Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia

Ma 2020. november 29.,
Taksony napja van.

 

Hirdetések

Virágvasárnap

Feltöltve:  2011. április 17.

 


1. A Család Évében Megyéspüspök Úr a soproni esperesi kerület papjaival koncelebrált szentmisét mutat be a Szent Mihály templomban, Nagyhétfőn, április 18-án, este 6 órakor. Ezen a napon csak a Szent Mihály templomban lesz esti szentmise, a város többi templomában nem. Du. 5 órától szentségimádás kezdődik, melyet szintén püspök úr vezet, a plébániák felváltva imádkoznak. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket.

 

A NAGYHÉT SZERTARTÁSAI:

 

2. Nagycsütörtök: Az utolsó-vacsora emlékmiséje este 7 órakor, amikor a papság szentségére és a Szent Eucharisztia szerzésére emlékezünk. A szentmise után virrasztás az Oltáriszentség előtt.

 

3. Nagypéntek: Jézus kereszthalálának ünnepe. Du. 3 órakor keresztutat végzünk. Este 7 órakor szertartások, hódolat a kereszt előtt, majd Passió, plébániánk kórusának előadásában. Ezen a napon szigorú böjtöt tartunk, amikor 14 évtől hústilalom van, 18 évtől 60 éves korig – háromszori étkezés.

 

4. Nagyszombat: A szentsír látogatásának napja. Kérjük a szülőket és nagyszülőket, hogy hozzák el gyermekeiket, unokáikat Jézus sírjához. A templom egész nap nyitva lesz. A szentsír őrzési rendjét a hirdetőtáblákra kifüggesztettük.
Este 8 órakor kezdődik a szertartás, majd a feltámadás ünnepi szentmiséje és utána jó idő esetén a körmenet. Ezúton kérünk tisztelettel mindenkit, hogy fegyelmezetten és hívő keresztényként vegyen részt a körmeneten, énekeinkkel és imákkal köszöntsük a feltámadt Üdvözítőt.
Az ételek megáldása nagyszombaton a szentmise végén és húsvétvasárnap a fél 9-es szentmise végén lesz, amikor az egyházközségben fogyasztandó ételekre kérem Isten áldását.

 

5. HÚSVÉTVASÁRNAP: A szentmisék a vasárnapi miserendnek megfelelően lesznek.

Lelkigyakorlat

Feltöltve:  2011. április 11.

 

2011. április 11-13-ig lelkigyorlat lesz a Szent István templomban. Szeretettel várunk mindenkit!

Nagyböjt 5. vasárnap

Feltöltve:  2011. április 10.

 

1. A mai napon (vasárnap) 18.00 órától imaóra lesz a Cursillo-közösség tagjai vezetésével.

 

2. A héten hétfőtől szerdáig LELKIGYAKORLAT lesz templomunkban. 18.00 órától gyóntatás, majd 19.00 órakor szentmise a lelkigyakorlatos szentbeszéddel. Dr. Stella Leontin atya vezeti az idei év lelkigyakorlatát. Leontin atya a váci egyházmegyében, Balassagyarmaton teljesít lelkipásztori szolgálatot. Szeretettel várunk mindenkit.

 

3. Csütörtökön a szentmise után képviselőtestületi gyűlést tartunk. A gyűlés témája: a húsvéti ünnepkör liturgiája.

 

4. Pénteken nem lesz templomunkban keresztút, mert közös városi keresztutat végzünk. A keresztút a Szent György templomtól indul az Anfiteátrumig. Ennek részletes leírása a hirdetőtáblákon olvasható. A keresztútra hozsanna énekeskönyvet és mécsest hozzunk magunkkal.

 

5. Jövő vasárnap virágvasárnap lesz. A 10 órás szentmise kezdetén tartjuk a barkaszentelés ünnepélyes formáját. A barkaágakat a templom előtt szenteljük meg és a jeruzsálemi nép példáját követve vonulunk be az Úr templomába, amit a római liturgia szerint végzünk. A szentmisén templomunk kórusa énekli a Passiót, Urunk szenvedésének történetét. Szeretettel várjuk kedves testvéreinket erre az ünnepi szentmisére.

 

6. Jövő vasárnap du. 4 órakor mocorgók miséje lesz a kisgyermekek részére.

 

Nagyböjt 4. vasárnap

Feltöltve:  2011. április 03.


1. Ma 18.00 órától szentségimádási órát tartunk papi és szerzetesi hivatásokért. Hívjuk szeretettel kedves testvéreinket, különösen a rózsafüzér-társulat tagjait.


2. A jövő héten lelkigyakorlatokat tartok Hegykőn, Hidegségen és Fertőhomokon, ezért Főtisztelendő Havassy Bálint atya helyettesít az esti szentmisék végzésében.


3. „Az Apostoli Szentszék kéri a kedves híveket, hogy a súlyos helyi háború következtében nehéz anyagi helyzetben levő szentföldi zarándokhelyeket támogassák. Erre a célra Nagyböjt V. vasárnapján, április 10-én minden templomban tartsanak gyűjtést.” Ezért jövő vasárnap a perselyadományokat erre a célra gyűjtjük.


Városi hirdetések:


4. 2011.április 8-án, (péntek) 19.00 órától a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezésében előadás lesz a Szent György Plébánia Jezsuita termében. Az előadást Csizmadia László úr tartja. „A civil társadalom szerepe életünkben” címmel.


5. A Szent Margit és Szent György Plébániák szervezésében zarándoklat indul Csíksomlyóra 2011. június 9-13. Részletes tájékoztató a hirdetőtáblákon megtalálható.

 

Városmisszió

Feltöltve:  2011. április 02.

 

VÁROSMISSZIÓ A CSALÁD ÉVÉBEN 2011. április 18-án, nagyhétfőn a soproni SZENT MIHÁLY TEMPLOMBAN. Részletes plakát mellékelve.

Városi KERESZTÚT

Feltöltve:  2011. április 01.

 

2011. április 15-én, fájdalmas pénteken 20.00 órakor VÁROSI KERESZTÚT a családokért. Részletes tájékoztatás a mellékelt plakáton.

Nagyböjt 3. vasárnap

Feltöltve:  2011. március 27.

 
1. Ma 18.00 órától imaóra lesz a Cursillo-közösség tagjai vezetésével.

 

2. Pénteken este fél 6-tól keresztutat végzünk.

 

3. Péteken és szombaton Szilban tartok lelkigyakorlatokat, ezért Főtisztelendő Henczel Szabolcs atya helyettesít az esti szentmisék végzésében.


Városi hirdetés:

 

4. A felnőtt katekézis sorozat folytatódik a Szent György Plébánia Jezsuita termében 2011. április 1-én 19.00 órakor. Az előadás címe: A betegek kenete, mint a gyógyító Jézus szentsége. Előadó: Havassy Bálint iskolalelkész.

 

Nagyböjt 2. vasárnap

Feltöltve:  2011. március 20.

 

1. Ma du. 4 órakor a kisgyermekek részére „MOCORGÓ-MISE” lesz.

 

2. Pénteken este fél 6-tól keresztutat végzünk. Ezen a napon ünnepeljük Urunk születésének hírüladását, Gyümölcsoltó Boldogasszonyt. 18.00 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be, melyre mindenkit szeretettel várunk.

 

3. Pénteken 19.00 órától azoknak a jegyespároknak tartunk jegyes-kurzust, akik ebben az évben szeretnének házasságot kötni. Jegyes-kurzus helye: a hittanterem.

 

4. Jövő vasárnaptól érvénybe lép a nyári időszámítás, amikor óráinkat egy órával előbbre állítjuk. Ezért jövő vasárnaptól az esti szentmisék már 19.00 órakor kezdődnek.

 

5. Templomunkban a nagyböjti lelkigyakorlat, április 11-13-ig lesz. A lelkigyakorlat vezetője: Dr. Stella Leontin atya, aki a váci egyházmegyében balassagyarmati plébánosként működik.

 

 

Szentségimádási nap

Feltöltve:  2011. március 13.

 A Szent István templom SZENTSÉGIMÁDÁSI NAPJÁT 2011. március 13-án (vasárnap) tartjuk.

Nagyböjt 1. vasárnap

Feltöltve:  2011. március 13.

 

1. Templomunknak egész napos szentségimádása van. A képviselő-testület és a rózsafüzér-társulat beosztása kifüggesztve a hirdetőtáblákon megtalálható.

- 10 órás szentmise után SZENTSÉGKITÉTEL;
- 11 órától, óránként váltják a testületi tagok, ill. a rózsafüzéres tagok egymást;
- 15.00 órától az ifjúság imaórája lesz. Amire hívunk minden hittanost, különösen az elsőáldozásra  készülőket és a bérmálandókat. Ezen templomunk ifjúsági zenekara játszik.
- 16.00 órától a város hívei részére szentóra, amelyet a Cursillo-közösség tagjai vezetnek.
- 17.30-kor SZENTSÉGELTÉTEL, majd 18.00 órakor szentmise.

 

2. A város templomainak szentségimádását is a héten tartják. A részletes tájékoztató hirdetőtáblákon megtalálható.

 

3. Csütörtökön van a győri vérrel könnyező Szűzanya kegyképének ünnepe. Ezen a napon, a papság zarándoklata lesz. De. 11 órakor ünnepélyes koncelebrációs szentmise a győri Bazilikában.

 

4. Pénteken 17.30-tól keresztutat végzünk.

 

5. Jövő vasárnap 16.00 órakor a kisgyermekek részére „MOCORGÓ-MISE” lesz.

 

Városi hirdetések:

1. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Soproni Szervezete tisztelettel hív minden érdeklődőt Nyakas Szilárd előadására, melynek témája: A család éve – drámai őrjárat. Helye: Szent György plébánia – Jezsuita terem. Időpont: 2011. március 18. (17.00 óra)