni Szent István templomban Kaposi Gábor, a plébánia kispapja 2011. június 19-én (vasárnap) 16.00-kor mutatja be első szentmiséjét.


Szeretettel várunk mindenkit!